Tilgængelighedserklæring

Nordsøenheden forpligter sig til at gøre webstedet https://eng.nordsoefonden.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://eng.nordsoefonden.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Nordsøenheden, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://eng.nordsoefonden.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har selv evalueret webstedet med input fra de konsulenter, der har udviklet hjemmesiden. De har dels brugt automatiseret, dels manuel test.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Kort
  Kort over licenser, felter mm. overholder ikke tilgængelighedskravene, men hvor det er muligt, findes oplysninger også på listeform.
 • Organisatoriske illustrationer
  Grafiske illustrationer af organigram og styringsmodel er lagt op som billeder, men billederne er et supplement til teksten på siden.
 • Rapporter
  Årsrapporter på dansk og engelsk for 2018 er ikke fuldt tilgængelige. Blandt andet er regnskaber ikke fuldt tilgængelige.
 • Tal
  Årsrapporter omfatter regnskaber, hvor der kan være tal, bl.a. negative tal, som ikke læses korrekt op, såfremt ens skærmlæser ikke er sat op til at genkende matematiske tegn.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Kort
  På enkelte af hjemmesidens undersider, i årsrapporter og i artikler findes kort. Disse gøres ikke tilgængelige på grund af uforholdsmæssig stor arbejdsbyrde i forhold til antallet af besøgende på hjemmesiden. Hvor det er muligt, er kort suppleret af lister eller tekst.
 • PDF-filer tilgængelighedstestet med Adobe Acrobat Pro DC
  Alle PDF-filer lever op til kravene om tilgængelighed i Adobe Acrobat Pro DC. Vi har vurderet, at det vil være en uforholdsmæssig stor byrde at bruge PAC3 som standard for pdf-filerne.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter lagt på websitet før den 23. september 2018
  Dokumenter i pdf-format lagt på websitet før den 23. september 2018 er ikke gjort tilgængelige

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi vil årligt gennemgå hjemmesiden manuelt for at tjekke for uhensigtsmæssigheder (fx manglende alt-tekst eller forkert overskriftsformatering).

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.