Tilgængelighedserklæring

Energinet Systemansvar A/S forpligter sig til at gøre webstedet https://www.energidataservice.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.energidataservice.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Energinet Systemansvar A/S, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.energidataservice.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vi har anvendt anden metode.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har anvendt værktøjet SiteImprove til at vurdere webstedet samt selv evalueret webstedet, i de tilfælde SiteImprove ikke kan vurdere kriterierne.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Links, knapper og billeder mangler alternativ tekst
  Der er få links, knapper og billeder (ikoner og grafer), der mangler alternativ tekst.
 • Formular-element mangler label
  Et formular-element mangler en label.
 • Element ID er ikke unik
  På en enkelt side forekommer elementer med samme id-værdi.
 • Zoom er begrænset
  Ved zoom kan der nogle steder forekomme tab af information og funktionalitet.
 • Tekst er klippet
  Ifm. nyheder på forsiden er overskrifterne klippede.
 • Farvekontrast (minimum)
  Farvekontrasten er ikke tilstrækkelig alle steder.
 • Indhold ved hover
  Få steder er der ikke mulighed for at afvise ekstra indhold uden at flytte svævemarkør.
 • Overskrifter beskriver ikke emne
  Et sted er der uoverensstemmelse ift. ordvalg mellem overskrift og indhold.
 • Fokuserbarhed
  Få steder findes indhold, der ikke er fokuserbart ved navigation på tastatur.
 • PDF-filer
  En PDF-fil, der linkes til, mangler titel, har billede uden alternativ tekst samt tabel uden tabeloverskrift (table heading). Tre PDF-filer mangler titler og indeholder billeder uden alternative tekster.

Uforholdsmæssig stor byrde

Intet at angive

Ikke omfattet af loven

Intet at angive

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Der vil være fokus på at rette op de steder, der pt. ikke er tilgængelige, herunder manglende alternative tekster og labels. Ligeledes bliver indhold af tre PDF-filer indlejret på websider og gjort tilgængelige. Der vil være særligt fokus på webtilgængelighed i fremtidig udvikling. SiteImprove vil blive anvendt til monitorering af tilgængelighed som hjælp til at foretage rettelser.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.