Tilgængelighedserklæring

FREDERIKSBERG KOMMUNE forpligter sig til at gøre webstedet https://frederiksberg.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://frederiksberg.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte FREDERIKSBERG KOMMUNE, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://frederiksberg.dk/

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • WCAG 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold - Niveau A
  Webstedet indeholder dekorativ grafik med alternativtekst, grafik med utilstrækkeligt beskrivende alternativtekst, grafik uden alt-attributter, knapper uden tekstbaserede alternativer, samt iframes uden titler.
 • WCAG 1.2.2 Undertekster (forudindspillet) - Niveau A
  Webstedet henviser til, indeholder og har udgivet forudindspillet medieindhold uden undertekster. Se afsnittet om
 • WCAG 1.2.3 Synstolkning eller mediealternativ (forudindspillet) - Niveau A
  Webstedet henviser til, indeholder og har udgivet forudindspillede videoer uden synstolkning eller mediealternativer.
 • WCAG 1.2.5 Synstolkning (forudindspillet) - Niveau AA
  Webstedet henviser til, indeholder og har udgivet videoer uden synstolkning.
 • WCAG 1.3.1 Information og relationer - Niveau A
  Webstedet indeholder sider med fejl i overskriftopmærkningen, hvilket omfatter fejl i overskriftsstrukturen, visuelle overskrifter, en ulogisk overskriftsstruktur, samt indhold, der ikke bør mærkes op som overskrifter. Endvidere indeholder webstedet utilgængelige PDF-dokumenter.
 • WCAG 1.3.5 Identificering af inputformål - Niveau AA
  Webstedet indeholder formularfelter, der ikke er forsynet med autocomplete-attributten.
 • WCAG 1.4.3 Kontrast (minimum) - Niveau AA
  Webstedet har indhold, hvor der er mangelfuld kontrast mellem tekst- og baggrundsfarven.
 • WCAG 1.4.4 Ændring af tekststørrelse - Niveau AA
  Der opstår tab af funktionalitet, når teksten på webstedet er forstørret op til 200%.
 • WCAG 1.4.5 Billeder af tekst - Niveau AA
  På webstedet er der anvendt billeder af tekst i stedet for egentlig tekst.
 • WCAG 1.4.10 Ombrydningsvisning - Niveau AA
  Der opstår tab af information og funktionalitet, når webstedet bliver vist i en skærmopløsning på 1280x1024 pixels med 400% zoom.
 • WCAG 1.4.11 Kontrast for ikke-tekstbaseret indhold - Niveau AA
  Der er mangelfuld kontrast på brugergrænsefladekomponenter, grafisk indhold og tastaturfokusindikatoren på webstedet.
 • WCAG 2.1.1 Tastatur - Niveau A
  Der opstår problemer med tastaturnavigationen på webstedet og webstedet indeholder komponenter, der ikke kan ikke betjenes via tastaturet.
 • WCAG 2.4.1 Spring over blokke - Niveau A
  Der findes en mekanisme til at springe over blokke af indhold, der gentages på flere websider. Der er fundet eksempler på fejlagtig implementering af denne.
 • WCAG 2.4.2 Sider har titler - Niveau A
  Siderne på webstedet synes at have utilstrækkeligt beskrivende sidetitler. Webstedet indeholder tredjepartsindhold, hvor sidetitlerne ikke er utilstrækkeligt beskrivende.
 • WCAG 2.4.3 Fokusrækkefølge - Niveau A
  Der opstår problemer med fokusrækkefølgen på webstedet. Det omhandler indhold, hvor antallet af elementer, der modtager fokus bør reduceres.
 • WCAG 2.4.4 Formål med links (i kontekst) - Niveau A
  Webstedet indeholder links, hvor formålet med linkene ikke kan bestemmes.
 • WCAG 2.4.7 Synligt fokus - Niveau AA
  Webstedet indeholder komponenter, der ikke modtager synligt fokus (en synlig tastaturfokusindikator).
 • WCAG 2.5.3 Etiket i navn - Niveau A
  Webstedet indeholder et formularfelt, hvor der er uoverensstemmelse mellem den synlige og programmeringsmæssigt definerede (usynlige) etiket.
 • WCAG 3.1.2 Sprog, der anvendes til dele af indhold - Niveau AA
  Webstedet indeholder en side, hvor sproget på dele af indholdet afviger fra standardsproget.
 • WCAG 3.2.2 Ved input - Niveau A
  Webstedet indeholder brugergrænsefladekomponenter, der medfører automatisk ændring af brugerens kontekst.
 • WCAG 3.3.2 Etiketter eller instruktioner - Niveau A
  Webstedet indeholder formularer, der mangler instruktioner.
 • WCAG 3.3.3 Fejlforslag - Niveau AA
  Webstedet indeholder en formular, hvor et fejlbehæftet element og et fejlforslag bliver præsenteret på en utilstrækkelig måde.
 • WCAG 4.1.1 Parsing - Niveau A
  Webstedet indeholder få ubetydelige fejl i opmærkningen.
 • WCAG 4.1.2 Navn, rolle, værdi - Niveau A
  På webstedet synes man ikke at kunne bestemme navn, rolle eller værdi på enkelte brugergrænsefladekomponenter.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • -
  -

Ikke omfattet af loven

 • Utilgængelige PDF'er
  Dokumenter (typisk i PDF- eller Word format), som er offentliggjort før 23. september 2018, og som ikke er nødvendige for aktive administrative processer, er undtaget fra kravene om webtilgængelighed jf. §1, stk. 5 i loven.
 • Video uden undertekster, uden synstolkning og uden beskrivelse af fysiske handlinger og lyde
  Video og audio, som er offentliggjort før 23. september 2020, er undtaget fra kravene om webtilgængelighed jf. §1, stk. 5 i loven.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

De tekniske fejl og designfejl tilretter vores eksterne leverandør løbende. De indholdsmæssige fejl retter vores interne redaktører. Opdaterede vejledninger og ekstra undervisning i webtilgængelighed vil være en del af den fremadrettede indsats. Frederiksberg Kommune er blevet opmærksom på tilgængelighedsfejl i selvbetjeningsløsninger leveret af tredjepart. Dem arbejdes der løbende på at rette op på. Frederiksberg Kommune er opmærksom på, at der kan være fejl i PDF’er, der kommer fra tredjepartleverandører. Der arbejdes på at forbedre tilgængeligheden på dokumenter af den type. Der arbejdes løbende på at forbedre de organisatoriske arbejdsprocesser, der vil gøre utilgængelige PDF'er publiceret efter 23. september 2018 tilgængelige.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.