Tilgængelighedserklæring

Professionshøjskolen VIA University College forpligter sig til at gøre webstedet https://en.via.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://en.via.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Professionshøjskolen VIA University College, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://en.via.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har anvendt Siteimproves Accessibility Tool

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Teksten er ikke medtaget i et ARIA-landemærke
  Alt tekstindhold, der kan opfattes af brugeren, skal medtages i et ARIA-landemærke. Landemærkeroller indeholder oplysninger om sidestruktur og kan hjælpe brugere af hjælpemidler med navigation på siden. Tekst uden for landemærker gør det vanskeligere at navigere for nogle brugere.
 • Farvekontrasten opfylder ikke minimumskrav eller det forbedrede krav
  Der er ikke tilstrækkelig farvekontrast mellem teksten og baggrunden side til at opfylde minimumskravet til kontrast, ej heller kravet til forbedret kontrast. Tekst- og baggrundsfarver, der er i konflikt eller har for lidt kontrast i forhold til hinanden, kan forårsage læsbarhedsproblemer for farveblinde eller svagtseende.
 • Linjehøjden er under minimumsværdi
  line-height for afsnit skal være mindst 1,5 gange skriftstørrelsen. Når tekstlinjer er for tæt på hinanden, bliver teksten vanskeligere at læse. Det kan påvirke dit websites anvendelighed for alle brugere – men især for brugere, der er svagtseende eller har dysleksi. Faste linjehøjder (angivet i px, pt eller cm) kan forårsage andre tilgængelighedsproblemer. Det bør derfor undgås, hvis det er muligt. Det er bedst at angive en linjehøjde, som er relativ i forhold til skriftstørrelsen, så indholdet skaleres proportionalt, når der zoomes ind.
 • Indhold mangler efter overskrift
  Overskrifter bruges til at strukturere indhold i et hierarki. Dette hjælper brugerne med at vide, hvor de skal starte, og hvordan indholdsafsnit relaterer sig til hinanden. Indhold skal vises som forventet, herunder mellem overskrifter på samme niveau og efter det sidste afsnit eller den sidste sideoverskrift.
 • Overskrifter er ikke strukturerede
  Ét eller overskriftsniveauer er sprunget over. Overskriftstags hjælper brugere af hjælpemidler til at forstå, hvordan indholdet er struktureret. De bruges også til navigering med skærmlæseren på siden. Når du tilføjer overskriftstags, skal du sørge for, at de følger en indlejret struktur. h1 bruges til den primære overskrift, efterfulgt af h2 til underoverskrifter og videre til h6.
 • Link mangler tekstalternativ
  Links skal altid have et tekstalternativ. Linkteksten kan indsættes i HTML – den behøver ikke at være synlig.
 • Billeder mangler tekstalternativ
  Alle ikke-dekorative billeder skal have et tekstalternativ (også kaldet "alt-tekst"). Tekstalternativer bruges til at beskrive billeder for personer, som ikke kan se dem. Dette omfatter personer, som bruger skærmlæsere, når de er på internettet.
 • Tomme overskrifter
  Overskrifter hjælper med at opdele indhold og gøre det lettere for besøgende at scanne en side for oplysninger. De skal konfigureres korrekt, så brugere af skærmlæsere kan bruge dem på denne måde. En overskrift betragtes som "tom", hvis der ikke er en tekst, som en skærmlæser kan videresende til brugeren. Billedoverskrifter betragtes som tomme, hvis der ikke er noget tekstalternativ.
 • Linjehøjde er fast
  Line-height er angivet som fast ved hjælp af en absolut længdeenhed, f.eks. px, pt eller cm. Svagtseende personer bliver muligvis nødt til at zoome ind på tekst for at kunne læse den. Når linjehøjden er fast, skaleres den ikke proportionalt med teksten – hvilket påvirker både sidens læsbarhed og æstetik. Det er bedst at angive en linjehøjde, der er relativ i forhold til skriftstørrelsen, så de skaleres sammen.
 • Beholderelementet er tomt
  Nogle roller er designet til at indeholde andre roller. Dette element har denne type rolle, men det indeholder ingen elementer, der kræver en ejer. Roller giver oplysninger om indholdsstruktur, og hvordan sideelementerne passer sammen.
 • Element-id'erne er ikke entydige
  I indhold, der er implementeret ved hjælp af opmærkningssprog, har elementerne komplette start- og sluttags, elementerne er indlejrede efter deres specifikationer, de indeholder ikke attribut-dubletter og ID’er er unikke; undtagen hvor specifikationerne tillader det. To eller flere elementer på siden har samme id-værdi. Disse skal være entydige.
 • Links i samme kontekst med samme tekstalternativ
  To eller flere links i den samme kontekst har præcist samme linktekst – selvom de peger på forskellige sider. Svag eller generisk linktekst kan være problematisk for brugere af hjælpemidler – især hvis de ikke kan se den visuelle kontekst. Det er bedre at angive et tekstalternativ, der kan stå alene, og som tydeligt beskriver destinationen eller formålet med linket.
 • Linket gå til hovedindhold mangler
  De fleste websider har et navigationsafsnit øverst, som indeholder mange links (og muligvis billeder, annoncer og mere). Selvom seende brugere kan bruge visuelle signaler til at springe dette afsnit over, kan brugere af skærmlæsere sidde fast og lytte til en lang liste med links – medmindre der gives mulighed for at overspringe det. Linket "gå til hovedindhold" eller "spring navigering over" skal være tydeligt i fokus, så seende tastaturbrugere (f.eks. personer med motoriske handicap) kan se, at det findes. På denne måde har de også mulighed for at omgå links, når de navigerer på siden. Dette fungerer ikke optimalt.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Rent lydindhold (audio only) og rent videoindhold (video only) (forudindspillet)
  Det er en uforholdsmæssig stor byrde, hvis vi skal transskribere al gammelt lyd- og videoindhold, der ligger på VIAs hjemmesider, produceret før september 2020. Fejlen forventes ikke udbedret, men vi transskriberer fremadrettet al video og lydmateriale.
 • Gamle pdf’er og studieordninger er ikke optimeret.
  Mange af vores uddannelser har gamle studieordninger liggende, som de facto ikke bliver efterspurgt eller læst. Filerne bliver ikke optimeret, idet nye studerende optages på nye tilgængeliggjorte studieordninger. Det vil være en uforholdsmæssig stor byrde at optimere mere end 100 filer.
 • Brug af tredjepartsprodukt
  Vi anvender i enkelte tilfælde et produkt, der ikke er tilgængeliggjort fra leverandrens side. Eksempelvis værktøjet fra Playable til quizzer og værtøjet fra Danske Professionshøjskoler til studieaktivitetsmodeller

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Analysen beror på en teknisk analyse udført med Siteimproves Accessibility værktøj NextGen. Der kan dog forekomme redaktørfejl, som vi muligvis ikke har nævnt i erklæringen, idet disse fejl ændrer sig løbende, og tilgængelighedserklæringen er et øjebliksbillede. En redaktørfejl kan eksempelvis være: Fejl i overskrifthierarkiet eller link uden tekstalternativ. Vi tilstræber en løbende uddannelse af vores redaktører, hvilket betyder et kontinuerligt fokus på at udbedre disse fejl. Vi håber at kunne udbedre en stor del af vores webtilgængelighedsfejl i løbet af 2024.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.