Tilgængelighedserklæring

Region Hovedstaden forpligter sig til at gøre webstedet https://www.frederiksberghospital.dk/ckff/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.frederiksberghospital.dk/ckff/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Region Hovedstaden, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.frederiksberghospital.dk/ckff/

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Årsberetninger
  Vores årsrapporter er meget lange, og vi kan se i vores statistik, at de næsten ikke bliver læst. Hvis du vil læse en af dem og har problemet med at tilgå indholdet, så tag kontakt til redaktøren på siden.
 • Publikationslister
  På siden https://www.frederiksberghospital.dk/ckff/pnw/Sider/Publikationer-fra-før-2018.aspx ligger to publikationslister fra før centerets fusion - dvs. fra før 2017, som er for omfattende at ændre. Hvis du ønsker at læse publikationslisterne og har problemer med at tilgå indholdet, er du velkommen til at kontakte redaktøren på siden.
 • Sundhedsprofiler
  Der er udgået mange rapporter vedr. Sundhedsprofilerne, som ligger i pdf-format på siden https://www.frederiksberghospital.dk/ckff/sektioner/SSF/sundhedsprofilen/Sider/default.aspx og dennes undersider. Det er meget omkostningstungt at tilgængeliggøre disse rapporter, men har du problemer med at tilgå indholdet, er du velkommen til at kontakte sundhedsprofilteamet på sundhedsprofil@regionh.dk. Vi arbejder på at få gjort rapporterne tilgængelige i løbet af foråret 2021.
 • Billeder og links
  Der er ikke alternative tekster på alle billeder og links p.t.. Vi forventer, at fejlen er løst inden udgangen af 2020.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Lange rapporter
  Der er udgået mange rapporter vedr. Sundhedsprofilerne, som ligger i pdf-format på siden https://www.frederiksberghospital.dk/ckff/sektioner/SSF/sundhedsprofilen/Sider/default.aspx og dennes undersider. Det er meget omkostningstungt at tilgængeliggøre disse rapporter, men har du problemer med at tilgå indholdet, er du velkommen til at kontakte sundhedsprofilteamet på sundhedsprofil@regionh.dk. Vi arbejder på at få gjort rapporterne tilgængelige i løbet af foråret 2021. Vores årsrapporter er meget lange, og vi kan se i vores statistik, at de næsten ikke bliver læst. Hvis du vil læse en af dem og har problemet med at tilgå indholdet, så tag kontakt til redaktøren på siden.

Ikke omfattet af loven

 • Oversigtskort
  Vores oversigtskort på kontaktsiden er ikke opmærket efter WCAG. Hvis du skal finde vej til os, og er i tvivl om, hvor vores kontor ligger, så tag kontakt til os.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi tilstræber, så vidt det er muligt, at placere information som webindhold i stedet for pdf-filer. Fremover vil vi sørge for, at de nødvendige pdf-filer på er webtilgængelige.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.