Tilgængelighedserklæring

Professionshøjskolen VIA University College forpligter sig til at gøre webstedet https://extrakt.via.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://extrakt.via.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Professionshøjskolen VIA University College, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://extrakt.via.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har haft en ekstern partner til at udarbejde analyse, derudover har vi anvendt Siteimproves Accessibility Tool

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold
  Alt ikke-tekstbaseret indhold, der præsenteres for brugeren, har tilknyttet et tekstbaseret alternativ, som har samme formål. Fejlen opstår primært på billeder, der mangler alt-tekst. Der skal enten være en alt-tekst, eller billedet skal være angivet som decorative. Der mangler ligeledes alt-tekster på billeder, der anvendes som link.
 • 1.3.1 Information og relationer
  A) Indhold er ikke inkluderet i landemærker. Når du bruger HTML5 eller WAI-ARIA landmarks, er det best practice at inkludere alt indhold på siden i landmarks. På denne måde kan brugere af hjælpeteknologier benytte landmarks til at navigere rundt på siden uden af miste orienteringen med indholdet. B) Element-ID er ikke entydigt. Det samme ID anvendes flere steder på samme side. C) HTML bruges til at formatere indhold. Præsentationsattributter som 'border', 'align' eller 'bgcolor' er anvendt. Brug i stedet CSS til udseendet. D) Inputfelt har ingen beskrivelse. Inputfelt skal altid indeholde en beskrivelse, som er eksplicit knyttet til feltet for at sikre, at brugere, der anvender hjælpeteknologier, også ved, hvad feltet er til for.
 • 1.4.1 Anvendelse af farve (Link kun vist med farve)
  Tilsyneladende er farve den eneste faktor, der kan bruges til at indikere links i tekstblokke. Hvis links i tekstblokke kun identificeres ved farve, skal farvekontrastforholdet mellem link-teksten og den omgivende tekst være mindst 3:1. Det er ikke tilfældet her. Desuden bør farve ikke være det eneste visuelle signal. Et yderligere visuelt signal kan være understregning af linket eller fremhævelse med fed skrift.
 • 1.4.3 Kontrast (minimum)
  Elementer af designet på hjemmesiden opfylder ikke kontrastkravet mellem baggrundsfarve og skriftfarven. Det drejer sig primært om samtykke-banner for cookies samt muligheden for at vælge sprog i toppen af hjemmesiden.
 • 1.4.6 Kontrast (udvidet)
  Farvekontrast er utilstrækkelig. Farven på tekst og farven på baggrunden står ikke i tilstrækkelig høj kontrast til hinanden
 • 2.4.7 Synlig fokus
  Man kan ikke navigere med tastaturet i vores formularer. Vi står overfor at skulle udskifte vores formular-løsning og forventer at dette sker Q4 2020.
 • 3.2.2 Ved input
  Siden indeholder en formular, men der er ikke nogen send-knap (submit).
 • 3.3.2 Etiketter eller instruktioner
  Indtastningsfelter bør altid have en beskrivelse, der er eksplicit forbundet med feltet, for at sikre, at brugere, der anvender hjælpeteknologier, også ved, hvad feltet er til for. Med andre ord en label tekst, der beskriver, der beskriver formålet med feltet. Når en formular indeholder elementer, som hører logisk sammen, skal disse grupperes.
 • 4.1.1 Parsing
  Det samme ID er brugt på to forskellige elementer på siden. ID’er bør være unikke.
 • 4.1.2 Navn, rolle, værdi
  Indtastningsfelter skal altid indeholde en beskrivelse, som er eksplicit tilknyttet til feltet, for at sikre, at brugere, der anvender hjælpeteknologier, også ved, hvad feltet er til for. Problemet opstår i forbindelse med vores kontaktformular.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi har løbende fokus på at forbedre webtilgængeligheden på samtlige af VIAs websites. For hvert enkelt site har vi udarbejdet en plan for at løse de tekniske issues, vi har derudover blandt vores redaktører et øget fokus på webtilgængelighed. Vi ønsker at udbedre fejlene i løbet af 2021.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.