Tilgængelighedserklæring

Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen forpligter sig til at gøre webstedet https://www.fstyr.dk/da.aspx tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.fstyr.dk/da.aspx?

Du kan kontakte Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen på kommunikation@tbst.dk, , hvis du oplever ikketilgængeligt indhold på webstedet.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

  1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
  2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
  3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne a) Det offentlige organ har selv evalueret webstedet, b) Vurdering er foretaget af ekstern part og c) Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Har selv evalueret webstedet.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.


Ikketilgængeligt indhold inddeles jf. webtilgængelighedsloven i tre kategorier – og omhandler funktion eller indhold, der:

  1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
  2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde – dvs. hvis det kræver et uforholdsmæssigt stort stykke arbejde fra myndighedens side, og kun ganske få mennesker har gavn af det. Det kan fx være en rapport eller vejledning, der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
  3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

Billeder mangler alternative tekster
Billeder på sitet indholder ikke alternative tekster. Vi forventer, at fejlen er løst i første halvdel af 2020.
Links er ikke-beskrivende
Flere linktekster er ikke beskrivende for, hvor brugeren bliver ført hen. Vi forventer, at fejlen er løst i første halvdel af 2020.
Links mangler kontrast
På nuværende tidspunkt er vores links for utydelige, da de kun markeres af en lys, grøn farve, der mangler kontrast. Vi forventer, at fejlen er løst i første halvdel af 2020.
Indhold er svært læseligt
På nuværende tidspunkt er vores tekster utilgængelige. De indholder et for stort lix-tal, skrifttypen er for lille og de er for indforståede. Vi forventer, at fejlen er løst ved udgangen af 2020.
Manglende tekst på videoer
På nuværende tidspunkt indeholder vores videoer på Youtube ikke en beskrivelse eller undertekster. Vi forventer, at fejlen er løst i første halvdel af 2020.
Siden er ikke tilgængelig fra mobil
Hjemmesiden er ikke responsiv, så den kan ikke tilgås optimalt fra mobile enheder. Vi forventer, at fejlen er løst i første halvdel af 2020.
Selvbetjeningsløsninger er utilgængelige
Flere af vores selvbetjeningsløsninger er ikke-digitale, kræver udprint og svært forståelige. Vi forventer, at fejlen udbedres løbende i løbet af 2020.
Siderne mangler overskrifter
Siderne mangler overskrifter (H1'ere), som kan læses af skærmlæsere. Vi forventer, at fejlen udbedres i første halvdel af 2020.
Maglende fokusstate
Der mangler fokusstate på elementer, så brugere med skærmlæsere ved hvor de skal fokusere. Vi forventer, at fejlen udbedres i første halvdel af 2020.
Manglende beskrivelse på iframes
Der mangler beskrivelse på iframede elementer. Vi forventer, at fejlen udbedres i første halvdel af 2020.

Uforholdsmæssig stor byrde

Utilgængelige PDF vejledninger
Flere af vores eksisterende vejledninger i PDF er svært forståelige, men vil være omkostningstunge at tilgængeliggøre. Vi vil dog fremadrettet arbejde på at PDF'er udarbejdes efter tilgængelighedsdirektivet.

Funktion eller indhold, der ikke er omfattet af loven

Initiativer for at opnå en højere grad af tilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse: "Vi er i færd med at få udviklet et helt nyt site, som overholder tilgængelighedsdirektivet. Vi forventer at gå i luften med det nye site i første halvdel af 2020"

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om lov om webtilgængelighed overholdes. Hvis du oplever, at et websted ikke lever op til kravene og ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du skrive til wa-tilsyn@digst.dk.