Tilgængelighedserklæring

Frederikshavn kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://frederikshavn.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://frederikshavn.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Frederikshavn kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://frederikshavn.dk

 • Kontaktside: https://www.frederikshavn.dk/feedback/
 • E-mail: hovedredaktionen@frederikshavn.dk
 • Telefon: 98 45 50 00
 • Kontaktfunktion: På frederikshavn.dk er der en feedback-knap på samtlige indholdssider. Her kan man vælge mellem 4 typer af feedback: Ris og ros, teknisk fejl, fejl i indhold og manglende tilgængelighed. Hovedredaktionen for hjemmesiden overvåger indkommet feedback alle ugens hverdage og sørger for at tage hånd om den eller videreformidle til andre dele af organisationen.

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Evalueringen af Frederikshavn.dk bygger på tilsagn fra hjemmesideleverandøren, en manuel selvevaluering og måling af tilgængeligheden ved hjælp af Monsido.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser:

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Politiske dagsordner og referater
  Frederikshavn Kommune har ikke en fuldt tilgængelig dagsordensløsning i dag. Kommunens leverandør er Netcompany, som i journalsystemet GetOrganized bruger to forskellige pdf-motorer Adlib og Aspose. I øjeblikket arbejder Netcompany i tæt samarbejde med Frederikshavn Kommune om at udvikle en ny version af journalsystemet, skal lanceres primo 2024. Kommunen har stillet krav om, at webtilgængelighedslovgivningen skal være opfyldt. Fremadrettet skal Netcompany kunne levere dagsordner og referater i webtilgængeligt HTML Netcompany har tilkendegivet, at en løsning forventes klar i løbet af 2024. I forhold til bilag til dagsordner og referater kan det blive vanskeligt at blive 100 % tilgængelig. En del bilag kommer fra eksterne kilder, som ikke leverer tilgængeligt materiale til kommunen. Når kommunens selv leverer tilgængelige bilag, vil vi bede om, at eksterne også fremadrettet leverer tilgængelig bilag, så vidt det er muligt. Vi vil løbende notere i tilgængelighedserklæringen, hvordan status er for bilag til de politiske dagsordner, og vi anviser altid en alternativ måde at få indblik i indholdet. Det kan fx være telefonisk kontakt til den relevante afdeling eller fagperson. Det er Frederikshavn Kommunens Driftsgruppe for GetOrganized/Samarbejdsportalen, der har kontakten med Netcompany og fra en medarbejder fra Driftsgruppen for hjemmesiden deltager i den kommende udbudsproces for Samarbejdsportalen og dermed også kommunens kommende journalsystem. Direktionssekretariatet står til rådighed i forhold til at formidle indholdet og har som nævnt tidligere frem til i dag ikke haft forespørgsler i forhold til tilgængeligheden.
 • Budget og regnskab
  I kommunens samlede budget og regnskab indgår store skemaer og diagrammer, som er vanskelige at gøre fuldt ud tilgængelige. Vi har derfor udarbejdet resumeer at såvel budget og regnskab som er oprettet på indholdssider i CMS-løsningen. Når det ligger på indholdssider er teksten tilgængelig. Væsentlige skemaer og diagrammer er skrevet om til tekst, som kan læses op af skærmlæser. Samtidig har vi oplyst, at man er velkommen til at kontakte kommunens Budget og Analyse. Vi har sat specifik person og vedkommendes telefonnummer og e-mailadresse på. De samlede budgetter og regnskaber er vedhæftet hjemmesiden i ikke tilgængelige pdf-formater, og borgere, som har vanskeligt ved at læse dem kan få hjælp ved at kontakte den medarbejder, der er anført på siden.
 • Åbne postlister
  Frederikshavn Kommune lægger hver uge en åben postliste på hjemmesiden. Postlisten er genereret i kommunens journalsystem og validres af kommunens centre. Den ligger i et regneark, som gemmes som pdf, inden den lægges på hjemmesiden. Pdf'en er ikke tilgængelig, og som alternativ kan borgere, som ikke kan læse postlisten, kontakte Frederikshavn Kommunes Direktionssekretariat, som er behjælpelig med formidling af indholdet. Postlisten er normalt mest brugt af pressen, men Direktionssekretariatet er klar til at hjælpe andre, der ikke er i stand til at læse pdf-udgaven.
 • Øvrige pdf-filer
  Frederikshavn Kommune tilstræber at bruge færrest mulige pdf-filer. Når vi lægger en pdf-fil på, søger vi som udgangspunkt for, at der er lavet tilsvarende tekst som indholdssider på selve hjemmesiden. Der er få undtagelser – bl.a. en vedligeholdelsesplan for vandløb. Som noget nyt har vi i 2023 fået udviklet en webtilgængelig long read sideskabelon, så vi har flere grafiske virkemidler samtidig med, at vi opfylder kravene til tilgængelige. Vi bruger ofte en både-og-løsning, hvor indholdet er lagt på hjemmesiden, mens pdf-en omtales som den printvenlige version – hvor layoutet er mere varieret og avanceret i forhold til hjemmesidens indhold.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Politiske dagsordner og referater fra 23. september 2018 og frem til den tilgængeligeløsning er på plads
  Som anført tidligere i tilgængelighedserklæringen har vi haft udfordringer med kommunens nuværende journalsystem GetOrganized (leveret af Netcompany). Vi forventer en tilgængelig løsning når vi tager nyt journalsystem i brug primo 2024, men det vil være en uforholdsmæssig stor byrde bagudrettet at skulle gennemgå samtlige dagsordenspunkter og gøre dem tilgængelige og derefter at skulle generere nye dagsordner/referater for herefter at skulle publicere dem på hjemmesiden. Vi har ca. 1.600 abonnenter, som oven i dette vil blive spammet med gammelt materiale i meget stor målestok. Som alternativ kan borgere og andre kontakte Frederikshavn Kommunes Direktionssekretariat, som er behjælpelig med at formidle indholdet. I forhold til høringer og afgørelser, er der også kortbeskrivelser med og vi laver således et webtilgængeligt resumé suppleret med kontaktinformation til sagsbehandleren. Kan man ikke tilgå selve afgørelsen, vil man kunne få indholdet formidlet ved at kontakte sagsbehandleren.

Ikke omfattet af loven

 • Kort og GIS
  Et kort kan ikke gøres tilgængeligt, men vi er opmærksomme på, at et kort aldrig skal stå alene. Vi oplyser altid i tekst en given adresse eller beskriver et område, så besøgende på hjemmesiden, der ikke kan læse kortet, får oplysningerne på anden måde. Vi har link til kommunens GIS-løsning, hvor et interaktivt kort kan oplyse borgere om naturområder og hvilket udstyr (shelter, bålplads, legeplads, ridesti mv.) der er i de forskellige områder. Som alternativ til det interaktive kort, har vi oprettet tilgængelige indholdssider, hvor vi i tekst beskriver de enkelte områder, og vi henviser til yderlige information hos kommunens naturvejledere.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

I Frederikshavn Kommune har vi bevidst en lille hjemmesideredaktion, hvor 3 hovedansvarlige sørger for størstedelen af indholdet og dermed sikrer tilgængeligheden. Ingen billeder uploades i løsningen uden alternativ tekst, og vi lægger som udgangspunkt ikke pdf-filer på i utilgængeligt format, medmindre vi samtidig opretter tilgængelige indholdssider med teksten fra filerne. Undtagelsen er de store budgetter og regnskaber, hvor vi laver tilgængelige resumeer af indholdet. Ud over de 3 hovedansvarlige har vi 3-5 såkaldte webforfattere, der varetager den del, der vedrører høringer og afgørelser. Hovedredaktionen sørger for at klæde webforfatterne på, så de har kendskab til tilgængelighedskravene. I forhold til tilgængelige politiske dagsordner og referater stiller vi krav til den kommende leverandør af kommunens journalsystem, således dagsordner og referater bliver webtilgængelige. Vi håber, at det vil være i HTML fra primo 2024 På ledelsesniveau har direktionen og Den Kommunale Chefgruppe fået information om lov om tilgængelige offentlige websteder, og de er klar over og har givet tilsagn om, at vi som kommune skal arbejde på at være tilgængelige for alle. Hjemmesideredaktionen har forelagt initiativerne for kommunens handicapråd, og de har forståelse for, at det er på den måde, vi griber det an. Vi har deltaget på Handicaprådsmøde og har redegjort for vores løsning, og hvor vi ikke kan være fuldt ud tilgængelige. Det er Handicaprådet indforstået med, og de har selv testet løsningen uden det gav anledning til yderligere krav om tilgængelighed.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.