Tilgængelighedserklæring

FREDERIKSBERG FORSYNING forpligter sig til at gøre webstedet https://www.frb-forsyning.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.frb-forsyning.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte FREDERIKSBERG FORSYNING , hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.frb-forsyning.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Firmaet Sensus har i forbindelse med vurderingen gennemgået webstedet grundigt i forhold til de 50 kontrolpunkter i WCAG2.1 AA, som er beskrevet i de normative W3C-specifikationer Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (https://www.w3.org/TR/WCAG21/). Vurderingen er blevet gennemført i overensstemmelse med god skik for tilgængelighedstest jf. W3C-vejledningen Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (https://www.w3.org/TR/WCAG-EM/) med testcases som beskrevet i W3C-vejledningen Techniques for WCAG 2.1 (https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/). Oversættelsen af indholdet i WCAG 2.1, der er gengivet i denne rapport, stammer fra den autoriserede danske oversættelse (https://www.w3.org/Translations/WCAG21-da/), der blev publiceret 11. december 2019. Sensus har gennemført tilgængelighedstesten som en kombination af automatiserede tests (hvor dette er muligt) og manuelle vurderinger (hvor dette er nødvendigt).

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • WCAG 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold - Niveau A
  Webstedet indeholder væsentlig grafik uden alternativtekst, linkende grafik med utilstrækkeligt beskrivende tekstalternativer.
 • WCAG 1.3.3 Sensoriske egenskaber - Niveau A
  Webstedet indeholder henvisninger og instruktioner med sensoriske egenskaber, som kan have væsentlig betydning for brugerens mulighed for at forstå og navigere i indholdet.
 • WCAG 1.3.5 Identificering af inputformål - Niveau AA
  Webstedet indeholder formularfelter, der ikke er forsynet med autocomplete-attributten.
 • WCAG 1.4.3 Kontrast (minimum) - Niveau AA
  Webstedet har indhold, hvor der er mangelfuld kontrast mellem tekst- og baggrundsfarven.
 • WCAG 1.4.4 Ændring af tekststørrelse - Niveau AA
  Der opstår tab af grafik (teksten i grafik) når teksten i enkelte sider er forstørret op til 200%.
 • WCAG 1.4.5 Billeder af tekst - Niveau AA
  På webstedet er der anvendt billeder af tekst i stedet for egentlig tekst.
 • WCAG 1.4.11 Kontrast for ikke-tekstbaseret indhold - Niveau AA
  Der er mangelfuld kontrast på brugergrænsefladekomponenter, grafisk indhold og tastaturfokusindikatoren på webstedet.
 • WCAG 1.4.13 Indhold ved svævepegning (hover) eller fokus - Niveau AA
  Webstedet indeholder hovertekster/ekstra indhold, der ikke overholder kravene.
 • WCAG 2.4.1 Spring over blokke - Niveau A
  Webstedet indeholder utilstrækkelig implementering af landmærker.
 • WCAG 2.4.3 Fokusrækkefølge - Niveau A
  Webstedet indeholder indhold, hvor komponenter ikke modtager fokus i en rækkefølge, der bevarer meningen eller betjeningsmulighederne.
 • WCAG 3.2.2 Ved input - Niveau A
  Webstedet indeholder brugergrænsefladekomponenter, der medfører automatisk ændring af brugerens kontekst.
 • WCAG 4.1.3 Statusbeskeder - Niveau AA
  Webstedet indeholder statusbeskeder med væsentlig information, som ikke kan tilgås med kompenserende værktøjer.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • Utilgængelige PDF’er
  PDF-dokumenter og øvrige dokumenter, som er publiceret før 23. september 2018, er undtaget fra kravene om webtilgængelighed jf. §1, stk. 5 i loven.
 • Video uden undertekster, uden synstolkning og uden beskrivelse af fysiske handlinger og lyde
  Video og audio, som er offentliggjort før 23. september 2020, er undtaget fra kravene om webtilgængelighed jf. §1, stk. 5 i loven.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Site-opdateringer i forhold til kravene til webtilgængelighed for 2021/22: - Samtlige tabeller på websitet er opmærket korrekt med overskrifter - Publicerede pdf'er efter 23. september 2020 er gjort tilgængelige - Der anvendes synlig fokus-indikator omkring sideelementer, når brugeren sætter fokus på et element på en side via tastaturet - Tekster med linkfunktion udskiller sig visuelt på en måde, der lever op til tilgængelighedskravene - Tab af grafik (teksten i grafik) ved forstørrelse op til 200% er delvist løst - Tastaturfælder er fjernet - Billeder, der inkluderer tekste er delvis fjernet - Nye videoer er publiceret med undertekster - I samarbejde med vores leverandør optimerer vi fortsat vores website med fokus på tilgængelighed

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.