Tilgængelighedserklæring

Gentofte Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.gentofte.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.gentofte.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Gentofte Kommune, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.gentofte.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Webstedets tilgængelighedsniveau er løbende blevet kortlagt af hhv SiteImprove og DIVERSA ApS. Vurderingerne har løbende givet anledning til rettelser af både teknisk og redaktionel karakter.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Kontrastforhold
  Der er udfordringer med forholdet mellem baggrundsfarve og tekstindhold i vores forsidebokse. Det nuværende site har en så kort levetid, at rettelser af dette ikke er en prioritet. Et nyt gentofte.dk med andet og tidssvarende design ventes lanceret primo 2021.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Dokumenter
  Gentofte Kommune arbejder pt. intensivt på at kunne lancere et nyt og fuldt tilgængeligt gentofte.dk i 1. kvartal af 2021. Derfor er de fleste dokumenter på det nuværende gentofte.dk ikke tilgængeliggjort, da indsatsen efter vores vurdering ikke vil kunne afsluttes tilfredsstillende, før alle dokumenter alligevel gennemgår sortering, tilgængeliggørelse og publicering på det nye site. Vi har dog gjort en konkret indsats, der indbefatter, at vi på det nuværende gentofte.dk publicerer dagsordener og referater fra politiske møder i tilgængelig form. Bilag har vi dog ikke kunnet gøre tilgængelige, da de stammer fra mange forskellige kilder og i flere formater. Andre typer af utilgængelige dokumenter på det nuværende gentofte.dk er fx omfattende talhæfter fra Gentofte-Plan (budget) og produktleverancer fra vores opgaveudvalg, i form af PowerPoint, mm.

Ikke omfattet af loven

 • Videoindhold
  I henhold til loven, tilgængeliggør vi ikke videoindhold publiceret første gang før 23. september 2020. Vi arbejder på at udbrede viden i organisationen om, hvad der skal til for at tilgængeliggøre egne videoproduktioner (undertekster/captions, synstolkning), samt tydeliggørelse af krav til eksterne leverandører, som leverer færdige film til Gentofte Kommune.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi stiller krav til vores cms-leverandører om, at de overholder WCAG 2.1. AA niveau i deres leverancer. Det samme gør vi med eksterne leverandører af dokumenter. Vi uddanner vores redaktører i redaktionel tilgængelighed og vi har sammensat en mindre superbrugerorganisation, som skal hjælpe med at levere tilgængelig pdf til redaktørerne, i det omfang, dokumenter udvælges til publicering på et eller flere af vores sites. Vi har offentliggjort en række vejledninger på vores intranet, der gør, at alle siteansvarlige og redaktører i organisationen har adgang til den instruks og de referencer, de har brug for, for at kunne løfte tilgængelighedsopgaven fremover. Vejledningerne er situationsbestemte, alt efter, hvilken opgave, den enkelte webansvarlige står med. Derudover er Kommunikation rådgivende på det overordnede niveau. Opgaven løses som udgangspunkt decentralt i forvaltningerne - med intern og nogle gange ekstern støtte, i form af tredjepartsrådgivning.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.