Tilgængelighedserklæring

Favrskov Kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://favrskov.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://favrskov.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Favrskov Kommune, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://favrskov.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Favrskov.dk er evalueret af vores leverandør og rapporten lå til grund for rettelser. Rapporten suppleres af en daglig overvågning via Siteimprove.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Pdf-filer
  På favrskov.dk er der 712 pdf-filer, uploadet efter 23. september 2018. Flere af dem er kun delvist tilgængelige. Langt de fleste af filerne er dog suppleret af en kort introduktion til indholdet i filen. I tilknytning til filerne opfordrer vi til, at man kontakter os på tilgaengelig@favrskov.dk, hvis man oplever, at dokumentet ikke er tilgængeligt. Vi tilbyder herefter at gøre dokumentet tilgængeligt inden for to arbejdsdage.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Formularer
  Der er i alt 5 formularer på favrskov.dk, og når vi ser på formularernes besøgstal, vurderer vi det som en uforholdsmæssig stor byrde at tilpasse dem, så de lever op WCAG-standarden.
 • Videoer
  Ikke alle videoer er tekstet, og derudover er der en fejl i html- og iframekoden på de 43 sider, hvor videoerne er placeret. Alle videoerne er et supplement til omgivende tekst.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på favrskov.dk før 23. september 2018
  Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018 er ikke gjort tilgængelige.
 • Kort
  Kort er ikke gjort tilgængelige og bruges oftest som supplement til en adresse.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi arbejder løbende med at tilpasse indholdet, så favrskov.dk bliver mere tilgængelig. Dette omfatter blandt andet en gennemgang af alle pdf'er, hvor det vurderes, om indholdet kan udstilles på tilgængelig vis. Derudover forventes det, at vi inden for de næste 2 år lancerer en ny udgave af favrskov.dk

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.