Tilgængelighedserklæring

Energistyrelsen forpligter sig til at gøre webstedet https://ens.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://ens.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Energistyrelsen, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://ens.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Ultimo 2019 har Ballast CPH, som er eksperter i webtilgængelighed, foretaget en tilgængelighedsvurdering af webstedet på vegne af Energistyrelsen. Ballast anvendte kvalitativ metode i form af brugertest med brugere med følgende udfordringer: dysleksi, nedsat syn, begrænset bevægelsesfrihed, kognitive udfordringer samt manglende syn. Desuden gennemførte Ballast en teknisk gennemgang for at vurdere om ens.dk var compliant med WCAG 2,1. Ballast konkluderer i rapporten Tilgængelighedsvurdering af energistyrelsens hjemmeside, december 2019, at ”den overordnede tilgængelighed på www.ens.dk er god, da næsten alle scenarier kunne løses trods de fundne WCAG 2.1 tilfælde. Den generelle brugeroplevelse af www.ens.dk er rigtig god.” I maj 2021 gennemførte Digitaliseringsstyrelsen et tilsyn med ens.dk gennem forenklet monitorering. Digitaliseringsstyrelsen vurderede, at: ”webstedet ens.dk delvist overholder kravet om, at offentlige myndigheder og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer skal være ”opfattelige, anvendelige, forståelige og robuste”, jf. webtilgængelighedslovens § 3, stk. 1. ”Afgørelsen er truffet på baggrund af den forenklede monitorering, der resulterer i en tilgængelighedsscore på 403 ud af 500.”

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Html-indhold
  Indhold under menupunktet ”presse” overholder ikke alle WCAG-kriterier. Digitaliseringsstyrelsen anbefalede i deres tilsyn af ens.dk i maj 2021 at tilgængelighedsfejl bliver rettet. Indhold i presserummet hentes ind automatisk via et A.P.I. fra en ekstern leverandør og præsenteres i front-end på ens.dk. I 3. kvartal 2022 er ens.dk overgået til nyt 3.-partsystem for presseindhold og i forbindelse med implementeringen af det nye system forventes de pågældende tilgængelighedsfejl rettet. Opfølgende test følger.
 • Dokumenter
  Energistyrelsen offentliggør dagligt mange dokumenter på ens.dk. I 2019 uploadede Styrelsen således over 900 filer, især pdf-filer og excel-filer, til webstedet. For at sikre balance mellem ressourceforbruget og behovet for tilgængeligt indhold er kun udvalgt PDF indhold gjort tilgængeligt, nemlig vejledningsmateriale og strategiske vigtige rapporter som sendes til tilgængeliggørelse hos ekstern leverandør og offentliggøres under ens.dk/publikationer. Øvrigt materiale som udgives i PDF-format er således ikke tilgængeligt. Energistyrelsen har dog fokus på at skabe et løft i niveauet af tilgængelighed i øvrigt materiale (se ”Initiativer for at opnå højere grad af webtilgængelighed).

Uforholdsmæssig stor byrde

 • PDF-filer
  For pdf-filer som ikke betragtes som væsentlige gælder det, at Energistyrelsen ikke planlægger at gøre dem tilgængelige. Alene omfanget betyder, at det ville være særdeles ressourcetung opgave at tilgængeliggøre materialet. Dette bunder også i rådgivning fra styrelsens eksterne tilgængelighedskonsulent, som har erfaret at mennesker, som bruger hjælpeværktøjer, er mindre tilbøjelige til at tilgå indhold i PDF. Brugerne er i mellemtiden meget velkomne til at henvende sig til Energistyrelsen, såfremt de har brug for hjælp med at tilgå ikke-tilgængeliggjort materiale på ens@ens.dk. Det vil være en stor økonomisk byrde for Energistyrelsen at gøre det fulde materiale som offentliggøres tilgængeligt.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Energistyrelsen har i 2018 og 2019 forbedret kildekode på ens.dk, i overensstemmelse med WCAG 2,1-standarden. For at opretholde et højt niveau af tilgængelighed har Energistyrelsen indarbejdet tilbagevendende opdateringsprocesser hvor der screenes for tilgængelighed ved hjælp af Siteimproves tilgængeligheds-værktøj og løbende rettes tilgængelighedsfejl. Ultimo 2020 har Energistyrelsen indgået samarbejde med leverandøren, Sensus, der er eksperter i webtilgængelighed. Sensus hjælper med at sikre tilgængelighed i Energistyrelsens mest centrale dokumenter. Energistyrelsen har desuden indkøbt software som interne redaktører kan bruge til at sikre webtilgængelighed i dokumenter og der planlægges proces i 2021 og 2022 med henblik på at løfte tilgængelighedskompetencerne for medarbejdere i Styrelsen, der udarbejder materiale til offentliggørelse på ens.dk: Formålet med denne indsats er at skabe et løft i niveauet af webtilgængelighed i dokumenter generelt. Energistyrelsen er i gang med at udvikle et nyt ens.dk, hvor det planlægges at rette op på de nuværende tilgængelighedsudfordringer. Nyt ens.dk forventes lanceret omkring årsskiftet 2024/2025.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.