Tilgængelighedserklæring

FYNS ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB forpligter sig til at gøre webstedet https://fabbo.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://fabbo.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte FYNS ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://fabbo.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Til at teste og vurdere webtilgængeligheden på www.fabbo.dk har vi anvendt Google Chrome Lighthouse samt foretaget manuelle vurderinger. I forhold til design og indhold på hjemmesiden har vi anvendt værktøjet ’Google Chrome Lighthouse’, der har været med til at definere og fremhæve manglende header struktur, linkbeskrivelser, alt tekster, farvekontraster og lyd/billede. Dertil har vi vha. tastatur samt den integrerede skærmlæser i ’Microsoft Edge’ manuelt testet tilgængeligheden inden for disse elementer.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • PDF-dokumenter
  Størstedelen af PDF-dokumenterne på hjemmesiden overholder ikke tilgængelighedskravene.
 • Tekstalternativer til elementer uden tekst
  På hjemmesiden har vi elementer og indhold, der har betydning for budskabet som mangler tekstbaserede alternativer. Det betyder at de ikke kan ændres til formater, der kan afkodes af hjælpeteknologier. Dette vedrører primært signede titler, ikoner, og beskrivelser på billeder.
 • Video med budskaber uden tekst
  På hjemmesiden har vi videoindhold, der ikke indeholder undertekster eller synsfortolkning.
 • Mulighed for at pause nyhedskarrusel
  På forsiden er hjemmesiden er det ikke muligt for brugeren at pause billedvisningen i nyhedskarrusellen, der kører i rotationsvisning.
 • Overskriftselementer er ikke opsat i sekventiel korrekt rækkefølge
  Hjemmesiden har ikke korrekt ordnede overskrifter. Disse springer niveauer over og afviger fra den semantiske struktur på websiderne, hvilket gør det svært at navigere og forstå hjemmesiden, hvis man som bruger anvender hjælpeteknologier.
 • Kontrastforskelle på farver og tekst
  Dele af hjemmesiden har ikke hensigtsmæssige kontrastforhold mellem farver i forgrunden og baggrunden. Dette gælder bl.a. for den skrift der er anvendt på hjemmesiden, samt de links der anvendes på hjemmesiden.
 • Problemer med mobil-menuen
  Mobilmenuen fungerer ikke optimalt på mobile enheder, så den forstyrrer fokusrækkefølgen, ligesom at den ikke funktionelt fungerer optimalt ift. valg af menupunkter.
 • Tilgængelighed via tastatur
  Det er ikke muligt at navigere alene med tastatur og genvejstaster på vores hjemmeside. Det betyder at brugeren kan opleve fælder eller udfordringer, hvor det ikke er muligt at komme videre.
 • Navigation generelt
  Vores hjemmeside understøtter ikke fuldt ud navigering gennem hjælpeteknologier. Flere steder mangler links formålsbeskrivelse, ligesom nogle elementer mangler fokustilstand grundet vores design.
 • Misvisende og mangelfuld linktekst
  På hjemmesiden er der linktekster, der vurderes som mangelfulde. Dette gælder ift. alt tekster, der ikke advarer brugeren om skift i kontekst, særligt ift. eksterne links der leder brugeren væk fra hjemmesiden.
 • Håndtering af inputfelter og knapper
  På hjemmesiden er der inputfelter og knapper, der mangler alternative tekster, der fortæller hvad feltet eller knappen skal bruges til, således skærmlæsere kan læse funktionen op for brugeren. Dette betyder at funktionen ikke kan anvendes medmindre man kan se og aflæse designet på skærmen.
 • Informationer om sprog
  I hjemmesidens kodning er det ikke defineret, hvilket sprog der benyttes på websitet, hvis det er skrevet til andre end dansktalende.
 • Navigering og kontekst
  Hjemmesiden besidder ikke en forudsigelig struktur gennem alle websiderne. Hvad angår navigering, herunder bl.a. hjemmesidens menu bar, forbliver man ikke alle steder i samme kontekst, hvilket gør det svært hvis man anvender skærmlæser, tastatur eller hjælpeteknologier generelt.
 • Hjælp til indtastning i felter
  Brugeren bliver advaret ved fejl i indtastning i felter, men hjælper eller instruere ikke brugeren vha. fejlmeddelelser, hvor der forslås input i forhold til det indtastede. Dertil indeholder inputfelterne ikke instruktioner og navne, der gør det muligt for hjælpeteknologier at læse funktionen.
 • Kompatibel kode for hjælpeteknologier
  Hjemmesiden er ikke kodet optimalt, hvad angår semantisk validering. Det betyder at skærmlæsere og hjælpe teknologier ikke kan forstå alle elementer gennem HTML koden.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Ikke udfyldt.

Ikke omfattet af loven

 • Ikke udfyldt.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) igangsætter i 2023 arbejdet med udviklingen af en ny hjemmeside, hvor vi i samarbejde med vores webbureau vil udvikle med henblik på at leve op til WCAG 2.1 standarden.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.