Tilgængelighedserklæring

Region Syddanmark forpligter sig til at gøre webstedet https://fremtidenssyddanmark.regionsyddanmark.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://fremtidenssyddanmark.regionsyddanmark.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Region Syddanmark, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://fremtidenssyddanmark.regionsyddanmark.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Region Syddanmark anvender SiteImprove til screening af webtilgængelighed, og arbejder med forbedring af tilgængelighed på baggrund af de screeninger. Derudover har Digitaliseringsstyrelsen gennemført en forenklet monitorering af webstedet.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • publikationer
  En række publikationer på sitet ligger i dag enten i pdf-format og/eller indeholder store mængder grafik (grafer og figurer), der ikke er gjort tilgængeligt. Der arbejdes på at tilbyde alternativer bl.a. i form af ren tekst.
 • billedtekster
  der mangler på nuværende tidspunkt billedtekster nogle steder på sitet. Regionen arbejder på at udbedre dette.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Publikationer
  De mange publikationer fra før 23. september 2018 forventes på nuværende tidspunkt ikke gjort tilgængelige da det vil være forbundet med et uforholdsmæssigt stort ressource træk set i relation til den relativt begrænsede søgning på publikationerne. Publikationerne er alle meget grafiktunge, med mange grafer og figurer. Der er tilknyttet en kort tilgængelig tekstbeskrivelse til hver publikation. Regionen forventer inden udgangen af 2021 at webstedet lukkes ned, da indholdet vil blive overflyttet til en ny platform. I den forbindelse vil det ikke-tilgængelige indhold enten blive fjernet eller lagt ud i tilgængeligt format.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Regionen kører ugentlige screeninger for tilgængelighed på sitet og udbedrer løbende de problemer, der måtte dukke op i screeningerne. Derudover arbejdes der på en fremadrettet strategi for publikationer på sitet. Sitet forventes lukket inden udgangen af 2021 da regionen overgår til ny hjemmeside og indholdet fra dette site forventes overført dertil. Det indhold, der overføres vil om nødvendigt blive gjort tilgængeligt i den forbindelse.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.