Tilgængelighedserklæring

Gentofte Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.gentofte.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.gentofte.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Gentofte Kommune, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.gentofte.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Hjemmesidens tekniske og redaktionelle tilgængelighedsniveau er blevet kortlagt af DIVERSA ApS inden lancering. Vurderingerne har givet anledning til rettelser af både teknisk og redaktionel karakter. Gentofte Kommune har selv vurderet og håndteret dokumenttilgængeligheden. Der er planlagt en opfølgende test og brugertest af webtilgængeligheden i 2021.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Filer
  Alle redaktører har i forbindelse med relanceringen af gentofte.dk modtaget grundig uddannelse i regler for tilgængeligt indhold og fået adgang til værktøjer, der kan konvertere word-dokumenter til tilgængelige pdf´er. Alle dokumenter er derudover gennemgået og gjort tilgængelige i forbindelse med relanceringen af gentofte.dk. Dog kan det alligevel ikke udelukkes, at der på gentofte.dk optræder filer i pdf eller andet format, der ikke har den nødvendige struktur tilknyttet, og som derfor ikke lever op til standarder for tilgængeligt indhold. Hvis en bruger oplever, at en fil ikke lever op til gældende standarder, kan brugeren anmode om at få filen konverteret. Anmodning herom sker ved at indsende en mail til postkassen kommunikation@gentofte.dk. Mailen skal indeholde link til den eller de filer, der ønskes tilgængeliggjort. Det nuværende site har en så kort levetid, at rettelser af dette ikke er en prioritet. Et nyt gentofte.dk med andet og tidssvarende design ventes lanceret primo 2021.
 • Iframes kan mangle titler
  Trods grundig uddannelse af redaktører i regler for tilgængeligt indhold, kan det ikke udelukkes, at der på sitet optræder Iframes uden titler. Gentofte Kommune arbejder dog systematisk og løbende på – bl.a. via programmet Siteimprove – at identificere og udbedre manglende titler på Iframes.
 • Dekorative billeder har alternativ tekst
  På hjemmesidens personlister, hvor kommunen fx præsenterer medlemmer af kommunalbestyrelsen, kan der forekomme alternative tekster på billederne, da disse hentes fra et andet system.
 • Kontrast
  Generelt undgår vi i videst muligt omfang tekst over billeder. De steder, hvor der optræder tekst på billeder vælges font og farver i billederne, så de lever op til WCAG kravene. Det kan dog ikke udelukkes, at der enkelte steder kan være udfordringer med kontrastforholdet.
 • Video
  Der kan forekomme video på gentofte.dk, som ikke lever op til tilgængelighedskravene. Vi arbejder på at udbrede viden i organisationen om, hvad der skal til for at tilgængeliggøre egne videoproduktioner (undertekster/captions, synstolkning), samt tydeliggørelse af krav til eksterne leverandører, som leverer færdige film til Gentofte Kommune.
 • Lydfiler
  Gentofte.dk indeholder blandt andet lydoptagelser fra politiske udvalgsmøder. Der er aktuelt ikke et tilgængeligt alternativ til dette indhold.
 • Videoafspiller
  Hjemmesidens videoafspiller har enkelte funktioner, der ikke er kodet, så de er tilgængelige. Det gælder de steder, hvor der afspilles video via 23videos afspiller. Det drejer sig bl.a. om at videoens slidere ikke er kodet korrekt. Gentofte Kommune eri dialog med 23video mhp. at få løst problemet.
 • Selvbetjeningsløsninger
  Et antal selvbetjeningsløsninger, der tilgås via gentofte.dk, lever kun delvist op til gældende WCAG AA standarder. Gentofte Kommune er løbende i dialog med leverandørerne af disse med henblik på at opnå et højere niveau af webtilgængelighed. Det gælder eksempelvis selvbetjeningsløsningen ’”Fejemaskinen kommer”, hvor borgerne modtager en sms. Der er ikke noget alternativ til denne løsning. Det gælder ligeledes selvbetjeningsløsningen ”Giv et vink”, som borgerne bruger til at give Gentofte Kommune tip om skader eller manglende vedligeholdelse i byen. Henvendelse vedr. alternativ indberetning kan ske på Telefon 39 98 00 00 eller på mail park-vej@gentofte.dk.
 • Kort
  Vi henviser enkelte steder til en interaktiv kortløsning, som ikke lever op til gældende WCAG AA standarder. Der findes en alternativ tekstlig adgang til tilsvarende informationer for en del, men ikke alle de informationer, som kan fremsøges på vores kort.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Dokumenter
  Gentofte Kommune publicerer dagsordener og referater fra politiske møder i tilgængelig form, men det er pt. ikke muligt at tilgængeliggøre bilag, da disse stammer fra mange forskellige kilder og i flere formater. Vi samarbejder med vores leverandør om at finde en løsning. Henvendelse vedr. alternativ adgang til disse data til: borgmestersekretariatet på mail bms@gentofte.dk
 • Statistikhæfte
  Derudover udarbejder Gentofte Kommune hvert år et statistikhæfte, der beskriver befolkningen, de fysiske omgivelser og kommunens ydelser til borgerne. Statistikhæftet består primært af tabeller og grafer og har udfordringer ift. tilgængelighed. Henvendelse vedr. alternativ adgang til disse data til: borgmestersekretariatet på mail bms@gentofte.dk

Ikke omfattet af loven

 • Eksternt tredjepartsindhold, herunder fællesoffentlige selvbetjeningsløsninger
  For så vidt angår eksternt tredjepartsindhold, herunder fællesoffentlige selvbetjeningsløsninger, betragtes disse som uden for kommunens udvikling og kontrol. Dog forventes disse delvist at leve op til webtilgængelighedskravene. • Bilag fra fx ministerier og styrelser omhandlende tilsynog lign. betragtes som uden for kommunens udvikling og kontrol og Gentofte Kommune kan derfor ikke stå inde for tilgængeligheden.
 • Kort der fungerer som geografiske beskrivelser.
  Kort der fungerer som geografiske beskrivelser nærmere end kort til vejvisning.
 • Dokumenter, der er udgivet før 24. september 2018
  Dokumenter, der er udgivet første gang før 24. september 2018 er ikke tilgængeliggjort.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Som opfølgning på relanceringen af gentofte.dk foretager Diversa en gentest af de tekniske og redaktionelle dele af løsningen med henblik på at sikre, at vi har fået rettet op, på de fejl, de fandt i den oprindelige evaluering. Derudover er der planlagt en brugertest af løsningen med synshandicappede brugere i løbet af 2021 samt løbende opfølgning og justering med udgangspunkt i input fra Siteimproves Accessability værktøj. Gentofte Kommune har indgået en aftale med Abledocs om hjælp til tilgængeliggørelse af filer, som vi ikke selv kan gøre tilgængelige, og har generelt et kontinuerligt fokus på at styrke tilgængeligheden gennem uddannelse af redaktører og gennem krav til leverandører af selvbetjeningsløsninger m.m.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.