Tilgængelighedserklæring

Region Syddanmark forpligter sig til at gøre webstedet https://friklinikkenregionsyddanmark.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://friklinikkenregionsyddanmark.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Region Syddanmark, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://friklinikkenregionsyddanmark.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part, Vi har anvendt anden metode.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Friklinikken Region Syddanmark har sammenholdt WCAG 2.1 med en analyse baseret på Monsidos tilgængelighedsværktøj. Herudover har vi selv foretaget evaluering. Ud fra dette har vi vurderet at webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav).

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • PDF-filer med information til patienter og pårørende
  På hjemmesiden findes der PDF-filer og iPaper-filer med information til patienter og pårørende, som ikke lever op til webtilgængelighedskravene. Vi identificerer dem løbende, med hjælp fra platformen Monsido, og tager stilling til, hvordan de enkelte dokumenter kan gøres mere tilgængelige.
 • Billeder mangler alternativ tekst
  Der kan mangle alternative tekster på nogle billeder (WCAG 2.1 succeskriterium 1.1.1 ikke-tekstbaseret indhold). Vi gennemgår løbende vores sider med hjælp fra plaformen Monsido og får rettet op på fejlene.
 • Ikke beskrivende linktekst
  Der kan findes sider, hvor linkteksten ikke er beskrivende, så formålet med linket kan bestemmes ud fra linkteksten (WCAG 2.1 succeskriterium 2.4.4 Formål med links (i kontekst)). Vi gennemgår løbende vores sider med hjælp fra platformen Monsido og får rettet op på fejlene, så teksten bliver mere beskrivende.
 • Links mangler alternativ tekst
  Der kan findes sider på hjemmesiden, hvor der mangler fyldestgørende alternative tekster på links (WCAG 2.1 succeskriterium 2.4.4 Formål med links (i kontekst)). Vi gennemgår løbende vores sider og får rettet op på fejlene.
 • Sektionsoverskrifter anvendes ikke altid til at organisere indhold
  Der kan findes sider på hjemmesiden, hvor indholdet ikke er organiseret vha. sektionsoverskrifter og de standardtypografier, der er til rådighed i systemet (WCAG 2.1 succeskriterium 2.4.10 Sektionsoverskrifter). Vi gennemgår løbende vores sider og får rettet op på fejlene.
 • Element-id er ikke entydigt
  To eller flere elementer på denne side har samme id-værdi. Vores cookiebanner har elementer, hvor den samme id-værdi er angivet. Det kræver hjælp fra leverandør at få rettet.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Oversigtskort
  På hjemmesiden linkes der til PDF-versioner af Friklinikkens oversigtskort. De er ikke webtilgængelige, og det vil være en uforholdsmæssig stor byrde at forsøge at tilgængeliggøre alt, hvad der vises på oversigtskortene. Vi forsøger dog at informere patienter og besøgende om, hvordan de finder vej til og rundt på sygehuset på andre tilgængelige, digitale måder, fx ved at orientere om adresser, navne på steder og afdelinger, områdenumre og skriftlige anvisninger til at finde vej på Friklinikken og Grindsted Sygehus.

Ikke omfattet af loven

Intet at angive

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

På Friklinikkens hjemmeside har vi stort fokus på både tilgængelighed og brugervenlighed på vores hjemmeside. Vi arbejder løbende på at forbedre indholdet. Vi anvender løbende tilgængelighedsmodulet på platformen Monsido til at monitorere og afhjælpe tilgængelighedsproblemer på redaktørniveau. Herudover holder vi løbende statusmøder med Esbjerg og Grindsteds webredaktører på de enkelte afdelinger for at gennemgå hjemmesiden for tilgængelighedsproblemer.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.