Tilgængelighedserklæring

Styrelsen for It og Læring forpligter sig til at gøre webstedet https://www.emu.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.emu.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Styrelsen for It og Læring, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.emu.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: En blanding af automatiseret og manuel test, blandt andet med følgende plugins og programmer: QualWeb, Siteimprove Accessibility checker, WAVE Web Accessibility Evaluation Tool og NVDA skærmlæser.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • (Redaktionelt) Dokumenter
  Der er publiceret ca. 3000 pdf-filer på emu.dk. Disse er ved at blive gennemgået og vurderet. Upload af nye dokumenter, der overholder kravene forventes påbegyndt oktober 2021 og frem. Fremadrettet vil filer skulle overholde kravene, før de uploades på sitet.
 • (Teknisk) Flere indholdstyper har unødvendig eller forkert semantisk opmærkning
  Der skal fjernes en lang række unødvendige og forkerte tags. Nogle udstillingsmoduler der linker videre til indhold, har fx flere forskellige semantiske roller i stedet for bare én der beskriver dem. Dette løses løbende i forbindelse med videreudvikling og fejlrettelser.
 • (Teknisk/redaktionelt) Forsiden mangler en "titel"
  Succeskriterium 1.3.1 Information og relationer. Første overskrift på forsiden er på niveau 2.
 • (Teknisk) Id'er er ikke unikke
  4.1.1 Parsing. I en del udstillingsmoduler er der identiske id'er, fx i tekst hvor der er indsat et billede eller video. Det samme gælder i akkordeons, hvor plus-tegnet har samme id som plus-tegnet ved "Siden er sidst opdateret". Enkelte id'er rettes løbende i forbindelse med videreudvikling og fejlrettelser, men omfanget er så stort, at det vil kræve meget udvikling at rette 100%.
 • (Teknisk) Kontrasten er ikke høj nok
  1.4.3 Contrast (Minimum). Kontrasten mellem baggrund og tekst på menuen, knapper, ikoner og links hvor den røde farve er brugt, er ikke høj nok. Det er den heller ikke på skip linket først på alle sider.
 • (Teknisk) Søgeknappen på forsiden mangler alternativ tekst
  1.1.1 Non-text Content. Søgeknappen på forsiden mangler en beskrivende alternativ tekst. Dette løses løbende i forbindelse med videreudvikling og fejlrettelser.
 • (Teknisk) Utydelig markering af links i tekstafsnit og footeren
  Succeskriterium 1.4.1 Brug af farve. Links i footeren er ikke tydeligt nok markeret som links. Links der indgår i tekstafsnit adskiller sig heller ikke tilstrækkeligt fra den omkringliggende tekst, da de kun er angivet med farve.
 • Tomme linktags
  Links til sociale medier i bunden af alle sider har både et udfyldt link der beskriver linket, men også et tomt link. I nogle moduler der udstiller links til andre sider, er der både link på billeder og tekst, hvor billedet mangler linktekst. Dette Det vurderes at skærmlæsere springer over dette tomme link.
 • Tomme beholderelementer
  Overskriftsfelter og listepunkter kan i nogle tilfælde være tomme, fx i tekstafsnit, men det vurderes at disse ignoreres af skærmlæsere. Det samme gælder i moduler, der udstiller links til underside. Dette løses løbende i forbindelse med videreudvikling og fejlrettelser.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Komplekse dokumenter
  Følgende dokumenter vurderes som værende en uforholdsmæssige stor byrde at tilgængeliggøre. Dokumenterne er kendetegnet ved en høj grad af kompleksitet og stort omfang. Desuden har dokumenterne få downloads. "GSK. Talenter. Talentudvikling i skolen.pdf", "Bedømmelseskriterier og -kultur samt talent og fag på højere niveau.pdf", "Håndbog om talentspor og fag på højere niveauer på erhvervsuddannelserne.pdf", "EvalueringFysik-STX-2019-lang-endelig.pdf", hfB Vejledende enkeltopgaver Marts 2019.pdf, hfC Vejledende enkeltopgaver Marts 2019.pdf, Tosprogede. Hele vejen rundt samlet materiale.pdf, Vejledendeopgaver stx A-niveau 2017 reform - Marts 2020.pdf, Vejledendeopgaver stx B-niveau 2017 reform - Marts 2020.pdf, Mat ræsonnement A-niveau FINALE.pdf, Undervisning med praksis.pdf, GSK_Faghæfte_Billedkunst_2020.pdf,   Gsk_faghæfte_biologi.pdf,   GSK_faghæfte_børnehaveklassen_2020.pdf,   GSK_Faghæfte_Dansk som andetsprog_basis.pdf,   GSK_Faghæfte_Dansk som andetsprog_supplerende.pdf,   GSK_Faghæfte_Drama_Valgfag.pdf,   GSK_Faghæfte_Engelsk_2020.pdf,   GSK_Faghæfte_Filmkundskab_Valgfag.pdf,   GSK_Faghæfte_Fransk_2020_1.pdf,   Gsk_faghæfte_fysikkemi.pdf,   Gsk_faghæfte_geografi.pdf,   Gsk_faghæfte_historie.pdf,   GSK_Faghæfte_Håndværk og design_2020.pdf,   GSK_Faghæfte_Håndværk og design_Valgfag.pdf,   GSK_Faghæfte_idræt_2020.pdf,   GSK_Faghæfte_Indvandrersprog.pdf,  Gsk_faghæfte_Kristendomskundskab.pdf,   GSK_Faghæfte_Madkundskab_Valgfag.pdf,   GSK_Faghæfte_Matematik.pdf,   GSK_Faghæfte_Medier_Valgfag.pdf,   GSK_Faghæfte_Modersmålsundervisning.pdf,   GSK_Faghæfte_Musik_2020.pdf,   GSK_Faghæfte_Musik_valgfag_2020.pdf,   Gsk_faghæfte_naturteknologi.pdf,   GSK_Faghæfte_Samfundsfag.pdf,   GSK_Faghæfte_Tysk_2020.pdf. Faghaefte-til-dagtilbud-om-paedagogik-i-en-Coronatid.pdf Inspirationskatalog til paedagogiske aktiviteter.pdf Forebyg og bekæmp - deling af krænkende materiale.pdf GSK - puljeprogram - Vidensopsamling - dansk.pdf GSK - puljeprogram - Vidensopsamling - matematik.pdf Det Nye Mediefag.pdf Glaciale landskaber-Lærerintroduktion.docx PO kvalitetsarbejde lidelse eller ledelse christian moldt (1).pdf Eksempler på spørgsmål – Individuel mundtlig delprøve, stxC og hfC.pdf UVM_Etisk_kodeks_DIGITAL2 (2)_0.pdf De skriftlige genrer i spansk - kompetencer og genremål.docx 1 Christian Vollmond - Nyt om eksamen og program for dagen.pdf Arbejdsmiljø - introduktion til forløbet. HCØG Frb. uge 11 2018_0.pdf Rapport_Børn af forældre på overførselsindkomst_ Udvikling af sprog og læsning.PDF gsk_Teknologiforståelse_rapport om udviklingsprojekt om valgfag med teknologiforståelse..pdf Bilag B.2 Forskningsbaseret rådgivningsmateriale – til den nationale trivselsmåling. Udvidet udgave.pdf Undersøgelse af erhvervspraktik i folkeskolen.pdf Dataindsamlinger i Følgeforskningspanelet til folkeskolereformen.pdf 2016 - SFI - Notat om elevernes holdning til skoledagens længde.pdf Midtvejs i folkeskolereformen.pdf Skolebestyrelsesformænds oplevelser af skolen i folkeskolereformens tredje år.pdf Evalueringen af rammeforsøg med konfirmationsforberedelse.pdf Rapport evaluering af rammeforsøg med fleksibel tilrettelæggelse_081020.pdf stx_historie_vidnesbyrdlitteraturen uddrag fra bogen At skrive Holocaust.pdf gsk- forksning og viden - Idékatalog til tilrettelæggelsen af læseundervisningen af tosprogede - 2013.pdf gsk- forskning og viden - Inspirationskatalog_fra skole til skole.pdf gsk- forskning og viden - Systematisk litteraturstudium om intensive læringsforløb.pdf Zeitablauf - Selbstgefühl - Transgender.pdf Forældres oplevelser af skolen i folkeskolereformens tredje år.pdf HHX - erhversjura - nyhedsbrev - april 2018.pdf Digitalt understøttet faglighed og almendannelse.pdf Anvendelsesorienteret undervisning - Begrebsafklaring og refleksionsspørgsmål til undervisere.pdf Forundersøgelsesrapport, delrapport 1, almen.pdf Rapport - Undervisning med Fælles Mål i dansk og matematik.PDF Viden om folkeskolereformen.pdf Målrettede sociale indsatser i dagtilbud.pdf Dagtilbud_VLS+ hovedresultater.pdf Følgende dokumenter er tilgængeliggjort, men har stadig fejl i kontrastforhold: Inspirationsmateriale om tværprofessionelt samarbejde_0.pdf, Inspirationskatalog - Sprogprøver 1.-9. klasse - FÆRDIG.pdf, GSK_Vejledning_Dansk_2020.pdf, Den sproglige dimension - Sproget som redsab til læring.pdf, GSK_Faghæfte_Fransk_valgfag_2020.pdf, GSK_Faghæfte_Færdselslære_2020.pdf, GSK_Faghæfte_Spansk_forsøgsvalgfag_2020.pdf, GSK_Faghæfte_Spansk_valgfag_2020_0.pdf, GSK_Faghæfte_Tysk_valgfag_2020.pdf, GSK_Læseplan_Fysik og kemi_10. klasse.pdf, GSK_Læseplan_Håndværk og design_Valgfag_0.pdf, GSK_Vejledning_Dansk som andetsprog_supplerende.pdf, GSK_Vejledning_Engelsk_2020.pdf, Gsk_vejledning_fysikkemi.pdf, Gsk_vejledning_geografi.pdf, GSK_Vejledning_Håndværk og design_Valgfag_0.pdf, GSK_Vejledning_Idræt.pdf, GSK_Vejledning_Kristendomskundskab.pdf, GSK_Vejledning_Musik.pdf, Gsk_vejledning_Naturteknologi.pdf, GSK_FællesMål_Madkundskab.pdf, eud_corona_digitale gæstelærerforløb_vejledning_christian arnstedt.pdf,   Lokale undervisningsplan - spørgsmål og svar_0.pdf GSK. Introduktionsmaterialer til arbejdet med sproglig udvikling i undervisningen_0_0.pdf Læseplan_Teknologi og kommunikation.pdf Læseplan_Teknologiværksted.pdf GSK. Tosprogede. Hele vejen rundt om elevens sprog og ressource GSK. Tosprogede. TRIN 2 Litteracitet - Vejledning.pdf GSK. Strategisk ledelse. Guide til SMARTmål.pdf Temahæfte Børneinddragelse.pdf Undervisningsvejledning dansk som andetsprog .pdf Prøvevejledning byg, bolig og anlæg.pdf Prøvevejledning Industri.pdf Prøvevejledning motor og mekanik.pdf Prøvevejledning Naturfag.pdf Prøvevejledning Omsorg og sundhed.pdf Prøvevejledning samfundsfag.pdf Prøvevejledning service og transport.pdf Undervisningsvejledning Industri.pdf Undervisningsvejledning motor og mekanik.pdf Undervisningsvejledning Naturfag.pdf Gode råd - tosprogede.pdf Stress - anden case 2.docx GSK_Læseplan_Matematik_10. klasse.pdf Dialogværktøj - Barnet.pdf Dialogværktøj - Den unge.pdf Prøvevejledning dansk som andetsprog..pdf GSK. Fælles Mål. Valgfag. Byggeværksted.pdf GSK. Læseplan. Valgfag. Byggeværksted..pdf Innovation og entreprenørskab - vejledning_0.pdf Iværksætter 10. klasse - januar 2016.pdf Jordbrug 10. klasse - januar 2016.pdf Læseplan_Iværksætter.pdf Læseplan_Jordbrug.pdf Læseplan_Madværksted.pdf Læseplan_Metal-motorværksted.pdf Læseplan_Naturfag.pdf Læseplan_Produktudvikling og formgivning.pdf Læseplan_Serviceværksted.pdf Læseplan_Sundhed og sociale forhold.pdf Madværksted 10. klasse - januar 2016.pdf Metal-motorværksted 10. klasse - januar 2016.pdf Naturfag 10. klasse - januar 2016_0.pdf Produktudvikling og formgivning 10. klasse - januar 2016.pdf Serviceværksted 10. klasse - januar 2016.pdf Sundhed- og sociale forhold 10. klasse - januar 2016.pdf Teknologi og kommunikation 10. klasse - januar 2016.pdf Teknologiværksted 10. klasse - januar 2016.pdf Didaktisk plakat bevægelse integreret i undervisningen i udskolingen.pdf Ekseeksemplariske aktiviteter med bevægelse integreret i undervisningen i udskolingen.pdf Eksempler på opgaver i Kemi A stx og htx (1).pdf GSK. Fælles Mål. Virksomhedsfag 10. klasse. januar 2016.pdf GSK. Talenter. Eliteidræt. Dialogredskab.pdf GSK. Tosprogede. TRIN 1 - Samtaleark.pdf GSK. Tosprogede. TRIN 1 - Vejledning.pdf GSK. Tosprogede. TRIN 2 Litteracitet - Spor A - Opgavesamling A.pdf GSK. Tosprogede. TRIN 2 Litteracitet - Spor A og A1 - Afdækningsprofil.pdf GSK. Tosprogede. TRIN 2 Litteracitet - Spor A1 - Opgavesamling A1.pdf GSK. Tosprogede. TRIN 2 Litteracitet - Spor B - Afdækningsprofil.pdf GSK. Tosprogede. TRIN 2 Litteracitet - Spor B - Samtaleark.pdf GSK. Tosprogede. TRIN 2 Litteracitet - Spor B - Tekst- og opgavesamling B.pdf GSK. Tosprogede. TRIN 2 Litteracitet - Spor B1 - Afdækningsprofil.pdf GSK. Tosprogede. TRIN 2 Litteracitet - Spor B1 - Samtaleark.pdf GSK. Tosprogede. TRIN 2 Numeralitet - Spor 1 - Afdækningsprofil.pdf GSK. Tosprogede. TRIN 2 Numeralitet - Spor 2 - Afdækningsprofil.pdf GSK. Tosprogede. TRIN 2 Numeralitet - Spor 2 - Samtaleark.pdf GSK. Tosprogede. TRIN 2 Numeralitet - Vejledning.pdf GSK. Tosprogede. TRIN 3 - Min Sprogverden.pdf GSK. Tosprogede. TRIN 3 - Vejledning.pdf Skriv en problemformulering.pdf 7592_Bilag_Læseplan_samfundsfag_web_FINAL-a.pdf 7568_STIL_Mål_Dansk_web_FINAL-a.pdf 7568_STIL_Mål_fysik_kemi_web_FINAL-a.pdf 7568_STIL_Mål_Håndværk_og_design_web_FINAL-a.pdf 7568_STIL_Mål_Natur_og_teknologi_web_FINAL-a.pdf 7568_STIL_Mål_Samfundsfag_web_FINAL-a.pdf 7592_Bilag_Læseplan_natur+teknologi_FINAL-a.pdf 7593_Bilag_Vejledning_Billedkunst_web_FINAL-a.pdf 7593_Bilag_Vejledning_Dansk_web_FINAL-a.pdf 7593_Bilag_Vejledning_matematik_web_FINAL-a.pdf 7593_Bilag_Vejledning_Samfundsfag_web_FINAL-a.pdf Binomialfordelingen Februar 2019.pdf GSK. Projektopgaven. Eksempel på produkt. Spilleregler..pdf GSK. Sproglig udvikling. Sprogskema. Udfyldt..pdf GSK. Vejledning. Tilgængelig. Teknologiforståelse.pdf Temahæfte - En mere varieret skoledag.pdf Temahæfte - Forældresamarbejde.pdf Temahæfte - Fysiske rammer.pdf Temahæfte - Samarbejde mellem skole, fritidsliv og lokalsamfund .pdf Vejledning til anvendelse af slidepakke - En mere varieret skoledag.pdf 7044 SPL Den_styrkede_paedagogiske_laereplan_21_WEB.pdf Brug af fysiske rammer.pdf GSK - puljeprogram - plakat - matematik.pdf Tematisk sprogarbejde - tekst.pdf Viden Om effektive redskaber til at styrke.. Vidensnotat.pdf Ny Indsatsbeskirvelse_Odsherred_WEB.pdf Ny Indsatsbeskrivelse_Assens_WEB.pdf Ny Indsatsbeskrivelse_Herning_WEB.pdf Ny Indsatsbeskrivelse_Holstebro_WEB.pdf Ny Indsatsbeskrivelse_KBH_WEB.pdf Ny Indsatsbeskrivelse_Randers_WEB.pdf Ny Indsatsbeskrivelse_Roskilde_WEB.pdf Ny Indsatsbeskrivelse_Aalborg_WEB.pdf Prøvevejledning Miljø og genbrug.pdf Redskab m intro_Eksperimentskabelon_Randers_WEB.pdf Redskab m intro_Faelles principper_KBH_WEB.pdf Redskab m intro_Foraeldresamtale_KBH_WEB.pdf Redskab m intro_Forlobsvaerktoj_Herning_WEB.pdf Redskab m intro_Kollegabaseret_Holstebro_WEB.pdf Redskab m intro_legetilgang_Roskilde_WEB.pdf Redskab m intro_Logbog_Assens_WEB.pdf Redskab m intro_Opfolgning_Aalborg_WEB.pdf Redskab m intro_Opstartssamtaler_Aalborg_WEB.pdf Redskab m intro_Refleksionskort_Herning_WEB.pdf Redskab m intro_Situationsanalyse_Roskilde_WEB.pdf 190508-Proevevejledning-matematik-FGU.pdf 190508-Undervisningsvejledning-matematik-FGU.pdf 190509-Proevevejledning-Mad-og-ernaering.pdf 190510-Proevevejledning-Dansk.pdf 190510-Undervisningsvejledning-dansk.pdf 190513-Proevevejledning-PASE.pdf Case Svinelinjen.pdf Digital skabelon til noter_0.docx Prøvevejledning handel og kundeservice.pdf Prøvevejledning Identitet og medborgerskab.pdf Prøvevejledning Jordbrug, skovbrug og fiskeri.pdf Prøvevejledning Kommunikation og medier.pdf Prøvevejledning Musisk og kunstnerisk produktion.pdf Telentopgave - pandekager.pdf Undervisningsvejledning handel og kundeservice.pdf Undervisningsvejledning Identitet og medborgerskab.pdf Undervisningsvejledning jordbrug, skovbrug og fiskeri.pdf Undervisningsvejledning Kommunikation og medier.pdf Undervisningsvejledning Mad og Ernæring.pdf Undervisningsvejledning Miljø og genbrug.pdf Undervisningsvejledning Musisk og kunstnerisk produktion.pdf Undervisningsvejledning Omsorg og sundhed.pdf Gsk. Dansk. Forløb. Argumenterende tekster. Beskrivelse af praksisafprøvning af forløb.pdf Prøvevejledning teknologiforståelse.pdf Undervisningsvejledning byg, bolig og anlæg.pdf Undervisningsvejledning service og transport.pdf Undervisningsvejledning teknologiforståelse.pdf 7996 BUVM Plakat_konference_2_WEB.pdf Dagtilbud - Demokrati og medbestemmelse i børnehøjde - vidensnotat (2).pdf Undervisningsvejledning samfundsfag.docx.pdf Arbejdsløshed, krise og livsforandringer - første case 1.docx Demokratisk forældresamarbejde.pdf Inspirationsmateriale om tværprofessionelt samarbejde_0.pdf Skitse til børneinterview - Barnets Stemme 2020_0.pdf Inspirationskatalog - Sprogprøver 1.-9. klasse - FÆRDIG.pdf EMU Metoder - Om tilgange og metode i Idéhistorie B (inspirationsmateriale).docx Forløb med nummerplader.docx Forløb om spejlinger.docx Gamle lege (1).doc Prøvevejledning Miljø og genbrug.pdf GSK_Dansk_Faghæfte_2020.pdf GSK_Vejledning_Dansk_2020.pdf Undervisningsvejledning_PASE_version_2_juni_2020.pdf Den sproglige dimension - Sproget som redsab til læring.pdf GSK_Faghæfte_Fransk_valgfag_2020.pdf GSK_Faghæfte_Færdselslære_2020.pdf GSK_Faghæfte_Spansk_valgfag_2020_0.pdf GSK_Faghæfte_Tysk_valgfag_2020.pdf GSK_Vejledning_Fransk_Valgfag_2020.pdf GSK_Vejledning_Færdselslære.pdf GSK_Vejledning_Spansk_forsøgsvalgfag_2020.pdf GSK_Vejledning_Spansk_valgfag_2020.pdf GSK_Faghæfte_Arbejdskendskab_valgfag.pdf GSK_FællesMål_Biologi.pdf GSK_FællesMål_Fysikkemi.pdf GSK_FællesMål_Idræt_10.pdf GSK_FællesMål_Uddannelse og job.pdf GSK_læseplan_børnehaveklassen_2020.pdf GSK_Læseplan_Dansk som andetsprog_basis.pdf GSK_Læseplan_Dansk som andetsprog_supplerende.pdf GSK_Læseplan_Fysik og kemi_10. klasse.pdf GSK_Læseplan_Håndværk og design_Valgfag_0.pdf GSK_Læseplan_Modersmålsundervisning.pdf GSK_Læseplan_Teknologiforståelse_Valgfag.pdf GSK_Læseplan_Uddannelse og job.pdf Gsk_vejledning_biologi.pdf GSK_Vejledning_Dansk som andetsprog_supplerende.pdf GSK_Vejledning_Engelsk_2020.pdf Gsk_vejledning_geografi.pdf GSK_Vejledning_Håndværk og design_Valgfag_0.pdf GSK_Vejledning_Idræt.pdf GSK_Vejledning_Kristendomskundskab.pdf GSK_Vejledning_Matematik.pdf GSK_Vejledning_Musik.pdf Gsk_vejledning_Naturteknologi.pdf GSK_Vejledning_Sproglig udvikling_2020.pdf Naturvidenskabens ABC_3.udgave_sep20_web.pdf GSK_Faghæfte_Madkundskab.pdf GSK_FællesMål_Madkundskab.pdf FVU-start-Vejret FVU Start_0.pdf Bilagarbejdendehukommelse.docx trin1case.docx trin2case.docx trin3case_0.docx Brug_af_afdækningsværktøjer.pdf Egu-arbejdshæfte.docx Eksempel på udfyldt egu-arbejdshæfte.docx fvudigitalartikelinterview.pdf gsk_historie_dialogkort.pdf Målsætninger.pdf Talblindhed_Naturlige tal_0.pdf Talblindhed_Rationale tal_0.pdf EKSEMPEL portfolioprøve - Engelsk.pdf EKSEMPEL portfolioprøve - Mad og ernæring.pdf EKSEMPEL praktisk over flere dage - Industri.pdf EKSEMPEL praktisk prøve på en dag - Motor og mekanik.pdf danskfvubilag1.pdf Eksempel på lokal undervisingsplan - kontrouddannelsen med specialer GF2, 20 uger.pdf eud_corona_digitale gæstelærerforløb_vejledning_christian arnstedt.pdf eud_corona_gæstelærer_ vejledning_Dak Wichangoen.pdf fgueksempelhytteturpdf.pdf LUP_Elektriker_2 HF_modul 3.pdf LUP_Frisør_hovedforløb1,1.pdf LUP_Landbrugsassistent_2 HF_ trin 1.pdf Taksonomivejledning.pdf Vejledning Ny LUP.pdf Aktivitet 4 - Spørg netværk i stedet for google.pdf eud_corona_gæstelærer_Maria Fantino vejledning_0_0.pdf eud_corona_gæstelærer_Nanna Højlund vejledning_0.pdf Tip en opgave elever.pdf eud_corona_gæstelærer_Anders Lund Hansen_vejledning.pdf eud_corona_gæstelærer_David Guldager_lærervejledning.pdf eud_corona_gæstelærer_Kristian Borbjerggaard_lærervejledning.pdf eud_corona_gæstelærer_Lone Vitus_lærervejledning.pdf eud_corona_gæstelærer_Maria Flyvbjerg Bo_lærervejledning.pdf eud_corona_gæstelærer_Nichlas Bjørn_lærervejledning.pdf eud_corona_gæstelærer_Per Schultz_vejledning.pdf eud_corona_gæstelærer_Sarah Hammershøy_lærervejledning.pdf eud_corona_gæstelærer_Svend Brinkmann_lærervejledning.pdf gsk_corona_gæstelærer_Christian Cherry_vejledning.pdf eud_corona_gæstelærer_Anders Nielsen.pdf Lokale undervisningsplan - spørgsmål og svar_0.pdf Tjekliste udvidet_09082021_0.pdf avu-engelsk-Toolbox.pdf Hjælpeark med argumenter.pdf Hvilke overskrifter klikker du på_1.pdf Målsætninger for elevrådsarbejdet_0.pdf Projektpilen_1.pdf Administration, Randers_Dansk.pdf Administration, Randers_Matematik.pdf Administration, Randers_Produktion.pdf Administration_Randers_Tværfaglig.pdf Brænde, Randers_Dansk.pdf Brænde, Randers_Matematik.pdf Brænde, Randers_Produktion.pdf Brænde, Randers_Tværfaglig.pdf Bålhytte, Hobro_Dansk.pdf Bålhytte, Hobro_Matematik.pdf Bålhytte, Hobro_Produktion.pdf Bålhytte, Hobro_Tværfaglig.pdf Cykelreparation_MulticenterSyd_produktion.pdf Cykelreparation_MulticenterSyd_tværfaglig.pdf Cykelreperation, Multicentersyd_Dansk.pdf Cykelreperation, Multicentersyd_Matematik.pdf Fodboldsstævne, Klemmenstrupgård_Matematik.pdf Fodboldstævne, Klemmenstrupgård_Dansk.pdf Fodboldstævne_Klemmenstrupgård_produktion.pdf Fodboldstævne_Klemmenstrupgård_tværfaglig.pdf Folder, Hørning_Produktion.pdf Folder, Hørning_Tværfaglig.pdf Genbrugsmøbler, Silkeborg_Dansk.pdf Genbrugsmøbler, Silkeborg_Matematik.pdf Genbrugsmøbler, Silkeborg_Produktion.pdf Genbrugsmøbler, Silkeborg_Tværfaglig.pdf Julestjerne, Køge_Dansk.pdf Julestjerne, Køge_Matematik.pdf julestjerner_Køge_produktion.pdf julestjerner_køge_tværfaglig.pdf Kompetenceudvikling for FGU oplæg til lederseminar STUK og KP.pdf Koncert, Brøndby_Dansk.pdf Koncert, Brøndby_Matematik.pdf koncert_Brøndby_produktion.pdf Koncert_Brøndby_tværfaglig.pdf Lager, Randers_Dansk.pdf Lager, Randers_Matematik.pdf Lager, Randers_Produktion.pdf Lager, Randers_Tværfaglig.pdf Læderpung, Brøndby_Dansk.pdf Læderpung, Brøndby_Matematik.pdf Læderpung_Brøndby_tværfaglig.pdf Morgenmadsbuffet, Randers_Dansk.pdf Morgenmadsbuffet, Randers_Matematik.pdf Morgenmadsbuffet, Randers_Produktion.pdf Morgenmadsbuffet, Randers_Tværfaglig.pdf Serviceeftersyn, Middelfart_Dansk_1.pdf Serviceeftersyn, Middelfart_Matematik_2.pdf serviceeftersyn_Middelfart_produktion_1.pdf serviceeftersyn_Middelfart_tværfaglig_1.pdf Silkeborg, Idræt og Sundhed_Dansk.pdf Silkeborg, Idræt og Sundhed_Matematik (1).pdf Silkeborg, Idræt og sundhed_Produktion.pdf Silkeborg, Idræt og sundhed_Tværfaglige.pdf Smørrebrød, Hobro_Dansk.pdf Smørrebrød, Hobro_matematik.pdf Smørrebrød, Hobro_Produktion.pdf Smørrebrød, Hobro_Tværfaglig.pdf Ståltrappe, Hobro_Dansk.pdf Ståltrappe, Hobro_Matematik.pdf Ståltrappe, Hobro_Produktion.pdf Ståltrappe, Hobro_Tværfaglig.pdf Valgkampagne, Brøndby_Dansk.pdf Valgkampagne, Brøndby_Matematik.pdf Valgkampagne_Brøndby_produktion.pdf Valgkampagne_Brøndby_tværfaglig.pdf Videredistribution, Multicentersyd_Dansk (1).pdf Videredistribution, Multicentersyd_Matematik.pdf Videredistribution_ Multicenter Syd_produktion.pdf Videredistribution_MulticenterSyd_tværfaglig (1).pdf Børns digitale dannelse sker i samspil med voksne.pdf Digital dannelse Plakat_7.pdf Dilemma og dialogkort.pdf Forklæder, Silkeborg_Dansk.pdf Forklæder, Silkeborg_Matematik.pdf Forklæder, Silkeborg_Produktion.pdf Forklæder, Silkeborg_Tværfaglig.pdf Brugergrænseflader og interaktionsdesign.pdf Bæredygtigt hus.docx Drejebog.pdf Bilag 3 eksempel på aktivitet, hvor eleverne stiller opgaver til hinanden .docx Bilag 4 Eksempel på dialogbaseret aktivitet.docx Bilag 5 Eksempel på undervisning med dialog - algebra.docx Bilag 6 Eksempel på læring i bevægelse opmål en fodbildbane.docx Bilag 7 Eksempler på læring i bevægelse.docx Bilag 8 Eksempel på elevopgave Ohms lov og funktionsbegrebet - elektriker.docx Bilag 9 Eksempel på lærerens overvejelser om it i matematikundervisningen.docx Bilag 10 Eksempel på inddragelse af it - lav din egen formelsamling.docx Bilag 11 Eksempel på visualisering - salatbuffet.docx Bilag 12 Eksempel på visualisering - udfoldning.docx Bilag 17 Eksempel på dokumentation.docx Bilag 18 Eksempel på dokumentation - forelsamling.docx Bilag 19 Eksempel på læring med it.docx Bilag 21 eksempel på projektoplæg på D-niveau - elektriker.docx Bilag 22 eksempel på projektoplæg på C-niveau - Merkantil.docx Bilag 23 eksempel på projektoplæg på C-niveau - teknisk eux.docx Bilag 24 eksempel på projektoplæg på C-niveau gf1 - elektriker.docx Bilag 25 eksempel på projektoplæg på E-niveau elektriker.docx Bilag 26 eksempel på prøveoplæg på F-niveau murer.docx Bilag 27 eksempel på eksamensspørgsmål - niveau D - elektriker.docx Bilag 28 eksempel på eksamensspørgsmål - niveau C - mekaniker.docx Bilag 29 eksempel på caseopgavesæt.docx Brug af FAKIR-metoden til systemudvikling af skolens skemavisning - opgaver.docx Drejebog - analyse af digitale artefakter1 .docx Eksempel på spørgsmål til mundtlig prøve på niveau F - skilte.docx Fagretning - Kampagne.pdf Fagretning - Sunde valg og livsstil .pdf Kompetence- og samtaleskema _Lærere og vejledere.pdf Kompetence- og samtaleskema_administrative medarbejdere.pdf Kompetence- og samtaleskema_ledere.pdf Prøvevejledning teknologiforståelse.pdf Samtaleguide.pdf Taksonomisk_beskrivelsesramme_for_grundfag.pdf Haandbogen-til-obligatorisk-laeringstilbud.pdf Dagtilbud - Boost demokratiet i børnehøjde - eksisterende materialer.pdf Dagtilbud - Demokrati i børnehøjde - Inspirationsmateriale.pdf Dagtilbud - Demokrati i børnehøjde - redskabspakke.pdf Materialepakke - eud.pdf Togt, Korsør_Dansk.pdf Togt, Korsør_Matematik.pdf togt_Korsør_Produktion.pdf togt_Korsør_Tværfaglig.pdf Vinreol Korsør_Dansk.pdf Vinreol, Korsør_Matematik.pdf vinreoler_Korsør_produktion (2).pdf vinreoler_Korsør_tværfaglig.pdf Eux-folder, sammenligning af ungdomsuddannelser.pdf Refleksionsredskab_Håndtér konflikter i indskolingen_Tilgængelighed.pdf Refleksionsredskab_Håndtér konflikter i udskolingen_Tilgængelighed.pdf Refleksionsredskab_Håndtér konflikter på mellemtrinnet_Tilgængelighed.pdf Dialogspil.pdf Håndbog_0.pdf Postkort.pdf Håndbog om bedømmelse og feedback på erhvervsuddannelserne.pdf PIXI-Kontroversielle-emner-EUD-web-version.pdf Drejebog til filmoptagelser i dansk på EUD.pdf Kend dit fag-rapport.pdf larervejledning iværksætteri.pdf Styrket praktikvejledning på social- og sundhedsområdet.pdf Inspirationskatalog.pdf Inspirationspapir_Brug digitale platforme og lærermidler til at skabe sammenhæng mellem teori og praksis.pdf Inspirationspapir_Styrk digital videndeling, kommunikation og samarbejd med kollegaer.pdf Inspirationspapir_Styrk elevernes læring med video.pdf Inspirationspapir_Tag springet fra digital undervisning til digital læring.pdf Portfolio.pdf Undersøgelse af ehvervsskolernes anvendelse af digitale platforme og læremidler.pdf Prøveseminar powerpoint 2020.pdf Artikel_denbedsteudgave.pdf Evaulering_af_praksisforløb.pdf Undersøgelse af god praksis for at få merkantile eux-elever videre i hovedforløbet-Analyserapport.pdf Artikel_erhvervogfremtid.pdf 02_dansk_bryggeri1.pdf 03_matematik_bryggeri.pdf 04_naturfag_bryggeri.pdf 05_engelsk_bryggeri.pdf 06_samfundsfag_bryggeri.pdf 07_pase_bryggeri.pdf grazonesprog_og_klar_tale_-_biler_fly_og_andre_transportmidler.pdf grazonesprog_og_klar_tale_-_bygge_og_anlaeg.pdf grazonesprog_og_klar_tale_-_bygnings-_og_brugerservice.pdf grazonesprog_og_klar_tale_-_dyr_planter_og_natur.pdf grazonesprog_og_klar_tale_-_krop_og_stil.pdf grazonesprog_og_klar_tale_-_mad_til_mennesker.pdf grazonesprog_og_klar_tale_-_medieproduktion.pdf grazonesprog_og_klar_tale_-_merkantil.pdf grazonesprog_og_klar_tale_-_produktion_og_udvikling.pdf grazonesprog_og_klar_tale_-_strom_styring_og_it.pdf grazonesprog_og_klar_tale_-_sundhed_omsorg_og_paedagogik.pdf grazonesprog_og_klar_tale_-_transport_og_logistik.pdf Gråzonesprog og klar tale - For vejledere.pdf emu_eud_matematik_carioflisen_bilag 1_elevoplaeg.pdf emu_eud_matematik_carioflisen_bilag 2_tilbud.pdf emu_eud_matematik_carioflisen_bilag 3_fliser til kopi.pdf Proces for det afsluttende matematikprojekt.pdf gsk_Coronatema_identifikation af elever med behov for støtte_flowchart.pd Køn og normer i en pædagogisk hverdag - baggrundsartikel.pdf Køn og seksualitet i tandklinikken - baggrundsartikel.pdf LGBTI Elevrettet undervisningsmateriale - Den pædagogiske assistentuddannelse.pdf LGBTI Elevrettet undervisningsplan og materiale - Tandklinikassistentuddannelsen.pdf LGBTI Lærervejledning - Den pædagogiske assistentuddannelse.pdf LGBTI Lærervejledning Tandklinikassistentuddannelsen.pdf Afslutning - Forslagskatalog - God praksis for undervisningsmiljøer på erhvervsuddannelserne-4.pdf Analyserapport - God praksis for undervisningsmiljøer på erhvervsuddannelserne.pdf Forslagskatalog - God praksis for undervisningsmiljøer på erhvervsuddannelserne.pdf gsk_demokrati og fællesskaber_analysenotat_kompetencer til aktivt medsborgerskab.pd GSK_Faghæfte_Billedkunst_valgfag_2020__0.pdf Din digitale gæstelærer - Kim Bildsøe Lassen.pdf gsk_corona_Co-teaching_bilag_brev til forældre om læsekursus.pdf gsk_corona_Co-teaching_bilag_læsekursus på 2 årgang.pdf gsk_corona_gæstelærer_Axelsen_lærervejledning.pdf gsk_corona_Intensive læringsforløb_bilag_struktur for turboforløb.pdf gsk_corona_Makkerlæring_bilag_model for makkerlæring_0.pdf gsk_corona_samlet_Co-teaching som indsats til fagligt løft.pdf gsk_corona_samlet_Intensive læringsforløb som indsats til fagligt løft.pdf gsk_corona_samlet_undervisning i mindre grupper som indsats til fagligt løft.pdf gsk_corona_Undervisning i mindre grupper_bilag_Skabelon til overblik.pdf gsk_corona_gæstelærer_Anne Skare Nielsen vejledning_0_0.pdf gsk_corona_gæstelærer_Jeanette Ottesen vejledning.pdf gsk_corona_gæstelærer_Marianne Iben Hansen vejledning.pdf gsk_corona_gæstelærer_Morten Münster vejledning.pdf gsk_corona_gæstelærer_Silja Okking vejledning_0.pdf gsk_faghæfte_ssf.pdf gsk_corona_gæstelærer_Anna Emilie Møller_lærervejledning.pdf gsk_corona_gæstelærer_Christian Cherry_vejledning.pdf gsk_corona_gæstelærer_Dan Friis_lærervejledning.pdf gsk_corona_gæstelærer_Hanne Kvist_lærervejledning.pdf gsk_corona_gæstelærer_Jan Kjær_lærervejledning.pdf gsk_corona_gæstelærer_Johannes Langkilde_lærervejledning.pdf gsk_corona_gæstelærer_John Kenn_vejledning.pdf gsk_corona_gæstelærer_Jonas Risvig_lærervejledning.pdf gsk_corona_gæstelærer_Josefine Eiby_lærervejledning.pdf gsk_corona_gæstelærer_Karen Mukupa_lærervejledning.pdf gsk_corona_gæstelærer_Micki Cheng_vejledning.pdf gsk_corona_gæstelærer_Olav Hessedahl_vejledning.pdf gsk_corona_gæstelærer_Sofie Østergaard_lærervejledning.pdf gsk_corona_gæstelærer_Svend Brinkmann_lærervejledning.pdf gsk_corona_gæstelærer_Thomas Buttenschøn_lærervejledning.pdf gsk_corona_gæstelærer_Brian Mark Hansen.pdf gsk_corona_gæstelærer_Maria Jarjis og Sonja Heinrich_lærervejledning.pdf gsk_corona_gæstelærer_Nico og Andres_Lærervejledning.pdf Opgaveark - gør din skole bedre.pdf Materialesamling.pdf Naturvidenskabsstrategien.pdf Biologi - Opgave og besvarelse 2.pdf GSK. Dansk. Leg på streg. Bogstavbanen samlet.pdf GSK. Dansk. Leg på streg. Figurbanen samlet.pdf GSK. Matematik. Leg på streg. Taltavlen.pdf GSK. Samfundsfag. Faglig læsning. Artikel af Ruth Mulvad.pdf Opgaveark - gør din kommune bedre.pdf Spørgsmålskort.pdf GSK - dansk læsning - Manual - 3 klasse - læsemakker.pdf GSK - dansk læsning - Manual - 5 klasse - læsemakker.pdf GSK - matematik - Vejledning - tutorforløb 5 klasse.pdf GSK. Kristendom. Forløb. Had og forsoning.pdf GSK. Naturfag. Interaktive laboratorier. Vejledning.pdf GSK. Naturfag. Interaktive laboratorier. Vidensnotat.pdf Inspirationscirkler.pdf Matematik B-A-B-C-stx-vejledning-mar19.pdf Forældrefolder. Brug sproget. Dansk.pdf Refleksionsspørgsmål sprogsyn_3.pdf Viden_Om_Feedback_Ideer_til_praksis_Grund.pdf Viden_Om_Feedback_Vidensnotat_Grund.pdf Dit liv din læring - Diplom.pdf Dit liv din læring - Plakater.pdf GSK_Praksisfaglighed_PF i Matematik.pdf Inspirationskatalog om turboforløb_Endelig_WEB.pdf Strategier til læring - Diplom.pdf Vidensark_turboforløb_endeligt_WEB.pdf Aktivitet. Engelsk. Funktionel grammatik. indskoling.pdf GSK_ Praksisfaglighed_Naturfag.pdf GSK_Praksisfaglighed_dansk.pdf GSK_Praksisfaglighed_fremmedsprog.pdf GSK_Praksisfaglighed_hogd.pdf GSK_Praksisfaglighed_OSO i 10 klasse.pdf Vejledning_praksisfaglighed.pdf GSK. Praksisfaglighed. 9. klasses projektopgave.pdf GSK. Praksisfaglighed. Case. Tværfaglige projektforløb.pdf Råd og vink 2020 HF.pdf Vejledning til visitationstest.pdf GSK_Faghæfte_Spansk_forsøgsvalgfag_2020.pdf gsk_naturvidenskabsstrategien_ny viden_Viden Om_Planlægningsredskab.pdf gsk_naturvidenskabsstrategien_ny viden_VidenOm_Fællesfagligt forløb.pdf gsk_naturvidenskabsstrategien_ny viden_VidenOm_Udviklingsredskab.pdf gsk_naturvidenskabsstrategien_ny viden_VidenOm_Vidensnotat_0.pdf Model_Tværprofessionelt samarbejde_Anbragte børn_6_WEB.pdf Vejledning_læringssamtaler_ Anbragte børn.pdf Vidensnotat_Anbragte børn.pdf Den skriftlige eksamen og de tre eksamensgenrer i dansk stx og hf – genredefinitioner og vejledende bedømmel.pdf Inspirationsmateriale til sprogprøven i børnehaveklassen.pdf 10 skarpe om dine rettigheder som elev.pdf Arbejdsproces med bevægelseskultur (en egen-analyse).pdf Bevægelseskultur i udskolingen.pdf Didaktisk plakat bevægelse integreret i undervisningen i udskolingen.pdf Didaktisk plakat bevægelsesglæde i udskolingen.pdf Didaktisk plakat elevinddragelse til bevægelse i udskolingen.pdf Eksemplarisk aktivitet med bevægelsesglæde.pdf Fagkonsulentens eksamensspørgsmål c niveau 2018.doc Funktionel grammatik.docx Latin C. Cicero og Martial.pdf Tekstlæsning.pdf 10 flerfaglige forløb NV i HTX og STX.docx dekryptering uden computer - opgaver.pdf Elevark - modul 2.pdf Elevark - modul 3.pdf Elevark - modul 4.pdf Elevark - modul 5.pdf elevforsøg - Hvorfor smager det samme molekyle forskelligt.pdf elevforsøg - syre i en vingummi.pdf elevforsøg - syre i rød sodavand.pdf FINAL Tre trin til planlægning af åben skole (3).pdf Formelsamling-Matematik-A---stx-2018 (4).pdf Gode råd til idrætsundervisningen.docx GSK - pædagogiske læringscenter - vejledning.pdf GSK. Strategisk ledelse. Guide til SMARTmål.pdf Innovation i fysikundervisningen stx.pdf Lineær regression_B_niveau.pdf Opgave rettet med rettenøgel af Signe Mølby Pors Leipold.pdf Softwareteams Programmering B.docx Tegninger ved skriftlig prøve i fysik A stx.pdf Digitale kompetencer, La familia.docx Eksempler på eksamensopgaver på B-niveau 2019.docx FK-oplæg. FIP i SRP 2019.pdf G2t2. Øvelse1.pdf Glaciale landskaber og deres karakteristika-Opgave_u_fig .docx Grundmodul 2 tema 2 kernetekst.pdf Grundmodul 2 tema 3 kernetekst.pdf Grundmodul 2´tema 1 kernetekst.pdf GSK - puljeprogram - plakat - dansk.pdf GSK - puljeprogram - Samlet undervisningsforløb - dansk.pdf Lineær regression_A_niveau FINAL.pdf Janne Børsting - Integreret skriftlighed i danskfaget.pdf chemsketch2.pdf 04 A Raugsaard innovation som almendannels.pdf 05 B Fagkonsulenter Innovation i større skriftlige opgaver.pdf dilemmakort skabelon.pdf Inspirationsmateriale GSK og FRIT.PDF Oversigtsartikel GSK og FRIT.PDF Selvevalueringsredskab - gym.pdf Selvevalueringsredskab GSK og FRIT.PDF Vidensnotat - gym.pdf Vidensnotat GSK og FRIT.pdf Fagkonsulenternes oplæg FIP i SRP 8.-10. oktober 2019.pdf Hvordan taler man nemt om det svære.pdf Hvordan taler man nemt om det svære_0.pdf Litteraturstudium om arbejdet med kritisk tænkning.pdf SRP-proces - Søren Vagner.pdf Demokratisk skole-hjem-samarbejde.pdf Eksempel på drejebog til idræt C_1.docx Normer på spil i fritidstilbuddet.pdf GYM_Undervisning i projektperioden_FIP-workshop Maribo Gym.pdf 200129-Foraeldredialog-fravaersregler (1).pdf Innovation i engelsk - en drejebog.pdf Inspirationskatalog_Dansk_Samlet_091219.pdf Kapacitetsudvikling med fagligt fokus på udskollingen_Enkeltsidet_Endelig.pdf Karrierelæring. FIP engelsk januar 2020.pdf Redskaber til samarbejde mellem vejledere og ledelse_Endelig.pdf SRP i engelsk FIP STX engelsk januar 2020.pdf Vejledning om åben skole - virksomhedsbesøg.pdf Dialogkort_Lærere og vejledere.pdf Dialogkort_Skoleledelse.pdf evakursus 12.jan 2020.pdf intro_karaktergivning_i_gym_ved_uvm.pdf plenum_karaktergivning_jens_dolin.pdf 11.15 Tre gymnasiers erfaringer kombi.pdf 12.45 Virtuelle moduler på Aarhus HF og VUC Webinar 9.3 2020.pdf 13.15 KVUC Oplæg Borupgaard 9 3 2020 TIL WEBINAR.pdf 13.45 Tække Virtuel undervisning.pdf 14.05 Bennedsen Virtuel undervisning.pdf 14.30 HF&VUC Fyn Ledelse og digital didaktik i fjernundervisningen 2020-03-09.pdf Binomialfordelingen Februar 2019.pdf fy-innovation-radioaktiv-katastrofe-opgavebeskrivelse.pdf Radikalisering - trygfonden.pdf Tips til undervisningen_Dansk_marts20.pdf VidenOm_Feedback_Ideer_til_praksis_GYM.pdf VidenOm_Feedback_Plakat_til_praksis_GYM.pdf VidenOm_Feedback_Udviklingsredskab_til_praksis_GYM.pdf VidenOm_Feedback_Vidensnotat_til_praksis_GYM.pdf 1 Christian Vollmond - Program for dagen, SRP - historiefaget og basal videnskabsteori.pdf Hele Danmarks Ghita.pdf informatik B v Jacob Stenløkke Bendtsen.pdf Lingua Franca English of Africa.pdf Religion og musik - præsentation og workshop ved Christian Munch-Hansen.pdf Skriftlighed i religion - frem mod SRP og SSO - oplæg ved Katrine Haaning.pdf Stx_spansk_el nuevo modelo de negocio de Inditex.pdf chemsketch1.pdf MarvinSketch_Introduktion.pdf Nyhedsbrev musik 4. maj 2020_0.pdf Bilag 2. CamilleClara-blog-1.pdf Bilag 3. CamilleClara-blog-2.pdf Bilag 5. CamilleClara-blog-3.pdf Bilag 6. CamilleClara-blog-4.pdf Bilag 7. CamilleClara-blog-5.pdf Eksamensprojekt i programmering.pdf Link 5 ØVELSE - Wistoft-artikel.pdf Lund-Klasseledelse-revideret (002).pdf Læreradfærdsrolle øvelse 1.pdf Matematik i biologi A oplæg.pdf Matematik i biologi A.pdf normalfordelingen.pdf Persondatabeskyttelse i fm. elevproduktioner - 11.06.20.pdf Samtykkeerklæring.pdf Tematisk religionsundervisning - A╠èret i et skema ved Jens Hvelplund.pdf Tematisk religionsundervisning - oplæg ved Thomas Thomsen.pdf Tematisk religionsundervisning - opsamlings├velser.pdf Filosofi og kritisk tænkning_evaluering_Analyseguide.pdf Filosofi og kritisk tænkning_evaluering_Evalueringsskema.pdf Filosofi og kritisk tænkning_evaluering_spørgeguide.pdf Lærerens hæfte – Evalueringskriterier for skriftlig musik A 2020.pdf Vejledning om erhvervspraktik.pdf 02 Introduktion til innovationsforståelser.pdf Filosofi og kritisk tænkning enkeltsider.pdf gsk_trivsel_inspirationskatalog demokrati.pdf stx_demokratisk dannelse på ungdomsuddannelser .pdf Nyhedsbrev musik september 2020.pdf Forskningsoversigt om talblindhed_2020.pdf Naturvidenskabens ABC_pixi_3.udgave_sep20_web.pdf Gym_SIP2020_Maja Bødtcher-Hansen.pdf Gym_SIP2020_Tina Høegh.pdf Stx_Kemi_Guf fremstilling.pdf Stx_kemi_Opgaver om redox reaktioner .pdf SIP7_Oplæg fra Rita Juncher Christensen og Henrik Toft.pdf STX_samf_Mediedannelse-katalog med opskrifter til varieret indlæring af empirisk viden.pdf gym_fip_fransk_Oplæg fransk FIP 2021 hf hhx stx.pdf gym_naturvidenskabsstrategien_samfundsrelevante probelemstillinger_megabyer_Undervisningsforløb_fremtidens_megabyer_samlet.pdf Stx_filosofi_C - Spm Eksamensspørgsmål - Morten Dige, uden tekster.pdf Stx_filosofi_Suppl kommentarer på Eksamensspørgsmål, Filosofi C.pdf stx_fys-videoanalyse-energiindhold.pdf stx_fys-videoanalyse-logger-pro.pdf Stx_kulturforståelse_Vejen til SOP.pdf Virtuel undervisning FIP matematik 2021.pdf Den skriftlige eksamen og de tre eksamensgenrer i dansk stx og hf – genredefinitioner og vejledende bedømmelser_0.pdf stx_corona_gæstelærer_Jesper Aagaard.pdf Bilag 9. Forsøgsvejledninger til eleverne_0.pdf gym_corona_gæstelærere_Anja C. Sndersen og Mads Toudal Frandsen.pdf gsk_corona_samlet_Makkerlæring som indsats til fagligt løft_0.pdf 140819-Litteraturstudie-lektiehjaelp-og-faglig-fordybelse.pdf 161007-Hvor-udbredte-er-lange-skoledage-Rapport-2016.pdf Bilag 1. Søgeprotokol_litteraturstudium_1.pdf Bilag 2. Referenceliste_1.pdf Forskningsbaseret ledelse og udvikling af læringsmiljøet på erhvervsgymnasiet_0.pdf Kortlaegning af skoledagens længde 2017.pdf Onepagers.pdf Styrket formativ evaluering og udvikling af evalueringskulturen.pdf Teamsamarbejde arbejdsspørgsmål til skoleledere.pdf Viden vedrørende klare mål.pdf Kvadratisk programmering .pdf SIP 3 videnskabsteori i SRP André Dekker.pdf SIP3 dannelse hovedoplæg anders fogh jensen.pdf Skema til kampagnestrategi (1).pdf Vejledningsmateriale - Eksempler på opgaver til mundtlig delprøve i fysik B (htx) - Morten S Larsen og Anne H Pedersen - 2018 FIP Fy.pdf Arduino i informatik C htx.pdf Jennifer_Burke_Hansen_funktionel_grammatik.pdf Udviklingsredskab ungdomsuddannelse.pdf Undersøgelse af forældre perspektiver.pdf CIVIRK - Karrierelæring.pdf Formelsamling-Matematik-C---stx-2018.pdf Forældrenperspektiver på folkeskolen.pdf Julehygge.pdf Lene_Jeppesen_Karrierelæring_Ørestad.pdf Supplement til vejledningen, SOP.pdf Temadag om karrierelæring og overgange til videregående uddannelse UVM 6-7 nov 2018 Øst og Vest Randi Skovhus.pdf Teoretiske benspænd til løsning af designopgaver.pdf 2-Opgave_2_Elevarbejde.pdf binomialtest bilag til mac (2).pdf binomialtest_haefte.pdf Krav set med designerens øjne Morten Grove Hesselberg.pdf Ressorucer tema 3 digital.pdf Specialiseringsmodul ungdomsuddannelser kernetekst.pdf Eksamensprojekt_InternationalØkonomi_marts2019.docx HHX_IØ_Forløbsbeskrivelse_Marts2019.docx Introduktion til datavarehus af læringskonsulenter og STIL (1)_0.pdf Lærerens hæfte 1 Hf 2018.pdf Martin Søland Klausen Dataliteracy.pdf Ny Indsatsbeskirvelse_Odsherred_WEB.pdf Eksamensopgaver-spørgsmål og svar-FIP Ng-ng-geo 2019.docx Forløb 3_planlægningsværktøj.docx Forløb 5_planlægningsværktøj.docx Forløb 8_planlægningsværktøj_skole_skabelon.docx Htx - matematik - Binomialfordelingen Februar 2019.pdf phishing mail2.pdf Dannelse didaktik og worldview literacy i religionsfaget - FIP 2019.pdf Gym - htx - SO - eksempel dansk-idéhistorieopgave til 12 - 2019 .docx Gym - htx - SO - FIP - 2019 - Planlægning af præ-SOP til EMU.pdf Innovation i praksis - Religion FIP 2019.pdf Mindstekrav hhx version 2 juni 2019.pdf Nanna Flindt Kreiner - Portfolio og prøve i retorik C.pdf Vejledning til brug multipel lineær regression.pdf gsk-forskning og viden-Tvaergaaende-opsamling-om-lektiehjaelp-og-faglig-fordybelse 2014.pdf Bilag 2 - I lufthavnen - begyndere og øvede.pdf Information til HTX om 1. vejledende opgavesæt.pdf Nyhedsbrev_32.pdf Revideret Nyhedsbrev_31_April 2019.pdf Studie_og_karriereperspektivet_ Supplerende vejledende materiale.pdf 1_Prikker.pdf De skriftlige genrer i spansk - kompetencer og genremål.pdf hfSIP A Fagpakker projektperioder mestring motivation Lene Klemensen.pdf hfSIP B Klassedannelse fagpakker projekt og praktik Ann Balleby.pdf hfSIP LK oplæg.pdf hfSIP PLENUM At blive sig selv undervejs Jan Tønnesvang.pdf Midtvejsevaluering_Satspuljeinitiavet 'Forebyggelse af radikalisering og social kontrol.pdf Sidste FFF før SRP - FIP-workshop Hvidovre Gym.pdf Sidste FFF før SRP - FIP-workshop Odder Gym.pdf Bilag B.1 Baggrundsrapport for forskningskortlægningen bag rådgivningsmateriale til skoler.pdf Bilag C.4 Eksempler på klasserapporter.pdf Statusnotat fra projektet Reform 2017 ved Syddansk Universitet – Notat 2 status og resultater.PDF Statusnotat fra projektet Reform 2017 ved Syddansk Universitet – Notat 3 status og resultater.PDF Statusnotat fra projektet Reform 2017 ved Syddansk Universitet – Notat 4 status og resultater.pdf Vejledning til brug multipel lineær regression - louis behrend.pdf D en go' Bgym Bonnesen.pdf E et didaktisk perspektiv ågård.pdf Oversigtsartikel.pdf Eksamensguide og Metode - Afsætning.pdf Inspirationshæfte__konfirmationsforberedelse_211019.pdf Inspirationshæfte_Internationale Udskolingslinjer_060919.pdf Inspirationshæfte_Kombinationsbiblioteker_060919.pdf Inspirationshæfte_Talentklasser i musik_060919.pdf Undersøgelse af undervisning i specialundervisningstilbud_teknisk bilag_2.pdf 8_cirklens_areal.pdf a_kon_og_karakterer_qvortrup_og_mortensen.pdf b_karakterudvikling_i_gym_eldin_basic.pdf B-eksamen, PBL og synopsis.pdf c_det_ved_vi_om_feedback_vibeke_christensen.pdf FIP 2020_Dialogmøde om vejlendende opgavesæt_hhx_DONE.pdf FIP 2020_Indledning og opmærksomhedspunkter_Færdig version.pdf fip_2019_program.pdf g_hvordan_evaluerer_vi_hf_efterslaegten.pdf Mundtlighed og formel debat_FIP 2020_Done .pdf plenum_unge_karakterer_og_laering_arnt_louw.pdf Studieområdeprojektet (SOP)_Endelig version.pdf Tværfaglighed og SOP i faget erhvervsjura.pdf Notat om registerbaseret analyse af indførelsen af gymnasiereformen_06.12.2019.pdf Fysiklærerforeningen_Evalueringsrapport ny Fysik B mundtlig_260520.pdf Vikinger, Krig, Homo Comminicatus (Uden bill. -EMU)..pdf 04 A Kjærgaard Innovation som skoleprojekt.pdf 07 D Kristensen og Faurschou Innovative tilgange.pdf 08 Kirketerp UVM innovative kompetencer. Anne Kirketerp.pdf FIP DSA 2020 Nicolai.pdf FIP Undervisning i skriftlig fremstilling DSA 0-A.pdf HF PP om respons og evaluering på skriftlige opgaver.pdf HF_Dansk som andetsprog_fra læreplan til undervisning.pdf Om brugen af symboler og formler.pdf Råd og vink 2020 STX.pdf Dannelse i Kommunikation artikelsamling.pdf FIP-kursus SO hhx dec. 2020.pdf Rambøll 2020 - Inspirationskatalog om Turboforløb for fagligt udfordrede elever i 8. klasse.pdf Rambøll 2020 - Praksisrettet publikation om intensive læringsforløb.pdf Rambøll 2020 - Vidensark om Turboforløb målrettet udfordrede elever i udskolingen.pdf Stx_Fysik B_formativ evaluering i forhold til faglige mål_v2.pdf TBC 2018 - Foreløbige resultater fra første runde af Turboforløb til ikke-uddannelsesparate.pdf Gym_mat_EMU_DT_Build.pdf gym_naturvidenskabsstrategien_samfundsrelevante problemstillinger_udviklingsværktøj.pdf gym_naturvidenskabsstrategien_samfundsrelevante problemstillinger_vidensnotat.pdf gym_naturvidenskabsstrategien_udviklingsvaerktoej_læringsfællesskaber_data.pdf gym_naturvidenskabsstrategien_udviklingsvaerktoej_læringsfællesskaber_mal.pdf gym_naturvidenskabsstrategien_udviklingsvaerktoej_læringsfællesskaber_organisering.pdf gym_naturvidenskabsstrategien_vidensnotat_profesionelle læringsfællesskaber.pdf gym_naturvidenskabsstrategien_vidensnotatudviklingsvaerktoejer samlet_læringsfællesskaber.pdf gym_sso_ep_fip_Peter Heller Lützen - Elevernes skriveudfordringer.pdf gym_sso_ep_fip_Tulu Hansen - Faglig vejledning.pdf Htx_engelsk_Oplæg 3_Virtuelt FIP i engelsk.pdf 6 V├ªrkl├ªsning pa╠è B-niveau - pr├ªsentation og workshop ved S├©ren Korsh├©j Laursen.pdf gym_naturvidenskabsstrategien_samfundsrelevante probelemstillinger_megabyer_Undervisningsforløb_fremtidens_megabyer_samlet.pdf Femte delrapport i følgeforskningsprogrammet til gymnasiereformen.pdf gym_spansk_fip_Karrierelæring og innovation oplæg ved VI og BHA foråret 2021.pdf Htx_idræt_Parkour - Skov - Forløb til b-niveau - Nye tendenseri dansk idræt_0.pdf Nyhedsbrev 38.pdf Stx_filosofi_C - Spm Eksamensspørgsmål- Løgstrup, uden tekster.pdf Stx_filosofi_C- Spm X1 (kunstig intelligens - samlet).pdf Stx_filosofi_C- Spm X2 (kunstig intelligens - samlet).pdf Stx_FIP Kulturforståelse webinar.pdf Stx_kulturforståelse_Jysk direktør efter kinesisk nedtur.pdf Stx_kulturforståelse_Jysk lukker og slukker sine butikker i Kina.pdf Stx_kulturforståelse_Jysk sælger skandinaviske drømme i Kina.pdf Stx_mat_Kommentarer og evaluering - mat A skriftlig eksamen 2020_endelig.pdf Mad_til_hele_verden_Samlet forløb.pdf stx_dansk_Tabeller.Portfolio. Katrine Haaning.pdf gym_corona_gæstelærer_Tony Andersen og Steen Beck vejledning_0.pdf gym_corona_gæstelærer_Henrik_Midtiby_lærervejledning.pdf gym_corona_gæstelærer_Jesper Theilgaard_vejledning.pdf gym_corona_gæstelærer_Peder Frederik Jensen_lærervejledning.pdf gym_corona_gæstelærer_Sebastian Mernild_vejledning.pdf gym_corona_gæstelærer_Torben M. Andersen_lærervejledning.pdf Biologifaget i et fællesskab.pdf Folder_når du læser digitale tekster_printB.pdf Fællesskabende historier, perspektiver og mystik.pdf plakat_når du læser digitale tekster_press.pdf til konflikt i klassenfællesskab – med plads til alle_0.pdf Vi undersøger cykelbroen i parken.pdf Skriftlighed i afsætning .pdf Eksempler til praksis.pdf Hvordan kan vi følge LGBTI elevernes trivsel .pdf It-understøttet inklusion - Udviklingsredskab.pdf Plakat 1.pdf Plakat Pædagogisk ledelse.pdf Vidensnotat - Undervisningsdifferentiering_0.pdf Følgeforskning_gymnasiereform_3. delrapport.pdf Jennifer_Burke_Hansen_funktionel_grammatik.pdf Digitalisering med omtanke og udsyn.pdf el nuevo modelo de negocio de Inditex.pdf Digitale kompetencer og komplementær faglighed i engelsk oplæg 2.pdf FIP_2019_Oplæg_Jonas Rasmussen_FV.pdf Temahæfte - Aktivitetstema_natur.pdf Evalueringsrapport_ Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud.pdf Forløb i AØ_B&O.pdf Forundersøgelse_ENDELIG VERSION.pdf Guide til indsatsen - styrket overgang til skole for børn i dagtilbud_til offentliggørelse.pdf Inspirationskatalog Pædagogisk indsats.pdf Inspirationskatalog Samarbejde.pdf Bilag 2. Innovation i læreplanerne for engelsk HHX A niveau og HTX A- og B-niveau_.pdf Nyhedsbrev 33_august 2019.pdf HHX - erhversjura - nyhedsbrev - juni 2018.pdf Innovativ undervisning og læring i engelskfaget_Færdig version1NY.pdf LIP-Evaluering.pdf Nyhedsbrev 34_oktober 2019_FV.pdf Nyhedsbrev hhx juni engelsk 2019.pdf Praksiseksempler - klasseledelse_GRUD2.pdf Praksiseksempler_ Klasseledelse_GYM.pdf Revideret Nyhedsbrev_31_April 2019.pdf Udviklingsredskab - klasseledelse_GRUD2.pdf Udviklingsredskab_ Klasseledelse_GYM.pdf Vidensnotat_Klasseledelse_GYM.pdf Lærerens hæfte mat A hhx 2019.pdf Mellemtest morfologi.docx.pdf Mellemtest syntaks.pdf Epinion - Kortlægning af skoledagens længde 2019_rev.pdf Negativ social kontrol på ungdomsuddannelserne_2019.pdf Undersøgelse af undervisning i specialundervisningstilbud_3.pdf Pixi om Undersøgelse af undervisning i specialundervisningstilbud_2.pdf Eksamen på C-niveau, teoretisk og praktisk.pdf Gruppedynamikker og gruppevalg(Rikke Petersen).pdf Viden Om - Professionelle læringsfællesskaber - udviklingsredskab - GRUND.PDF Viden Om - Professionelle læringsfællesskaber - udviklingsredskab - Gym.PDF Viden Om - Professionelle læringsfællesskaber - vidensnotat - Gym.PDF 2. Redskab_Brug af data.pdf 4. Plakat Brug af data_aarshjul_eksempel.pdf Innovation i de gymnasiale uddannelserNY2.pdf Intro og program.pdf Leder-FIP_2020_hhx IØ AØ og VØ.pdf PET oplæg om SOP - proces.pdf Viden Om - Professionelle læringsfællesskaber - vidensnotat - GRUND.PDF Viden Om PLF_udviklingsredskab_EUD.PDF Viden Om PLF_vidensnotat_EUD.PDF FIP 2020 feb.pdf 7047 SPL T02 Kort_om_Evaluerende_paedagogisk_praksis_16_TRYKFIL.pdf 7301 SPL T03 kort_om_Forældresamarbejde_9_TRYKFIL.pdf 1. Viden om digital støj_Vidensnotat.pdf FIP kursus 2020 skriftlighed og formalia.pdf FIP kursus Dansk Hhx 2020.pdf fip_2018_planer_for_studieomradet.pdf fip_studieplan_for_studieomradet_hhx_2017-2020_learnmark_horsens_.pdf fip_studieplan_for_studieomradet_hhx_euc_nord.pdf FiP-oplæg-uden-illustrationer.pdf Jutta om eksamensoplægget marts 2020.pdf Om afsluttende opgave FIP Ide╠ühistorie PPT 2020[1].pdf Tips til undervisningen_Dansk_marts20.pdf Viden_om_digital_støj_Dilemmakort_5_ERHVERV.pdf Viden_om_digital_støj_Dilemmakort_5_GRUNDSKOLE_A.pdf Viden_om_digital_støj_Dilemmakort_5_GYMNASIE.pdf Viden_om_digital_støj_Dilemmakort_6_GRUNDSKOLE_B.pdf Erfaringsopsamling_pulje til styrkelse af digitale kompetencer.pdf Eksamen_FAQ_HHX HTX EUX Ny ordning_Marts 2020 (1).pdf 2 Signe Elise Bro - Eksamen på b-niveau.pdf 3 Thomas Thomsen - Inddragelse af teori og sociologi på c niveau.pdf 120530 Censorvejledning til skriftlig dansk htx.pdf Bilag 1 Rapport om fundamentalisme.pdf Bilag 3 Rapport om konvertering til islam.pdf Eksamen_FAQ_HHX HTX EUX Ny ordning_Marts 2020.pdf el nuevo modelo de negocio de Inditex.pdf En Barcelona están hartos del turismo.pdf España y los bebes robados .pdf HTX_Dansk_De nye skriftlige eksamensgenrer forventninger og krav (FIP marts 2020).pdf HTX_Dansk_FIP kursus Dansk Htx 2020 skriftlighed og formalia.pdf HTX_SRC_lærervejledning 2020_0.pdf jovenes espanoles emigrantes en busca de trabajo.pdf Nyhedsbrev 35_Marts 2020.pdf 1_Den samlede rapport .pdf 2_Inspirationskatalog til faglige udvalg med link.pdf 3_Inspirationskatalog til skoler med link.pdf 4_Plakat faglige udvalg.pdf 5_Plakat skoler.pdf Bilag - Analyse af karakteristika ved højt- og lavtpræsterende skoler.pdf Midtvejsevaluering - Forsøg med teknologiforståelse.pdf Rapport - Analyse af karakteristika ved højt- og lavtpræsterende skoler.pdf GSK. Praksisfaglighed. Vidensnotat.pdf Nyhedsbrev 36_Juni_2020docx.pdf Fjernundervisning i gymnasierne_Epinions mobiletnografiske studie en uge under nedlukningen i maj 2020.pdf GSK_Teknologiforståelse_Midtvejsevaluering_Bilag 1_Metodebilag.pdf GSK_Teknologiforståelse_Midtvejsevaluering_Bilag 2_Tabeller og figurer.pdf Dagtilbud_langtidseffekt af spell og fart på sproget.pdf Slutevaluering_satspuljeinitiativ_forebyggelse.pdf FIP – Almen Sprogforståelse 2020.pdf Schaffalitzky - FIP Studieområdet - dec 2020.pdf Gym_fip_Engelsk i SOP FIP 0121_DAG 1.pdf Engelsk i SOP, FIP 0121_DAG 2.pdf Gym_fip_Oplæg på FIP HHX f21 Lone K. Svarstad og Anja Bols Slåttvik.pdf Gym_fip_Virtuelt FIP i engelsk_FV.pdf overleveringsskemaer viden om forebyggelse af afkodningsvanskeligheder.pdf cases og spørgsmål viden om forebyggelse af afkodningsvanskeligheder.pdf dialogkort viden om forebyggelse af afkodningsvanskeligheder.pdf Hhx_ Dansk_FIP kursus februar 2021.pdf vidensnotat viden om forebyggelse af afkodningsvanskeligheder.pdf årshjul 1 viden om forebyggelse af afkodningsvanskeligheder.pdf årshjul 2 viden om forebyggelse af afkodningsvanskeligheder.pdf årshjul 3 viden om forebyggelse af afkodningsvanskeligheder.pdf Filer på denne side https://emu.dk/grundskole/historie/kildearbejde/kilder-og-temaer-illegale-blade : https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/1a%20stem%20blank.pdf, https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/1b%20stem%20blankt%20.pdf, https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/1c%20Hjemmefronten%20valg%201943.pdf, https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/1d%20land%20og%20folk%20om%20valget%201943.pdf, https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/1e%20Danske%20Tidende%20stem.pdf, https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/1f%20de%20frie%20danske%20Stem%20p%C3%A5%20samarbejdspartierne.pdf, https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/1g%20Frit%20Danmark%20-%20Stem%20dansk%20-%20stem%20blankt.pdf, https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/2a%20Land%20og%20Folk%20aug%2043%20Esbjerg%20og%20Odense%20har%20vist%20vejen.pdf, https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/4a%20de%20fri%20danske%20s.%207%20medlidenhed%20med%20tyskrne%20er%20landsforr%C3%A6deri.pdf, https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/4b%20Land%20og%20Folk%20marts%201945%20Ingen%20falsk%20medlidenhed%20%281%29.pdf, https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/5a%20danske%20tidende%20om%20den%20nye%20regerings%20opgaver.pdf, https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/5b%20DKP%20Folkets%20vilje%20Landets%20lov.pdf, https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/5c%20land%20og%20folk%20om%20opgaverne%20efter%20krigen.pdf, https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/5d%20fri%20danmark%20og%20fremtiden%20marts%201945.pdf, https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/5e%20Naar%20DK%20atter%20er%20frit.pdf, https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/viden_om_fravaer_0.pdf, https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Skolevaegring_litteraturstudie_final.pdf, https://emu.dk/sites/default/files/2022-06/L%C3%A6rerens%20h%C3%A6fte%20%20Evalueringskriterier%20for%20skriftlig%20musik%20A%202022_tilgaengelig.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-09/GSK.%20Naturfag.%20Forskning%20og%20viden.%20Resum%C3%A9%20-%20NEUC%27s%20rapport%20om%20evalueringstilgange%20i%20naturfag%20i%20grundskolen.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-05/Bed%C3%B8mmelseskriterier%20og%20-kultur%20samt%20talent%20og%20fag%20p%C3%A5%20h%C3%B8jere%20niveau.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2018-10/Tabelrapport%20-%20Kortl%C3%A6gning%20af%20supplerende%20undervisning%20p%C3%A5%20EUD.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-05/Teamsamarbejde på erhvervsuddannelserne.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/GSK.%20Talenter.%20Talentudvikling%20i%20skolen.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_Matematik_Viden%20om%20penge_regneark_Bilag%201_BANKBOG_MAANEDLIG_INDBETALING.xlsx https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_matematik_Styr%20p%C3%A5%20dine%20penge_bilag%202_%C3%85OP_BEREGNING%20mdl.%20rentesats.xls https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_Matematik_Styr%20p%C3%A5%20dine%20penge_bilag%201_LAAN_MAANEDLIGE_TERMINER.xls https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/5d%20fri%20danmark%20og%20fremtiden%20marts%201945.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/5c%20land%20og%20folk%20om%20opgaverne%20efter%20krigen.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/5b%20DKP%20Folkets%20vilje%20Landets%20lov.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/5a%20danske%20tidende%20om%20den%20nye%20regerings%20opgaver.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/4b%20Land%20og%20Folk%20marts%201945%20Ingen%20falsk%20medlidenhed%20(1).pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/4a%20de%20fri%20danske%20s.%207%20medlidenhed%20med%20tyskrne%20er%20landsforr%C3%A6deri.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/2a%20Land%20og%20Folk%20aug%2043%20Esbjerg%20og%20Odense%20har%20vist%20vejen.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/1g%20Frit%20Danmark%20-%20Stem%20dansk%20-%20stem%20blankt.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/1f%20de%20frie%20danske%20Stem%20p%C3%A5%20samarbejdspartierne.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/1e%20Danske%20Tidende%20stem.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/1d%20land%20og%20folk%20om%20valget%201943.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/1c%20Hjemmefronten%20valg%201943.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-12/GSK_Faghæfte_Færdselslære_2020.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_Vejledning_Billedkunst_2020.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-12/GSK_Vejledning_SSF.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-12/GSK_Læseplan_SSF_4.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-12/GSK_faghæfte_SSF.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/1b stem blankt .pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/1a stem blank.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/Overgange%20PPT%20grundskole%20uddannelsesvejledning.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/Skole-hjem-samarbejde%20-%20PPT.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/PowerPoint%20Viden%20Om%20P%C3%A6dagogisk%20ledelse.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Udvikling%20af%20praksis%20-%20En%20mere%20varieret%20skoledag.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Udvikling%20af%20praksis%20-%20Foraeldresamarbejde.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Udvikling%20af%20praksis%20-%20Fysiske%20rammer.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Udvikling%20af%20praksis%20-%20Samarbejde%20mellem%20skole,%20fritidsliv%20og%20lokalsamfund.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Vidensgrundlag%20-%20En%20mere%20varieret%20skoledag.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Vidensgrundlag%20-%20Foraeldresamarbejde.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Vidensgrundlag%20-%20Fysiske%20rammer.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-03/Udvikling%20-%20Praksis%20Boerneinddragelse.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-03/Vidensgrundlag%20Boerneinddragelse.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-05/GSK%20-%20forl%C3%B8b%20-%20h%C3%A5ndv%C3%A6rk%20og%20design%20-%20lys.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-10/Power%20Point%20-%20klasseledelse_GRUD2.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-02/Pr%C3%A6sentation%20om%20%C3%A6ndringer%20i%20F%C3%A6lles%20M%C3%A5l%20og%20nye%20l%C3%A6seplaner%20og%20undervisningsvejledninger.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-06/8334%20EVA%20VO5%20PPT%20%C3%85rshjul_Skoledata_2_0.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-08/pr%C3%A6s_Argumentation.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/gsk_varieret%20undervisning_livsfilosofi_Identitet.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/gsk_varieret%20undervisning_livsfilosofi_Religionsfilosofi.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2021-01/PowerPoint-Kend-dine-skills-12.1._0.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2021-02/gsk_musik_mindmap%20over%20sammenspil.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2021-02/gsk_naturvidenskabsstrategien_ny%20viden_VidenOm_Power%20Point%20til%20videndeling.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2021-02/gsk_overgange_hvad%20skal%20du%20v%C3%A6lge_final.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/gsk_corona_pr%C3%B8veforberedende%20forl%C3%B8b_%20matematik%20uden%20hj%C3%A6lpemidler.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/gsk_corona_pr%C3%B8veforberedende%20forl%C3%B8b_dansk_mundtlig%20fremstilling.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/gsk_corona_pr%C3%B8veforberedende%20forl%C3%B8b_dansk%20skriftlig%20fremstilling.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/gsk_corona_pr%C3%B8veforberedende%20forl%C3%B8b_l%C3%A6sepr%C3%B8ve.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/gsk_corona_pr%C3%B8veforberedende%20forl%C3%B8b_matematik%20med%20hj%C3%A6lpemidler_0.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/gsk_corona_pr%C3%B8veforberedende%20forl%C3%B8b_mundtlig%20pr%C3%B8ve%20i%20engelsk.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/Pr%C3%A6sentation_til%20skole.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/Pr%C3%A6sentation%20til%20forvaltning.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/gsk_corona_pr%C3%B8veforberedende%20forl%C3%B8b_Retskrivningspr%C3%B8ven.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-01/FIP%2020%20%20EOP%20eksempler.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-01/FIP%20teknisk%20eux%20januar%202020.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-01/Pr%C3%A6sentation%20fra%20eux%20konference.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2018-11/Imperiehistorie.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2018-11/Imperieteori.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/Overgange%20PPT%20-%20ungdomsuddannelser.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/PowerPoint%20Viden%20Om%20P%C3%A6dagogisk%20ledelse_0.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-03/Glaciale%20landskaber_kortbilag.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-10/Fra%20DHO%20over%20SRO%20til%20SRP%20-%20FIP-workshop%20Birgitte%20Hedegaard.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-10/Power%20Point_%20Klasseledelse_GYM.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-10/Videnskabsteori%20-%20FIP-workshop%20Mulernes%20Legatskole.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-12/GYM_Nyt%20fra%20fagkonsulenten_G%C3%A5-hjem%20m%C3%B8de%20Herlev_vejlopg%20stx+htx_endelig.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-12/STX_Samfundsfag_Forl%C3%B8b_Bliver%20verden%20bedre_Hvad%20er%20udvikling.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-12/STX_Samfundsfag_Forl%C3%B8b_Bliver%20verden%20bedre_Hvordan%20bidrager%20handel%20og%20bistand%20til%20udvikling.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-12/STX_Samfundsfag_Forl%C3%B8b_Bliver%20verden%20bedre_Hvorfor%20er%20der%20fattigdom%20og%20ulighed.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-12/STX_Samfundsfag_Forl%C3%B8b_Bliver%20verden%20bedre_Komparativ%20metode%20og%20casestudier.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-12/STX_Samfundsfag_Forl%C3%B8b_Bliver%20verden%20bedre_Sociale%20og%20politiske%20forhold.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/Viden_om_digital_st%C3%B8j_PPT_3.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-04/GYM_Informatik_FIP_2020_Erhvervsomr%C3%A5det%20v%20Anders%20Lindskjold.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-05/Rigsf%C3%A6llesskabet.%20Dansk_PP.ppt https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/gym_naturvidenskabsstrategien_samfundsrelevante%20probelemstillinger_megabyer_Bilag%2002_Gruppeproces.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/gym_naturvidenskabsstrategien_samfundsrelevante%20probelemstillinger_megabyer_Bilag%2003_Etiske%20udfordringer.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2021-06/fip_srp%202021_Slides%20til%20SRP%20FIP%20Jesper%20Holmbach%20og%20Dan%20Jensen.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-11/Det%20professionsrettede%20KS%20-%20FIP%202018.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-11/Enkeltfaglig%20pr%C3%B8ve%20og%20samlet%20forl%C3%B8b%20-%20historie.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-11/Enkeltfaglig%20pr%C3%B8ve%20og%20samlet%20forl%C3%B8b%20-%20religion.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-11/Enkeltfaglig%20pr%C3%B8ve%20og%20samlet%20forl%C3%B8b%20-%20samfundsfag.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-11/Fempunktsbefaling%20(opord)%20FiP.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-11/FIP-opl%E2%94%9C%C2%AAg%20f%E2%94%9C%C2%AArdig%20version.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-11/FIP%20Kultur-%20og%20Samfundsfag%20april%202018.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-11/FIP%20Workshop%20Kultur-%20og%20samfundsfaggruppen.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-11/Opl%E2%94%9C%C2%AAg%20om%20Medborgerskab_demokrati_og_dannelse%20-%20ved%20Lakshmi%20Sigurdsson.ppt https://emu.dk/sites/default/files/2019-11/Profenssionsskolernes%20model%20for%20projekt-%20og%20praktikforl%E2%94%9C%C2%A9b.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-11/Workshop%20-%20Enkeltfaglig%20eksamen%20i%20samfundsfag%20KS%20-%20FIP%202018.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-02/Pr%C3%A6sentation%20workshop%20til%20skoler%20SSO%20opgaveformulering.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/Christian%20Vollmond%20-%20Program%20og%20nyt%20fra%20ministeriet.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/FIP-SSO2018-2019_Elektronisk_underst%C3%B8ttelse_af_SSO-processen.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/Karen%20Steller%20Bjerregaard%20-%20Den%20gode%20opgaveformulering%20i%20SSO.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/PPT%20-%20SSO%20FIP%2023%20oktober%202019.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/SSO_p%C3%A5_Fredericia_Gymnasium_0.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/Stig%20Haslund%20-%20tilrettel%C3%A6ggelse,%20stilladsering%20og%20afvikling%20af%20EP.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-04/Claus%20Timm_%20Lars%20om%20eksamen.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-04/ClausTimm_Erik%20Carter.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-04/Idegenerering_0.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-01/Den%20gode%20vejledning%20i%20SOP.%20Opl%C3%A6g%20ved%20Gitte%20W.H..pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-01/FIP%20i%20studieomr%C3%A5det%201920%20ver.%206.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-01/FK_opl%C3%A6g%20FIP%20i%20SO%20d.%2018.12.19%20final.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-01/Opl%C3%A6g%20S%C3%B8ren%20Vagner,%20SOP%20proces.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2018-12/%20Intro%20til%20politisk%20kommunikation%20(1).pptx https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/SPL_Social%20udvikling_%20Power%20point.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-06/BILAG_Sundhedstjek_opl%C3%A6g1.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-11/Egu%20-%20rammer,%20regler%20og%20case-eksempel.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-12/Powerpoint%20portfoliopr%C3%B8ven.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-12/Powerpoint%20praktisk%20pr%C3%B8ve%20p%C3%A5%20%C3%A9n%20arbejdsdag.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2018-11/GSK.%20Introduktionsmaterialer%20til%20arbejdet%20med%20sproglig%20udvikling%20i%20undervisningen_0_0.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2018-11/L%C3%A6seplan_Teknologi%20og%20kommunikation.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2018-11/L%C3%A6seplan_Teknologiv%C3%A6rksted.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-12/GSK.%20Tosprogede.%20Hele%20vejen%20rundt%20samlet%20materiale.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/GSK.%20Tosprogede.%20TRIN%202%20Litteracitet%20-%20Vejledning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/GSK.%20Strategisk%20ledelse.%20Guide%20til%20SMARTm%C3%A5l.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-03/Temah%C3%A6fte%20B%C3%B8rneinddragelse.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-05/Undervisningsvejledning%20dansk%20som%20andetsprog%20.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-06/Pr%C3%B8vevejledning%20byg%2C%20bolig%20og%20anl%C3%A6g.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-06/Pr%C3%B8vevejledning%20Industri.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-06/Pr%C3%B8vevejledning%20motor%20og%20mekanik.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-06/Pr%C3%B8vevejledning%20Naturfag.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-06/Pr%C3%B8vevejledning%20Omsorg%20og%20sundhed.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-06/Pr%C3%B8vevejledning%20samfundsfag.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-06/Pr%C3%B8vevejledning%20service%20og%20transport.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-06/Undervisningsvejledning%20Industri.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-06/Undervisningsvejledning%20motor%20og%20mekanik.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-06/Undervisningsvejledning%20Naturfag.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-07/Gode%20r%C3%A5d%20-%20tosprogede.pdf https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj-0KGBjbX7AhVNQ_EDHaG4CuQQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Femu.dk%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2019-11%2FStress%2520-%2520anden%2520case%25202.docx&usg=AOvVaw2gcZwpaROhIf_bngpkOZrd https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_L%C3%A6seplan_Matematik_10.%20klasse.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-11/Dialogv%C3%A6rkt%C3%B8j%20-%20Barnet.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-11/Dialogv%C3%A6rkt%C3%B8j%20-%20Den%20unge.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/Pr%C3%B8vevejledning%20dansk%20som%20andetsprog..pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2018-10/GSK.%20F%C3%A6lles%20M%C3%A5l.%20Valgfag.%20Byggev%C3%A6rksted.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2018-10/GSK.%20L%C3%A6seplan.%20Valgfag.%20Byggev%C3%A6rksted..pdf https://emu.dk/sites/default/files/2018-11/Innovation%20og%20entrepren%C3%B8rskab%20-%20vejledning_0.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2018-11/Iv%C3%A6rks%C3%A6tter%2010.%20klasse%20-%20januar%202016.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2018-11/Jordbrug%2010.%20klasse%20-%20januar%202016.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2018-11/L%C3%A6seplan_Iv%C3%A6rks%C3%A6tter.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2018-11/L%C3%A6seplan_Jordbrug.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2018-11/L%C3%A6seplan_Madv%C3%A6rksted.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2018-11/L%C3%A6seplan_Metal-motorv%C3%A6rksted.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2018-11/L%C3%A6seplan_Naturfag.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2018-11/L%C3%A6seplan_Produktudvikling%20og%20formgivning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2018-11/L%C3%A6seplan_Servicev%C3%A6rksted.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2018-11/L%C3%A6seplan_Sundhed%20og%20sociale%20forhold.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2018-11/Madv%C3%A6rksted%2010.%20klasse%20-%20januar%202016.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2018-11/Metal-motorv%C3%A6rksted%2010.%20klasse%20-%20januar%202016.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2018-11/Naturfag%2010.%20klasse%20-%20januar%202016_0.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2018-11/Produktudvikling%20og%20formgivning%2010.%20klasse%20-%20januar%202016.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2018-11/Servicev%C3%A6rksted%2010.%20klasse%20-%20januar%202016.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2018-11/Sundhed-%20og%20sociale%20forhold%2010.%20klasse%20-%20januar%202016.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2018-11/Teknologi%20og%20kommunikation%2010.%20klasse%20-%20januar%202016.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2018-11/Teknologiv%C3%A6rksted%2010.%20klasse%20-%20januar%202016.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/Didaktisk%20plakat%20bev%C3%A6gelse%20integreret%20i%20undervisningen%20i%20udskolingen.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/Ekseeksemplariske%20aktiviteter%20med%20bev%C3%A6gelse%20integreret%20i%20undervisningen%20i%20udskolingen.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/Eksempler%20pa%CC%8A%20opgaver%20i%20Kemi%20A%20stx%20og%20htx%20%281%29.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/GSK.%20F%C3%A6lles%20M%C3%A5l.%20Virksomhedsfag%2010.%20klasse.%20januar%202016.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/GSK.%20Talenter.%20Eliteidr%C3%A6t.%20Dialogredskab.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/GSK.%20Tosprogede.%20TRIN%201%20-%20Samtaleark.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/GSK.%20Tosprogede.%20TRIN%201%20-%20Vejledning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/GSK.%20Tosprogede.%20TRIN%202%20Litteracitet%20-%20Spor%20A%20-%20Opgavesamling%20A.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/GSK.%20Tosprogede.%20TRIN%202%20Litteracitet%20-%20Spor%20A%20og%20A1%20-%20Afd%C3%A6kningsprofil.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/GSK.%20Tosprogede.%20TRIN%202%20Litteracitet%20-%20Spor%20A1%20-%20Opgavesamling%20A1.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/GSK.%20Tosprogede.%20TRIN%202%20Litteracitet%20-%20Spor%20B%20-%20Afd%C3%A6kningsprofil.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/GSK.%20Tosprogede.%20TRIN%202%20Litteracitet%20-%20Spor%20B%20-%20Samtaleark.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/GSK.%20Tosprogede.%20TRIN%202%20Litteracitet%20-%20Spor%20B%20-%20Tekst-%20og%20opgavesamling%20B.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/GSK.%20Tosprogede.%20TRIN%202%20Litteracitet%20-%20Spor%20B1%20-%20Afd%C3%A6kningsprofil.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/GSK.%20Tosprogede.%20TRIN%202%20Litteracitet%20-%20Spor%20B1%20-%20Samtaleark.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/GSK.%20Tosprogede.%20TRIN%202%20Numeralitet%20-%20Spor%201%20-%20Afd%C3%A6kningsprofil.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/GSK.%20Tosprogede.%20TRIN%202%20Numeralitet%20-%20Spor%202%20-%20Afd%C3%A6kningsprofil.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/GSK.%20Tosprogede.%20TRIN%202%20Numeralitet%20-%20Spor%202%20-%20Samtaleark.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/GSK.%20Tosprogede.%20TRIN%202%20Numeralitet%20-%20Vejledning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/GSK.%20Tosprogede.%20TRIN%203%20-%20Min%20Sprogverden.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/GSK.%20Tosprogede.%20TRIN%203%20-%20Vejledning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/Skriv%20en%20problemformulering.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/7592_Bilag_L%C3%A6seplan_samfundsfag_web_FINAL-a.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/7568_STIL_M%C3%A5l_Dansk_web_FINAL-a.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/7568_STIL_M%C3%A5l_fysik_kemi_web_FINAL-a.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-02/7568_STIL_M%C3%A5l_H%C3%A5ndv%C3%A6rk_og_design_web_FINAL-a.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-02/7568_STIL_M%C3%A5l_Natur_og_teknologi_web_FINAL-a.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-02/7568_STIL_M%C3%A5l_Samfundsfag_web_FINAL-a.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/7592_Bilag_L%C3%A6seplan_natur%2Bteknologi_FINAL-a.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/7593_Bilag_Vejledning_Billedkunst_web_FINAL-a.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/7593_Bilag_Vejledning_Dansk_web_FINAL-a.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/7593_Bilag_Vejledning_matematik_web_FINAL-a.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/7593_Bilag_Vejledning_Samfundsfag_web_FINAL-a.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Binomialfordelingen%20Februar%202019.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/GSK.%20Projektopgaven.%20Eksempel%20p%C3%A5%20produkt.%20Spilleregler..pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/GSK.%20Sproglig%20udvikling.%20Sprogskema.%20Udfyldt..pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/GSK.%20Vejledning.%20Tilg%C3%A6ngelig.%20Teknologiforst%C3%A5else.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Temah%C3%A6fte%20-%20En%20mere%20varieret%20skoledag.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Temah%C3%A6fte%20-%20For%C3%A6ldresamarbejde.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Temah%C3%A6fte%20-%20Fysiske%20rammer.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Temah%C3%A6fte%20-%20Samarbejde%20mellem%20skole%2C%20fritidsliv%20og%20lokalsamfund%20.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Vejledning%20til%20anvendelse%20af%20slidepakke%20-%20En%20mere%20varieret%20skoledag.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/7044%20SPL%20Den_styrkede_paedagogiske_laereplan_21_WEB%20FINAL-a.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Temah%C3%A6fte%20-%20Fysiske%20rammer.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-03/GSK%20-%20puljeprogram%20-%20plakat%20-%20matematik.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-03/Tematisk%20sprogarbejde%20-%20tekst.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-03/Viden%20Om%20effektive%20redskaber%20til%20at%20styrke..%20Vidensnotat.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-04/Ny%20Indsatsbeskirvelse_Odsherred_WEB.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-04/Ny%20Indsatsbeskrivelse_Assens_WEB.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-04/Ny%20Indsatsbeskrivelse_Herning_WEB.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-04/Ny%20Indsatsbeskrivelse_Holstebro_WEB.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-04/Ny%20Indsatsbeskrivelse_KBH_WEB.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-04/Ny%20Indsatsbeskrivelse_Randers_WEB.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-04/Ny%20Indsatsbeskrivelse_Roskilde_WEB.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-04/Ny%20Indsatsbeskrivelse_Aalborg_WEB.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-04/Pr%C3%B8vevejledning%20Milj%C3%B8%20og%20genbrug.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-04/Redskab%20m%20intro_Eksperimentskabelon_Randers_WEB.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-04/Redskab%20m%20intro_Faelles%20principper_KBH_WEB.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-04/Redskab%20m%20intro_Foraeldresamtale_KBH_WEB.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-04/Redskab%20m%20intro_Forlobsvaerktoj_Herning_WEB.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-04/Redskab%20m%20intro_Kollegabaseret_Holstebro_WEB.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-04/Redskab%20m%20intro_legetilgang_Roskilde_WEB.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-04/Redskab%20m%20intro_Logbog_Assens_WEB.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-04/Redskab%20m%20intro_Opfolgning_Aalborg_WEB.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-04/Redskab%20m%20intro_Opstartssamtaler_Aalborg_WEB.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-04/Redskab%20m%20intro_Refleksionskort_Herning_WEB.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-04/Redskab%20m%20intro_Situationsanalyse_Roskilde_WEB.pdf https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwii-a6Wnrf7AhWnSfEDHfIlDyAQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.uvm.dk%2F-%2Fmedia%2Ffiler%2Fuvm%2Fudd%2Ffgu%2F2019%2Fmaj%2F190508-proevevejledning-matematik-fgu.pdf&usg=AOvVaw2UQ521BiLH60UYrh_hkQFq&cshid=1668757584653646 https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-05/190508-Undervisningsvejledning-matematik-FGU.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-05/190509-Proevevejledning-Mad-og-ernaering.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-05/190510-Proevevejledning-Dansk.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-05/190510-Undervisningsvejledning-dansk.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-05/190513-Proevevejledning-PASE.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-05/Case%20Svinelinjen.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-05/Digital%20skabelon%20til%20noter_0.docx https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-05/Pr%C3%B8vevejledning%20handel%20og%20kundeservice.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-05/Pr%C3%B8vevejledning%20Identitet%20og%20medborgerskab.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-05/Pr%C3%B8vevejledning%20Jordbrug%2C%20skovbrug%20og%20fiskeri.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-05/Pr%C3%B8vevejledning%20Kommunikation%20og%20medier.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-05/Pr%C3%B8vevejledning%20Musisk%20og%20kunstnerisk%20produktion.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-05/Telentopgave%20-%20pandekager.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-05/Undervisningsvejledning%20handel%20og%20kundeservice.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-05/Undervisningsvejledning%20Identitet%20og%20medborgerskab.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-05/Undervisningsvejledning%20jordbrug%2C%20skovbrug%20og%20fiskeri.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-05/Undervisningsvejledning%20Kommunikation%20og%20medier.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-05/Undervisningsvejledning%20Mad%20og%20Ern%C3%A6ring.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-05/Undervisningsvejledning%20Milj%C3%B8%20og%20genbrug.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-05/Undervisningsvejledning%20Musisk%20og%20kunstnerisk%20produktion.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-05/Undervisningsvejledning%20Omsorg%20og%20sundhed.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-06/Gsk.%20Dansk.%20Forl%C3%B8b.%20Argumenterende%20tekster.%20Beskrivelse%20af%20praksisafpr%C3%B8vning%20af%20forl%C3%B8b.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-06/Pr%C3%B8vevejledning%20teknologiforst%C3%A5else.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-06/Undervisningsvejledning%20byg%2C%20bolig%20og%20anl%C3%A6g.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-06/Undervisningsvejledning%20service%20og%20transport.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-06/Undervisningsvejledning%20teknologiforst%C3%A5else.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-09/7996%20BUVM%20Plakat_konference_2_WEB.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-09/Dagtilbud%20-%20Demokrati%20og%20medbestemmelse%20i%20b%C3%B8rneh%C3%B8jde%20-%20vidensnotat%20%282%29.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-09/Undervisningsvejledning%20samfundsfag.docx.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-11/Arbejdsl%C3%B8shed%2C%20krise%20og%20livsforandringer%20-%20f%C3%B8rste%20case%201.docx https://emu.dk/sites/default/files/2019-11/Demokratisk%20for%C3%A6ldresamarbejde.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-11/Inspirationsmateriale%20om%20tv%C3%A6rprofessionelt%20samarbejde_0.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-01/Skitse%20til%20b%C3%B8rneinterview%20-%20Barnets%20Stemme%202020_0.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-02/Inspirationskatalog%20-%20Sprogpr%C3%B8ver%201.-9.%20klasse%20-%20F%C3%86RDIG.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/EMU%20Metoder%20-%20Om%20tilgange%20og%20metode%20i%20Id%C3%A9historie%20B%20%28inspirationsmateriale%29.docx https://emu.dk/sites/default/files/2020-04/Forl%C3%B8b%20med%20nummerplader.docx https://emu.dk/sites/default/files/2020-04/Forl%C3%B8b%20om%20spejlinger.docx https://emu.dk/sites/default/files/2020-04/Gamle%20lege%20%281%29.doc https://emu.dk/sites/default/files/2020-04/Pr%C3%B8vevejledning%20Milj%C3%B8%20og%20genbrug.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-06/GSK_Dansk_Fagh%C3%A6fte_2020.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-06/GSK_Vejledning_Dansk_2020.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-06/Undervisningsvejledning_PASE_version_2_juni_2020.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-02/Den%20sproglige%20dimension%20-%20Sproget%20som%20redsab%20til%20l%C3%A6ring.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-08/GSK_Fagh%C3%A6fte_Fransk_valgfag_2020.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-12/GSK_Fagh%C3%A6fte_F%C3%A6rdselsl%C3%A6re_2020.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-08/GSK_Fagh%C3%A6fte_Spansk_valgfag_2020_0.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-08/GSK_Fagh%C3%A6fte_Tysk_valgfag_2020.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-08/GSK_Vejledning_Fransk_Valgfag_2020.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-08/GSK_Vejledning_F%C3%A6rdselsl%C3%A6re.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-08/GSK_Vejledning_Spansk_fors%C3%B8gsvalgfag_2020.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-08/GSK_Vejledning_Spansk_valgfag_2020.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_Fagh%C3%A6fte_Arbejdskendskab_valgfag.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_F%C3%A6llesM%C3%A5l_Biologi.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_F%C3%A6llesM%C3%A5l_Fysikkemi.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_F%C3%A6llesM%C3%A5l_Idr%C3%A6t.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_F%C3%A6llesM%C3%A5l_Uddannelse%20og%20job.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_l%C3%A6seplan_b%C3%B8rnehaveklassen_2020.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_L%C3%A6seplan_Dansk%20som%20andetsprog_basis.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_L%C3%A6seplan_Dansk%20som%20andetsprog_supplerende.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_L%C3%A6seplan_Fysik%20og%20kemi_10.%20klasse.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_L%C3%A6seplan_H%C3%A5ndv%C3%A6rk%20og%20design_Valgfag_0.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_L%C3%A6seplan_Modersm%C3%A5lsundervisning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_L%C3%A6seplan_Teknologiforst%C3%A5else_Valgfag.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_L%C3%A6seplan_Uddannelse%20og%20job.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/Gsk_vejledning_biologi.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_Vejledning_Dansk%20som%20andetsprog_supplerende.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_Vejledning_Engelsk_2020.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/Gsk_vejledning_geografi.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_Vejledning_H%C3%A5ndv%C3%A6rk%20og%20design_Valgfag_0.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_Vejledning_Idr%C3%A6t.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_Vejledning_Kristendomskundskab.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_Vejledning_Matematik.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_Vejledning_Musik.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/Gsk_vejledning_Naturteknologi.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_Vejledning_Sproglig%20udvikling_2020.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/Naturvidenskabens%20ABC_3.udgave_sep20_web.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-10/GSK_Fagh%C3%A6fte_Madkundskab.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-10/GSK_F%C3%A6llesM%C3%A5l_Madkundskab.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-02/FVU-start-Vejret%20FVU%20Start_0.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-02/Bilagarbejdendehukommelse.docx https://emu.dk/sites/default/files/2020-02/trin1case.docx https://emu.dk/sites/default/files/2020-02/trin2case.docx https://emu.dk/sites/default/files/2020-02/trin3case_0.docx https://emu.dk/sites/default/files/2020-11/Brug_af_afd%C3%A6kningsv%C3%A6rkt%C3%B8jer.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-11/Egu-arbejdsh%C3%A6fte.docx https://emu.dk/sites/default/files/2020-11/Eksempel%20p%C3%A5%20udfyldt%20egu-arbejdsh%C3%A6fte.docx https://emu.dk/sites/default/files/2020-11/fvudigitalartikelinterview.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-11/gsk_historie_dialogkort.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-11/M%C3%A5ls%C3%A6tninger.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-11/Talblindhed_Naturlige%20tal_0.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-11/Talblindhed_Rationale%20tal_0.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-12/EKSEMPEL%20portfoliopr%C3%B8ve%20-%20Engelsk.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-12/EKSEMPEL%20portfoliopr%C3%B8ve%20-%20Mad%20og%20ern%C3%A6ring.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-12/EKSEMPEL%20praktisk%20over%20flere%20dage%20-%20Industri.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-12/EKSEMPEL%20praktisk%20pr%C3%B8ve%20p%C3%A5%20en%20dag%20-%20Motor%20og%20mekanik.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-01/danskfvubilag1.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-05/Eksempel%20p%C3%A5%20lokal%20undervisingsplan%20-%20kontrouddannelsen%20med%20specialer%20GF2%2C%2020%20uger.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-05/eud_corona_digitale%20g%C3%A6stel%C3%A6rerforl%C3%B8b_vejledning_christian%20arnstedt.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-05/eud_corona_g%C3%A6stel%C3%A6rer_%20vejledning_Dak%20Wichangoen.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-05/fgueksempelhytteturpdf.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2021-05/LUP_Elektriker_2%20HF_modul%203.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2021-05/LUP_Fris%C3%B8r_hovedforl%C3%B8b1%2C1.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-05/LUP_Landbrugsassistent_2%20HF_%20trin%201.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-05/Taksonomivejledning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-05/Vejledning%20Ny%20LUP.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-06/Aktivitet%204%20-%20Sp%C3%B8rg%20netv%C3%A6rk%20i%20stedet%20for%20google.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-06/eud_corona_g%C3%A6stel%C3%A6rer_Maria%20Fantino%20vejledning_0_0.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-06/eud_corona_g%C3%A6stel%C3%A6rer_Nanna%20H%C3%B8jlund%20vejledning_0.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-06/Tip%20en%20opgave%20elever.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-07/eud_corona_g%C3%A6stel%C3%A6rer_Anders%20Lund%20Hansen_vejledning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-07/eud_corona_g%C3%A6stel%C3%A6rer_David%20Guldager_l%C3%A6rervejledning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-07/eud_corona_g%C3%A6stel%C3%A6rer_Kristian%20Borbjerggaard_l%C3%A6rervejledning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-07/eud_corona_g%C3%A6stel%C3%A6rer_Lone%20Vitus_l%C3%A6rervejledning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-07/eud_corona_g%C3%A6stel%C3%A6rer_Maria%20Flyvbjerg%20Bo_l%C3%A6rervejledning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-07/eud_corona_g%C3%A6stel%C3%A6rer_Nichlas%20Bj%C3%B8rn_l%C3%A6rervejledning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-07/eud_corona_g%C3%A6stel%C3%A6rer_Per%20Schultz_vejledning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-07/eud_corona_g%C3%A6stel%C3%A6rer_Sarah%20Hammersh%C3%B8y_l%C3%A6rervejledning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-07/gsk_corona_g%C3%A6stel%C3%A6rer_Svend%20Brinkmann_l%C3%A6rervejledning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-07/gsk_corona_g%C3%A6stel%C3%A6rer_Christian%20Cherry_vejledning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-08/eud_corona_g%C3%A6stel%C3%A6rer_Anders%20Nielsen.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-08/Lokale%20undervisningsplan%20-%20sp%C3%B8rgsm%C3%A5l%20og%20svar_0.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/Tilg%C3%A6ngelighed%20Visuel%20guide_tjekliste_Leverand%C3%B8rer_emu.dk_.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-04/Faghaefte-til-dagtilbud-om-paedagogik-i-en-Coronatid.pdf https://emu.dk/dagtilbud/corona-inspiration-til-dagtilbud/inspirationskatalog-til-paedagogiske-aktiviteter https://emu.dk/stx/det-digitale/digital-doemmekraft/forebyg-og-bekaemp-deling-af-kraenkende-materiale https://emu.dk/grundskole/dansk/faglige-vanskeligheder/loeft-af-de-fagligt-svageste-elever https://emu.dk/grundskole/matematik/faglige-udfordringer/loeft-af-de-fagligt-svageste-elever https://emu.dk/stx/mediefag/fra-fagkonsulenten/det-nye-mediefag-et-inspirationsmateriale https://emu.dk/stx/geovidenskab/fra-fagkonsulenterne/glaciale-landskaber-og-deres-karakteristika https://emu.dk/stx/ledelse/sip-4-kvalitetsudvikling https://emu.dk/stx/matematik/proever-og-eksamen https://emu.dk/stx/det-digitale/digital-doemmekraft/etisk-kodeks https://emu.dk/stx/spansk/skriftlighed/de-skriftlige-genrer-kompetencer-og-genremaal https://emu.dk/stx/historie/fip/fip-foraar-2018?b=t6-t1082-t2825 https://emu.dk/htx/studieomraadet/kemiske-paavirkninger-i-arbejdsmiljoeet https://emu.dk/dagtilbud/forskning-og-viden/oevrige-publikationer/udvikling-af-sprog-og-laesning-hos-boern-af https://emu.dk/grundskole/forskning-og-viden/paedagogisk-it/endelige-erfaringer-med-teknologiforstaaelsesvalgfag https://www.emu.dk/grundskole/forskning-og-viden/trivsel-og-inkluderende-laeringsmiljoeer/maaling-af-elevers-trivsel https://emu.dk/grundskole/forskning-og-viden/didaktik-og-laering/gode-praktikforloeb-kraever-en-indsats-fra-skoler https://emu.dk/grundskole/forskning-og-viden/datagrundlag/dokumentation-af-dataindsamlinger https://emu.dk/grundskole/forskning-og-viden/alle-publikationer/elevernes-holdning-til-skoledagens-laengde-notat https://emu.dk/grundskole/forskning-og-viden/kommuner/midtvejs-i-folkeskolereformen https://emu.dk/grundskole/forskning-og-viden/skolebestyrelse/skolebestyrelsesformaends-oplevelser-af-skolen-i https://emu.dk/grundskole/forskning-og-viden/didaktik-og-laering/forsoeg-med-konfirmationsforberedelse-i-den https://emu.dk/grundskole/forskning-og-viden/didaktik-og-laering/evaluering-af-rammeforsoeg-med-fleksibel https://emu.dk/stx/historie/kulturer-og-kulturmoeder/fortaellinger-om-fortiden-slavenarrativer https://emu.dk/grundskole/forskning-og-viden/sproglig-forstaaelse/idekatalog-til-tilrettelaeggelse-af https://emu.dk/grundskole/forskning-og-viden/skoleledelse/inspirationskatalog-fra-skole-til-skole https://emu.dk/grundskole/forskning-og-viden/intensive-laeringsforloeb https://emu.dk/stx/tysk/tekstlaesning/du-gehorst-dazu-ein-thema-uber-identitat-zugehorigkeit-und-verantwortung https://emu.dk/sites/default/files/2018-10/For%C3%A6ldres%20oplevelser%20af%20skolen%20i%20folkeskolereformens%20tredje%20%C3%A5r.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-10/HHX%20-%20erhversjura%20-%20nyhedsbrev%20-%20oktober%202018.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-03/Digitalt%20underst%C3%B8ttet%20faglighed%20og%20almendannelse.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-04/Anvendelsesorienteret%20undervisning%20-%20Begrebsafklaring%20og%20refleksionssp%C3%B8rgsm%C3%A5l%20til%20undervisere.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2018-10/Forunders%C3%B8gelsesrapport%2C%20delrapport%201%2C%20almen.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-09/Rapport%20-%20Undervisning%20med%20F%C3%A6lles%20M%C3%A5l%20i%20dansk%20og%20matematik.PDF https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/Viden%20om%20folkeskolereformen.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-03/M%C3%A5lrettede%20sociale%20indsatser%20i%20dagtilbud.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/Dagtilbud_VLS%2B%20hovedresultater.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-01/avu-engelsk-Toolbox.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/Hj%C3%A6lpeark%20med%20argumenter.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/Hvilke overskrifter klikker du på_0.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/Målsætninger for elevrådsarbejdet.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/Projektpilen.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Administration%2C%20Randers_Dansk.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Administration%2C%20Randers_Matematik.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Administration%2C%20Randers_Produktion.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Administration_Randers_Tv%C3%A6rfaglig.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-02/Br%C3%A6nde%2C%20Randers_Dansk.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Br%C3%A6nde%2C%20Randers_Matematik.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-02/Br%C3%A6nde%2C%20Randers_Produktion.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Br%C3%A6nde%2C%20Randers_Tv%C3%A6rfaglig.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-02/B%C3%A5lhytte%2C%20Hobro_Dansk.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/B%C3%A5lhytte%2C%20Hobro_Matematik.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-02/B%C3%A5lhytte%2C%20Hobro_Produktion.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-02/B%C3%A5lhytte%2C%20Hobro_Tv%C3%A6rfaglig.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Cykelreparation_MulticenterSyd_produktion.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-02/Cykelreparation_MulticenterSyd_tv%C3%A6rfaglig.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Cykelreperation%2C%20Multicentersyd_Dansk.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Cykelreperation%2C%20Multicentersyd_Matematik.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-02/Fodboldsst%C3%A6vne%2C%20Klemmenstrupg%C3%A5rd_Matematik.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Fodboldst%C3%A6vne%2C%20Klemmenstrupg%C3%A5rd_Dansk.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-02/Fodboldst%C3%A6vne_Klemmenstrupg%C3%A5rd_produktion.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-02/Fodboldst%C3%A6vne_Klemmenstrupg%C3%A5rd_tv%C3%A6rfaglig.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Folder%2C%20H%C3%B8rning_Produktion.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Folder%2C%20H%C3%B8rning_Tv%C3%A6rfaglig.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Genbrugsm%C3%B8bler%2C%20Silkeborg_Dansk.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Genbrugsm%C3%B8bler%2C%20Silkeborg_Matematik.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Genbrugsm%C3%B8bler%2C%20Silkeborg_Produktion.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Genbrugsm%C3%B8bler%2C%20Silkeborg_Tv%C3%A6rfaglig.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Julestjerne%2C%20K%C3%B8ge_Dansk.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-02/Julestjerne%2C%20K%C3%B8ge_Matematik.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-02/julestjerner_K%C3%B8ge_produktion.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-02/julestjerner_k%C3%B8ge_tv%C3%A6rfaglig.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-02/Kompetenceudvikling%20for%20FGU%20opl%C3%A6g%20til%20lederseminar%20STUK%20og%20KP.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Koncert%2C%20Br%C3%B8ndby_Dansk.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Koncert%2C%20Br%C3%B8ndby_Matematik.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/koncert_Br%C3%B8ndby_produktion.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Koncert_Br%C3%B8ndby_tv%C3%A6rfaglig.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Lager%2C%20Randers_Dansk.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Lager%2C%20Randers_Matematik.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Lager%2C%20Randers_Produktion.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-02/Lager%2C%20Randers_Tv%C3%A6rfaglig.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/L%C3%A6derpung%2C%20Br%C3%B8ndby_Dansk.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/L%C3%A6derpung%2C%20Br%C3%B8ndby_Matematik.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/L%C3%A6derpung_Br%C3%B8ndby_tv%C3%A6rfaglig.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Morgenmadsbuffet%2C%20Randers_Dansk.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-02/Morgenmadsbuffet%2C%20Randers_Matematik.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-02/Morgenmadsbuffet%2C%20Randers_Produktion.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-02/Morgenmadsbuffet%2C%20Randers_Tv%C3%A6rfaglig.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Serviceeftersyn%2C%20Middelfart_Dansk_1.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Serviceeftersyn%2C%20Middelfart_Matematik_2.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/serviceeftersyn_Middelfart_produktion_1.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/serviceeftersyn_Middelfart_tv%C3%A6rfaglig_1.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-02/Silkeborg%2C%20Idr%C3%A6t%20og%20Sundhed_Dansk.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Silkeborg%2C%20Idr%C3%A6t%20og%20Sundhed_Matematik%20%281%29.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-02/Silkeborg%2C%20Idr%C3%A6t%20og%20sundhed_Produktion.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Silkeborg%2C%20Idr%C3%A6t%20og%20sundhed_Tv%C3%A6rfaglige.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-02/Sm%C3%B8rrebr%C3%B8d%2C%20Hobro_Dansk.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Sm%C3%B8rrebr%C3%B8d%2C%20Hobro_matematik.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Sm%C3%B8rrebr%C3%B8d%2C%20Hobro_Produktion.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Sm%C3%B8rrebr%C3%B8d%2C%20Hobro_Tv%C3%A6rfaglig.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/St%C3%A5ltrappe%2C%20Hobro_Dansk.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-02/St%C3%A5ltrappe%2C%20Hobro_Matematik.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-02/St%C3%A5ltrappe%2C%20Hobro_Produktion.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-02/St%C3%A5ltrappe%2C%20Hobro_Tv%C3%A6rfaglig.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-02/Valgkampagne%2C%20Br%C3%B8ndby_Dansk.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Valgkampagne%2C%20Br%C3%B8ndby_Matematik.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Valgkampagne_Br%C3%B8ndby_produktion.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-02/Valgkampagne_Br%C3%B8ndby_tv%C3%A6rfaglig.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Videredistribution%2C%20Multicentersyd_Dansk%20%281%29.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-02/Videredistribution%2C%20Multicentersyd_Matematik.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-02/Videredistribution_%20Multicenter%20Syd_produktion.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Videredistribution_MulticenterSyd_tv%C3%A6rfaglig%20%281%29.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-03/B%C3%B8rns%20digitale%20dannelse%20sker%20i%20samspil%20med%20voksne.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-03/Digital%20dannelse%20Plakat_7.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-03/Dilemma%20og%20dialogkort.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-03/Forkl%C3%A6der%2C%20Silkeborg_Dansk.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-03/Forkl%C3%A6der%2C%20Silkeborg_Matematik.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-03/Forkl%C3%A6der%2C%20Silkeborg_Produktion.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-03/Forkl%C3%A6der%2C%20Silkeborg_Tv%C3%A6rfaglig.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-05/Brugergr%C3%A6nseflader%20og%20interaktionsdesign.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-05/B%C3%A6redygtigt%20hus.docx https://emu.dk/sites/default/files/2019-05/Drejebog.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-06/Bilag%203%20eksempel%20p%C3%A5%20aktivitet%2C%20hvor%20eleverne%20stiller%20opgaver%20til%20hinanden%20.docx https://emu.dk/sites/default/files/2019-06/Bilag%204%20Eksempel%20p%C3%A5%20dialogbaseret%20aktivitet.docx https://emu.dk/sites/default/files/2019-06/Bilag%205%20Eksempel%20p%C3%A5%20undervisning%20med%20dialog%20-%20algebra.docx https://emu.dk/sites/default/files/2019-06/Bilag%206%20Eksempel%20p%C3%A5%20l%C3%A6ring%20i%20bev%C3%A6gelse%20opm%C3%A5l%20en%20fodbildbane.docx https://emu.dk/sites/default/files/2019-06/Bilag%207%20Eksempler%20p%C3%A5%20l%C3%A6ring%20i%20bev%C3%A6gelse.docx https://emu.dk/sites/default/files/2019-06/Bilag%208%20Eksempel%20p%C3%A5%20elevopgave%20Ohms%20lov%20og%20funktionsbegrebet%20-%20elektriker.docx https://emu.dk/sites/default/files/2019-06/Bilag%209%20Eksempel%20p%C3%A5%20l%C3%A6rerens%20overvejelser%20om%20it%20i%20matematikundervisningen.docx https://emu.dk/sites/default/files/2019-06/Bilag%2010%20Eksempel%20p%C3%A5%20inddragelse%20af%20it%20-%20lav%20din%20egen%20formelsamling.docx https://emu.dk/sites/default/files/2019-06/Bilag%2011%20Eksempel%20p%C3%A5%20visualisering%20-%20salatbuffet.docx https://emu.dk/sites/default/files/2019-06/Bilag%2012%20Eksempel%20p%C3%A5%20visualisering%20-%20udfoldning.docx https://emu.dk/sites/default/files/2019-06/Bilag%2017%20%20Eksempel%20p%C3%A5%20dokumentation.docx https://emu.dk/sites/default/files/2019-06/Bilag%2018%20%20Eksempel%20p%C3%A5%20dokumentation%20-%20forelsamling.docx https://emu.dk/sites/default/files/2019-06/Bilag%2019%20Eksempel%20p%C3%A5%20l%C3%A6ring%20med%20it.docx https://emu.dk/sites/default/files/2019-06/Bilag%2021%20eksempel%20p%C3%A5%20projektopl%C3%A6g%20p%C3%A5%20D-niveau%20-%20elektriker.docx https://emu.dk/sites/default/files/2019-06/Bilag%2022%20eksempel%20p%C3%A5%20projektopl%C3%A6g%20p%C3%A5%20C-niveau%20-%20Merkantil.docx https://emu.dk/sites/default/files/2019-06/Bilag%2023%20eksempel%20p%C3%A5%20projektopl%C3%A6g%20p%C3%A5%20C-niveau%20-%20teknisk%20eux.docx https://emu.dk/sites/default/files/2019-06/Bilag%2024%20eksempel%20p%C3%A5%20projektopl%C3%A6g%20p%C3%A5%20C-niveau%20gf1%20-%20elektriker.docx https://emu.dk/sites/default/files/2019-06/Bilag%2025%20eksempel%20p%C3%A5%20projektopl%C3%A6g%20p%C3%A5%20E-niveau%20%20elektriker.docx https://emu.dk/sites/default/files/2019-06/Bilag%2026%20eksempel%20p%C3%A5%20pr%C3%B8veopl%C3%A6g%20p%C3%A5%20F-niveau%20%20murer.docx https://emu.dk/sites/default/files/2019-06/Bilag%2027%20eksempel%20p%C3%A5%20eksamenssp%C3%B8rgsm%C3%A5l%20-%20niveau%20D%20-%20elektriker.docx https://emu.dk/sites/default/files/2019-06/Bilag%2028%20eksempel%20p%C3%A5%20eksamenssp%C3%B8rgsm%C3%A5l%20-%20niveau%20C%20-%20mekaniker.docx https://emu.dk/sites/default/files/2019-06/Bilag%2029%20eksempel%20p%C3%A5%20caseopgaves%C3%A6t.docx https://emu.dk/sites/default/files/2019-06/Brug%20af%20FAKIR-metoden%20til%20systemudvikling%20af%20skolens%20skemavisning%20-%20opgaver.docx https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-06/Drejebog%20-%20analyse%20af%20digitale%20artefakter1%20.docx https://emu.dk/sites/default/files/2019-06/Eksempel%20p%C3%A5%20sp%C3%B8rgsm%C3%A5l%20til%20mundtlig%20pr%C3%B8ve%20p%C3%A5%20niveau%20F%20-%20skilte.docx https://emu.dk/sites/default/files/2019-06/Fagretning%20-%20Kampagne.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-06/Fagretning%20-%20Sunde%20valg%20og%20livsstil%20.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-06/Kompetence-%20og%20samtaleskema%20_L%C3%A6rere%20og%20vejledere.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-06/Kompetence-%20og%20samtaleskema_administrative%20medarbejdere.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-06/Kompetence-%20og%20samtaleskema_ledere.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-06/Pr%C3%B8vevejledning%20teknologiforst%C3%A5else.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-06/Samtaleguide.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-06/Taksonomisk_beskrivelsesramme_for_grundfag.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-01/H%C3%A5ndbog%20om%20bed%C3%B8mmelse%20og%20feedback%20p%C3%A5%20erhvervsuddannelserne.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-09/Dagtilbud%20-%20Boost%20demokratiet%20i%20b%C3%B8rneh%C3%B8jde%20-%20eksisterende%20materialer.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-09/Dagtilbud%20-%20Demokrati%20i%20b%C3%B8rneh%C3%B8jde%20-%20redskabspakke.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-09/Dagtilbud%20-%20Demokrati%20i%20b%C3%B8rneh%C3%B8jde%20-%20redskabspakke.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-09/Materialepakke%20-%20eud.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-09/Togt%2C%20Kors%C3%B8r_Dansk.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-09/Togt%2C%20Kors%C3%B8r_Matematik.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-09/togt_Kors%C3%B8r_Produktion.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-09/togt_Kors%C3%B8r_Tv%C3%A6rfaglig.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-09/Vinreol%20Kors%C3%B8r_Dansk.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-09/Vinreol%2C%20Kors%C3%B8r_Matematik.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-09/vinreoler_Kors%C3%B8r_produktion%20%282%29.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-09/vinreoler_Kors%C3%B8r_tv%C3%A6rfaglig.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-10/Eux-folder%2C%20sammenligning%20af%20ungdomsuddannelser.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-10/Refleksionsredskab_H%C3%A5ndt%C3%A9r%20konflikter%20i%20indskolingen_Tilg%C3%A6ngelighed.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-10/Refleksionsredskab_H%C3%A5ndt%C3%A9r%20konflikter%20i%20udskolingen_Tilg%C3%A6ngelighed.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-10/Refleksionsredskab_H%C3%A5ndt%C3%A9r%20konflikter%20p%C3%A5%20mellemtrinnet_Tilg%C3%A6ngelighed.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-11/Dialogspil.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-11/H%C3%A5ndbog_0.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-11/Postkort.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-01/H%C3%A5ndbog%20om%20bed%C3%B8mmelse%20og%20feedback%20p%C3%A5%20erhvervsuddannelserne.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-01/PIXI-Kontroversielle-emner-EUD-web-version.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-02/Drejebog%20til%20filmoptagelser%20i%20dansk%20p%C3%A5%20EUD.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-02/Kend%20dit%20fag-rapport.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-02/larervejledning%20iv%C3%A6rks%C3%A6tteri.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-02/Styrket%20praktikvejledning%20p%C3%A5%20social-%20og%20sundhedsomr%C3%A5det.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/Inspirationskatalog.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/Inspirationspapir_Brug%20digitale%20platforme%20og%20l%C3%A6rermidler%20til%20at%20skabe%20sammenh%C3%A6ng%20mellem%20teori%20og%20praksis.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/Inspirationspapir_Styrk%20digital%20videndeling%2C%20kommunikation%20og%20samarbejd%20med%20kollegaer.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/Inspirationspapir_Styrk%20elevernes%20l%C3%A6ring%20med%20video.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/Inspirationspapir_Tag%20springet%20fra%20digital%20undervisning%20til%20digital%20l%C3%A6ring.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/Portfolio.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/Unders%C3%B8gelse%20af%20ehvervsskolernes%20anvendelse%20af%20digitale%20platforme%20og%20l%C3%A6remidler.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-05/Pr%C3%B8veseminar%20powerpoint%202020.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-06/Artikel_denbedsteudgave.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-06/Evaulering_af_praksisforl%C3%B8b.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-06/Unders%C3%B8gelse%20af%20god%20praksis%20for%20at%20f%C3%A5%20merkantile%20eux-elever%20videre%20i%20hovedforl%C3%B8bet-Analyserapport.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-07/Artikel_erhvervogfremtid.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-08/02_dansk_bryggeri1.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-08/03_matematik_bryggeri.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-08/04_naturfag_bryggeri.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-08/05_engelsk_bryggeri.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-08/06_samfundsfag_bryggeri.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-08/07_pase_bryggeri.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-08/grazonesprog_og_klar_tale_-_biler_fly_og_andre_transportmidler.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-08/grazonesprog_og_klar_tale_-_bygge_og_anlaeg.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-08/grazonesprog_og_klar_tale_-_bygnings-_og_brugerservice.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-08/grazonesprog_og_klar_tale_-_dyr_planter_og_natur.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-08/grazonesprog_og_klar_tale_-_krop_og_stil.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-08/grazonesprog_og_klar_tale_-_mad_til_mennesker.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-08/grazonesprog_og_klar_tale_-_medieproduktion.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-08/grazonesprog_og_klar_tale_-_merkantil.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-08/grazonesprog_og_klar_tale_-_produktion_og_udvikling.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-08/grazonesprog_og_klar_tale_-_strom_styring_og_it.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-08/grazonesprog_og_klar_tale_-_sundhed_omsorg_og_paedagogik.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-08/grazonesprog_og_klar_tale_-_transport_og_logistik.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-08/Gr%C3%A5zonesprog%20og%20klar%20tale%20-%20For%20vejledere.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-12/emu_eud_matematik_carioflisen_bilag%201_elevoplaeg.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-12/emu_eud_matematik_carioflisen_bilag%202_tilbud.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-12/emu_eud_matematik_carioflisen_bilag%203_fliser%20til%20kopi.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-12/Proces%20for%20det%20afsluttende%20matematikprojekt.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/gsk_Coronatema_identifikation%20af%20elever%20med%20behov%20for%20st%C3%B8tte_flowchart.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/K%C3%B8n%20og%20normer%20i%20en%20p%C3%A6dagogisk%20hverdag%20-%20baggrundsartikel.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/K%C3%B8n%20og%20seksualitet%20i%20tandklinikken%20-%20baggrundsartikel.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/LGBTI%20Elevrettet%20undervisningsmateriale%20-%20Den%20p%C3%A6dagogiske%20assistentuddannelse.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/LGBTI%20Elevrettet%20undervisningsplan%20og%20materiale%20-%20Tandklinikassistentuddannelsen.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/LGBTI%20L%C3%A6rervejledning%20-%20Den%20p%C3%A6dagogiske%20assistentuddannelse.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/LGBTI%20L%C3%A6rervejledning%20Tandklinikassistentuddannelsen.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/Afslutning%20-%20Forslagskatalog%20-%20God%20praksis%20for%20undervisningsmilj%C3%B8er%20p%C3%A5%20erhvervsuddannelserne-4.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/Analyserapport%20-%20God%20praksis%20for%20undervisningsmilj%C3%B8er%20p%C3%A5%20erhvervsuddannelserne.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/Forslagskatalog%20-%20God%20praksis%20for%20undervisningsmilj%C3%B8er%20p%C3%A5%20erhvervsuddannelserne.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/gsk_demokrati%20og%20f%C3%A6llesskaber_analysenotat_kompetencer%20til%20aktivt%20medsborgerskab.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/GSK_Fagh%C3%A6fte_Billedkunst_valgfag_2020__0.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-05/Din%20digitale%20g%C3%A6stel%C3%A6rer%20-%20Kim%20Bilds%C3%B8e%20Lassen.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-05/gsk_corona_Co-teaching_bilag_brev%20til%20for%C3%A6ldre%20om%20l%C3%A6sekursus.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-05/gsk_corona_Co-teaching_bilag_l%C3%A6sekursus%20p%C3%A5%202%20%C3%A5rgang.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-05/gsk_corona_g%C3%A6stel%C3%A6rer_Axelsen_l%C3%A6rervejledning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-05/gsk_corona_Intensive%20l%C3%A6ringsforl%C3%B8b_bilag_struktur%20for%20turboforl%C3%B8b.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-05/gsk_corona_Makkerl%C3%A6ring_bilag_model%20for%20makkerl%C3%A6ring_0.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-05/gsk_corona_samlet_Co-teaching%20som%20indsats%20til%20fagligt%20l%C3%B8ft.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-05/gsk_corona_samlet_Intensive%20l%C3%A6ringsforl%C3%B8b%20som%20indsats%20til%20fagligt%20l%C3%B8ft.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-05/gsk_corona_samlet_undervisning%20i%20mindre%20grupper%20som%20indsats%20til%20fagligt%20l%C3%B8ft.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-05/gsk_corona_Undervisning%20i%20mindre%20grupper_bilag_Skabelon%20til%20overblik.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-06/gsk_corona_g%C3%A6stel%C3%A6rer_Anne%20Skare%20Nielsen%20vejledning_0_0.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-06/gsk_corona_g%C3%A6stel%C3%A6rer_Jeanette%20Ottesen%20vejledning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-06/gsk_corona_g%C3%A6stel%C3%A6rer_Marianne%20Iben%20Hansen%20vejledning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-06/gsk_corona_g%C3%A6stel%C3%A6rer_Morten%20M%C3%BCnster%20vejledning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-06/gsk_corona_g%C3%A6stel%C3%A6rer_Silja%20Okking%20vejledning_0.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-06/gsk_fagh%C3%A6fte_ssf.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-07/gsk_corona_g%C3%A6stel%C3%A6rer_Anna%20Emilie%20M%C3%B8ller_l%C3%A6rervejledning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-07/gsk_corona_g%C3%A6stel%C3%A6rer_Christian%20Cherry_vejledning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-07/gsk_corona_g%C3%A6stel%C3%A6rer_Dan%20Friis_l%C3%A6rervejledning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-07/gsk_corona_g%C3%A6stel%C3%A6rer_Hanne%20Kvist_l%C3%A6rervejledning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-07/gsk_corona_g%C3%A6stel%C3%A6rer_Jan%20Kj%C3%A6r_l%C3%A6rervejledning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-07/gsk_corona_g%C3%A6stel%C3%A6rer_Johannes%20Langkilde_l%C3%A6rervejledning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-07/gsk_corona_g%C3%A6stel%C3%A6rer_John%20Kenn_vejledning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-07/gsk_corona_g%C3%A6stel%C3%A6rer_Jonas%20Risvig_l%C3%A6rervejledning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-07/gsk_corona_g%C3%A6stel%C3%A6rer_Josefine%20Eiby_l%C3%A6rervejledning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-07/gsk_corona_g%C3%A6stel%C3%A6rer_Karen%20Mukupa_l%C3%A6rervejledning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-07/gsk_corona_g%C3%A6stel%C3%A6rer_Micki%20Cheng_vejledning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-07/gsk_corona_g%C3%A6stel%C3%A6rer_Olav%20Hessedahl_vejledning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-07/gsk_corona_g%C3%A6stel%C3%A6rer_Sofie%20%C3%98stergaard_l%C3%A6rervejledning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-07/gsk_corona_g%C3%A6stel%C3%A6rer_Svend%20Brinkmann_l%C3%A6rervejledning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-07/gsk_corona_g%C3%A6stel%C3%A6rer_Thomas%20Buttensch%C3%B8n_l%C3%A6rervejledning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-08/gsk_corona_g%C3%A6stel%C3%A6rer_Brian%20Mark%20Hansen.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-08/gsk_corona_g%C3%A6stel%C3%A6rer_Maria%20Jarjis%20og%20Sonja%20Heinrich_l%C3%A6rervejledning.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2021-08/gsk_corona_g%C3%A6stel%C3%A6rer_Nico%20og%20Andres_L%C3%A6rervejledning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2018-12/Opgaveark%20-%20g%C3%B8r%20din%20skole%20bedre.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/Materialesamling.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/Naturvidenskabsstrategien.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-02/Biologi%20-%20Opgave%20og%20besvarelse%202.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/GSK.%20Dansk.%20Leg%20p%C3%A5%20streg.%20Bogstavbanen%20samlet.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/GSK.%20Dansk.%20Leg%20p%C3%A5%20streg.%20Figurbanen%20samlet.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/GSK.%20Matematik.%20Leg%20p%C3%A5%20streg.%20Taltavlen.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/GSK.%20Samfundsfag.%20Faglig%20l%C3%A6sning.%20Artikel%20af%20Ruth%20Mulvad.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-02/Opgaveark%20-%20g%C3%B8r%20din%20kommune%20bedre.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Sp%C3%B8rgsm%C3%A5lskort.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-09/GSK%20-%20dansk%20l%C3%A6sning%20-%20Manual%20-%203%20klasse%20-%20l%C3%A6semakker.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-09/GSK%20-%20dansk%20l%C3%A6sning%20-%20Manual%20-%205%20klasse%20-%20l%C3%A6semakker.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-09/GSK%20-%20matematik%20-%20Vejledning%20-%20tutorforl%C3%B8b%205%20klasse.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-09/GSK.%20Kristendom.%20Forl%C3%B8b.%20Had%20og%20forsoning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-09/GSK.%20Naturfag.%20Interaktive%20laboratorier.%20Vejledning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-09/GSK.%20Naturfag.%20Interaktive%20laboratorier.%20Vidensnotat.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-09/Inspirationscirkler.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-11/Matematik%20B-A-B-C-stx-vejledning-mar19.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-02/For%C3%A6ldrefolder.%20Brug%20sproget.%20Dansk.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/Refleksionssp%C3%B8rgsm%C3%A5l%20sprogsyn_3.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/Viden_Om_Feedback_Ideer_til_praksis_Grund.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/Viden_Om_Feedback_Vidensnotat_Grund.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-06/Dit%20liv%20din%20l%C3%A6ring%20-%20Diplom.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-06/Dit%20liv%20din%20l%C3%A6ring%20-%20Plakater.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-06/GSK_Praksisfaglighed_PF%20i%20Matematik.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-06/Inspirationskatalog%20om%20turboforl%C3%B8b_Endelig_WEB.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-06/Strategier%20til%20l%C3%A6ring%20-%20Diplom.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-06/Vidensark_turboforl%C3%B8b_endeligt_WEB.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-07/Aktivitet.%20Engelsk.%20Funktionel%20grammatik.%20indskoling.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-07/GSK_%20Praksisfaglighed_Naturfag.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-07/GSK_Praksisfaglighed_dansk.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-07/GSK_Praksisfaglighed_fremmedsprog.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-07/GSK_Praksisfaglighed_hogd.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-07/GSK_Praksisfaglighed_OSO%20i%2010%20klasse.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-07/Vejledning_praksisfaglighed.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-08/GSK.%20Praksisfaglighed.%209.%20klasses%20projektopgave.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-08/GSK.%20Praksisfaglighed.%20Case.%20Tv%C3%A6rfaglige%20projektforl%C3%B8b.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/R%C3%A5d%20og%20vink%202020%20HF.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/Vejledning%20til%20visitationstest.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-12/GSK_Fagh%C3%A6fte_Spansk_fors%C3%B8gsvalgfag_2020.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2021-02/gsk_naturvidenskabsstrategien_ny%20viden_Viden%20Om_Planl%C3%A6gningsredskab.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2021-02/gsk_naturvidenskabsstrategien_ny%20viden_VidenOm_F%C3%A6llesfagligt%20forl%C3%B8b.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2021-02/gsk_naturvidenskabsstrategien_ny%20viden_VidenOm_Udviklingsredskab.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2021-02/gsk_naturvidenskabsstrategien_ny%20viden_VidenOm_Vidensnotat_0.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/Model_Tv%C3%A6rprofessionelt%20samarbejde_Anbragte%20b%C3%B8rn_6_WEB.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/Vejledning_l%C3%A6ringssamtaler_%20Anbragte%20b%C3%B8rn.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/Vidensnotat_Anbragte%20b%C3%B8rn.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2022-04/Den%20skriftlige%20eksamen%20og%20de%20tre%20eksamensgenrer%20i%20dansk%20stx%20og%20hf%20%E2%80%93%20genredefinitioner%20og%20vejledende%20bed%C3%B8mmelser_0.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-08/Inspirationsmateriale%20til%20sprogpr%C3%B8ven%20i%20b%C3%B8rnehaveklassen.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2018-12/10%20skarpe%20om%20dine%20rettigheder%20som%20elev.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/Arbejdsproces%20med%20bev%C3%A6gelseskultur%20%28en%20egen-analyse%29.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/Bev%C3%A6gelseskultur%20i%20udskolingen.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/Didaktisk%20plakat%20bev%C3%A6gelse%20integreret%20i%20undervisningen%20i%20udskolingen.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/Didaktisk%20plakat%20bev%C3%A6gelsesgl%C3%A6de%20i%20udskolingen.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/Didaktisk%20plakat%20elevinddragelse%20til%20bev%C3%A6gelse%20i%20udskolingen.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/Eksemplarisk%20aktivitet%20med%20bev%C3%A6gelsesgl%C3%A6de.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/Fagkonsulentens%20eksamenssp%C3%B8rgsm%C3%A5l%20c%20niveau%202018.doc https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/Funktionel%20grammatik.docx https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/Latin%20C.%20Cicero%20og%20Martial.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-01/Tekstl%C3%A6sning.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-02/10%20flerfaglige%20forl%C3%B8b%20NV%20i%20HTX%20og%20STX.docx https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/dekryptering%20uden%20computer%20-%20opgaver.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-02/Elevark%20-%20modul%202.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-02/Elevark%20-%20modul%203.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-02/Elevark%20-%20modul%204.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-02/Elevark%20-%20modul%205.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/elevfors%C3%B8g%20-%20Hvorfor%20smager%20det%20samme%20molekyle%20forskelligt.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/elevfors%C3%B8g%20-%20syre%20i%20en%20vingummi.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/elevfors%C3%B8g%20-%20syre%20i%20r%C3%B8d%20sodavand.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/FINAL%20Tre%20trin%20til%20planl%C3%A6gning%20af%20%C3%A5ben%20skole%20%283%29.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-02/Formelsamling-Matematik-A---stx-2018%20%284%29.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Gode%20r%C3%A5d%20til%20idr%C3%A6tsundervisningen.docx https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/GSK%20-%20p%C3%A6dagogiske%20l%C3%A6ringscenter%20-%20vejledning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/GSK.%20Strategisk%20ledelse.%20Guide%20til%20SMARTm%C3%A5l.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Innovation%20i%20fysikundervisningen%20stx.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Line%C3%A6r%20regression_B_niveau.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Opgave%20rettet%20med%20retten%C3%B8gel%20af%20Signe%20M%C3%B8lby%20Pors%20Leipold.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Softwareteams%20Programmering%20B.docx https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Tegninger%20ved%20skriftlig%20pr%C3%B8ve%20i%20fysik%20A%20stx.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-03/Digitale%20kompetencer%2C%20La%20familia.docx https://emu.dk/sites/default/files/2019-03/Eksempler%20p%C3%A5%20eksamensopgaver%20p%C3%A5%20B-niveau%202019.docx https://emu.dk/sites/default/files/2019-03/FK-opl%C3%A6g.%20FIP%20i%20SRP%202019.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-03/G2t2.%20%C3%98velse1.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-03/Glaciale%20landskaber%20og%20deres%20karakteristika-Opgave_u_fig%20.docx https://emu.dk/sites/default/files/2019-03/Grundmodul%202%20tema%202%20kernetekst.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-03/Grundmodul%202%20tema%203%20kernetekst.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-03/Grundmodul%202%20tema%201%20%C3%98velse1.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-03/GSK%20-%20puljeprogram%20-%20plakat%20-%20dansk.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-03/GSK%20-%20puljeprogram%20-%20Samlet%20undervisningsforl%C3%B8b%20-%20dansk.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-03/Line%C3%A6r%20regression_A_niveau%20FINAL.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-04/Janne%20B%C3%B8rsting%20-%20Integreret%20skriftlighed%20i%20danskfaget.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-05/chemsketch2.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/04%20A%20Raugsaard%20innovation%20som%20almendannels.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/05%20B%20Fagkonsulenter%20Innovation%20i%20st%C3%B8rre%20skriftlige%20opgaver.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-09/dilemmakort%20skabelon.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-09/Inspirationsmateriale%20GSK%20og%20FRIT.PDF https://emu.dk/sites/default/files/2019-09/Oversigtsartikel%20GSK%20og%20FRIT.PDF https://emu.dk/sites/default/files/2019-09/Selvevalueringsredskab%20-%20gym.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-09/Selvevalueringsredskab%20GSK%20og%20FRIT.PDF https://emu.dk/sites/default/files/2019-09/Vidensnotat%20-%20gym.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-09/Vidensnotat%20GSK%20og%20FRIT.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-10/Fagkonsulenternes%20opl%C3%A6g%20FIP%20i%20SRP%208.-10.%20oktober%202019.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-10/Hvordan%20taler%20man%20nemt%20om%20det%20sv%C3%A6re.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-10/Hvordan%20taler%20man%20nemt%20om%20det%20sv%C3%A6re_0.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-10/Litteraturstudium%20om%20arbejdet%20med%20kritisk%20t%C3%A6nkning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-10/SRP-proces%20-%20S%C3%B8ren%20Vagner.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-11/Demokratisk%20skole-hjem-samarbejde.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-11/Eksempel%20p%C3%A5%20drejebog%20til%20idr%C3%A6t%20C_1.docx https://emu.dk/sites/default/files/2019-11/Normer%20p%C3%A5%20spil%20i%20fritidstilbuddet.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-12/GYM_Undervisning%20i%20projektperioden_FIP-workshop%20Maribo%20Gym.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-01/200129-Foraeldredialog-fravaersregler%20%281%29.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-01/Innovation%20i%20engelsk%20-%20en%20drejebog.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-01/Inspirationskatalog_Dansk_Samlet_091219.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-01/Kapacitetsudvikling%20med%20fagligt%20fokus%20p%C3%A5%20udskollingen_Enkeltsidet_Endelig.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-01/Karrierel%C3%A6ring.%20FIP%20engelsk%20januar%202020.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-01/Redskaber%20til%20samarbejde%20mellem%20vejledere%20og%20ledelse_Endelig.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-01/SRP%20i%20engelsk%20FIP%20STX%20engelsk%20januar%202020.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-01/Vejledning%20om%20%C3%A5ben%20skole%20-%20virksomhedsbes%C3%B8g.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-02/Dialogkort_L%C3%A6rere%20og%20vejledere.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-02/Dialogkort_Skoleledelse.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-02/evakursus%2012.jan%202020.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-02/intro_karaktergivning_i_gym_ved_uvm.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-02/plenum_karaktergivning_jens_dolin.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/11.15%20Tre%20gymnasiers%20erfaringer%20kombi.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/12.45%20Virtuelle%20moduler%20p%C3%A5%20Aarhus%20HF%20og%20VUC%20Webinar%209.3%202020.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/13.15%20KVUC%20Opl%C3%A6g%20Borupgaard%209%203%202020%20TIL%20WEBINAR.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/13.45%20T%C3%A6kke%20Virtuel%20undervisning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/14.05%20Bennedsen%20Virtuel%20undervisning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/14.30%20HF%26VUC%20Fyn%20Ledelse%20og%20digital%20didaktik%20i%20fjernundervisningen%202020-03-09.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/Binomialfordelingen%20Februar%202019.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/fy-innovation-radioaktiv-katastrofe-opgavebeskrivelse.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/Radikalisering%20-%20trygfonden.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/Tips%20til%20undervisningen_Dansk_marts20.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/VidenOm_Feedback_Ideer_til_praksis_GYM.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/VidenOm_Feedback_Plakat_til_praksis_GYM.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/VidenOm_Feedback_Udviklingsredskab_til_praksis_GYM.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/VidenOm_Feedback_Vidensnotat_til_praksis_GYM.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-04/1%20Christian%20Vollmond%20-%20Program%20for%20dagen%2C%20SRP%20-%20historiefaget%20og%20basal%20videnskabsteori.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-04/Hele%20Danmarks%20Ghita.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-04/informatik%20B%20v%20Jacob%20Stenl%C3%B8kke%20Bendtsen.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-04/Lingua%20Franca%20English%20of%20Africa.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-04/Religion%20og%20musik%20-%20pr%C3%A6sentation%20og%20workshop%20ved%20Christian%20Munch-Hansen.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-04/Skriftlighed%20i%20religion%20-%20frem%20mod%20SRP%20og%20SSO%20-%20opl%C3%A6g%20ved%20Katrine%20Haaning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-04/Stx_spansk_el%20nuevo%20modelo%20de%20negocio%20de%20Inditex.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-05/chemsketch1.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2020-05/MarvinSketch_Introduktion.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-05/Nyhedsbrev%20musik%204.%20maj%202020_0.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-06/Bilag%202.%20CamilleClara-blog-1.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-06/Bilag%203.%20CamilleClara-blog-2.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-06/Bilag%205.%20CamilleClara-blog-3.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-06/Bilag%206.%20CamilleClara-blog-4.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-06/Bilag%207.%20CamilleClara-blog-5.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-06/Eksamensprojekt%20i%20programmering.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-06/Link%205%20%C3%98VELSE%20-%20Wistoft-artikel.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-06/Lund-Klasseledelse-revideret%20%28002%29.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-06/L%C3%A6reradf%C3%A6rdsrolle%20%C3%B8velse%201.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-06/Matematik%20i%20biologi%20A%20opl%C3%A6g.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-06/Matematik%20i%20biologi%20A.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-06/normalfordelingen.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-06/Persondatabeskyttelse%20i%20fm.%20elevproduktioner%20-%2011.06.20.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-06/Samtykkeerkl%C3%A6ring.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-06/Tematisk%20religionsundervisning%20-%20A%E2%95%A0%C3%A8ret%20i%20et%20skema%20ved%20Jens%20Hvelplund.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-06/Tematisk%20religionsundervisning%20-%20opl%C3%A6g%20ved%20Thomas%20Thomsen.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-06/Tematisk%20religionsundervisning%20-%20opsamlings%E2%94%9Cvelser.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-07/Filosofi%20og%20kritisk%20t%C3%A6nkning_evaluering_Analyseguide.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-07/Filosofi%20og%20kritisk%20t%C3%A6nkning_evaluering_Evalueringsskema.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-07/Filosofi%20og%20kritisk%20t%C3%A6nkning_evaluering_sp%C3%B8rgeguide.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-08/L%C3%A6rerens%20h%C3%A6fte%20%E2%80%93%20Evalueringskriterier%20for%20skriftlig%20musik%20A%202020.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-08/Vejledning%20om%20erhvervspraktik.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/02%20Introduktion%20til%20innovationsforst%C3%A5elser.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/Filosofi%20og%20kritisk%20t%C3%A6nkning%20enkeltsider.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/gsk_trivsel_inspirationskatalog%20demokrati.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/stx_demokratisk%20dannelse%20p%C3%A5%20ungdomsuddannelser%20.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-10/Nyhedsbrev%20musik%20september%202020.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-11/Forskningsoversigt%20om%20talblindhed_2020.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-11/Naturvidenskabens%20ABC_pixi_3.udgave_sep20_web.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-01/Gym_SIP2020_Maja%20B%C3%B8dtcher-Hansen.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-01/Gym_SIP2020_Tina%20H%C3%B8egh.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-01/Stx_Kemi_Guf%20fremstilling.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-01/Stx_kemi_Opgaver%20om%20redox%20reaktioner%20.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/SIP7_Opl%C3%A6g%20fra%20Rita%20Juncher%20Christensen%20og%20Henrik%20Toft.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/STX_samf_Mediedannelse-katalog%20med%20opskrifter%20til%20varieret%20indl%C3%A6ring%20af%20empirisk%20viden.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/gym_fip_fransk_Opl%C3%A6g%20fransk%20FIP%202021%20hf%20hhx%20stx.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/gym_naturvidenskabsstrategien_samfundsrelevante%20probelemstillinger_megabyer_Undervisningsforl%C3%B8b_fremtidens_megabyer_samlet.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/Stx_filosofi_C%20-%20Spm%20Eksamenssp%C3%B8rgsm%C3%A5l%20-%20Morten%20Dige%2C%20uden%20tekster.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/Stx_filosofi_Suppl%20kommentarer%20p%C3%A5%20Eksamenssp%C3%B8rgsm%C3%A5l%2C%20Filosofi%20C.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/stx_fys-videoanalyse-energiindhold.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/stx_fys-videoanalyse-logger-pro.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/Stx_kulturforst%C3%A5else_Vejen%20til%20SOP.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/Virtuel%20undervisning%20FIP%20matematik%202021.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2022-04/Den%20skriftlige%20eksamen%20og%20de%20tre%20eksamensgenrer%20i%20dansk%20stx%20og%20hf%20%E2%80%93%20genredefinitioner%20og%20vejledende%20bed%C3%B8mmelser_0.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-05/stx_corona_g%C3%A6stel%C3%A6rer_Jesper%20Aagaard.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-06/Bilag%209.%20Fors%C3%B8gsvejledninger%20til%20eleverne_0.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-08/gym_corona_g%C3%A6stel%C3%A6rere_Anja%20C.%20Sndersen%20og%20Mads%20Toudal%20Frandsen.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-11/gsk_corona_samlet_Makkerl%C3%A6ring%20som%20indsats%20til%20fagligt%20l%C3%B8ft_0.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2018-10/140819-Litteraturstudie-lektiehjaelp-og-faglig-fordybelse.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2018-10/161007-Hvor-udbredte-er-lange-skoledage-Rapport-2016.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2018-10/Bilag%201.%20S%C3%B8geprotokol_litteraturstudium_1.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2018-10/Bilag%202.%20Referenceliste_1.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2018-10/Forskningsbaseret%20ledelse%20og%20udvikling%20af%20l%C3%A6ringsmilj%C3%B8et%20p%C3%A5%20erhvervsgymnasiet_0.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2018-10/Kortlaegning%20af%20skoledagens%20l%C3%A6ngde%202017.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2018-10/Onepagers.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2018-10/Styrket%20formativ%20evaluering%20og%20udvikling%20af%20evalueringskulturen.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2018-10/Teamsamarbejde%20arbejdssp%C3%B8rgsm%C3%A5l%20til%20skoleledere.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2018-10/Viden%20vedr%C3%B8rende%20klare%20m%C3%A5l.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2018-12/Kvadratisk%20programmering%20.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2018-12/SIP%203%20videnskabsteori%20i%20SRP%20Andr%C3%A9%20Dekker.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2018-12/SIP3%20dannelse%20hovedopl%C3%A6g%20anders%20fogh%20jensen.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2018-12/Skema%20til%20kampagnestrategi%20%281%29.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2018-12/Vejledningsmateriale%20-%20Eksempler%20p%C3%A5%20opgaver%20til%20mundtlig%20delpr%C3%B8ve%20i%20fysik%20B%20%28htx%29%20-%20Morten%20S%20Larsen%20og%20Anne%20H%20Pedersen%20-%202018%20FIP%20Fysik%20htx_0.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-01/Arduino%20i%20informatik%20C%20htx.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-02/Jennifer_Burke_Hansen_funktionel_grammatik.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/Udviklingsredskab%20ungdomsuddannelse.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/Unders%C3%B8gelse%20af%20for%C3%A6ldre%20perspektiver.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/CIVIRK%20-%20Karrierel%C3%A6ring.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-11/Formelsamling-Matematik-C-stx-2018.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-02/For%C3%A6ldrenperspektiver%20p%C3%A5%20folkeskolen.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Julehygge.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Lene_Jeppesen_Karrierel%C3%A6ring_%C3%98restad.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-02/Supplement%20til%20vejledningen%2C%20SOP.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Temadag%20om%20karrierel%C3%A6ring%20og%20overgange%20til%20videreg%C3%A5ende%20uddannelse%20UVM%206-7%20nov%202018%20%C3%98st%20og%20Vest%20Randi%20Skovhus.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-02/Teoretiske%20bensp%C3%A6nd%20til%20l%C3%B8sning%20af%20designopgaver.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-03/2-Opgave_2_Elevarbejde.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-03/binomialtest%20bilag%20til%20mac%20%282%29.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-03/binomialtest_haefte.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-03/Krav%20set%20med%20designerens%20%C3%B8jne%20Morten%20Grove%20Hesselberg.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-03/Ressorucer%20tema%203%20digital.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-03/Specialiseringsmodul%20ungdomsuddannelser%20kernetekst.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-04/Eksamensprojekt_International%C3%98konomi_marts2019.docx https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-04/HHX_I%C3%98_Forl%C3%B8bsbeskrivelse_Marts2019.docx https://emu.dk/sites/default/files/2019-04/Introduktion%20til%20datavarehus%20af%20l%C3%A6ringskonsulenter%20og%20STIL%20%281%29_0.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-04/L%C3%A6rerens%20h%C3%A6fte%201%20Hf%202018.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-04/Martin%20S%C3%B8land%20Klausen%20Dataliteracy.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-04/Ny%20Indsatsbeskirvelse_Odsherred_WEB.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-05/Eksamensopgaver-sp%C3%B8rgsm%C3%A5l%20og%20svar-FIP%20Ng-ng-geo%202019.docx https://emu.dk/sites/default/files/2019-05/Forl%C3%B8b%203_planl%C3%A6gningsv%C3%A6rkt%C3%B8j.docx https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-05/Forl%C3%B8b%205_planl%C3%A6gningsv%C3%A6rkt%C3%B8j.docx https://emu.dk/sites/default/files/2019-05/Forl%C3%B8b%208_planl%C3%A6gningsv%C3%A6rkt%C3%B8j_skole_skabelon.docx https://emu.dk/sites/default/files/2019-05/Htx%20-%20matematik%20-%20Binomialfordelingen%20Februar%202019.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-05/phishing%20mail2.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-06/Dannelse%20didaktik%20og%20worldview%20literacy%20i%20religionsfaget%20-%20FIP%202019.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-06/Gym%20-%20htx%20-%20SO%20-%20eksempel%20dansk-id%C3%A9historieopgave%20til%2012%20-%202019%20.docx https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-06/Gym%20-%20htx%20-%20SO%20-%20FIP%20-%202019%20-%20Planl%C3%A6gning%20af%20pr%C3%A6-SOP%20til%20EMU.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-06/Innovation%20i%20praksis%20-%20Religion%20FIP%202019.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-06/Mindstekrav%20hhx%20version%202%20juni%202019.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-06/Nanna%20Flindt%20Kreiner%20-%20Portfolio%20og%20pr%C3%B8ve%20i%20retorik%20C.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-06/Vejledning%20til%20brug%20multipel%20line%C3%A6r%20regression.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-07/gsk-forskning%20og%20viden-Tvaergaaende-opsamling-om-lektiehjaelp-og-faglig-fordybelse%202014.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-08/Bilag%202%20-%20I%20lufthavnen%20-%20begyndere%20og%20%C3%B8vede.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-08/Information%20til%20HTX%20om%201.%20vejledende%20opgaves%C3%A6t.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-08/Nyhedsbrev_32.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-05/Revideret%20Nyhedsbrev_31_April%202019.pdf og 2019-10: https://emu.dk/sites/default/files/2019-10/Revideret%20Nyhedsbrev_31_April%202019.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-08/Studie_og_karriereperspektivet_%20Supplerende%20vejledende%20materiale.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-09/1_Prikker.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-09/De%20skriftlige%20genrer%20i%20spansk%20-%20kompetencer%20og%20genrem%C3%A5l.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-09/hfSIP%20A%20Fagpakker%20projektperioder%20mestring%20motivation%20Lene%20Klemensen.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-09/hfSIP%20B%20Klassedannelse%20fagpakker%20projekt%20og%20praktik%20Ann%20Balleby.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-09/hfSIP%20LK%20opl%C3%A6g.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-09/hfSIP%20PLENUM%20At%20blive%20sig%20selv%20undervejs%20%20Jan%20T%C3%B8nnesvang.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-09/Midtvejsevaluering_Satspuljeinitiavet%20%27Forebyggelse%20af%20radikalisering%20og%20social%20kontrol.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-10/Sidste%20FFF%20f%C3%B8r%20SRP%20-%20FIP-workshop%20Hvidovre%20Gym.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-10/Sidste%20FFF%20f%C3%B8r%20SRP%20-%20FIP-workshop%20Odder%20Gym.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-11/Bilag%20B.1%20Baggrundsrapport%20for%20forskningskortl%C3%A6gningen%20bag%20r%C3%A5dgivningsmateriale%20til%20skoler.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-11/Bilag%20C.4%20Eksempler%20p%C3%A5%20klasserapporter.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-11/Statusnotat%20fra%20projektet%20Reform%202017%20ved%20Syddansk%20Universitet%20%E2%80%93%20Notat%202%20status%20og%20resultater.PDF https://emu.dk/sites/default/files/2019-11/Statusnotat%20fra%20projektet%20Reform%202017%20ved%20Syddansk%20Universitet%20%E2%80%93%20Notat%203%20status%20og%20resultater.PDF https://emu.dk/sites/default/files/2019-11/Statusnotat%20fra%20projektet%20Reform%202017%20ved%20Syddansk%20Universitet%20%E2%80%93%20Notat%204%20status%20og%20resultater.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-11/Vejledning%20til%20brug%20multipel%20line%C3%A6r%20regression%20-%20louis%20behrend.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-12/D%20en%20go%27%20Bgym%20Bonnesen.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-12/E%20et%20didaktisk%20perspektiv%20a%CC%8Aga%CC%8Ard.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-12/Oversigtsartikel.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-01/Eksamensguide%20og%20Metode%20-%20Afs%C3%A6tning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-01/Inspirationsh%C3%A6fte__konfirmationsforberedelse_211019.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-01/Inspirationsh%C3%A6fte_Internationale%20Udskolingslinjer_060919.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-01/Inspirationsh%C3%A6fte_Kombinationsbiblioteker_060919.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-01/Inspirationsh%C3%A6fte_Talentklasser%20i%20musik_060919.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-01/Unders%C3%B8gelse%20af%20undervisning%20i%20specialundervisningstilbud_teknisk%20bilag_2.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-02/8_cirklens_areal.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-02/a_kon_og_karakterer_qvortrup_og_mortensen.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-02/b_karakterudvikling_i_gym_eldin_basic.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-04/B-eksamen%2C%20PBL%20og%20synopsis%20med%20eksempler.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-02/c_det_ved_vi_om_feedback_vibeke_christensen.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-02/FIP%202020_Dialogm%C3%B8de%20om%20vejlendende%20opgaves%C3%A6t_hhx_DONE.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-02/FIP%202020_Indledning%20og%20opm%C3%A6rksomhedspunkter_F%C3%A6rdig%20version.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-02/fip_2019_program.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-02/g_hvordan_evaluerer_vi_hf_efterslaegten.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-02/Mundtlighed%20og%20formel%20debat_FIP%202020_Done%20.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-02/plenum_unge_karakterer_og_laering_arnt_louw.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-02/Studieomr%C3%A5deprojektet%20%28SOP%29_Endelig%20version.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-02/Tv%C3%A6rfaglighed%20og%20SOP%20i%20faget%20erhvervsjura.pdf Findes ikke på emu.dk men på eva.dk: https://www.eva.dk/sites/eva/files/2020-06/Notat%20om%20registerbaseret%20analyse%20af%20indf%C3%B8relsen%20af%20gymnasiereformen_06.12.2019.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-08/Fysikl%C3%A6rerforeningen_Evalueringsrapport%20ny%20Fysik%20B%20mundtlig_260520.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Vikinger%2C%20Krig%2C%20Homo%20Comminicatus.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/04%20A%20Kj%C3%A6rgaard%20Innovation%20som%20skoleprojekt.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/07%20D%20Kristensen%20og%20Faurschou%20Innovative%20tilgange.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/08%20Kirketerp%20%20UVM%20innovative%20kompetencer.%20Anne%20Kirketerp.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/FIP%20DSA%202020%20Nicolai.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/FIP%20Undervisning%20i%20skriftlig%20fremstilling%20DSA%200-A.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/HF%20PP%20om%20respons%20og%20evaluering%20p%C3%A5%20skriftlige%20opgaver.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/HF_Dansk%20som%20andetsprog_fra%20l%C3%A6replan%20til%20undervisning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/Om%20brugen%20af%20symboler%20og%20formler.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/R%C3%A5d%20og%20vink%202020%20STX.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-10/Dannelse%20i%20Kommunikation%20artikelsamling.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-12/FIP-kursus%20SO%20hhx%20dec.%202020.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-01/Ramb%C3%B8ll%202020%20-%20Inspirationskatalog%20om%20Turboforl%C3%B8b%20for%20fagligt%20udfordrede%20elever%20i%208.%20klasse.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-01/Ramb%C3%B8ll%202020%20-%20Praksisrettet%20publikation%20om%20intensive%20l%C3%A6ringsforl%C3%B8b.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-01/Ramb%C3%B8ll%202020%20-%20Vidensark%20om%20Turboforl%C3%B8b%20m%C3%A5lrettet%20udfordrede%20elever%20i%20udskolingen.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-01/Stx_Fysik%20B_formativ%20evaluering%20i%20forhold%20til%20faglige%20m%C3%A5l_v2.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-01/TBC%202018%20-%20Forel%C3%B8bige%20resultater%20fra%20f%C3%B8rste%20runde%20af%20Turboforl%C3%B8b%20til%20ikke-uddannelsesparate.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-02/Gym_mat_EMU_DT_Build.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/gym_naturvidenskabsstrategien_samfundsrelevante%20problemstillinger_udviklingsv%C3%A6rkt%C3%B8j.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/gym_naturvidenskabsstrategien_samfundsrelevante%20problemstillinger_vidensnotat.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/gym_naturvidenskabsstrategien_udviklingsvaerktoej_l%C3%A6ringsf%C3%A6llesskaber_data.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/gym_naturvidenskabsstrategien_udviklingsvaerktoej_l%C3%A6ringsf%C3%A6llesskaber_mal.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/gym_naturvidenskabsstrategien_udviklingsvaerktoej_l%C3%A6ringsf%C3%A6llesskaber_organisering.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/gym_naturvidenskabsstrategien_vidensnotat_profesionelle%20l%C3%A6ringsf%C3%A6llesskaber.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/gym_naturvidenskabsstrategien_vidensnotatudviklingsvaerktoejer%20samlet_l%C3%A6ringsf%C3%A6llesskaber.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/gym_sso_ep_fip_Peter%20Heller%20L%C3%BCtzen%20-%20Elevernes%20skriveudfordringer.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/gym_sso_ep_fip_Tulu%20Hansen%20-%20Faglig%20vejledning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/Htx_engelsk_Opl%C3%A6g%203_Virtuelt%20FIP%20i%20engelsk.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-04/6%20V%E2%94%9C%C2%AArkl%E2%94%9C%C2%AAsning%20pa%E2%95%A0%C3%A8%20B-niveau%20-%20pr%E2%94%9C%C2%AAsentation%20og%20workshop%20ved%20S%E2%94%9C%C2%A9ren%20Korsh%E2%94%9C%C2%A9j%20Laursen.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/gym_naturvidenskabsstrategien_samfundsrelevante%20probelemstillinger_megabyer_Undervisningsforl%C3%B8b_fremtidens_megabyer_samlet.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/Femte%20delrapport%20i%20f%C3%B8lgeforskningsprogrammet%20til%20gymnasiereformen.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/gym_spansk_fip_Karrierel%C3%A6ring%20og%20innovation%20opl%C3%A6g%20ved%20VI%20og%20BHA%20for%C3%A5ret%202021.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/Htx_idr%C3%A6t_Parkour%20-%20Skov%20-%20Forl%C3%B8b%20til%20b-niveau%20-%20Nye%20tendenseri%20dansk%20idr%C3%A6t_0.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/Nyhedsbrev%2038.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/Stx_filosofi_C%20-%20Spm%20Eksamenssp%C3%B8rgsm%C3%A5l-%20L%C3%B8gstrup%2C%20uden%20tekster.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/Stx_filosofi_C-%20Spm%20%20X1%20%28kunstig%20intelligens%20-%20samlet%29.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/Stx_filosofi_C-%20Spm%20%20X2%20%28kunstig%20intelligens%20-%20samlet%29.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/Stx_FIP%20Kulturforst%C3%A5else%20webinar.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/Stx_kulturforst%C3%A5else_Jysk%20direkt%C3%B8r%20efter%20kinesisk%20nedtur.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/Stx_kulturforst%C3%A5else_Jysk%20lukker%20og%20slukker%20sine%20butikker%20i%20Kina.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/Stx_kulturforst%C3%A5else_Jysk%20s%C3%A6lger%20skandinaviske%20dr%C3%B8mme%20i%20Kina.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/Stx_mat_Kommentarer%20og%20evaluering%20-%20mat%20A%20skriftlig%20eksamen%202020_endelig.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-05/Mad_til_hele_verden_Samlet%20forl%C3%B8b.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-05/stx_dansk_Tabeller.Portfolio.%20Katrine%20Haaning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-06/gym_corona_g%C3%A6stel%C3%A6rer_Tony%20Andersen%20og%20Steen%20Beck%20vejledning_0.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-07/gym_corona_g%C3%A6stel%C3%A6rer_Henrik_Midtiby_l%C3%A6rervejledning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-07/gym_corona_g%C3%A6stel%C3%A6rer_Jesper%20Theilgaard_vejledning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-07/gym_corona_g%C3%A6stel%C3%A6rer_Peder%20Frederik%20Jensen_l%C3%A6rervejledning.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2021-07/gym_corona_g%C3%A6stel%C3%A6rer_Sebastian%20Mernild_vejledning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-07/gym_corona_g%C3%A6stel%C3%A6rer_Torben%20M.%20Andersen_l%C3%A6rervejledning.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2018-10/Biologifaget%20i%20et%20f%C3%A6llesskab.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2018-10/Folder_n%C3%A5r%20du%20l%C3%A6ser%20digitale%20tekster_printB.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2018-10/F%C3%A6llesskabende%20historier%2C%20perspektiver%20og%20mystik.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2018-10/plakat_n%C3%A5r%20du%20l%C3%A6ser%20digitale%20tekster_press.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2018-10/til%20konflikt%20i%20klassenf%C3%A6llesskab%20%E2%80%93%20med%20plads%20til%20alle_0.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2018-10/Vi%20unders%C3%B8ger%20cykelbroen%20i%20parken.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2018-12/Skriftlighed%20i%20afs%C3%A6tning%20.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/Eksempler%20til%20praksis.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/Hvordan%20kan%20vi%20f%C3%B8lge%20LGBTI%20elevernes%20trivsel%20.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/It-underst%C3%B8ttet%20inklusion%20-%20Udviklingsredskab.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-01/Plakat%201.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/Plakat%20P%C3%A6dagogisk%20ledelse.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-01/Vidensnotat%20-%20Undervisningsdifferentiering.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/F%C3%B8lgeforskning_gymnasiereform_3.%20delrapport.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-02/Jennifer_Burke_Hansen_funktionel_grammatik.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-03/Digitalisering%20med%20omtanke%20og%20udsyn.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-03/el%20nuevo%20modelo%20de%20negocio%20de%20Inditex.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-04/Digitale%20kompetencer%20og%20komplement%C3%A6r%20faglighed%20i%20engelsk%20opl%C3%A6g%202.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-04/FIP_2019_Opl%C3%A6g_Jonas%20Rasmussen_FV.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-04/Temah%C3%A6fte%20-%20Aktivitetstema_natur.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-05/Evalueringsrapport_%20Styrket%20overgang%20til%20skole%20for%20udsatte%20b%C3%B8rn%20i%20dagtilbud.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-05/Forl%C3%B8b%20i%20A%C3%98_B%26O.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-05/Forunders%C3%B8gelse_ENDELIG%20VERSION.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-05/Guide%20til%20indsatsen%20-%20styrket%20overgang%20til%20skole%20for%20b%C3%B8rn%20i%20dagtilbud_til%20offentligg%C3%B8relse.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-05/Inspirationskatalog%20P%C3%A6dagogisk%20indsats.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-05/Inspirationskatalog%20Samarbejde.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-09/Bilag%202.%20Innovation%20i%20l%C3%A6replanerne%20for%20engelsk%20HHX%20A%20niveau%20og%20HTX%20A-%20og%20B-niveau_.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-10/Nyhedsbrev%2033_august%202019.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-10/HHX%20-%20erhversjura%20-%20nyhedsbrev%20-%20juni%202018.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-10/Innovativ%20undervisning%20og%20l%C3%A6ring%20i%20engelskfaget_F%C3%A6rdig%20version1NY.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-10/LIP-Evaluering.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-10/Nyhedsbrev%2034_oktober%202019_FV.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-10/Nyhedsbrev%2034_oktober%202019_FV.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-10/Vidensnotat%20-%20klasseledelse_GRUD2.pdf https://www.emu.dk/sites/default/files/2019-10/Praksiseksempler_%20Klasseledelse_GYM.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-10/Revideret%20Nyhedsbrev_31_April%202019.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-10/Udviklingsredskab%20%20-%20klasseledelse_GRUD2.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-10/Udviklingsredskab_%20Klasseledelse_GYM.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-10/Vidensnotat_Klasseledelse_GYM.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-11/L%C3%A6rerens%20h%C3%A6fte%20mat%20A%20hhx%202019.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-11/Mellemtest%20morfologi.docx.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-11/Mellemtest%20syntaks.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-12/Epinion%20-%20Kortl%C3%A6gning%20af%20skoledagens%20l%C3%A6ngde%202019_rev.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-12/Negativ%20social%20kontrol%20p%C3%A5%20ungdomsuddannelserne_2019.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-01/Unders%C3%B8gelse%20af%20undervisning%20i%20specialundervisningstilbud_3.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-01/Pixi%20om%20Unders%C3%B8gelse%20af%20undervisning%20i%20specialundervisningstilbud_2.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-02/Eksamen%20p%C3%A5%20C-niveau%2C%20teoretisk%20og%20praktisk.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-02/Gruppedynamikker%20og%20gruppevalg%28Rikke%20Petersen%29.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-02/Viden%20Om%20-%20Professionelle%20l%C3%A6ringsf%C3%A6llesskaber%20-%20udviklingsredskab%20-%20GRUND.PDF https://emu.dk/sites/default/files/2020-02/Viden%20Om%20-%20Professionelle%20l%C3%A6ringsf%C3%A6llesskaber%20-%20udviklingsredskab%20-%20Gym.PDF https://emu.dk/sites/default/files/2020-02/Viden%20Om%20-%20Professionelle%20l%C3%A6ringsf%C3%A6llesskaber%20-%20vidensnotat%20-%20Gym.PDF https://emu.dk/sites/default/files/2020-02/2.%20Redskab_Brug%20af%20data.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-02/4.%20Plakat%20Brug%20af%20data_aarshjul_eksempel.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-02/Innovation%20i%20de%20gymnasiale%20uddannelserNY2.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-02/Intro%20og%20program.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-02/Leder-FIP_2020_hhx%20I%C3%98%20A%C3%98%20og%20V%C3%98.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-02/PET%20opl%C3%A6g%20om%20SOP%20-%20proces.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-02/Viden%20Om%20-%20Professionelle%20l%C3%A6ringsf%C3%A6llesskaber%20-%20vidensnotat%20-%20GRUND.PDF https://emu.dk/sites/default/files/2020-02/Viden%20Om%20PLF_udviklingsredskab_EUD.PDF https://emu.dk/sites/default/files/2020-02/Viden%20Om%20PLF_vidensnotat_EUD.PDF https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/FIP%202020%20feb.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/7047%20SPL%20T02%20Kort_om_Evaluerende_paedagogisk_praksis_16_TRYKFIL.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/7301%20SPL%20T03%20kort_om_For%C3%A6ldresamarbejde_9_TRYKFIL.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/1.%20Viden%20om%20digital%20st%C3%B8j_Vidensnotat.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/FIP%20kursus%202020%20skriftlighed%20og%20formalia.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/FIP%20kursus%20Dansk%20Hhx%202020.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/fip_2018_planer_for_studieomradet.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/fip_studieplan_for_studieomradet_hhx_2017-2020_learnmark_horsens_.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/fip_studieplan_for_studieomradet_hhx_euc_nord.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/FiP-opl%C3%A6g-uden-illustrationer.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/Jutta%20om%20eksamensopl%C3%A6gget%20marts%202020.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/Om%20afsluttende%20opgave%20FIP%20Ide%E2%95%A0%C3%BChistorie%20PPT%202020%5B1%5D.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/Tips%20til%20undervisningen_Dansk_marts20.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/Viden_om_digital_st%C3%B8j_Dilemmakort_5_ERHVERV.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/Viden_om_digital_st%C3%B8j_Dilemmakort_5_GRUNDSKOLE_A.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/Viden_om_digital_st%C3%B8j_Dilemmakort_5_GYMNASIE.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/Viden_om_digital_st%C3%B8j_Dilemmakort_6_GRUNDSKOLE_B.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-04/Erfaringsopsamling_pulje%20til%20styrkelse%20af%20digitale%20kompetencer.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-05/Eksamen_FAQ_HHX%20HTX%20EUX%20Ny%20ordning_Marts%202020.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-05/2%20Signe%20Elise%20Bro%20-%20Eksamen%20p%C3%A5%20b-niveau.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-05/3%20Thomas%20Thomsen%20-%20Inddragelse%20af%20teori%20og%20sociologi%20p%C3%A5%20c%20niveau.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-05/120530%20Censorvejledning%20til%20skriftlig%20dansk%20htx.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-05/Bilag%201%20Rapport%20om%20fundamentalisme.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-05/Bilag%203%20Rapport%20om%20konvertering%20til%20islam.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-05/Eksamen_FAQ_HHX%20HTX%20EUX%20Ny%20ordning_Marts%202020.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-05/el%20nuevo%20modelo%20de%20negocio%20de%20Inditex.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-05/En%20Barcelona%20est%C3%A1n%20hartos%20del%20turismo.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-05/Espa%C3%B1a%20y%20los%20bebes%20robados%20.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-05/HTX_Dansk_De%20nye%20skriftlige%20eksamensgenrer%20%20forventninger%20og%20krav%20%28FIP%20marts%202020%29.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-05/HTX_Dansk_FIP%20kursus%20Dansk%20Htx%202020%20skriftlighed%20og%20formalia.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-05/HTX_SRC_l%C3%A6rervejledning%202020_0.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-05/jovenes%20espanoles%20emigrantes%20en%20busca%20de%20trabajo.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-05/Nyhedsbrev%2035_Marts%202020.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-06/1_Den%20samlede%20rapport%20.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-06/2_Inspirationskatalog%20til%20faglige%20udvalg%20med%20link.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-06/3_Inspirationskatalog%20til%20skoler%20med%20link.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-06/4_Plakat%20faglige%20udvalg.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-06/5_Plakat%20skoler.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-06/Bilag%20-%20Analyse%20af%20karakteristika%20ved%20h%C3%B8jt-%20og%20lavtpr%C3%A6sterende%20skoler.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-06/Midtvejsevaluering%20-%20Fors%C3%B8g%20med%20teknologiforst%C3%A5else.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-06/Rapport%20-%20Analyse%20af%20karakteristika%20ved%20h%C3%B8jt-%20og%20lavtpr%C3%A6sterende%20skoler.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-07/GSK_Praksisfaglighed_dansk.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-07/Nyhedsbrev%2036_Juni_2020docx.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/Fjernundervisning%20i%20gymnasierne_Epinions%20mobiletnografiske%20studie%20en%20uge%20under%20nedlukningen%20i%20maj%202020.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_Teknologiforst%C3%A5else_Midtvejsevaluering_Bilag%201_Metodebilag.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_Teknologiforst%C3%A5else_Midtvejsevaluering_Bilag%202_Tabeller%20og%20%20figurer.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-10/Dagtilbud_langtidseffekt%20af%20spell%20og%20fart%20p%C3%A5%20sproget.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-10/Slutevaluering_satspuljeinitiativ_forebyggelse.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-11/FIP%20%E2%80%93%20Almen%20Sprogforst%C3%A5else%202020.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-12/Schaffalitzky%20-%20FIP%20Studieomr%C3%A5det%20-%20dec%202020.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-01/Gym_fip_Engelsk%20i%20SOP%20FIP%200121_DAG%201.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-01/Engelsk%20i%20SOP%2C%20FIP%200121_DAG%202.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-01/Gym_fip_Opl%C3%A6g%20p%C3%A5%20FIP%20HHX%20f21%20Lone%20K.%20Svarstad%20og%20Anja%20Bols%20Sl%C3%A5ttvik.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-01/Gym_fip_Virtuelt%20FIP%20i%20engelsk_FV.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/overleveringsskemaer%20viden%20om%20forebyggelse%20af%20afkodningsvanskeligheder.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/cases%20og%20sp%C3%B8rgsm%C3%A5l%20viden%20om%20forebyggelse%20af%20afkodningsvanskeligheder.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/dialogkort%20viden%20om%20forebyggelse%20af%20afkodningsvanskeligheder.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/Hhx_%20Dansk_FIP%20kursus%20februar%202021.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/vidensnotat%20viden%20om%20forebyggelse%20af%20afkodningsvanskeligheder.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/%C3%A5rshjul%201%20viden%20om%20forebyggelse%20af%20afkodningsvanskeligheder.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/%C3%A5rshjul%202%20viden%20om%20forebyggelse%20af%20afkodningsvanskeligheder.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/%C3%A5rshjul%203%20viden%20om%20forebyggelse%20af%20afkodningsvanskeligheder.pdf

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Alle ovenstående emner er oprettet som opgaver, der løbende skal løses i forbindelse med videreudvikling og fejlrettelser. Tilgængelighedskravene er tænkt ind i den løbende udvikling og i det redaktionelle arbejde.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.