Tilgængelighedserklæring

Familieretshuset forpligter sig til at gøre webstedet https://www.familieretshuset.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.familieretshuset.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Familieretshuset, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.familieretshuset.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Sensus har i forbindelse med vurderingen gennemgået netstedet grundigt i forhold til de 50 kontrolpunkter i WCAG 2.1 AA, som beskrevet i de normative W3C-specifikationer Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (https://www.w3.org/TR/WCAG21/). Vurderingen er blevet gennemført i overensstemmelse med god skik for tilgængelighedstest jf. W3C-vejledningen Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (https://www.w3.org/TR/WCAG-EM/) med testcases som beskrevet i W3C-vejledningen Techniques for WCAG 2.1 (https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/). Sensus har gennemført tilgængelighedstesten som en kombination af automatiserede tests (hvor dette er muligt) og manuelle vurderinger (hvor dette er nødvendigt).

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Rapporter og PDF dokumenter
  Vi har på websitet PDF rapporter udarbejdet fra word og grafiske programmer. Der er forklarende overskrifter og tekst til rapporterne.
 • WCAG 2.1 - 1.3.1 niveau A - Information og relationer
  Visuelle overskrifter er overskrifter, der i det visuelle layout fremstår som overskrifter, men som ikke er mærket op som overskrifter med overskriftelementer (H). Overskrifterne indgår derfor ikke i overskriftstrukturen til navigation på netstedet.
 • WCAG 2.1 - 1.4.1 niveau A - Anvendelse af farve
  I selvbetjeningsløsningen er der fundet eksempler på fejl i anvendelsen af farve til at gøre opmærksom på links. Der mangler understregninger under links flere steder på hjemmesiden.
 • WCAG 2.1 - 1.4.3 niveau AA - Kontrast (minimum)
  Manglende kontrast farver flere steder på hjemmeside og selvbetjeningsløsning. Farveviften følger forretningens designmanual.
 • WCAG 2.1 - 2.1.1 niveau A - Tastatur
  Selvbetjeningsløsningen har indhold, der ikke kan tilgås alene via tastaturet.
 • WCAG 2.1 - 2.4.2 niveau A - Sider har titler
  Flere sider har samme titel. Titlerne er differentieret med tal.
 • WCAG 2.1 - 3.1.1 niveau A - Sproget på siden
  Der synes ikke at være opmærket et naturligt standardsprog på netstedet. fx ved hjælp af lang-attributten.
 • WCAG 2.1 - 3.2.2 niveau A - Ved input
  Netstedet indeholder eksempel på automatisk ændring af kontekst ved input.
 • WCAG 2.1 - 3.3.3 niveau AA - løsningsforslag
  Der er fundet eksempler på tekstbeskrivelser af inputfejl i formularfelter, der synes mangelfulde.
 • WCAG 2.1 - 4.1.1 niveau A - Parsing
  Netstedet indeholder en række eksempler på fejl i opmærkningen. Syntaksfejl i koden.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi har i perioden fra Q4 2020 rettet iht. til den foreliggende monitoreringsrapport.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.