Tilgængelighedserklæring

Folketinget forpligter sig til at gøre webstedet https://www.ft.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.ft.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Folketinget, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.ft.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Ekstern vurdering af tilgængeligheden på ft.dk er gennemført februar 2021, og fejl er under udbedring.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Parlamentariske dokumenter efter 23. september 2019
  Før 5. oktober 2021 overholder Pdf dokumentformatet ikke alle krav om tilgængelighed, idet udbedringen af fejl kan påvirke de parlamentariske dokumenters layout, så eksisterende offentlige henvisninger til de parlamentariske dokumenter bliver forkerte. Pdf dokumentformatet for redegørelser overholder ikke alle krav om tilgængelighed. Folketinget samarbejder med Civilstyrelsen om at udbedre manglerne i redegørelserne snarest muligt.
 • Tidsafhængige livemedier, som streames efter 23. september 2020, og som efterfølgende ligger online i mediearkiv
  Det fremgår af bemærkningerne til loven, at tidsafhængige livemedier, som ligger online efter visningen, betragtes som forud-indspillede tidsafhængige medier og bør gøres tilgængelige inden 14 arbejdsdage, medmindre længere tid undtagelsesvist er nødvendigt. Folketinget arbejder på en automatisk tekstning af video fra de åbne samråd og høringer, der efterfølgende ligger online i mediearkiv. Video fra møder i Folketingtingssalen, som efterfølgende ligger online i mediearkiv, har et tekstligt alternativ i form af referatet fra mødet.
 • Kendte tilgængelighedsfejl på sider, dokumenter og selv-betjeningsløsninger
  Brugere, der benytter skærmlæser, har nedsat syn og er farveblinde vil på hjemmesiden kunne møde eksempler på tekst, inkl. f.eks. overskrifter og links samt billeder eller grafikker, som ikke overholde samtlige kriterier for at indholdet er opfatteligt, forståeligt og anvendeligt. Det drejer sig konkret om: -1) Manglende siderækkefølge og ulogiske overskrifter -2) Meningsfulde linktekster -3) Korrekt brug og beskrivelse af formularer, billeder samt hjælpe- og fejlbeskeder -4) Korrekt anvendelse af kontrast mellem f.eks. en tekst og sin baggrund, inkl. interaktive elementer. -5) Mulighed for at zoome og gøre tekst større uden at miste funktionalitet og ind. -6) Fuld understøttelse af navigation med tastatur, så en side kan navigeres på en logisk og synlig måde -7) Rette få steder, hvor sidens sprog ikke følges

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • Parlamentariske dokumenter før 23. september 2019
  Parlamentariske dokumenter, der er offentliggjort på ft.dk fra 1985 og frem til 23. september 2019 , kan kvalificeres som arkiv, idet dokumenterne kun vedligeholdes teknisk, jf. webtilgængelighedslovens §1, stk. 5, pkt. 8.
 • Udvalgsbilag som er tredjepartsindhold
  Folketinget modtager dokumenter fra tredjepart, eksempelvis organisationer og privatpersoner, som er uden for Folketingets kontrol, jf. webtilgængelighedslovens §1, stk. 5, pkt. 5.
 • Forudindspillede tidsafhængige medier, der er offentliggjort inden den 23. september 2020.
  Mediearkiv fra møderne i Folketingssalen og fra åbne samråd og høringer offentliggjort før 23. september 2020 er ikke omfattet kravet om tekstning, jf. webtilgængelighedslovens §1, stk. 5, pkt. 2. Dog foreligger tekstligt alternativ for møderne i Folketingssalen i form af referatet herfor.
 • Tidsafhængige livemedier
  Streaming fra møderne i Folketingssalen og fra åbne samråd og høringer er ikke omfattet kravet om tekstning, jf. webtilgængelighedslovens §1, stk. 5, pkt. 3.
 • Dokumentformater, der er offentliggjort inden den 23. september 2018
  Publikationer mv., jf. webtilgængelighedslovens §1, stk. 5, pkt. 1.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Folketinget monitorerer løbende tilgængeligheden på sine offentlige websteder ved ekstern vurdering, i reglen hvert andet år. De eksterne vurderinger følges i videst mulige omfang op med fejlretninger og alternative udbedringer af fejl.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.