Tilgængelighedserklæring

Region Syddanmark forpligter sig til at gøre webstedet https://www.esbjerggrindstedsygehus.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.esbjerggrindstedsygehus.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Region Syddanmark, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.esbjerggrindstedsygehus.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part, Vi har anvendt anden metode.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Esbjerg og Grindsted Sygehus, under Region Syddanmark, har sammenholdt WCAG 2.1 med en analyse baseret på Monsido's tilgængelighedsværktøj. Herudover har vi selv foretaget en evaluering. Vi har vurderet at webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav).

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • PDF-filer
  På hjemmesiden findes der PDF-filer som ikke lever op til webtilgængelighedskravene. Vi identificerer dem løbende og tager stilling til, hvordan de enkelte dokumenter kan gøres tilgængelige.
 • Billeder mangler alternativ tekst
  Der mangler alternative tekster på nogle billeder, som ikke kun er grafik/dekorative (WCAG 2.1 succeskriterium 1.1.1 ikke-tekstbaseret indhold). Vi gennemgår løbende vores sider med Monsido og får rettet op på fejlene.
 • Ikke beskrivende linktekst
  Der kan findes sider, hvor linkteksten ikke er beskrivende, så formålet med linket kan bestemmes ud fra linkteksten (WCAG 2.1 succeskriterium 2.4.4 Formål med links (i kontekst)). Vi gennemgår løbende vores sider med Monsido og får rettet op på fejlene, så linkteksterne er beskrivende.
 • Farvekontrast er for lav på links
  Ved anvendelse af bestemt modul er der en linktekst, som har for lav kontrast i forhold til den grå baggrund. Vi arbejder på at opdatere designet.
 • Fejl i scriptet til søgeside
  Der er henvisninger i søgescriptet, hvor man i kildekode refererer via link til billeder, som vises som knapper på siden. Disse billeder har labels tilknyttet, så knapper er identificbare, men der er ikke knyttet nogen alternativ tekst til elementerne- hverken linktekst eller alt. billedtekst. Det vurderes ikke at skabe reelle brugermæssige udfordringer, men opgaven vendes med leverandør ved lejlighed.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Organisationsdiagrammer
  På hjemmesiden findes der enkelte sider med organisationsdiagrammer, der ikke er gjort tilgængelige. I videst muligt omfang sørger vi for at siderne også indeholder tekst om sygehusets organisering. Det vil være en uforholdsmæssig stor byrde at gøre organisationsdiagrammerne tilgængelige ift. antallet af brugere af denne information.
 • Fagmæssige rapporter
  Nogle af vores rapporter på f.eks. råstofområdet er af en teknisk karakter, som gør det uforholdsmæssigt svært at få dem gjort webtilgængelige. Samtidig er rapporternes besøgstal så små, at behovet vurderes som værende for smalt til at få det gjort. Der vil blive kigget på, om rapporter af denne karakter og lignede store rapporter kan blive gjort webtilgængelige.

Ikke omfattet af loven

 • Manglende tekstning af videoer
  Der findes videoer på hjemmesiden uden tekstning (WCAG 2.1 succeskriterium 1.2.2 Undertekster (forudindspillet)). Videoerne er imidlertid offentliggjort før den 23. september 2020 og er derfor undtaget for loven - jf. webtilgængelighedslovens §1, stk. 5, pkt. 2. Vi arbejder dog løbende på at identificere og opdatere disse, så de lever op til tilgængelighedskravene.
 • Oversigtskort til navigation
  På hjemmesiden linkes der til PDF-versioner af sygehusets oversigtskort. De er ikke webtilgængelige, og det vil være en uforholdsmæssig stor byrde at forsøge at tilgængeliggøre alt, hvad der vises på oversigtskortene. Vi forsøger dog at informere patienter og besøgende om, hvordan de finder vej til og rundt på sygehuset på andre tilgængelige, digitale måder, fx ved at orientere om adresser, navne på steder og afdelinger, områdenumre og skriftlige anvisninger til at finde vej. Vi har desuden guider ved alle fysiske indgange, som kan hjælpe besøgende med at finde frem til deres bestemmelsessted på sygehuset.
 • Dokumenter fra før 23. september 2018
  Dokumenter offentliggjort før d. 23. september er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

På Esbjerg og Grindsted Sygehus' hjemmeside har vi stort fokus på både tilgængelighed og brugervenlighed på vores hjemmeside. Vi arbejder løbende på at forbedre indholdet og anvender blandt andet tilgængelighedsmodulet på platformen Monsido for at monitorere og afhjælpe tilgængelighedsproblemer. Derudover er vi i dialog internt i Region Syddanmark for at optimere og forbedre vores webtilgængelighed.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.