Tilgængelighedserklæring

HOFOR forpligter sig til at gøre webstedet https://energiogvand.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://energiogvand.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte HOFOR , hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://energiogvand.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Primo august 2020 har specialkonsulenter i webtilgængelighed fra Diversa Docs lavet en fuld tilgængelighedsvurdering af webstedet. Centrale elementer er hovedsageligt vurderet manuelt.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser:

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Billeder uden alternativ tekst
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 1.1.1 – Ikke-tekstbaseret indhold (A) Der findes billeder på siden der ikke har et alt-tag tilføjet. Dette betyder at disse billeder mangler et tekstligt alternativ. Hvis f.eks. en skærmlæserbruger navigerer hen til billederne, vil de blot få oplyst at der findes en grafik, uden yderligere information.Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Alternativ tekst beskriver ikke billedet
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 1.1.1 – Ikke-tekstbaseret indhold (A) På siden "Kontakt" findes en del billeder, der ikke har en alternativ tekst der beskriver billederne.Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Karrusel har ingen semantisk struktur
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 1.3.1 – Information og relationer (A)Karrusellen har ingen semantisk struktur i det præsenterede indhold. Dette gør det svært for brugere af kompenserende teknologier at skelne mellem hvilket indhold der hører til hvilken slide og hvilket indehold der bliver præsenteret visuelt. Skærmlæsere kan læse det indhold der visuelt er skjult i karrusellen, hvilket gør det meget svært og forvirrende at finde rundt i karrusellen. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Visuelt skjult indhold i karrusellen er synligt for skærmlæsere
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 1.3.1 – Information og relationer (A)Skærmlæsere kan læse det indhold der visuelt er skjult i karrusellen, hvilket gør det meget svært og forvirrende at finde rundt i den.Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Indholdet ligger tre gange i nyhedskarrusel
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 1.3.1 – Information og relationer (A)Som skærmlæserbruger skal man navigere igennem indholdet i nyhedskarrusellen, der er dog tilføjet navigationsknapper for hver slide. Det skaber en meget uoverskuelig og forvirrende oplevelse, når man navigerer i indholdet, da en bruger forventer at fokus forbliver på den samme knap for at skifte slides, uden at skulle navigere videre.Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Links er kun indikeret ved brug af farve
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 1.4.1 – Anvendelse af farve (A)Da der kun anvendes farve til at indikere at teksten er links, på nedenstående eksempel, vil svagtseende brugere og brugere med nedsat farvesyn have svært ved at skelne mellem tekst og links.Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Tekst lagt oven på billeder
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie1.4.3 – KONTRAST (MINIMUM) (AA)Der er flere steder på løsningen fundet eksempler hvor hvid tekst er præsenteret oven på billeder. Det er svært at holde et fornuftigt kontrastforhold, når tekst er lagt ovenpå billeder. Der er ligeledes kontrastfejl enkelte andre steder på siden.Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Usynligt link i cookie information
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 1.4.3 – KONTRAST (MINIMUM) (AA)Linket ”Skjul detaljer” i Cookie informationen har en hvid linktekst på en hvid baggrund. Dette gør linket usynligt for seende brugere. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Kalender overlapper billede af tekst
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 1.4.4 – Ændring af tekststørrelse (AA)Ved 200% browserzoom overlapper kalenderen i footeren billedet af tekst. Det betyder, at svagtseende brugere, der bruger forstørrelsessoftware, ikke kan se hele kalenderen når de anvender browserzoom.Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Billeder af tekst
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 1.4.5 – Billeder af tekst (AA)Der er flere steder billeder, som indeholder tekst, der ikke er gengivet nogle andre steder.Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Cookie information vindue - ikoner i accordion
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 1.4.11 – Kontrast for ikke-tekstbaseret indhold (AA) Kontrastforholdet mellem farven på ikonerne og baggrundsfarven, på ikoner anvendt i Cookie information vinduets accordion-elementer, er målt til 1.3:1, hvor kravet er et kontrastforhold på minimum 3:1. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Navigationsknapper i karrusel kan ikke få fokus
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 2.1.1 – Tastatur (A)Det er som tastaturbruger ikke muligt at få fokus på knapperne til at navigere mellem de forskellige slides i karrusellen. Det gør det umuligt at bruge funktionen med tastaturet. Dette skyldes at knapperne er lavet som img-elementer, hvilket gør at knapperne ikke kan få tastaturfokus.Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Karrusel kan ikke pauses
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 2.2.2 – Pause, stop, skjul (A)Karrusellen der anvendes på nogle sider kan ikke stoppes, da den mangler en stopknap. Det betyder, at brugere, der f.eks. har brug for længere tid til at se på billederne eller bare har brug for en rolig flade at se på for at kunne have overblik, ikke har denne mulighed. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Utilstrækkelige links
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie2.4.4 – Formål med links (i kontekst) (A)Mange steder findes linket "Book her" f.eks. på siden "Rundvisninger". Links som "Book her" eller ”her” er ikke tilstrækkeligt beskrivende for mange brugere.Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Links mangler tekst
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 2.4.4 – Formål med links (i kontekst) (A)På siden "Din regn" er der fundet tomme links. Da disse skjulte links ikke har nogen tekst, bliver URL-adressen læst op i stedet for, hvilket ikke giver meget mening for skærmlæserbrugere. Derudover skaber det også en masse ekstra navigationssteps for både skærmlæser- og tastaturbrugere.Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Til toppen link mangler linktekst
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 2.4.4 – Formål med links (i kontekst) (A)Funktionen ”Tilbage til toppen” består af et link med et ikon, linket har dog ingen linktekst. Ikonerne er indsat med det man kalder CSSpseudo-elementer. Det er forskelligt hvordan kompenserende hjælpemidler tolker disse elementer, men ikonets funktion vil ikke blive oplyst til brugeren. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Tastaturfokus begrænses ikke i cookie-vinduet
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 2.4.3 – Fokusrækkefølge (A)Når man åbner siden for første gang, præsenteres man for et modalvindue til at acceptere cookies, men tastaturfokusset begrænses ikke til modalvinduet. Det betyder at man som tastaturbruger kan navigere i indholdet bagved modalvinduet, hvilket kan gøre det meget svært at vide hvad der har fokus.Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Skjulte elementer modtager fokus i Cookie dialogvinduet
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 2.4.7 – Synligt fokus (AA)Accordion-elementerne i Cookie Information modulet benyttes til at skjule og vise indhold visuelt. Indholdet bliver også skjult/vist semantisk, så indholdet i elementerne bliver fjernet/tilføjet i læserækkefølgen for kompenserende teknologier. Det vil sige at indholdet vil være skjult for f.eks. skærmlæsebrugere, når accordion elementet er lukket.De interaktive elementer der er indlejret i accordion-elementerne bliver dog ikke fjernet fra tabuleringsrækkefølgen. Det resulterer i problemer, både for skærmlæserbrugere og fo r brugere der navigerer via tastatur.Hvis man som tastaturbruger navigerer i dialogvinduet ved at tabulere, er det nemt atmiste orienteringen, fordi de fokuserbare elementer der er skjult visuelt, modtager tastaturfokus. Dvs. at tastaturfokus pludselig ikke længere er synligt, fordi fokus springer til indhold der ikke bliver præsenteret visuelt. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Roller på hovedmenu
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie4.1.2 – NAVN, ROLLE, VÆRDI (A)Der er umiddelbart noget galt med fordelingen af rollerne på menuens li-elementer. Skærmlæsere bliver informeret om at der findes liste-elementer i menuen, hvilken forvirre brugeren når de andre menu-roller er tilføjet til menuen. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Mobilmenu formidler ikke rolle
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 4.1.2 – NAVN, ROLLE, VÆRDI (A)Hverken knappen der åbner mobilmenuen eller selve vinduet som indeholder menuen når den åbner formidler kodemæssigt deres rolle. Skærmlæserbrugere oplever ikke at der ikke sker noget når man trykker på ”menu” knappen fordi fokus bliver stående på knappen og det ikke formidles at et vindue med menuen er åbnet. Selve menu-vinduet åbner som en dialogboks, hvilket ikke formidles kodemæssigt. Det betyder at det f.eks. som skærmlæserbruger er umuligt at vide hvornår menuen starter og slutter.Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Karrusel formidler ikke tilstand
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 4.1.2 – NAVN, ROLLE, VÆRDI (A)Der findes ingen måde for skærmlæsebrugere at vide hvilket slide i karrusellen der er aktivt. Hvilket gør det svært for skærmlæserbrugere at navigere og betjene karrusellen.Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Paginering formidler ikke tilstand
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 4.1.2 – NAVN, ROLLE, VÆRDI (A)Siden benytter sig af paginering. De links som paginering består af, formidler ikke hvilket link der er aktivt, altså hvilken side i pagineringen man er på. Det resulterer i at skærmlæsebrugere ikke ved hvilken side der er aktiv, hvilket gør det svært at springe i pagineringen. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • Funktion eller indhold, som ikke er omfattet af loven
  Webstedet indeholder ikke områder eller indholdstyper, som ikke er omfattet af loven

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

HOFOR har generelt øget fokus på webtilgængelighed, som er ved at blive implementeret bredt i organisationen. Her er der fokus på tilgængeligheden i organisationens websteder og indhold, ligesom personalet bliver uddannet af eksterne konsulenter til fremtidigt at kunne løfte opgaven. Der bliver ligeledes stillet krav til at samarbejdspartnere, som designer og udvikler digitale løsninger og indhold, har viden om webtilgængelighed og gældende standarder.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.