Tilgængelighedserklæring

Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM) forpligter sig til at gøre webstedet https://eng.uvm.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://eng.uvm.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM), hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://eng.uvm.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi bruger WAVE-værktøjet og evaluerer i accessibility-test i Monsido.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Billede-link uden alternativ tekst
  Billedet som linker, mangler en alternativ tekst, som beskriver formålet med linket.
 • Overskrift mangler tekst
  Der er sider med tomme overskrifter.
 • Videoindhold
  Alle nye videoproduktioner på ministeriets hjemmesider og sociale medier skal undertekstes. Der kan dog findes ældre produktioner på vores sites, som ikke indeholder undertekster. Det er selvfølgelig en stor hindring for døve og brugere med høretab, og vi arbejder løbende på at opdatere vores videoindhold, så disse bliver gjort tilgængelige. I forhold til synstolkning vurderer ministeriet fra produktion til produktion nødvendigheden, og om der kan stilles et andet tekstligt alternativ til rådighed, så blinde og svagsynede, der ikke har adgang til det visuelle indhold i videoerne, kan få adgang til de samme informationer. Liveudsendelser på sociale medier er undtaget reglerne omkring undertekster og synstolkning, i disse tilfælde vil ministeriet i stedet forsøge at stille et tilgængeligt alternativ til rådighed, fx gennem læs mere link til hjemmesider eller lign.
 • PDF-filer
  Ikke alle pdf-filer uploadet efter 23. september 2018, er gjort tilgængelige endnu. Opgaven er under udførelse i samarbejde med ekstern leverandør.
 • Office-dokumenter
  Office-dokumenter, der skal bevares på hjemmesiden, er under afklaring.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Oversigt over dokumenter, som er en uforholdsmæssig stor byrde
  Børne- og Undervisningsministeriet har vurderet, at overholdelse af krav om tilgængelighed i § 3, stk. 1. for en række dokumenter vil medføre en uforholdsmæssig stor byrde. Dokumenterne er derfor undtaget efter lovens § 3, stk. 2 og overholder således ikke alle krav om tilgængelighed. Dokumenterne er overordnet kendetegnet ved at være meget komplekse dokumenter, som eksempelvis indeholder formularfelter, komplekse tabeller eller utilgængelige farvekontraster. Flere af dokumenterne udgøres af mange antal sider, hvilket øger den store byrde. Se oversigt over dokumenter, som er undtaget loven: https://eng.uvm.dk/uforholdsmaessig-stor-byrde

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før 23. september 2018
  Dokumenter lagt på websitet før d. 23. september er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi bruger WAVE-værktøjet og evaluerer i accessibility-test i Monsido. Enkelte dokumenter vil blive offentliggjort inden de tilgængeliggøres, da de er af særligt hastende karakter. BUVM forpligter sig til at tilgængeliggøre disse, indenfor maksimalt syv arbejdsdage.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.