Tilgængelighedserklæring

Finansministeriet Departementet forpligter sig til at gøre webstedet https://www.fm.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.fm.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Finansministeriet Departementet, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.fm.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Excelfiler
  Excelfiler med figurdata er ikke tilgængelige. Brugere af fm.dk har mulighed for at arbejde videre med figurdata til nogle af ministeriets udgivelser.
 • Powerpoint slides
  Sitet indeholder Powerpoint slides fra pressemøder, som ikke er tilgængelige.
 • Grafikker
  Der findes grafikker på sitet, som ikke er tilgængelige. Vi arbejder dog på at samtlige grafikker indeholder alternative tekster.
 • Pdf-filer
  Som følge af forretningsmæssige vilkår og hastighed lægges pdf-filer i første omgang op som ikke-tilgængelige pdf-filer. Efterfølgende bliver pdf-filerne tilgængeliggjort, hvorefter de ikke- tilgængelige pdf-filer bliver erstattet med tilgængelige filer.
 • Videoer
  Der kan være enkelte videoer, som ikke er tekstet. Det gælder fx præsentationen af finanslovforslaget samt efterfølgende spørgsmål fra pressen.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Finansloven
  Finansloven (forslag til finanslov, forslag til tillægsbevilling samt ajourført finanslov) er ikke tilgængelige på fm.dk. Opgaven er omkostningstung, og det vurderes, at interesserede kan læse om finanslovforslaget i finanslovspjecen (tilgængelig fil), som offentliggøres på ministeriets hjemmeside. I forhold til den endelige finanslov er det muligt at læse finanslovsaftalen (tilgængelig fil) indgået mellem regeringen og Folketingets partier.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på fm.dk før 23. september 2018
  Dokumenter, der er lagt på fm.dk før d. 23. september 2018, er ikke gjort tilgængelige, medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi bestræber os på at følge Digitaliseringsstyrelsens retningslinjer for webtilgængelighed. Vi gennemgår siderne manuelt og anvender Siteimprove til at screene for uhensigtsmæssigheder på sitet, så vi kan forbedre webtilgængeligheden. Når vi opretter nye sider, er vi bevidste om at gøre indholdet tilgængeligt fra start.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.