Tilgængelighedserklæring

FREDERICIA KOMMUNE forpligter sig til at gøre webstedet https://www.f-i-c.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.f-i-c.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte FREDERICIA KOMMUNE, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.f-i-c.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Det samme ID er brugt på to forskellige elementer på siden
  1.3.1 Element-id er ikke entydigt. ID’ er bør være unikke på siden. Vi arbejder på at få rettet dette med ekstern leverandør, og vil have dette rettet i løbet af 2020.
 • Linktekst i topmenuen bruges til flere forskellige destinationer
  1.4.1 Den samme linktekst anvendes til flere links, som fører forskellige steder hen. Vi forventer fejlen er løst i løbet af 2020.
 • Farvekontrast er utilstrækkelig
  1.4.3 Kontrast (minimum). I topmenuen er ikke i tilstrækkelig høj kontrast mellem link og tekst. Vi forventer fejlen er løst i løbet af 2020.
 • Link kun vist med farve
  1.4.1 Anvendelse af farve. Farve er den eneste faktor, der bruges til at indikere links i tekstblokke og kontrasten mellem link og tekst er ikke stor nok. Vi forventer fejlen er løst i løbet af 2020.
 • Flere steder på hjemmesiden bruges den generiske link-tekst ”læs mere”
  2.4.4 Formål med links (i kontekst) Linktekster bør unikke beskrivelser, så de giver mening også når de læses ude af deres kontekst.
 • Søgefunktionen mangler beskrivelse
  4.1.2 Indtastningsfeltet på søgefunktionen har ingen beskrivelse. Vi forventer fejlen er løst i løbet af 2020.
 • Billeder kan mangle alternative tekster
  Det kan ikke udelukkes, at der på sitet optræder billeder, der er vigtige for forståelsen af indholdet, uden en alternativ tekst. Vi arbejder naturligvis løbende på en kvalitetssikring af vores indhold.
 • Få PDF'er er ikke tilgængelige
  Enkelte af vores PDF'er på siden, som er omfattet af loven om webtilgængelighed, er ved at blive gjort tilgængelige. Forventningen er, at alle pdf filer på siden er tilgængelige inden udgangen af 2020.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi bestræber os på at følge Digitaliseringsstyrelsens retningslinjer for webtilgængelighed. Vi gennemgår siderne manuelt og anvender Siteimprove til at screene for tilgængelighedsfejl, så vi kan forbedre webtilgængeligheden. Når vi opretter nye sider, er vi bevidste om at gøre indholdet tilgængeligt fra start.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.