Tilgængelighedserklæring

Gentofte Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.gentofte.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.gentofte.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Gentofte Kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.gentofte.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Hjemmesidens tekniske og redaktionelle tilgængelighedsniveau er blevet kortlagt af DIVERSA ApS før og efter lancering. Gentofte Kommune har også fået lavet en brugertest af hjemmesiden af Ballast samt en test af Pdf-dokumenter af Abledocs. Vi arbejder lige nu på at følge op på fundene.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Undertekster og synstolkning
  Der er et enkelt sted, hvor 1.2.2.-1.2.5 ikke overholdes. Det drejer sig om, at Gentofte Kommune har to videoer, som ikke overholder krav om undertekster og synstolkning. Videoerne er fra eventet 'STØJ LAB'. Vi arbejder på en løsning.
 • Øvrigt: selvbetjeningsløsninger
  Gentofte Kommune har et større antal digitale selvbetjeningsløsninger, herunder fællesoffentlige løsninger. Dele af disse løsninger lever kun delvist op til gældende WCAG AA standarder. De forskellige forvaltninger i Gentofte Kommune arbejder lige nu på en plan for tilgængeliggørelsen af løsningerne.
 • Øvrigt: Pdf-dokumenter
  Gentofte Kommune har en række Pdf-dokumenter, som ikke lever op til de gældende WCAG AA standarder. De forskellige forvaltninger i Gentofte Kommune arbejder lige nu på en plan for tilgængeliggørelsen af dokumenterne.
 • Øvrigt: Pdf-dokumenter udarbejdet af andre myndigheder
  Gentofte Kommune linker til en række Pdf-dokumenter, som er udarbejdet af andre, herunder myndigheder, og ikke overholder lovgivningen. Det drejer sig blandt andet om bilag til dagsordner og referater til politiske møder. Det er den producerende myndigheds ansvar at tilgængeliggøre disse dokumenter.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Materiale fra politiske møder
  Gentofte Kommune publicerer dagsordener og referater fra politiske møder på Gentofte.dk. Det er vurderet, at det er en uforholdsmæssig stor byrde at tilgængeliggøre referater og dagsordner (uden bilag) fra før september 2022. Derudover vurderes det, at det generelt er en uforholdsmæssig stor byrde at tilgængeliggøre dagsordner og referater (uden bilag) med lukkede dagsordenpunkter. Der er tale om få fejl i dokumenternes indledning, og for at løse dem, vil det kræve en systemudskiftning.
 • Videoer fra Kommunalbestyrelsesmøder
  Livestreaming fra møder i Kommunalbestyrelsen gemmes efterfølgende som videoer uden undertekster og synstolkning i et online mediearkiv. Det er vurderet, at det er en uforholdsmæssig stor byrde at undertekste og synstolke videoerne. Videoer fra møder med åbne dagsordenspunkter har i stedet et tekstligt alternativ i form af referatet fra mødet, der ligger på siden 'Dagsordner og referater'.

Ikke omfattet af loven

 • Pdf-dokumenter, der er udgivet før 23. september 2018
  På Gentofte.dk findes en række Pdf-dokumenter, som er udgivet første gang før 23. september 2018, og dermed ikke er omfattet af loven.
 • Videoer, der er udgivet før 23. september 2020
  På Gentofte.dk findes tre videoer, der er udgivet før den 23. september 2020, og dermed ikke er omfattet af loven. Det drejer sig om to videoer på siden 'Medarbejderne fortæller' og én video, der omhandler 'Gentofte Ordningen - tilbud til sportstalenter'.
 • Kort, der fungerer som geografiske beskrivelser
  På Gentofte.dk findes kort, der fungerer som geografiske beskrivelser nærmere end kort til vejvisning, og de er ikke omfattet af loven.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Der er nedsat et tilgængelighedsnetværk i kommunen bestående af en række tilgængelighedstovholdere, der repræsenterer kommunens områder. Der bliver efter behov afholdt møder i netværket, hvor bl.a. status på tilgængelighed samt kravene drøftes. Der er udarbejdet vejledninger om webtilgængelighed i samarbejde med leverandøren Diversa (tilgængelighedsekspert), og vejledningerne er formidlet ud til Kommunens tilgængelighedstovholdere samt til den øvrige organisation via kommunens intranet. Vejledningerne bliver løbende optimeret og udvidet i takt med, at der kommer nye krav. Alle webredaktører har i forbindelse med lanceringen af Gentofte.dk modtaget grundig uddannelse i regler for tilgængeligt indhold og fået adgang til værktøjer, der kan konvertere word-dokumenter til tilgængelige pdf´er. Gentofte Kommune har desuden indgået en aftale med Abledocs om hjælp til tilgængeliggørelse af filer, som vi ikke selv kan gøre tilgængelige. Der er gennemført en brugertest af Gentofte.dk med brugere med forskellige funktionsnedsættelser i oktober 2021. Vi arbejder lige nu på at justere hjemmesiden på baggrund af testen. Derudover har vi i maj 2022 fået gennemført en audit af vores Pdf'er. Den arbejder vi ligeledes på at lave en opfølgning på. Da en del af overholdelsen sker redaktionelt, kan der ske fejl. Det omfatter bl.a. linkbeskrivelser, Pdf-filer, alternative tekster på billeder mv. Kommunen er derfor ved at lægge en plan for, hvordan vi løbende kan sikre, at tilgængeligheden er overholdt på Gentofte.dk. Kommunen anvender på nuværende tidspunkt Siteimproves accessability værktøj til løbende at justere tilgængelighedsfejl på Gentofte.dk.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.