Tilgængelighedserklæring

Erhvervsstyrelsen forpligter sig til at gøre webstedet https://erhvervsstyrelsen.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://erhvervsstyrelsen.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Erhvervsstyrelsen, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://erhvervsstyrelsen.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi tester og evaluerer løbende webstedet på A og AA-niveau, bl.a. vha. SiteImprove og forskellige automatiserede og manuelle tests. Vurderingen er derudover baseret på resultater fra QualWeb og Digitaliseringsstyrelsens seneste forenklede monitorering af webstedet.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Element-ID’er er ikke entydige
  Fejl i kodning af webstedet, som betyder, at brugere der benytter skærmlæsere kan have svært ved at afkode, hvordan forskellige elementer på en side passer sammen.
 • Beholderelementet er tomt
  Der er indsat tomme elementer, som kan forvirre brugere, der benytter skærmlæsere.
 • Den synlige label og tilgængelighedsnavnet stemmer ikke overens
  Enkelte elementer har ikke overensstemmelse mellem de synlige navne, fx linknavne, og kodens tilgængelighedsnavn. Det kan gøre det vanskeligt at navigere for brugere, der fx benytter talegenkendelse.
 • Knap uden tekstalternativ
  En knap på siden ’Vejledninger og guides’ og siden 'Publikationer' mangler en beskrivende alternativ tekst, og kan derfor ikke aktiveres af brugere, der benytter forskellige hjælpemidler.
 • Farvekontrast er ikke tilstrækkelig
  En enkelt tekst er for lys i forhold til baggrunden, og kan derfor være svær at se for svagtseende eller farveblinde brugere.
 • Pdf-dokumenter
  Der er omkring 580 utilgængelige pdf-dokumenter. Af disse er 111 undtaget (se undtaget indhold). De resterende utilgængelige pdf-dokumenter er ved at blive gennemgået og vil blive gjort tilgængelige, såfremt de skal forblive på hjemmesiden.
 • Word-dokumenter
  På webstedet er der omkring 20 blanketter, skabeloner og værktøjer m.m. i Word. Nogle af disse vil blive konverteret til et tilgængeligt alternativ så snart som muligt, fx webformularer, men vi har endnu ikke et tilgængeligt alternativ til Word, der kan bruges i de tilfælde, hvor brugerne selv skal kunne downloade og redigere dokumenter.
 • Excel-dokumenter
  På webstedet er der omkring 80 værktøjer, arbejdsdokumenter, dataark m.m. i Excel. Vi har endnu ikke et tilgængeligt alternativ til Excel.
 • XML-dokumenter
  På webstedet er der omkring 15 XML-dokumenter. Vi har endnu ikke et tilgængeligt alternativ til XML.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Dokumenter før 2018 med få downloads
  På sitet har vi valgt at undtage alle dokumenter, som er offentliggjort før september 2018, som er blevet downloadet mindre end 10 gange de seneste to år. Derudover har vi grupper af dokumenter som er undtaget. Se emnerne nedenfor:
 • Markedsafgørelser - Teleområdet
  Under området for Konkurrenceregulering af telemarkedet ligger Erhvervsstyrelsens markedsafgørelser for teleområdet. Disse er undtaget kravet om tilgængeliggørelse, da det vil være en uforholdsmæssig stor byrde i forhold til målgruppernes størrelse og behov for at kunne tilgå afgørelserne i webtilgængelig form. Vurderingen er baseret på et indgående kendskab til interessenterne/målgruppen. Det drejer sig om afgørelser på siderne: https://erhvervsstyrelsen.dk/lraic-mobil-gaeldende-prisafgoerelse-2020 https://erhvervsstyrelsen.dk/marked-1-fastnetterminering https://erhvervsstyrelsen.dk/marked-2-mobilterminering https://erhvervsstyrelsen.dk/tilsynsafgorelser https://erhvervsstyrelsen.dk/lraic-fastnet-modelarbejde https://erhvervsstyrelsen.dk/lraic-mobil-modelarbejde https://erhvervsstyrelsen.dk/revidering-af-principperne-erhvervsstyrelsens-wacc-beregning

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Erhvervsstyrelsen anvender løbende Siteimproves værktøjer og CMS-plugin til at screene for webtilgængelighed. Al nyudvikling bliver testet manuelt og i forskellige værktøjer, og vores redaktører bliver uddannet, så vi minimerer risikoen for redaktionelle fejl. Når vi modtager monitoreringsrapporter fra DIGST, registrerer vi alle fejl på A og AA-niveau i vores interne systemer med henblik på fremtidige fejlrettelser. Endvidere arbejder vi på at implementere OmniDocs tilgængelighedsværkstøj Accessibility Assistant, som kan tjekke for tilgængelighedsfejl i Word og sikre korrekt konvertering til PDF, så vi fremover vil kunne producere tilgængelige rapporter, notater m.m. internt. Derudover har vi igangsat en omfattende proces, hvor vi gennemgår samtlige dokumenter på webstedet. I den forbindelse har vi dels fået reduceret omfanget af dokumenter betydeligt, og dels vil vi få gjort et større antal dokumenter tilgængelige så snart som muligt. Som en del af oprydningen tagges alle dokumenter i Siteimprove, så vi får fuldt overblik over tilgængelige og undtagede dokumenter. For at sikre en fremtidig procedure, hvor der ikke uploades utilgængelige dokumenter på vores hjemmesider, har vi etableret en 'dokumentsluse', som betyder, at få har rettigheder til at uploade dokumenter til vores mediebiblioteker. På den måde sikrer vi, at alle dokumenter tjekkes for tilgængelighed, før de uploades. Endelig er vi i gang med at afdække, hvilke alternative tilgængelige løsninger, vi kan anvende i stedet for Word, Excel og XML og udarbejde generelle retningslinjer for fremtidig brug af forskellige dokumentformater på webstedet.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.