Tilgængelighedserklæring

Esbjerg kommune forpligter sig til at gøre webstedet https://www.esbjerg.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.esbjerg.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Esbjerg kommune, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.esbjerg.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Automatiseret test

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Indholdsmæssige elementer
  Der opstår fra tid til anden enkelte indholdsmæssige elementer, som ikke er sat korrekt op af webredaktøren. Disse fejl rettes løbende og udbedres altid hurtigst muligt.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Visse pdf-filer
  Nogle lange pdf-filer af ældre dato er ikke gjort webtilgængelige. Hvis du oplever problemer med konkrete pdf-filer, må du meget gerne kontakte os, så vi kan hjælpe med en løsning. På vores hjemmeside med information om genbrugspladser har vi i afsnittet ”Mere om genbrugspladserne”, afsnittet ”Pak din trailer rigtigt”, pdf-filer med kort over fire genbrugspladser. De er ikke webtilgængelige, da de er tiltænkt som en visuel printbar oversigt over containerne, som man kan pakke sin bil eller trailer efter.
 • Tekstning af video fra byrådsmøder
  Video fra byrådets møder tekstes ikke da det er en uforholdsmæssig stor byrde. I stedet henviser vi til referat fra mødet. Vi ser løbende på muligheden for software, som kan lette arbejdet med tekstning og vil tage en sådan løsning i brug, når teknologien er til det.
 • Bilag til dagsordener og referater
  Dagsordener til byråd, udvalg og andre relaterede vises på en ekstern hjemmeside i tilgængeligt format, men der kan være bilag til dagsordener og referater som ikke er tilgængelige. Hvis du oplever problemer med konkrete pdf-filer, må du meget gerne kontakte os, så vi kan hjælpe med en løsning.
 • Excel filer
  På hjemmesiden har vi Excel filer med økonomioversigter og budgetter, som vi ikke har mulighed for at gøre webtilgængelige.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  Dokumenter publiceret før den 23. september 2018, som ikke er en del af aktive administrative processer.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi er i løbet af 2022 i gang med at gøre over 800 pdf'er webtilgængelige. Disse dokumenter vil blive opdateret løbende på hjemmesiden. Vi uddanner løbende webredaktører og er derudover i løbende dialog med vores tekniske leverandører.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.