Tilgængelighedserklæring

Styrelsen for It og Læring forpligter sig til at gøre webstedet https://www.euv25.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.euv25.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Styrelsen for It og Læring, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.euv25.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Automatiseret test (fx med WAVE og Accessibility Insights for Web) og manuel test (fx redaktionel gennemgang og tabulering)

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Tabulering
  'Accessibility Insigths for Web' og manuel tabulering viser, at navigationen udelukkende med tastatur ikke er mulig. Tabuleringen rammer ikke linket til siden ’Om Mine Realkompetencer’, der ligger i footeren. Denne mangel er gennemgående. Alle indholdets funktionaliteter skal kunne betjenes via en tastaturgrænseflade, uden at der kræves specifik tastehastighed. (Succeskriterium 2.1.3 Tastatur (ingen undtagelse) (Niveau AAA))
 • Sidetitel
  Der mangler sidetitel eller beskrivelse af sidens indhold på siden ’Om Mine Realkompetencer’. Websider skal have titler, der beskriver emne eller formål. (Succeskriterium 2.4.2 Sider har titler (Niveau A))
 • Manglende linkbeskrivelse
  Der er et tomt link i kodningen på 'pil tilbage til forrige side' øverst til venstre over brødteksten på siden 'Om Mine Realkompetencer'. Formålet med ethvert link kan bestemmes ud fra link-teksten alene eller ud fra link-teksten sammen med den link-kontekst, der er programmeringsmæssigt bestemt, undtaget herfra er tilfælde, hvor linkets formål vil forekomme flertydigt for alle brugere. (Succeskriterium 2.4.4 Formål med links (i kontekst) (Niveau A))
 • Alternativ tekst
  Et gif-billede uden navn indlæses øverst på siden, hvor der mangler en angivelse af tom alt-tekst. Formentlig er det bjælken med teksten ’Mine Realkompetencer’ der er et gif-billede, der erstatter headeren med logo fra forsiden. Elementer der kun bruges visuelt, skal kunne have tom alt="". Dvs. kodningen bør sørge for, at det ignoreres af tilgængelighedsværktøjer, da det ikke rummer funktionalitet, men er styling, dvs. dekoration. Alt ikke-tekstbaseret indhold, der præsenteres for brugeren, skal have tilknyttet et tekstbaseret alternativ, som har samme formål. Dog: Hvis ikke-tekstbaseret indhold udelukkende fungerer som udsmykning, hvis det udelukkende anvendes som visuel formatering, eller hvis det ikke præsenteres for brugerne, skal det implementeres på en sådan måde, at det kan ignoreres af kompenserende teknologier. (Succeskriterium 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold (Niveau A))
 • Cookies-funktionalitet
  De knapper eller ‘triggere’ der åbner og lukker cookies-dialogboksen har mangler i form af indholdsbeskrivelse og formålsbeskrivelse. (Succeskriterium 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold (Niveau A), Succeskriterium 2.4.4 Formål med links (i kontekst) (Niveau A))
 • Lav kontrast
  Kontrasten mellem farven på linket ’Læs mere om erhvervsuddannelser på ug.dk’ og baggrundsfarven er for lav på forsiden. Navnlig sidste side i flowet til beregningen af afkortning af uddannelse rummer en del kontrastfejl. De nedtonede angivelser af afkortningsuger og -måneder i tal vises i en for lys grå farve i forhold til baggrunden og font-størrelsen. (Succeskriterium 1.4.3 Kontrast (minimum) (Niveau AA))
 • Pdf-dokumenter
  ’Mine Realkompetencer’ (euv25.dk) kan generere en pdf med opsummering af den formodede afkortning af uddannelse. Den downloadede pdf er ikke er i overensstemmelse med ISO-/DIN-Standard 14289-1 (PDF/UA). PDF Accessibility Checkers resultat er: 'This PDF file is not PDF/UA compliant.'

Uforholdsmæssig stor byrde

Intet at angive

Ikke omfattet af loven

Intet at angive

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

De forhold, der er fanget i tilgængelighedstesten, vil blive rettet med løbende vedligehold af Mine Realkompetencer.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.