Tilgængelighedserklæring

Frederiksberg Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://frederiksberg.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://frederiksberg.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Frederiksberg Kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://frederiksberg.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Sensus har i forbindelse med vurderingen gennemgået webstedet grundigt i forhold til de 50 kontrolpunkter i WCAG 2.1 AA, som beskrevet i de normative W3C-specifikationer Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (https://www.w3.org/TR/WCAG21/). Vurderingen er blevet gennemført i overensstemmelse med god skik for tilgængelighedstest jf. W3C-vejledningen Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (https://www.w3.org/TR/WCAG-EM/) med testcases som beskrevet i W3C-vejledningen Techniques for WCAG 2.1 (https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/). Oversættelsen af indholdet i WCAG 2.1, der er gengivet i denne rapport, stammer fra den autoriserede danske oversættelse (https://www.w3.org/Translations/WCAG21-da/), der blev publiceret 11. december 2019. Sensus har gennemført tilgængelighedstesten som en kombination af automatiserede tests (hvor dette er muligt) og manuelle vurderinger (hvor dette er nødvendigt).

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Ikke-tekstbaseret indhold
  Hjemmesiden indeholder dekorativ grafik med alternativtekst, der ikke er beskrivende nok. Enkelte billeder har slet ingen beskrivelse.
 • Information og relationer
  Hjemmesiden indeholder sider med fejl i overskriftopmærkningen, hvilket omfatter fejl i overskriftsstrukturen, visuelle overskrifter, en ulogisk overskriftsstruktur, samt indhold, der ikke bør mærkes op som overskrifter.
 • Kontrast
  Hjemmesiden har indhold, hvor kontrast mellem tekst- og baggrundsfarven er mangelfuld.
 • Billeder af tekst
  Der er anvendt billeder af tekst i stedet for egentlig tekst.
 • Ombrydningsvisning
  På en 1280px skærm med 400% zoom vises indholdet ikke korrekt. Der vil være information og funktioner, brugeren ikke kan tilgå, fordi indhold overlapper hinanden, eller det er nødvendigt at scrolle både vandret og lodret.
 • Sider har titler
  Siderne på hjemmesiden kan have utilstrækkeligt beskrivende sidetitler.
 • Formål med links
  Hjemmesiden indeholder links, hvor formålet med linkene ikke kan bestemmes ud fra link-teksten.
 • Sprog, der anvendes til dele af indhold
  Elementer, der optræder på et andet sprog end dansk er ikke opmærket som så.
 • Navn, rolle, værdi
  Der er enkelte steder hvor enten navn, rolle eller værdi af elementer ikke er mærket korrekt op.
 • PDF-dokumenter
  Hjemmesiden indeholder utilgængelige PDF-dokumenter.
 • Parsing
  Der er enkelte fejl i koden på hjemmesiden.
 • Selvbetjeningsløsninger
  Flere selvbetjeningsløsninger, som hjemmesiden udstiller/henviser til, er ikke tilgængelige

Uforholdsmæssig stor byrde

 • -
  -

Ikke omfattet af loven

 • Utilgængelige PDF'er
  Dokumenter (typisk i PDF- eller Word format), som er offentliggjort før 23. september 2018, og som ikke er nødvendige for aktive administrative processer, er undtaget fra kravene om webtilgængelighed jf. §1, stk. 5 i loven.
 • Video uden undertekster, uden synstolkning og uden beskrivelse af fysiske handlinger og lyde
  Video og audio, som er offentliggjort før 23. september 2020, er undtaget fra kravene om webtilgængelighed jf. §1, stk. 5 i loven.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Indsatsområder for 2021/22: - Et tættere samarbejde med Handicaprådet i Frederiksberg Kommune - Det centrale webhold arbejder på en indsats for den interne weborganisering i kommunen. Den indsats består bl.a. af fortsat uddannelse og oplæring i tilgængelighedskravene, implementering af tekniske værktøjer samt fastholde det ledelsesmæssige fokus på webområdet - fortsat tæt samarbejde om at vedligeholde og rette tilgængelighedsfejl med leverandør

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.