Tilgængelighedserklæring

Sundhedsdatastyrelsen forpligter sig til at gøre webstedet https://esundhed.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://esundhed.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Sundhedsdatastyrelsen, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://esundhed.dk

 • E-mail: esundhed@sundhedsdata.dk
 • Kontaktfunktion: På eSundhed er der på stort set alle sider en feedback funktion, hvor det er muligt at skrive ønsker og forbedringsforslag.

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Erklæring om overholdelse af WCAG 2.0 standarden fra leverandør. Selvevaluering ved systematisk brugertest, hvori der tages udgangspunkt i tjekliste.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Billeder mangler alternative tekster
  Der mangler alternative tekster på billeder. Dette forventes løst ved udgangen af 2019
 • Video mangler tekster eller tilgængelig alternativ vejledning
  Vejledningsvideo mangler undertekster (WCAG 2.1 kriterium 1.2.2)
 • Ingen beskrivelser for indlejrede iFrames eller DIV-integreringer
  Det skal undersøges om Qlik indlejringer er karakteriseret som multimedie, og det skal vurderes hvilken en teknisk løsning der skal implementeres for at dette overholdes
 • Mailadresse links er kun synlige med farve
  Det indskærpes over for redaktører at e-mail adresser skal skrives fuldt ud, således at det er tydeligt at det er en mailadresse. En tekst kan ikke udgøre et alternativ for adressen fx Skriv til os. Retningslinjerne opdateres med denne information.
 • Qlik elementer i div-integration kan ikke vælges på hjemmesiden
  Man kan ikke vælge fx fil-tervalg i Qlik-integrerede visninger på eSundhed kun ved brug af tastatur. Dette ønskes ændres af firmaet bag udviklingen af hjemme-siden.
 • Skjulte ’tab-bare’ elemen-ter på hjemmesiden
  Bruger man tabulator til at rykke rundt på siden, kan man miste overblikket over hvor man er. WCAG 2.4.7. Udbedres snarest

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Manglende Mouseover funktion
  Såfremt retningslinjerne skulle overholdes, ville det betyde et tab af andre funk-tionaliteter, hvorfor det vurderes at vente med en løsning til firmaet bag Qlik selv løser problemet. Gælder WCG 1.4.13

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Der er oprettet en handlingsplan for at sikre at hjemmesiden kommer til at overholde standarden. Derudover er der udarbejdet retningslinjer for det daglige arbejde i diverse procesbeskrivelser.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.