Tilgængelighedserklæring

Frederikshavn kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://frederikshavn.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://frederikshavn.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Frederikshavn kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://frederikshavn.dk

 • Kontaktside: https://www.frederikshavn.dk/feedback/
 • E-mail: hovedredaktionen@frederikshavn.dk
 • Telefon: 98 45 50 00
 • Kontaktfunktion: På frederikshavn.dk er der en feedback-knap på samtlige indholdssider. Her kan man vælge mellem 4 typer af feedback: Ris og ros, teknisk fejl, fejl i indhold og manglende tilgængelighed. Hovedredaktionen for hjemmesiden overvåger indkommet feedback alle ugens hverdage og sørger for at tage hånd om den eller videreformidle til andre dele af organisationen.

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Evalueringen af Frederikshavn.dk bygger på tilsagn fra hjemmesideleverandøren, tilbagemeldinger fra leverandører af selvbetjeningsløsninger, en manuel selvevaluering og måling af tilgængeligheden ved hjælp af Monsido.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser:

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Politiske dagsordner og referater
  Frederikshavn Kommune har ikke en fuldt tilgængelig dagsordensløsning. Dagsordner og referater leveres i pdf-format fra kommunens journalsystem GetOrganized, og pdf-filerne er ikke webtilgængelige. Driftsgruppen for hjemmesiden har i forbindelse med opgradering af journalsystemet indgivet et ønske om, at journalsystemet skal kunne levere webtilgængelige dagsordner og referater i XML-format, så de på hjemmesiden blev både webtilgængelige og responsive. Ønsket er ikke imødekommet ved lancering af den opgraderede version pr. 3. januar 2024. I stedet er det et udviklingsønske, som Frederikshavn Kommune kan tage en dialog med journalsystemets leverandør, Netcompany, om. Det er Frederikshavn Kommunens Driftsgruppe for GetOrganized/Samarbejdsportalen, der har kontakten med leverandøren, Netcompany. Hvornår udviklingsønsket kan prioriteres, beror på en samlet vurdering i forhold til løsningen som helhed og de tilhørende omkostninger. På nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvornår en sådan løsning kan være implementeret. I forhold til bilag til dagsordner og referater vil det blive vanskeligt at blive 100 % tilgængelig. En del bilag kommer fra eksterne kilder, som ikke leverer tilgængeligt materiale til kommunen. Når kommunens selv leverer tilgængelige bilag, vil vi bede om, at eksterne også fremadrettet leverer tilgængelige bilag, så vidt det er muligt. Vi vil løbende notere i tilgængelighedserklæringen, hvordan status er for bilag til de politiske dagsordner, og vi anviser altid en alternativ måde at få indblik i indholdet. Det kan fx være telefonisk kontakt til den relevante afdeling eller fagperson. Indtil vi har webtilgængelige dagsordner og referater henviser vi til Direktionssekretariatet, som står til rådighed for at formidle indholdet. Direktionssekretariatet har frem til i dag ikke haft forespørgsler i forhold til manglende tilgængelighed.
 • Budget og regnskab
  Kommunens samlede budget og regnskab Frederikshavn Kommunes regnskab og budget indeholder en lang række skemaer og diagrammer af forskellig art. På hjemmesiden er lavet tilgængelige resumeer af hhv. budget og regnskab, hvor skemaer og diagrammer er skrevet om til almindelig tekst. Hjemmesidens besøgende kan stadig downloade de fulde udgaver i et ikke tilgængeligt pdf-format. Har man brug for hjælp til at læse de fulde versioner, er der kontaktinformation til afdelingen Budget og Analyse vedr. kommunens budget og afdelingen Økonomi vedr. regnskab, således at indholdet kan læses op som alternativ til pdf-udgaverne.
 • Åbne postlister
  Postlisten henvender sig til pressen og andre interesserede, hvor de kan se, hvilke breve (med undtagelse af indkomne breve med følsomme oplysninger) kommunen har modtaget. Kan man ikke læse postlisten i Excel-format, kan man kontakte Direktionssekretariatet, som gerne mundtligt formidler postlistens indhold. Direktionssekretariatet har ikke haft forespørgsler i forhold til tilgængeligheden.
 • Øvrige pdf-filer
  Frederikshavn Kommune tilstræber at bruge færrest mulige pdf-filer. Når vi lægger en pdf-fil på, søger vi som udgangspunkt for, at der er lavet tilsvarende tekst som indholdssider på selve hjemmesiden. Der er få undtagelser – bl.a. en vedligeholdelsesplan for vandløb. Som noget nyt har vi i 2023 fået udviklet en webtilgængelig long read sideskabelon, så vi har flere grafiske virkemidler samtidig med, at vi opfylder kravene til tilgængelige. Vi bruger ofte en både-og-løsning, hvor indholdet er lagt på hjemmesiden, mens pdf-en omtales som den printvenlige version – hvor layoutet er mere varieret og avanceret i forhold til hjemmesidens indhold.
 • Selvbetjeningsløsninger
  Driftsgruppen for hjemmesiden har været i kontakt med kommunens systemejere af selvbetjeningsløsningerne. Tilbagemeldingerne er: • Anmeld flytning Borgerservice oplyser, at kommunen fra juni 2024 benytter en webtilgængelig selvbetjeningsløsning fra firmaet Dedalus • Anmeld rotter Løsningen fra Geokon A/S er brugbar med tabulatortast, piletaster, enter og mellemrumstast, og Frederikshavn Kommune vurderer, at ”Anmeld rotter” opfylder kravene om webtilgængelighed • Bestil sundhedskort – sygesikringsløsning Firmaet Systematic oplyser, at der er udført tilgængelighedstest af løsningen inden idriftsættelse. Testen blev udført af et eksternt firma med speciale i tilgængelighed. Der blev fundet nogle uhensigtsmæssigheder, der alle er blevet rettet inden idriftsættelsen. Løsningen overholder dermed kravene til webtilgængelighed. • Digital pladsanvisning Leverandøren af IT-løsningen tilkendegiver, at løsningen overholder kravene til webtilgængelighed. PDF-dokumenter, der udsendes til forældre fra NemPlads via Digital Post overholder de tekniske krav. Rammerne for web-løsningen for forældrene opdateres i efteråret 2024 med ny version, der også overholder kravene om webtilgængelighed. • EG Selvbetjening og EG Smart Designer: EG tilkendegiver, at de lever op til tilgængelighedskravene • Emply (rekruttering) Emply gør rede for deres webtilgængelighed her: Career site: Accessibility and WCAG – Emply De skriver bl.a. er der er ALT-tekster, man kan navigere via tastaturet og kontrasterne opfylder kravene for webtilgængelighed. • Giv et praj Bruges udelukkende som app via smartphones, og firmaet Hexagon oplyser, at deres kort ikke er omfattet om kravet om webtilgængelighed. • MitBetalingsoverblik KMD oplyser, at MitBetalingsoverblik er webtilgængelig, dog kommer forbedring af webtilgængelige pop-up-menuer i næste version. • Tidsbestilling Selvbetjeningsløsning leveret af firmaet Kube. Løsningen bruges til tidsbestilling i Borgerservice og til at booke møde byggesagsbehandler/planmedarbejder Hjemmesideredaktionen har endnu ikke fået svar fra Kube vedr. webtilgængelighed. • Søg buskort Løsningen er udviklet af en anden kommune, og Frederikshavn Kommune har fået mulighed for at gøre brug af løsningen. Den lever ikke op til tilgængelighedskravene, og vi henviser på siden til Kørselskontoret, som vil være behjælpelige. • Tidsbestilling Selvbetjeningsløsning leveret af firmaet Kube. Løsningen bruges til tidsbestilling i Borgerservice og til at booke møde byggesagsbehandler/planmedarbejder Hjemmesideredaktionen har endnu ikke fået svar fra Kube vedr. webtilgængelighed. • TK2 – tandplejens bookingsystem Leverandøren itm8 skriver, at firmaet er ved at teste for tilgængelighed, og det vil være klaret til deres nye version 2.9, som kommer i efteråret.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Politiske dagsordner og referater fra 23. september 2018 og frem til den tilgængeligeløsning er på plads
  Som anført tidligere i tilgængelighedserklæringen har vi haft udfordringer med kommunens nuværende journalsystem GetOrganized (leveret af Netcompany). Vi forventer en tilgængelig løsning når vi tager nyt journalsystem i brug primo 2024, men det vil være en uforholdsmæssig stor byrde bagudrettet at skulle gennemgå samtlige dagsordenspunkter og gøre dem tilgængelige og derefter at skulle generere nye dagsordner/referater for herefter at skulle publicere dem på hjemmesiden. Vi har ca. 1.600 abonnenter, som oven i dette vil blive spammet med gammelt materiale i meget stor målestok. Som alternativ kan borgere og andre kontakte Frederikshavn Kommunes Direktionssekretariat, som er behjælpelig med at formidle indholdet. I forhold til høringer og afgørelser, er der også kortbeskrivelser med og vi laver således et webtilgængeligt resumé suppleret med kontaktinformation til sagsbehandleren. Kan man ikke tilgå selve afgørelsen, vil man kunne få indholdet formidlet ved at kontakte sagsbehandleren.

Ikke omfattet af loven

 • Kort og GIS
  Et kort kan ikke gøres tilgængeligt, men vi er opmærksomme på, at et kort aldrig skal stå alene. Vi oplyser altid i tekst en given adresse eller beskriver et område, så besøgende på hjemmesiden, der ikke kan læse kortet, får oplysningerne på anden måde. Vi har link til kommunens GIS-løsning, hvor et interaktivt kort kan oplyse borgere om naturområder og hvilket udstyr (shelter, bålplads, legeplads, ridesti mv.) der er i de forskellige områder. Som alternativ til det interaktive kort, har vi oprettet tilgængelige indholdssider, hvor vi i tekst beskriver de enkelte områder, og vi henviser til yderlige information hos kommunens naturvejledere.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Hjemmesideredaktionen og kaldet Driftsgruppen for hjemmesiden er pt. i gang sammen med firmaet Cabana med overflytning af frederikshavn.dk og tilhørende subsites til CMS-systemet Kommuneplatformen. Vi har fået tilsagn om, at løsningen overholder den gældende lovgivning vedr. webtilgængelighed. I Frederikshavn Kommune har vi bevidst en lille hjemmesideredaktion, hvor 3 hovedansvarlige sørger for størstedelen af indholdet og dermed sikrer tilgængeligheden. Ingen billeder uploades i løsningen uden alternativ tekst, og vi lægger som udgangspunkt ikke pdf-filer på i utilgængeligt format, medmindre vi samtidig opretter tilgængelige indholdssider med teksten fra filerne. Undtagelsen er de store budgetter og regnskaber, hvor vi laver tilgængelige resumeer af indholdet. Ud over de 3 hovedansvarlige har vi 3-5 såkaldte webforfattere, der varetager den del, der vedrører høringer og afgørelser. Hovedredaktionen sørger for at klæde webforfatterne på, så de har kendskab til tilgængelighedskravene. I forhold til tilgængelige politiske dagsordner og referater vil vi fortsat have svært ved at blive 100 % webtilgængelige. Dagsordner og referater leveres fra journalystemt i PDF, og filerne er ikke webtilgængelige. Fra 1. oktober vil dagsordner og referater bliver udstillet i First Agenda Publication. De tilkendegiver, at deres løsning er webtilgængelig, men kan naturligvis ikke stå inde for de filer, vi som kommune udstiller. Vi henviser til Direktionssekretariatet, som kan være behjælpelig med formidling af indholdet. Webredaktionen håber, at der på sigt kan udvikles til webtilgængelig løsning for dagsordner og referater. Der har dog indtil videre ikke været henvendelser vedr. manglende tilgængelighed.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.