Tilgængelighedserklæring

Aalborg kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.fri-stedet.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.fri-stedet.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Aalborg kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.fri-stedet.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Der er brugt både automatiske og manuelle testmetoder til at teste webstedet. Automatisk test er lavet med Qualweb og Google Lighthouse. Manuel test er lavet ved at bruge zoom funktion, tjekke kontraster samt bruge TAB knappen til at tabbe sig igennem indhold.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Formål med Links - tilrettet d. 19/12-22
  Nogle links og knapper er ikke beskrivende, hvilket gør at brugere med skærmlæser ikke får fortalt hvad der sker når man trykker på linket. Andre er ikke beskrivende nok og hedder kun ”Læs mere”, det bliver derfor ikke specificeret her hvad man kan læse mere om. D. 19/12 er følgende tilpasset: Tilrettet på links, således der nu står: Tryk her og læs... Tilrettet således der nu står LÆS mere om.....
 • Bevægelige elementer - tilrettet d. 19/12-22
  På forsiden er der et element som konstant er i bevægelse hvor teksten skifter, dette kan stresse brugere med eventuelle funktionsnedsættelser, idet elementet ikke kan pauses, stoppes eller skjules. D. 19/12 er følgende tilpasset: Elementet kan nu pause, stoppe og play igen.
 • Anvendelse af farve på et billede
  Når man på et website oplyser om forskellige informationer, som kategoriseres ved brug af forskellige farver, så er det ikke tilgængeligt. Farveopdeling må ikke være den eneste kategoriseringsmarkør, da brugere som ikke kan se farve, ikke kan tilgå denne information. D. 19/12. Det er omhandlende vores kerneopgave, som er et billede i farver og beskrevet med farvekoder. Derfor kan det ikke rettes.
 • Ikke-tekstbaseret indhold
  Billeder mangler alt-tekster, som beskriver hvad billedet forestiller.
 • Tastaturfælder - tilrettet d. 19/12-22
  Der er links til andre hjemmesider og disse er tastaturfælder ved at man ikke kan komme tilbage til forrige side hvis man trykker ind på disse. D. 19/12 er følgende tilpasset: Links til andre hjemmesider åbner på ny fane og man skal trykke alt+tab for at komme tilbage.
 • Overskrifter - tilrettet d. 19/12-22
  Nogle undersider mangler en overskrift som fortæller brugeren hvad den pågældende side omhandler. D. 19/12 er følgende tilpasset: Alle sider har nu en overskrift
 • Dokumenter - tilrettet delvis d. 19/12-22
  Word-dokumenter er ikke tilgængelige. D. 19/12 er følgende tilpasset: Der er overskrifter, men det er delt op i tabeller, således oplæsning kan være forvirrende for lytteren. Derfor ikke optimalt løst.
 • Synlig fokus
  Få steder på sitet bliver det ikke synligt vist hvilket element man er navigeret hen til. Eksempelvis kan man på undersiden ”Sikkerhedsregler og politikker” ikke følge med i hvilket indhold man er på.
 • For lav kontrast - tilpasset d. 19/12-22
  Meget af brødteksten har en for lav kontrast i forhold til baggrundsfarven, dette kan medføre at det for nogle brugere kan være svært at læse indholdet. D. 19/12 er følgende tilrettet: Rettet med højere kontrast
 • Forkortelser - tilrettet d. 19/12-22
  D. 19/12 gennemlæst, således der ikke skulle være forkortelser.
 • Diverse fejl - tilrettet d. 19/12-22
  D. 19/12 er følgende tilpasset, således man kommer ind på nedenstående ikke længere oplever nedenstående. Hvis man zoomer 200 % ind og via menuen trykker på menupunkter ”Om Fri-stedet” og derefter trykker på ”Om Fri-stedet” i underpunkterne, så kommer man ind på en side uden noget indhold. Idet man ikke kan komme ind på en side som hedder ”Om Fri-stedet” når man kun har hjemmesiden zoomet 100 % ind så tænker jeg at det er en fejl der overhovedet bliver linket til det når der er zoomet 200 % ind. D. 19/12 er følgende tilrettet efter anvisningen: På https://fri-stedet.dk/gaming-liste/ listes en masse forskellige computer- og playstation spil, disse er alle engelske ord men en skærmlæser læser dem op på dansk og kan derfor ikke udtale alle disse ord og dermed bliver de svære at forstå. Her ville det derfor være bedst at skrive i koden til disse at det er engelske ord så en skærmlæser læser dem op på engelsk.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Ikke udfyldt
  Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • Ikke udfyldt
  Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Aalborg Kommune arbejder på forbedring af tilgængelighed på hjemmesider. Der er tilrettet en stor del med virkning d. 19/12-22

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.