Tilgængelighedserklæring

Frederikshavn kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://fic.frederikshavn.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://fic.frederikshavn.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Frederikshavn kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://fic.frederikshavn.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Evalueringen af fic.frederikshavn.dk bygger på tilsagn fra hjemmesideleverandøren, en manuel selvevaluering og måling af tilgængelighed ved hjælp af Siteimprove.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser:

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Hjemmesiden som helhed
  Hjemmesiden er et samarbejdsforum til kommunens professionelle, der rummer information og viden samt konkrete værktøjer og skabeloner mv. som de professionelle bruger i det tværfaglige samarbejde omkring børn og familier. Der er visse elementer der ikke er tilgængelige på hjemmesiden, da de er henvendt til de professionelle. Hvis de professionelle i samarbejdet med borgerne oplever at materialet ikke er tilgængeligt for borgeren, eksempelvis en mødeindkaldelse, gennemgås det med borgeren. Hvis eksempelvis en borger har et synsmæssigt eller kognitivt handicap, som gør at materialet ikke er tilgængeligt, gennemgås materialet i situationen. På hjemmesiden er der også dokumenter der tilgås via link til et internt samarbejdsrum. Der er også enkelte pdf.filer på siden, men disse rummer ikke nyt indhold, men er alene et grafisk supplement til hjemmesidens indholdstekst. Alt materialet er som udgangspunkt henvendt til de professionelle.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • Animationsfilm om familieteammøder
  Animationsfilmen er lagt på websitet før tilgængelighedskravet gjorde sig gældende. Vi vil gerne bruge filmen og vil derfor også gerne gøre den mere tilgængelig, så vi arbejder på at få den tekstet i løbet af 2022

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi vil arbejde på at få tekstet animationsfilmen i 2023. Vi vil fremadrettet ikke linke til pdf.-filer.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.