Tilgængelighedserklæring

ODENSE KOMMUNE forpligter sig til at gøre webstedet https://www.fremtidensvollsmose.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.fremtidensvollsmose.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte ODENSE KOMMUNE, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.fremtidensvollsmose.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Parterne bag Fremtidens Vollsmose har valgt at bruge et eksternt bureau til at analysere/screene hjemmesidens webtilgængelighed.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • PDF-dokumenter
  De fleste PDF dokumenter har ingen tag struktur og er derfor ikke tilgængelige.
 • • Navn, titel og label på interaktive elementer
  På hjemmesiden mangler interaktive elementer, såsom knapper og input former et tilgængeligt navn, titel og label.
 • Billeder, links og knapper mangler alt-tekster
  På hjemmesiden er der elementer og indhold med betydning for budskabet, der mangler tekstbaserede alternativer. Dette gør at indholdet ikke kan ændres til formater, der kan afkodes af hjælpeteknologier.
 • Der mangler synlig fokus indikator
  Alle interaktive elementer på hjemmesiden mangler synlig fokusindikator.
 • Ombrydningsvisning
  Zoom er begrænset til mindre end 200%. "Maximum-scale" er defineret til 1,0 i "viewport"-elementet. Det betyder at svagtseende ikke har mulighed for at zoome på hjemmesiden, hvis de ikke kan aflæse elementer til tekst på hjemmesiden.
 • Enkelte elementer er ikke tilgængelige med tastatur
  Hovedmenuens undermenuer vises ikke ved tastaturfokus, og indholdet er derfor ikke tilgængeligt med tastatur. Menuknap til at vise hovedmenuen ved 200% zoom og mobilvisning kan ikke aktiveres med tastatur. "Tilbage til toppen"-knap ikke tilgængelig med tastatur.
 • Den visuelle overskriftsstruktur stemmer ikke ens med den programmeringsmæssige overskrifts struktur
  De enkelte siders hovedoverskrift er på niveau 2 programmeringsmæssigt det samme som overskrifter i sidefoden og underoverskrifter på siden, men fremstår visuelt og semantisk som et højere niveau.
 • Videoer mangler mulighed for undertekster/mediealternativ
  På hjemmesiden er der videoindhold, der ikke indeholder undertekster eller synsfortolkning.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • Video fra før 23. september 2020
  Video offentliggjort før d. 23. september er ikke gjort tilgængelige.
 • Kort der ikke bruges til navigation
  Kort der ikke bruges til navigation er ikke gjort tilgængelige.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

De tre parter bag Fremtidens Vollsmose arbejder med udgangspunkt i seneste tilgængelighedsanalyse på at forbedre hjemmesidens webtilgængelighed. Førnævnte punkter udbedres løbende.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.