Tilgængelighedserklæring

FREDERIKSBERG KOMMUNE forpligter sig til at gøre webstedet https://fkb.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://fkb.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte FREDERIKSBERG KOMMUNE, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://fkb.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Bibliotekernes fælles hjemmesidesystem, som driftes af Det Digitale Folkebibliotek, er blevet testet af konsulentfirmaet Sensus. Lokalt: Der er blevet foretaget en automatiseret test af webstedet med analyseværktøjet Siteimprove. Derudover har biblioteket lokalt testet gennem værktøjet Siteimprove.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • WCAG 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold: Billede uden alt-tag - Niveau A
  Billedet har ikke nogen alt-attribut (alt="").
 • WCAG 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold: Billedet har ikke korrekt alternativ - Niveau A
  Billedet har ikke noget alt-tekst hvilket indikerer, at det anvendes til dekoration. Samtidig forekommer der en mouse over tekst (title attribut) på billedet.
 • WCAG 1.3.1 Information og relationer: HTML bruges til at formatere indhold - Niveau A
  Præsentationsattributter som 'border', 'align' eller 'bgcolor' er anvendt. Brug i stedet CSS til udseendet.
 • WCAG 1.3.1 Information og relationer: Overskrift mangler tekst - Niveau A
  Der er en tom overskrift på siden.
 • WCAG 1.3.1 Information og relationer: Valgboks har ingen beskrivelse - Niveau A
  Fold-ud-menuer (vælg bokse eller role="listbox") skal altid have en beskrivelse, der har tydelig forbindelse til feltet for at sikre, at brugere af hjælpeteknologier også ved, hvad feltet omfatter.
 • WCAG 1.3.1 Information og relationer: Etiket har ikke forbindelse til et formularkontrolelement - Niveau A
  Tekst-etiketten (’label’) til formularelementet er ikke eksplicit tilknyttet noget, da den henviser til et element-ID, som ikke findes på siden.
 • WCAG 1.3.1 Information og relationer: Formularelementer skal grupperes - Niveau A
  Når en formular indeholder elementer, som hører logisk sammen, skal disse grupperes.
 • WCAG 1.3.1 Information og relationer: Element-id er ikke entydigt - Niveau A
  Det samme ID er brugt på to forskellige elementer på siden.
 • WCAG 1.4.1 Anvendelse af farve: Link kun vist med farve - Niveau A
  Tilsyneladende er farve den eneste faktor, der kan bruges til at indikere links i tekstblokke. Hvis links i tekstblokke kun identificeres ved farve, skal farvekontrastforholdet mellem link-teksten og den omgivende tekst være mindst 3:1. Det er ikke tilfældet her. Desuden bør farve ikke være det eneste visuelle signal. Et yderligere visuelt signal kan være understregning af linket eller fremhævelse med fed skrift. Det gælder for links, der visuelt er en del af en tekstblok. Menupunkter osv. er ikke omfattet af dette.
 • WCAG 1.4.3 Kontrast
  Der er eksempler på, at kontrasten er for lav, fx. hjælpetekster.
 • WCAG 2.1.1 Tastatur
  Der er funktioner, der ikke kan betjenes fuldt ud via tastatur, fx. lån, reserveringer, mellemværender, filtrering / søgning på arrangementer, kontaktformularen.
 • WCAG 2.4.3 Fokusrækkefølge
  Der er eksempler på, at fokuserbare komponenter ikke opnår fokus i en rækkefølge, der bevarer meningen eller betjeningsmulighederne, fx mangler datovælger ved søgning på arrangementer fokus, overskrifter er ikke semantisk HTML, dvs. h1, h2 eller h3.
 • WCAG 2.4.4 Formål med links (i kontekst): Linktekst bruges til flere forskellige destinationer - Niveau A
  Den samme linktekst anvendes til flere links, som fører forskellige steder hen. Nogle brugere kan ikke se forskellen mellem disse to enslydende links, hvis det ikke er forklaret.
 • WCAG 2.4.4 Formål med links (i kontekst): Billede-link uden alternativ tekst - Niveau A
  Billede-link uden alternativ tekst
 • WCAG 3.3.2 Ledetekster eller instruktioner: Beskrivelse til feltet er ikke synligt - Niveau A
  Et indtastningsfelt mangler at have en synlig tekst, som beskriver formålet med feltet.
 • WCAG 3.3.2 Ledetekster eller instruktioner: Valgboks har ingen beskrivelse - Niveau A
  Fold-ud-menuer (vælg bokse eller role="listbox") skal altid have en beskrivelse, der har tydelig forbindelse med menuen for at sikre, at brugere af hjælpeteknologier også ved, hvad menuen omfatter.
 • WCAG 3.3.2 Ledetekster eller instruktioner: Formularelementer er ikke grupperet - Niveau A
  Når en formular indeholder elementer, som hører logisk sammen, skal disse grupperes.
 • WCAG 4.1.1 Parsing: Element-id er ikke entydigt - Niveau AA
  Det samme ID er brugt på to forskellige elementer på siden.
 • WCAG 4.1.2 Navn, rolle, værdi: iFrame mangler en beskrivelse - Niveau A
  Rammen (’iFrame’) mangler en beskrivelse, som angives med ’title’-attributten.
 • WCAG 4.1.2 Navn, rolle, værdi: Valgboks har ingen beskrivelse - Niveau A
  Fold-ud-menuer (vælg bokse eller role="listeboks") skal altid have en beskrivelse, der har tydelig forbindelse med menuen for at sikre, at brugere af hjælpeteknologier også ved, hvad menuen omfatter.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • WCAG 1.2.1 Lyd Niveau A
  Lydoptagelser vil som udgangspunkt ikke være tekstet, da det vil være en uforholdsmæssig stor byrde. Det tilstræbes dog, at der er høretolkning.
 • WCAG 1.2.2 Videoer Undertekster (forudindspillet) Niveau A
  Enkelte videoer vil ikke være tekstet, da der er tale om så lang spilletid, at det vil være en uforholdsmæssig stor byrde. Der vil i stedet være et resumé.
 • WCAG 1.2.3 Video Synstolkning eller mediealternativ (forudindspillet) Niveau A
  Enkelte videoer vil ikke være synstolket, da der er tale om så lang spilletid, at det vil være en uforholdsmæssig stor byrde. Der vil i stedet være et resumé
 • WCAG 1.3.1 Inputfelter og unikke id´er
  Der er eksempler på at inputfelter har samme id´er, hvor disse burde være unikke.
 • WCAG 1.4.3 Kontrast
  Der er eksempler på, at kontrasten er for lav, fx. tekster i overlays på forskellige indholdstyper samt forsidekarrusel, pile til navigation.
 • WCAG 2.4.3 Fokusrækkefølge
  Navigation i forsidekarruseller via tabulering er vanskelig, man møder mange gentagelser ved brug af skærmlæser og kan kun få fat i det første materiale.
 • WCAG2.4.4 Linkede billeder, Formål med links
  Der er eksempler på, at billeder ikke har en beskrivende linktekst, fx. oversigten over biblioteker.
 • WCAG 2.4.7 Synligt fokus
  Der er flere eksempler på, at der mangler synligt fokus, fx. i nyhedsoversigten, forsidekarrusel.
 • WCAG 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold: Billede uden alt-tag - Niveau A
  Billedet har ikke nogen alt-attribut (alt="").
 • WCAG 1.3.1 Information og relationer: HTML bruges til at formatere indhold - Niveau A
  Præsentationsattributter som 'border', 'align' eller 'bgcolor' er anvendt. Brug i stedet CSS til udseendet.
 • WCAG 2.4.4 Formål med links (i kontekst): Linktekst bruges til flere forskellige destinationer - Niveau A
  Den samme linktekst anvendes til flere links, som fører forskellige steder hen. Nogle brugere kan ikke se forskellen mellem disse to enslydende links, hvis det ikke er forklaret.
 • WCAG 3.3.2 Ledetekster eller instruktioner: Beskrivelse til feltet er ikke synligt - Niveau A
  Et indtastningsfelt mangler at have en synlig tekst, som beskriver formålet med feltet.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Det Digitale Folkebibliotek, som leverer bibliotekernes hjemmesidesystem, har iværksat flere initiativer for at sikre webtilgængeligheden på webstedet. De konkrete tekniske fejl og mangler, som er blevet identificeret i undersøgelserne af webtilgængeligheden, er gennemgået og udbedres, såfremt der ikke er tale om uforholdsmæssig stor byrde. Derudover er der lavet vejledning og undervisningsmateriale til bibliotekernes webredaktører. De beskrevne initiativer forventes at være gennemført i løbet af 2020. Det Digitale Folkebibliotek gennemfører herefter en ny test af den tekniske tilgængelighed. Det Digitale Folkebibliotek har endvidere sat gang i udviklingen af næste generation af hjemmesiden. Her stilles der krav om tilgængelighed som en del af udviklingen. Dette skal sikre, at den kommende version af sitet i endnu højere grad lever op til loven om tilgængelighed. Biblioteket Frederiksberg har derudover udarbejdet en manual for sikring af webtilgængelighed, som er blevet distribueret til alle webstedets indholdsproducenter, ligesom der er blevet udarbejdet procedurer for sikring af webtilgængeligheden fremadrettet. Samtidig er der blevet udarbejdet en handlingsplan for arbejdet med hurtigst muligt at opfylde tilgængelighedskravene for de indholdsmæssige problemer, der per 23. september 2020 ikke opfylder kravene til webtilgængelighed.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.