Tilgængelighedserklæring

Færdselsstyrelsen forpligter sig til at gøre webstedet https://fstyr.dk/da tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://fstyr.dk/da?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Færdselsstyrelsen, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://fstyr.dk/da

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Evalueringsrapport - Wave gennemgang - manuel gennemgang - stikprøver - Siteimprove

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Mangler
  Grundet tekniske begrænsninger i eksisterende hjemmesideplatform, er der flere generelle, visuelle elementer og strukturelle uhensigtsmæssigheder på tværs af siden, som ikke opfylder kravene til webtilgængelighed. Generelle fejl inkluderer elementer som: - ”Burgermenu”, herunder generel, uhensigtsmæssig navigationsstruktur - Tomme elementer (place-holders), som trods intet indhold stadig fremgår af kildekoden, og derved kan påvirke skærmoplæsere mv. - Manglende alternative billedbeskrivelser samt henvisningstekst ved links. - Elementer, som tilbyder optionelt link, som af skærmoplæsere mv. kan fremgå som ”manglende” link. - Links og ”action-”knapper i et for lavt kontrastforhold. - Optionelle (ikke anvendte) tekst-”place-”holdere, der teknisk fremgår i for lille skrifttype - Form-labels (input-felter) mangler labels (beskrivelser) - Uhensigtsmæssig anvendelse af overskriftstyper (H1, H2, H3) på tværs af sideelementer (som fx indlejrede elementer, som kan påvirke navigationen og struktur i fx skærmoplæsere - Ikke-kvalitetssikret indhold i renderet billedemateriale hvori tekst indgår. Eksempelvis grafer importeret fra Excel. - Eksternt indhold leveret i uredigeret form som indlejrede sider (iFrames). - Nyhedsmails er ikke kvalitetssikret til at leve op til kravene - Dokumenter til download findes i flere forskellige formater som Excel, Word og PDF. Disse er ikke sikret for ”webtilgængelighed”. - Eksisterende videomateriale (udviklet forud for de skærmede krav) tilbyder ikke undertekster.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Eksterne pdf-rapporter
  Enkelte eksisterende dokumenter, distribueret gennem Færdselsstyrelsen men udgivet og udviklet af eksterne samarbejdspartnere, kan være af et (urimeligt) omfang, som derved ikke er omfattet reglerne. Vi arbejder på processer og kommunikation internt, rettet mod vores eksterne samarbejdspartnere, så vi, i videst muligt omfang, kan sikre og påvirke at eksterne samarbejdspartnere leverer indhold, som opfylder kravene til webtilgængelighed.

Ikke omfattet af loven

 • Manglende undertekster på videoer
  Vi har en række videoer, der er offentliggjort før den 23. september 2020. Disse videoer mangler undertekster. Nye videoer vil indeholde beskrivende undertekster.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi er i gang med udvikling af et komplet nyt website, som bygger på en platform (GoBasic), hvor alle elementer allerede kvalitetsgodkendte og opfylder samtlige krav, med garanti for løbende opdateringer, som imødekommer fremtidige, udvidede krav. Dette forventes lanceret i september, 2023. Vi arbejder på, teknisk, at kunne integrere indlejret indholdet fra eksterne sider, hvorved vi bliver i fuld kontrol over præsentationen af indholdet. Vi er i gang med at digitalisere samtlige blanketter og ansøgningsskemaer, som vil være tilgængelige på Virk.dk, som efterlever samtlige krav til webtilgængelighed. Vi arbejder hen mod en helt ny menustruktur, som overordnet adskiller indholdet mellem Privat og Erhverv, hvilket er testet på brugere, gør navigationen betydeligt lettere. Nye tiltag inkluderer desuden en optimeret ”bread-crumb” struktur samt hurtige links til det mest anvendte indhold. Som led i designet af den fremtidige hjemmeside, undersøger vi mulighederne for at understøtte navigationsstrukturen med visuelle elementer, som fx ikoner af bil og lastbil. Vi arbejder henimod at understøtte vejledningsmateriale, til fx udfyldelse af blanketter/ ansøgninger, med videomateriale (skærmoptagelser), som hjælper brugeren med korrekt udfyldelse af blanketten/ ansøgningen. Indholdssider bliver udbygget med en lettere, kort beskrivelse af sidens indhold, samt mærket med nøgleord for indhold og angivelse af målgruppe af sidens indhold. Disse tiltag vil samtidig gøre søgemaskinen mere effektiv, og give mere relevante resultater. Vi i gang med at gennemgå øvrige vejledningsmaterialer og rapporter, som i dag findes i Word og PDF-format som, hvor det er muligt, vil blive konverteret til HTML. Altså, blive tilgængelige som reelt hjemmesideindhold i stedet for dokumenter til download. Vi vil iværksætte kvalitetskontrol af eksisterende skabeloner for udsendelse af nyhedsmails, så disse vil overholde kravene til webtilgængelighed. Dette forventes implementeret i første kvartal, 2023. Cludo, vores eksterne leverandør af den interne søgemaskine, arbejder på udviklingen af en tale-til-tekst funktion i søgefeltet. Processen, som skal gøre det muligt at tilbyde undertitler i fremtidigt videoindhold, er implementeret. Mod lanceringen af den ny hjemmeside arbejder vi på udviklingen af et tabel-modul, som skal gøre det muligt at præsentere tabel- og graf-indhold direkte på hjemmesiden, for derved at undgå renderede billeder importeret fra Excel.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.