Tilgængelighedserklæring

Færdselsstyrelsen forpligter sig til at gøre webstedet https://fstyr.dk/da tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://fstyr.dk/da?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Færdselsstyrelsen, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://fstyr.dk/da

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

  1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
  2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
  3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

  1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
  2. Vurdering er foretaget af ekstern part
  3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Wave gennemgang - manuel gennemgang - stikprøver - SiteImprove - NVDA test - GOBasic værktøj

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

  1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
  2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
  3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

  • Mangler
    Færdselsstyrelsen er ved at opgradere sin hjemmeside til en ny platform. Der arbejdes på, at få hele hjemmesiden webtilgængelig. På siderne vil der være udfordringer med nedenstående: - Manglende alternative billedbeskrivelser samt henvisningstekst ved links. - Uhensigtsmæssig anvendelse af overskriftstyper (H1, H2, H3) på tværs af sideelementer (som fx indlejrede elementer, som kan påvirke navigationen og struktur i fx skærmoplæsere - Eksternt indhold leveret i uredigeret form som indlejrede sider (iFrames). - Nyhedsmails er ikke kvalitetssikret til at leve op til kravene - Dokumenter til download findes i flere forskellige formater som Excel, Word og PDF. Disse er ikke sikret for ”webtilgængelighed”. - Eksisterende videomateriale (udviklet forud for de skærmede krav) tilbyder ikke undertekster. - Der arbejdes på, at få vejledninger (PDF og Word dokumenter) omlagt til html-sider.

Uforholdsmæssig stor byrde

  • Eksterne pdf-rapporter
    Enkelte eksisterende dokumenter, distribueret gennem Færdselsstyrelsen men udgivet og udviklet af eksterne samarbejdspartnere, kan være af et (urimeligt) omfang, som derved ikke er omfattet reglerne. Vi arbejder på processer og kommunikation internt, rettet mod vores eksterne samarbejdspartnere, så vi, i videst muligt omfang, kan sikre og påvirke at eksterne samarbejdspartnere leverer indhold, som opfylder kravene til webtilgængelighed.

Ikke omfattet af loven

  • Manglende undertekster på videoer
    Vi har en række videoer, der er offentliggjort før den 23. september 2020. Disse videoer mangler undertekster. Nye videoer vil indeholde beskrivende undertekster.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi er i gang med udvikling af et komplet nyt website, som bygger på en platform (GoBasic), hvor alle elementer allerede kvalitetsgodkendte og opfylder samtlige krav, med garanti for løbende opdateringer, som imødekommer fremtidige, udvidede krav. Vi arbejder på at få eksterne sider oprettet på vores egen hjemmeside, så vi ikke er afhængig af eksterne samarbejdspartere. Det forventes, at siden er fuld webtilgængelig inden udgangen af 2024.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.