Tilgængelighedserklæring

FREDERICIA KOMMUNE forpligter sig til at gøre webstedet https://www.fredericia.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.fredericia.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte FREDERICIA KOMMUNE, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.fredericia.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi gennemgår siderne manuelt og anvender Siteimprove til automatiserede test for tilgængelighedsfejl

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Indholdsmæssige elementer
  Der opstår fra tid til anden enkelte indholdsmæssige elementer, som ikke er sat korrekt op af webredaktøren. Disse fejl rettes løbende og udbedres altid hurtigst muligt.
 • Kodemæssige elementer
  Der er enkelte elementer i selve koden, som ikke er lavet korrekt. Vi arbejder på at få rettet dette med ekstern leverandør, og vil have dette rettet i løbet af efteråret 2020.
 • Billeder kan mangle alternative tekster
  Trods uddannelse af redaktører i regler for tilgængeligt indhold, kan det ikke udelukkes, at der på sitet optræder billeder, der er vigtige for forståelsen af indholdet, uden en alternativ tekst. Vi arbejder naturligvis løbende på en kvalitetssikring af vores indhold.
 • EAN-numre
  Oversigten over EAN-numre er pt. ikke et webtilgængeligt dokument. Vi forventer, at EAN-numre også kan tilgås som HTML snarest og inden udgang af 2020.
 • Selvbetjeningsløsninger
  Vi har endnu ikke det fulde overblik over tilgængeligheden i selvbetjeningsløsninger på fredericia.dk. Vi er klar over, at langt fra alle overholder kravene i WCAG 2.1. Vi vil i de kommende måneder og år være i tæt dialog med både leverandører og andre kommuner, som anvender de samme løsninger, med henblik på at forbedre tilgængeligheden.
 • Iframe
  iFrame mangler en beskrivelse (WCAG 4.1.2) Visse iframe på hjemmesiden mangler en alternativ beskrivelse, det gælder videoer og oversigten over ledige stillinger, som indlejrer indhold fra en anden side, mangler en beskrivelse. Forventningen er, at fejlen er udbedret inden udgangen af 2020.
 • Farvekontrast er utilstrækkelig
  Farven på tekst og farven på baggrunden står ikke i tilstrækkelig høj kontrast til hinanden. (1.4.3.) Forventningen er, at fejlen er udbedret inden udgangen af 2020.
 • Topmenuen, linket til logoet er ikke synligt
  Information og relationer (WCAG 1.3.1) Lokal linkdestination findes ikke – Topmenuen hvor linket til logoet ikke er synligt. Der forekommer et lokalt link, men det, der linkes til, eksisterer ikke. Vi forventer fejlen er løst i løbet af 2020.
 • Link kun vist med farve
  Anvendelse af farve (WCAG 1.4.1) – Farve er den eneste faktor, der bruges til at indikere links i tekstblokke og kontrasten mellem link og tekst er ikke stor nok. Vi forventer fejlen er løst i løbet af 2020.
 • Utilstrækkelig farvekontrast
  Kontrast (minimum) (WCAG 1.4.3) Farvekontrast er utilstrækkelig, i topmenuen er ikke i tilstrækkelig høj kontrast mellem link og tekst. Vi forventer fejlen er løst i løbet af 2020.
 • Billede karrusel
  Pause, stop, skjule (WCAG 2.2.2) - Billede karrusel på visse indholdssider er ikke mulige at stoppe eller pauserer

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Budgetter og regnskaber
  Vores budgetter og regnskaber er store og meget taltunge. Vi vurderer, at omkostningerne ved at gøre PDF' erne tilgængelige, kan ikke svare sig i forhold til læserskaren. Ved behov præsenterer vi indholdet på anden vis – f.eks. ved oplæsning.
 • PDF-filer publiceret før 20. september 2020
  Fredericia Kommune har et stort antal pdf dokumenter, hvor omkostninger ved at gøre dem tilgængelige vil være høje. Det drejer sig typisk om ældre og større strategi- og udviklingsplaner, affaldsplaner og lignende. Hvis du oplever problemer med konkrete pdf-filer, må du meget gerne kontakte os, så vi kan hjælpe med en løsning – f.eks ved oplæsning

Ikke omfattet af loven

 • Informationer på kort
  Onlinekort og kortlægningstjenester er indhold, der som udgangspunkt ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven.
 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  Dokumenter lagt på websitet før d. 23. september er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi bestræber os på at følge Digitaliseringsstyrelsens retningslinjer for webtilgængelighed. Vi gennemgår siderne manuelt og anvender Siteimprove til at screene for tilgængelighedsfejl, så vi kan forbedre webtilgængeligheden. Når vi opretter nye sider, er vi bevidste om at gøre indholdet tilgængeligt fra start.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.