Tilgængelighedserklæring

Frederikshavn kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://frederikshavn.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://frederikshavn.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Frederikshavn kommune, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://frederikshavn.dk

 • Kontaktfunktion: På frederikshavn.dk er der en feedback-knap på samtlige indholdssider. Her kan man vælge mellem 4 typer af feedback: Ris og ros, teknisk fejl, fejl i indhold og manglende tilgængelighed. Hovedredaktionen for hjemmesiden overvåger indkommet feedback alle ugens hverdage og sørger for at tage hånd om den eller videreformidle til andre dele af organisationen.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser:

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Politiske dagsordner og referater
  Frederikshavn Kommune bruger Netcompanys journalsystem, som ved hjælp af to pdf-motorer genererer pdf-dokumenter. Hidtil har motorerne (Adlib og Aspose) ikke kunnet opfylde tilgængelighedskravene, men Netcompany har nu lanceret et modul, der kan bevare tilgængeligheden og indsætte en disclaimer foran specifikke bilag, hvis det skulle være et ikke tilgængelige bilag. Hvis der er borgere eller andre, som har vanskeligt ved at læse dagsordner, referater og bilag kan man til enhver tid kontakte Frederikshavn Kommunes Ledelsessekretariat, som vil være behjælpelig med at formidle indholdet. Vi arbejder på at implementere Netcompanys nye modul, så vi fremadrettet får den størst mulige grad af tilgængelighed. Samtidig har vi internt i kommunen igangsat et arbejde, så egenproducerede bilag så vidt mulige bliver tilgængelige. Når det er implementeret, vil vi bede eksterne om at levere tilgængeligt materiale, hvis det skal indgå som bilag i politiske dagsordner.
 • Budget og regnskab
  I kommunens samlede budget og regnskab indgår store skemaer og diagrammer, som er vanskelige at gøre fuldt ud tilgængelige. Vi har derfor udarbejdet resumeer at såvel budget og regnskab som er oprettet på indholdssider i CMS-løsningen. Når det ligger på indholdssider er teksten tilgængelig. Væsentlige skemaer og diagrammer er skrevet om til tekst, som kan læses op af skærmlæser. Samtidig har vi oplyst, at man er velkommen til at kontakte kommunens Center for Økonomi og Personale. Vi har sat specifik person og vedkommendes telefonnummer og e-mailadresse på. De samlede budgetter og regnskaber er vedhæftet hjemmesiden i ikke tilgængelige pdf-formater, og borgere, som har vanskeligt ved at læse dem kan få hjælp ved at kontakte den medarbejder, der er anført på siden.
 • Åbne postlister
  Frederikshavn Kommune lægger hver uge en åben postliste på hjemmesiden. Postlisten er genereret i kommunens journalsystem og validres af kommunens centre. Den ligger i et regneark, som gennes som pdf, inden den lægges på hjemmesiden. Pdf'en er ikke tilgængelig, og som alternativ kan borgere, som ikke kan læse postlisten kontakte Frederikshavn Kommunes Ledelsessekretariat, som er behjælpelig med formidling af indholdet. Postlisten er normalt mest brugt af pressen, men Ledelsessekretariatet er klar til at hjælpe andre, der ikke er i stand til at læse pdf-udgaven
 • Øvrige pdf-filer
  Frederikshavn Kommune tilstræber at bruge færrest mulige pdf-filer. Når vi lægger en layoutet pdf-fil på hjemmesiden, oprette vi en tekstversion som indholdsside. De enkelte afsnit i pdf-filen kan foldes ud som accordions på indholdssiden. Vi har således en tilgængelig og utilgængelig udgave side om side. Den utilgængelige kan have et flot layout og kan let printes, mens den anden kan læses op og dermed opfylde kravene for tilgængelighed.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Politiske dagsordner og referater fra 23. september 2018 og frem til den tilgængeligeløsning er på plads
  Som anført tidligere i tilgængelighedserklæringen har vi haft udfordringer med de to pdf-motorer, der bruges i kommunens journalsystem GetOrganized (leveres af Netcompany). En løsning er på trapperne, men det vil være en uforholdsmæssig stor byrde bagudrettet at skulle gennemgå samtlige dagsordenspunkter og gøre dem tilgængelige og derefter at skulle generere nye dagsordner/referater for herefter at skulle publiere dem på hjemmesiden. Vi har ca. 900 abonnenter, som oven i dette vil blive spammet med gammel materiale i meget stor målestok. Som alternativ kan borgere og andre kontakte Frederikshavn Kommunes Ledelsessekretariat, som er behjælpelig med at formidle indholdet.

Ikke omfattet af loven

 • Kort og GIS
  Et kort kan ikke gøres tilgængeligt, men vi er opmærksomme på, at et kort aldrig skal stå alene. Vi oplyser altid i tekst en given adresse eller beskriver et område, så besøgende på hjemmesiden, der ikke kan læse kortet, får oplysningerne på anden måde. Vi har link til kommunens GIS-løsning, hvor et interaktivt kort kan oplyse borgere om naturområder og hvilket udstyr (shelter, bålplads, legeplads, ridesti mv.) der er i de forskellige områder. Som alternativ til det interaktive kort, har vi oprettet tilgængelige indholdssider, hvor vi i tekst beskriver de enkelte områder, og vi henviser til yderlige information hos kommunens naturvejledere.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

I Frederikshavn Kommune har vi bevidst en lille hjemmesideredaktion, hvor 3 hovedansvarlige sørger for størstedelen af indholdet og dermed sikrer tilgængeligheden. Ingen billeder uploades i løsningen uden alternativ tekst, og vi lægger ikke pdf-filer på i utilgængeligt format, medmindre vi samtidig opretter tilgængelige indholdssider med teksten fra filerne. Undtagelsen er de store budgetter og regnskaber, hvor vi laver tilgængelige resumeer af indholdet. Ud over de 3 hovedansvarlige har vi 3-5 såkaldte webforfattere, der varetager den del, der vedrører høringer og afgørelser. Hovedredaktionen sørger for at klæde webforfatterne på, så de har kendskab til tilgængelighedskravene. I forhold til tilgængelige politiske dagsordner og referater vil vi skulle uddanne alle, der laver sager til politisk behandling. De skal kunne lave et Word-dokument, der er tilgængeligt. Her overvejer vi aktuelt at få et skabelonfirma til at lave tilgængelige skabeloner, og om der skal indkøbes et plug in, eller vi skal bruges Words egen tilgængelighedskontrol. Vi har en udfordring, at det plug in, vi vurderer er bedst, ikke kan bruges i fuldt omfang med kommunens journalsystem. Plug in’et har en indbygget og rigtig god pdf-motor, men den kan ikke bruges sammen med vores journalsystem. Derfor kan det være nødvendigt at bruge Words egen tilgængelighedskontrol og lave kurser og vejledninger (video og skriftlige), så vi sikrer, at alle ved, hvordan de skal arbejde i dokumenterne. På ledelsesniveau har direktionen og Den Kommunale Chefgruppe fået information om den nye lov, og de er klar over og har givet tilsagn om, at vi som kommune skal arbejde på at være tilgængelige for alle. Hjemmesideredaktionen har forelagt initiativerne for kommunens handicapråd, og de er forståelse for, at det er på den måde, vi griber det an. I den kommende tid overflyttes hele hjemmesiden til en nyere version af UmbracoOPW. Leverandøren er indvilget i, at løsningen opfylder alle tilgængelighedskrav i forhold den den tekniske platform. Hvis alt går efter planen forventer vi, at hjemmesiden er migreret ved udgangen af året.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.