Tilgængelighedserklæring

Vesthimmerlands kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.filarkiv.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.filarkiv.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Vesthimmerlands kommune, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.filarkiv.dk

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Indhold
  Liste over succeskriterier i WCAG 2.1 der ikke efterleves. Disse områder forventes at være løst i efteråret 2020. Ud over de oplistede punkter efterleves WCAG 2.1 level-AA. -1.4.11 Kontrast for ikke tekstbaseret indhold (AA) -2.1.1 Tastatur (A) -2.4.1 Spring over blokke (A) -2.4.3 Fokusrækkefølge (A) -2.4.4 Formål med links, i kontekst(A) -2.4.7 Synligt fokus (AA) -3.1.1 Sproget på siden (AA)

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Pdf-dokumenter
  Det vurderes at være en uforholdsmæssig stor byrde, at alle rapporter skal gennemgåes og opsættes manuelt for at sikre tilgængeligheden i PDF-dokumenter, der er udstillet før og efter den 23. september 2018.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på på websitet før 23. september 2018
  Dokumenter lagt på websitet før den 23. september 2018 er ikke gjort tilgængelige, medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.
 • Indhold i dokumenter indsendt af tredjepart
  Dokumenter kan indeholder borger indsendt tekst information, billedmateriale, billede af tekst med mere, jf. § 1 del 5 er det ikke omfattet.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Kommunen er i dialog med leverandøren af det borgervendte FilArkiv, Jo Informatik ApS, som arbejder løbende på at forbedre og detektere uhensigtsmæssigheder i tilgængeligheden. Dette sker gennem analyse af brugerrejser og opvejelse mod WCAG 2.1 på websites samt anvendelse af UX design principper. Derudover udarbejdes der internt manuelle tilgængelighedsrapporter, der sætter fokus på områder, hvor tilgængeligheden kan forbedres.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.