Tilgængelighedserklæring

Erhvervsstyrelsen forpligter sig til at gøre webstedet https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Erhvervsstyrelsen, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi tester og evaluerer løbende webstedet på A og AA-niveau, bl.a. vha. SiteImprove og forskellige automatiserede og manuelle tests.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Tabeller
  Hjemmesidernes tabeller har forskellige fejl i forhold til tilgængelighed, herunder kontrastfejl på tabeltitler og problemer i forhold til opmærkning af overskrifter og tabeletiketter. Dette forventes rettet inden udgangen af 2023.
 • Dokumenter
  Vi anvender SiteImprove til at screene hjemmesiden for utilgængelige dokumenter. Ifølge SiteImprove er alle pdf-dokumenter webtilgængelige. Derudover har vi på siden ’Lokale erhvervspotentialer’ p.t. 1 blanket i Word og 19 værktøjer, arbejdsdokumenter, budgetskabeloner m.m. i Excel.
 • Selvbetjening til åbne ansøgningsrunder
  På hjemmesiden er der en række ansøgningsrunder, som kan ansøges via en selvbetjeningsløsning. Løsningen tilgås på https://tasportalprod.erst.dk/TAS_Dashboard_PROD/Login/?returnUrl=%2fTAS_Dashboard_PROD%2f. Denne løsning overholder ikke de gældende tilgængelighedskrav i fuldt omfang. Inden udgangen af juli 2023 igangsættes fejlrettelse af de nuværende kontrastfejl, mens de resterende fejl i løsningen, som kræver udvikling, vil blive bestilt hos leverandøren. Nogle fejl forventes at blive rettet inden udgangen af 2023, men der kan endnu ikke fastsættes en dato for de mest udviklingskrævende fejlrettelser.
 • Video
  Hjemmesidens videoelement lever ikke fuldt op til tilgængelighedskravene, da afspil-knappen ikke er tilgængelig via tastaturet. Fejlrettelse er igangsat og forventes løst inden udgangen af 2023.
 • EU-logo
  EU-logo i header og footer mangler en fyldestgørende alt-tekst. Fejlrettelse er igangsat og forventes løst inden udgangen af 2023.
 • Widget - Virksomhedsknap
  Knappen 'Virksomhed' lever ikke op til tilgængelighedskravene. Fejlrettelse er igangsat og forventes løst inden udgangen af 2023.
 • Luk-knap
  Luk-knap på burgermenu i mobilvisning er ikke tilgængelig med tastatur. Fejlrettelse er igangsat og forventes løst inden udgangen af 2023.
 • Overskrifter på filtrering
  Overskrifter for grupper af tjekbokse på "Abonnér på nyheder" og "Rapporter og analyser" er ikke korrekt mærket op. Fejlrettelse er igangsat og forventes løst inden udgangen af 2023.
 • Paginering
  Nedenstående sider indeholder alle en paginering, der ikke overholder tilgængelighedskravene fuldt ud: https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/soegeresultat?startIndex=1&s= og https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/stoettede-projekter og https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/rapporter-og-analyser Fejlrettelse er igangsat og forventes løst inden udgangen af 2023.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Erhvervsstyrelsen anvender løbende Siteimproves værktøjer og CMS-plugin til at screene for webtilgængelighed. Al nyudvikling bliver testet manuelt og i forskellige værktøjer, og vores redaktører bliver uddannet, så vi minimerer risikoen for redaktionelle fejl. Når vi modtager monitoreringsrapporter fra DIGST registrerer vi alle fejl på A og AA-niveau i vores interne systemer med henblik på fremtidige fejlrettelser. Endvidere arbejder vi på at implementere OmniDocs tilgængelighedsværkstøj Accessibility Assistant, som kan tjekke for tilgængelighedsfejl i Word og sikre korrekt konvertering til PDF, så vi fremover vil kunne producere tilgængelige rapporter, notater m.m. internt.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.