Tilgængelighedserklæring

FynBus forpligter sig til at gøre webstedet https://fynbus.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://fynbus.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte FynBus, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://fynbus.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: FynBus har fået foretaget en ekstern vurdering i samarbejde med Peytz & Co., og er i 2022 vurderet af Digitaliseringsstyrelsen

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Manglende alternativ tekst på billeder
  Nogle billeder på websitet mangler alternativ tekst eller en indikation af, at billederne udelukkende er dekoration.
 • Køreplan-pdf’er er ikke tilgængelige
  Køreplaner i pdf-format er en central funktionalitet på hjemmesiden, nogle af filerne er ikke tilgængelige på en sådan måde, at de kan læses op af en skærmlæser. FynBus er i samarbejde med AbleDocs i gang med at gøre pdf-filerne med køreplaner tilgængelige for skærmlæsere. Pr. 30. juni 2021 er de mest benyttede køreplaner (Odenses bybusser og de regionale ruter) samt alle Flextrafik-foldere gjort tilgængelige. For de øvrige køreplaner kan man i stedet anvende den integrerede Rejseplan-funktion på websitet eller Rejseplanen.dk til at søge efter køreplan-information. Rejseplanen er et tilgængeligt alternativ. Der er på siderne hvor køreplanerne findes tilføjet information om, at man kan anvende Rejseplanen som tilgængeligt alternativ.
 • Prisberegner er ikke tilgængelig
  Prisberegneren (www.fynbus.dk/rkprisberegner) er ikke tilgængelig. Man kan i stedet anvende den integrerede Rejseplan-funktion på websitet eller Rejseplanen.dk til at søge en rejse og se hvad, den vil koste med en række billetprodukter. Ved links til prisberegneren på sitet er der angivet, at Rejseplanen er et alternativ. Rejseplanen er tilgængelig.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Billeder i ældre indhold
  Der tilføjes ikke alt-tekst på billeder i gammelt indhold, fx nyheder publiceret før 1. januar 2020.
 • Mulighed for maskinoplæsning af ældre pdf'er
  Referater, årsberetninger, regnskaber med videre gøres ikke tilgængelige for maskinoplæsning på nuværende tidspunkt. Vi er ved at undersøge, hvordan referater mm. kan gøres tilgængelige fremadrettet
 • Prisberegner
  Prisberegneren gøres ikke tilgængelig, men vi henviser til det tilgængelige alternativ, nemlig at søge efter en rejse på Rejseplanen, hvor man også kan se prisen for den konkrete rejse med en række produkter. Rejseplanen er et tilgængeligt alternativ.
 • Køreplan-pdf’er
  Mange af køreplan-pdf’erne er i øjeblikket ikke tilgængelige. Vi arbejder i øjeblikket sammen med AbleDocs på at gøre køreplan-pdf’erne tilgængelige. Indtil dette arbejde er afsluttet, kan man i stedet anvende Rejseplanen til at se køreplan-information. Rejseplanen er et tilgængeligt alternativ. Pr. 30. juni 2021 er de mest benyttede køreplaner (Odenses bybusser og de regionale ruter) samt alle Flextrafik-foldere gjort tilgængelige.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  PDF-dokumenter, der er offentliggjort inden den 23. september 2018, er ikke omfattet af loven.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Følgende emner er ved at blive rettet (maj 2021): Manglende alt-tekst på billeder: Billeder, der er i anvendelse på aktuelt indhold, forsynes med alt-tekst. Billeder i fx nyheder publiceret før 1. januar 2020 forsynes ikke med alt-tekst, jf. klausul om uforholdsmæssig stor byrde. Køreplan-pdf’er er ikke tilgængelige: Vi er i øjeblikket sammen med AbleDocs ved at gøre vores køreplaner tilgængelige for skærmoplæsning. Pr. 30. juni 2021 er de mest benyttede køreplaner (Odenses bybusser og de regionale ruter) samt alle Flextrafik-foldere gjort tilgængelige. Formål med links: Der tilføjes forklarende tekst til links. Sidens sprog: Der tilføjes en programmeringsmæssig angivelse af, at websitet er på dansk. Pdf-dokumenter: Vi er ved at undersøge, hvordan referater mm. kan gøres tilgængelige fremadrettet.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.