Tilgængelighedserklæring

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering forpligter sig til at gøre webstedet https://flereskalmed.star.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://flereskalmed.star.dk?

Du kan kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på tilgaengelighed@star.dk, , hvis du oplever ikketilgængeligt indhold på webstedet.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

  1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
  2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
  3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne a) Det offentlige organ har selv evalueret webstedet, b) Vurdering er foretaget af ekstern part og c) Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.


Ikketilgængeligt indhold inddeles jf. webtilgængelighedsloven i tre kategorier – og omhandler funktion eller indhold, der:

  1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
  2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde – dvs. hvis det kræver et uforholdsmæssigt stort stykke arbejde fra myndighedens side, og kun ganske få mennesker har gavn af det. Det kan fx være en rapport eller vejledning, der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
  3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

Linkende billede som baggrund uden alternativ
WCAG 2.0 - 1.1.1 niveau A - Ikke-tekstbaseret indhold. Netstedets logo i øverste venstre hjørne er et linkende billede, som er indsat som et CSS-baggrundsbillede ”style= style="background-image”). Dermed har det hverken en alternativ tekst eller en linktekst, som beskriver linkets formål, ligesom det ikke vises når CSS slås fra. Vi forventer, fejlen er løst ved udgangen af 2019.
Forkert anvendelse af aria-labelledby
WCAG 2.0 - 1.3.1 niveau A - Information og relationer. Netstedet indeholder en række sider, som anvender aria-labelledby til at henvise til ID left-menu-modal-label. Dette ID findes dog ikke på siderne. Vi forventer, fejlen er løst ved udgangen af 2019.
Links, som alene identificeres ved hjælp af farve
WCAG 2.0 - 1.4.1 niveau A - Anvendelse af farve. Netstedet indeholder en række links, som alene er identificeret ved hjælp af farve og ikke adskiller sig fra det øvrige indhold ved hjælp af andre visuelle markører. Det drejer sig bl.a. om linkteksterne i netstedets hovedmenu. Vi forventer, fejlen er løst ved udgangen af 2019.
Ikoner uden tilstrækkelig kontrast
WCAG 2.1 - 1.4.11 niveau AA – Ikke-tekstlig kontrast. Netstedet rummer eksempler på ikke-tekstligt indhold, som ikke har tilstrækkelig kontrast (mobilvisning). Vi forventer, fejlen er løst ved udgangen af 2019.
Syntaksfejl i opmærkningen
WCAG 2.0 - 4.1.1 niveau A - Parsing. Netstedet indeholder en række syntaksfejl mv. i opmærkningen. Det drejer sig bl.a. om følgende: • Anvendelse af de samme ID flere gange på samme side. • Åbne elementer (tags), som ikke lukkes. • Anvendelse af attributter, som er udgået i HTML5. • Anvendelse af ikke-tilladte attributter. • Anvendelse af forkerte attribut-værdier. • Anvendelse af ugyldige farvekoder og andre værdier i CSS. Vi forventer, fejlen er løst ved udgangen af 2019.

Uforholdsmæssig stor byrde

Funktion eller indhold, der ikke er omfattet af loven

Videofilm med mangelfulde undertekster
WCAG 2.0 - 1.2.2 niveau A - Undertekster (forudindspillet). Videoer indeholder undertekster, som formelt set er mangelfulde da de eksempelvis ikke beskriver underlægningsmusikken/musikkens stemning, hvem der taler etc. Video og audio, som er offentliggjort før 23. september 2020 er undtaget fra kravene om webtilgængelighed jf. §1, stk. 5 i loven.
Videoer uden synstolkning eller alternativ tekstlig gengivelse
WCAG 2.0 - 1.2.3 niveau A - Synstolkning eller mediealternativ (forudindspillet). Netstedet indeholder en række forudindspillede videoer uden synstolkning eller andet alternativ tekstlig gengivelse. Video og audio, som er offentliggjort før 23. september 2020 er undtaget fra kravene om webtilgængelighed jf. §1, stk. 5 i loven.
Netstedet indeholder en række videofilm uden synstolkning.
WCAG 2.0 - 1.2.5 niveau AA - Synstolkning (forudindspillet). Video og audio, som er offentliggjort før 23. september 2020 er undtaget fra kravene om webtilgængelighed jf. §1, stk. 5 i loven.

Initiativer for at opnå en højere grad af tilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse: "Hjemmesiden består af nogle lokale elementer og nogle elementer, der er fælles for flere websider i Beskæftigelsesministeriet. De elementer, der er fælles for flere websider i ministeriet, vil Beskæftigelsesministeriets departement som udgangspunkt håndtere samlet på ministeriets vegne. Arbejdet starter 1. november 2019 og vil blive håndteret så hurtigt, som det er muligt. På baggrund af evalueringen af webstedet er der oprettet en backlog som udgør samtlige tilretninger nødvendige for overholdelse af loven om webtilgængelighed. Tilretningerne foretages af en applikationsleverandør inden udgangen af 2019.Endvidere undervises redaktører i redaktionel opretholdelse af WCAG 2.1 (A og AA) ved redigering af indhold og produktion af dokumenter."

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om lov om webtilgængelighed overholdes. Hvis du oplever, at et websted ikke lever op til kravene og ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du skrive til wa-tilsyn@digst.dk.