Tilgængelighedserklæring

Gentofte Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.gentofte.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.gentofte.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Gentofte Kommune, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.gentofte.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Hjemmesidens tekniske og redaktionelle tilgængelighedsniveau er blevet kortlagt af DIVERSA ApS inden lancering. Vurderingerne har givet anledning til rettelser af både teknisk og redaktionel karakter. Gentofte Kommune har selv vurderet og håndteret dokumenttilgængeligheden. Der er planlagt en opfølgende test og brugertest af webtilgængeligheden i 2021.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Ikke-tekstbaseret indhold
  Der er et par steder, hvor Gentofte.dk ikke overholder kravet 1.1.1 vedrørende ikke-tekstbaseret indhold. Det drejer sig blandt andet om, at der er indsat alternative tekster på dekorative billeder på de såkaldte ’personlister’. Kommunen er i kontakt med de relevante leverandører og forventer, at fejlene er løst i indeværende år.
 • Informationer og relationer
  Der er et par steder, hvor Gentofte.dk ikke overholder kravet 1.3.1 om informationer og relationer. Det drejer sig bl.a. om, at overskrifter mangler semantisk kodning i oversigten over jobopslag. Vi er i kontakt med leverandøren om at få udbedret fejlene, og vi forventer, de er løst i indeværende år.
 • Kontrast
  Der er enkelte steder, hvor Gentofte.dk ikke overholder kravet 1.4.3 om kontrast. Det drejer sig om forsidebilledet og i antal-indikatoren på oversigten over jobopslag (HR-ON). Vi er i kontakt med leverandørerne om at få fejlene udbedret og forventer, at de er udbedret i indeværende år.
 • Tekstafstand
  Der er steder, hvor Gentofte.dk ikke overholder kravet 1.4.12 om tekstafstand. Blandt er det ikke muligt at tilføje tekstafstand med skærmlæser i forbindelse med jobopslag, som hentes ind via HR-ON. Kommunen er i kontakt med leverandørerne om at få udbedret fejlene og forventer, at de er udbedret i indeværende år.
 • Tastatur
  Der er et sted, hvor Gentofte.dk ikke overholder kravet 2.1.1 om tastaturnavigation. Kommunen er i kontakt med leverandørerne om at få udbedret fejlene og forventer, at de er udbedret i indeværende år.
 • Spring over blokke
  Gentofte.dk har et enkelt sted, hvor krav 2.4.1 om spring over blokke, ikke overholdes. Det drejer sig om, at det ikke er muligt at springe over kommunens cookiebanner med skærmlæseren. Cookiebanneret bør kunne springes over, når brugeren har forholdt sig til det første gang. Kommunen er i kontakt med leverandøren, og fejlen forventes udbedret i indeværende år.
 • Sider har titler
  Gentofte Kommune har en enkelt side, der ikke overholder kravet 2.4.2 om sider har titler. Det drejer sig om siden med tilmelding til jobagent (HR-ON), som har en uhensigtsmæssig titel. Vi er i kontakt med leverandøren og forventer, at fejlen er udbedret i indeværende år.
 • Etiket i navn
  Gentofte Kommune har et enkelt sted, der ikke overholder kravet 2.5.3 om etiket i navn. Det drejer sig om kommunens chatbot (Kiri), hvor inputfeltet har navnet ”Stil et spørgsmål med få ord”. Dette navn fremgår dog ikke som en synlig etiket for input-feltet, hvilket gør det svært for Det kan gøre det svært for brugere, der bruger taleinput, at interagere med indholdet. Gentofte Kommune forventer, at fejlen er løst i indeværende år.
 • Navn, rolle og værdi
  Der er enkelte steder, hvor Gentofte.dk ikke overholder kravet 4.1.2 om navn, rolle og værdi. Der er fundet fejl i kommunens videoløsningen 23video. Vi er i kontakt med leverandøren om at få udbedret fejlene, og vi forventer, at fejlene er løst i indeværende år.
 • Øvrigt: selvbetjeningsløsninger
  Gentofte Kommune har et større antal digitale selvbetjeningsløsninger, herunder fællesoffentlige løsninger. Dele af disse løsninger lever kun delvist op til gældende WCAG AA standarder. De forskellige forvaltninger i Gentofte Kommune arbejder lige nu på en plan for tilgængeliggørelsen af løsningerne.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • PDF-dokumenter: bilag til materiale fra politiske møder
  Gentofte Kommune publicerer dagsordener og referater fra politiske møder i tilgængelig form, men det er pt. ikke muligt at tilgængeliggøre bilag, da disse stammer fra mange forskellige kilder og i flere formater. Vi samarbejder med vores leverandør om at finde en løsning. Henvendelse vedr. alternativ adgang til disse data til: borgmestersekretariatet på mail bms@gentofte.dk
 • Statistikhæfte
  Derudover udarbejder Gentofte Kommune hvert år et statistikhæfte, der beskriver befolkningen, de fysiske omgivelser og kommunens ydelser til borgerne. Statistikhæftet består primært af tabeller og grafer og har udfordringer ift. tilgængelighed. Henvendelse vedr. alternativ adgang til disse data til: borgmestersekretariatet på mail bms@gentofte.dk

Ikke omfattet af loven

 • Pdf-dokumenter, der er udgivet før 24. september 2018
  På Gentofte.dk findes en række Pdf-dokumenter, som er udgivet første gang før 24. september 2018, og dermed ikke er omfattet af loven.
 • Videoer, der er udgivet før 24. september 2020
  På Gentofte.dk findes tre videoer, der er udgivet før den 24. september 2020, og dermed ikke er omfattet af loven. Det drejer sig om to videoer på siden 'Medarbejderne fortæller' og én video, der omhandler indretning af ungdomsboliger.
 • Kort, der fungerer som geografiske beskrivelser
  På Gentofte.dk findes kort, der fungerer som geografiske beskrivelser nærmere end kort til vejvisning, og de er ikke omfattet af loven.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Der er nedsat et tilgængelighedsnetværk i kommunen bestående af en række tilgængelighedstovholdere, der repræsenterer kommunens områder. Der bliver efter behov afholdt møder i netværket, hvor bl.a. status på tilgængelighed samt kravene drøftes. Der er udarbejdet vejledninger om webtilgængelighed i samarbejde med leverandøren Diversa (tilgængelighedsekspert), og vejledningerne er formidlet ud til Kommunens tilgængelighedstovholdere samt til den øvrige organisation via kommunens intranet. Vejledningerne bliver løbende optimeret og udvidet i takt med, at der kommer nye krav. Alle webredaktører har i forbindelse med lanceringen af Gentofte.dk modtaget grundig uddannelse i regler for tilgængeligt indhold og fået adgang til værktøjer, der kan konvertere word-dokumenter til tilgængelige pdf´er. Gentofte Kommune har desuden indgået en aftale med Abledocs om hjælp til tilgængeliggørelse af filer, som vi ikke selv kan gøre tilgængelige. Der er planlagt en brugertest af Gentofte.dk med synshandicappede brugere i løbet af 2021. Da en del af overholdelsen sker redaktionelt, kan der ske fejl. Det omfatter bl.a. linkbeskrivelser, Pdf-filer, alternative tekster på billeder mv. Kommunen er derfor ved at lægge en plan for, hvordan vi løbende kan sikre, at tilgængeligheden er overholdt på Gentofte.dk. Kommunen anvender på nuværende tidspunkt Siteimproves accessability værktøj til løbende at justere tilgængelighedsfejl på Gentofte.dk.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.