Tilgængelighedserklæring

FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S forpligter sig til at gøre webstedet https://www.forsyningen.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.forsyningen.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.forsyningen.dk/

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • forsyningen.dk/Erhverv
  Den del af hjemmesiden, der henvender sig til håndværkere, installatører m.fl. opfylder ikke tilgængelighedskravene, da vi forudsætter, at målgruppen ikke lever med et handicap.
 • Dagsordner og referater for bestyrelsesmøder
  Dagsordner og referater samt bilag hertil genereres som pdf-dokumenter fra vores dagsordensystem. Disse pdf-dokumenter opfylder ikke tilgængelighedskravene. Hvis der er borgere eller andre, som har vanskeligt ved at læse dagsordner, referater og bilag kan man til enhver tid kontakte Forsyningen, som vil være behjælpelig med at formidle indholdet.
 • Øvrige pdf-filer
  Vores pjecer og blanketter fremgår på hjemmesiden som pdf-dokumenter. For pjecernes vedkommende er ikke alle tilgængelige. Blanketter til online udfyldelse er ikke tilgængelige. Årsregnskaber mv. fremgår som pdf-dokumenter, som ikke opfylder tilgængelighedskravene. Hvis der er borgere eller andre, som har vanskeligt ved at læse en pjece eller et årsregnskab, kan man til enhver tid kontakte Forsyningen, som vil være behjælpelig med at formidle indholdet. Ligeledes kan Forsyningen være behjælpelig med at udfylde blanketter.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Forsyningens hjemmesideredaktion sørger fremover for, at der ved opdatering af hjemmesiden bliver påført alternative tekster til billeder, links, mailadresser og telefonnumre. Redaktionen vil arbejde på, at pjecer i utilgængeligt format bliver oprettet som tilgængelige indholdssider med tekst fra pjecerne.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.