Tilgængelighedserklæring

Styrelsen for It og Læring forpligter sig til at gøre webstedet https://www.emu.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.emu.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Styrelsen for It og Læring, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.emu.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: En blanding af automatiseret og manuel test, blandt andet med følgende plugins og programmer: QualWeb, Siteimprove Accessibility checker, WAVE Web Accessibility Evaluation Tool og NVDA skærmlæser.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • (Redaktionelt) Dokumenter
  Der er publiceret ca. 3000 pdf-filer på emu.dk. Disse er ved at blive gennemgået og vurderet. Upload af nye dokumenter, der overholder kravene forventes påbegyndt oktober 2021 og frem. Fremadrettet vil filer skulle overholde kravene, før de uploades på sitet.
 • (Teknisk) Flere indholdstyper har unødvendig eller forkert semantisk opmærkning
  Der skal fjernes en lang række unødvendige og forkerte tags. Nogle udstillingsmoduler der linker videre til indhold, har fx flere forskellige semantiske roller i stedet for bare én der beskriver dem. Dette løses løbende i forbindelse med videreudvikling og fejlrettelser.
 • (Teknisk/redaktionelt) Forsiden mangler en "titel"
  Succeskriterium 1.3.1 Information og relationer. Første overskrift på forsiden er på niveau 2.
 • (Teknisk) Id'er er ikke unikke
  4.1.1 Parsing. I en del udstillingsmoduler er der identiske id'er, fx i tekst hvor der er indsat et billede eller video. Det samme gælder i akkordeons, hvor plus-tegnet har samme id som plus-tegnet ved "Siden er sidst opdateret". Enkelte id'er rettes løbende i forbindelse med videreudvikling og fejlrettelser, men omfanget er så stort, at det vil kræve meget udvikling at rette 100%.
 • (Teknisk) Kontrasten er ikke høj nok
  1.4.3 Contrast (Minimum). Kontrasten mellem baggrund og tekst på menuen, knapper, ikoner og links hvor den røde farve er brugt, er ikke høj nok. Det er den heller ikke på skip linket først på alle sider.
 • (Teknisk) Søgeknappen på forsiden mangler alternativ tekst
  1.1.1 Non-text Content. Søgeknappen på forsiden mangler en beskrivende alternativ tekst. Dette løses løbende i forbindelse med videreudvikling og fejlrettelser.
 • (Teknisk) Utydelig markering af links i tekstafsnit og footeren
  Succeskriterium 1.4.1 Brug af farve. Links i footeren er ikke tydeligt nok markeret som links. Links der indgår i tekstafsnit adskiller sig heller ikke tilstrækkeligt fra den omkringliggende tekst, da de kun er angivet med farve.
 • Tomme linktags
  Links til sociale medier i bunden af alle sider har både et udfyldt link der beskriver linket, men også et tomt link. I nogle moduler der udstiller links til andre sider, er der både link på billeder og tekst, hvor billedet mangler linktekst. Dette Det vurderes at skærmlæsere springer over dette tomme link.
 • Tomme beholderelementer
  Overskriftsfelter og listepunkter kan i nogle tilfælde være tomme, fx i tekstafsnit, men det vurderes at disse ignoreres af skærmlæsere. Det samme gælder i moduler, der udstiller links til underside. Dette løses løbende i forbindelse med videreudvikling og fejlrettelser.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Komplekse dokumenter
  Følgende dokumenter vurderes som værende en uforholdsmæssige stor byrde at tilgængeliggøre. Dokumenterne er kendetegnet ved en høj grad af kompleksitet og stort omfang. Desuden har dokumenterne få downloads. "GSK. Talenter. Talentudvikling i skolen.pdf", "Bedømmelseskriterier og -kultur samt talent og fag på højere niveau.pdf", "Håndbog om talentspor og fag på højere niveauer på erhvervsuddannelserne.pdf", "EvalueringFysik-STX-2019-lang-endelig.pdf", hfB Vejledende enkeltopgaver Marts 2019.pdf, hfC Vejledende enkeltopgaver Marts 2019.pdf, Tosprogede. Hele vejen rundt samlet materiale.pdf, Vejledendeopgaver stx A-niveau 2017 reform - Marts 2020.pdf, Vejledendeopgaver stx B-niveau 2017 reform - Marts 2020.pdf, Mat ræsonnement A-niveau FINALE.pdf, Undervisning med praksis.pdf, GSK_Faghæfte_Billedkunst_2020.pdf,   Gsk_faghæfte_biologi.pdf,   GSK_faghæfte_børnehaveklassen_2020.pdf,   GSK_Faghæfte_Dansk som andetsprog_basis.pdf,   GSK_Faghæfte_Dansk som andetsprog_supplerende.pdf,   GSK_Faghæfte_Drama_Valgfag.pdf,   GSK_Faghæfte_Engelsk_2020.pdf,   GSK_Faghæfte_Filmkundskab_Valgfag.pdf,   GSK_Faghæfte_Fransk_2020_1.pdf,   Gsk_faghæfte_fysikkemi.pdf,   Gsk_faghæfte_geografi.pdf,   Gsk_faghæfte_historie.pdf,   GSK_Faghæfte_Håndværk og design_2020.pdf,   GSK_Faghæfte_Håndværk og design_Valgfag.pdf,   GSK_Faghæfte_idræt_2020.pdf,   GSK_Faghæfte_Indvandrersprog.pdf,   Gsk_faghæfte_Kristendomskundskab.pdf,   GSK_Faghæfte_Madkundskab_Valgfag.pdf,   GSK_Faghæfte_Matematik.pdf,   GSK_Faghæfte_Medier_Valgfag.pdf,   GSK_Faghæfte_Modersmålsundervisning.pdf,   GSK_Faghæfte_Musik_2020.pdf,   GSK_Faghæfte_Musik_valgfag_2020.pdf,   Gsk_faghæfte_naturteknologi.pdf,   GSK_Faghæfte_Samfundsfag.pdf,   GSK_Faghæfte_Tysk_2020.pdf. Følgende dokumenter er tilgængeliggjort, men har stadig fejl i kontrastforhold: Inspirationsmateriale om tværprofessionelt samarbejde_0.pdf, Inspirationskatalog - Sprogprøver 1.-9. klasse - FÆRDIG.pdf, GSK_Vejledning_Dansk_2020.pdf, Den sproglige dimension - Sproget som redsab til læring.pdf, GSK_Faghæfte_Fransk_valgfag_2020.pdf, GSK_Faghæfte_Færdselslære_2020.pdf, GSK_Faghæfte_Spansk_forsøgsvalgfag_2020.pdf, GSK_Faghæfte_Spansk_valgfag_2020_0.pdf, GSK_Faghæfte_Tysk_valgfag_2020.pdf, GSK_Læseplan_Fysik og kemi_10. klasse.pdf, GSK_Læseplan_Håndværk og design_Valgfag_0.pdf, GSK_Vejledning_Dansk som andetsprog_supplerende.pdf, GSK_Vejledning_Engelsk_2020.pdf, Gsk_vejledning_fysikkemi.pdf, Gsk_vejledning_geografi.pdf, GSK_Vejledning_Håndværk og design_Valgfag_0.pdf, GSK_Vejledning_Idræt.pdf, GSK_Vejledning_Kristendomskundskab.pdf, GSK_Vejledning_Musik.pdf, Gsk_vejledning_Naturteknologi.pdf, GSK_FællesMål_Madkundskab.pdf, eud_corona_digitale gæstelærerforløb_vejledning_christian arnstedt.pdf,   Lokale undervisningsplan - spørgsmål og svar_0.pdf Filer på denne side https://emu.dk/grundskole/historie/kildearbejde/kilder-og-temaer-illegale-blade : https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/1a%20stem%20blank.pdf, https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/1b%20stem%20blankt%20.pdf, https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/1c%20Hjemmefronten%20valg%201943.pdf, https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/1d%20land%20og%20folk%20om%20valget%201943.pdf, https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/1e%20Danske%20Tidende%20stem.pdf, https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/1f%20de%20frie%20danske%20Stem%20p%C3%A5%20samarbejdspartierne.pdf, https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/1g%20Frit%20Danmark%20-%20Stem%20dansk%20-%20stem%20blankt.pdf, https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/2a%20Land%20og%20Folk%20aug%2043%20Esbjerg%20og%20Odense%20har%20vist%20vejen.pdf, https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/4a%20de%20fri%20danske%20s.%207%20medlidenhed%20med%20tyskrne%20er%20landsforr%C3%A6deri.pdf, https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/4b%20Land%20og%20Folk%20marts%201945%20Ingen%20falsk%20medlidenhed%20%281%29.pdf, https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/5a%20danske%20tidende%20om%20den%20nye%20regerings%20opgaver.pdf, https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/5b%20DKP%20Folkets%20vilje%20Landets%20lov.pdf, https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/5c%20land%20og%20folk%20om%20opgaverne%20efter%20krigen.pdf, https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/5d%20fri%20danmark%20og%20fremtiden%20marts%201945.pdf, https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/5e%20Naar%20DK%20atter%20er%20frit.pdf, https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/viden_om_fravaer_0.pdf, https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Skolevaegring_litteraturstudie_final.pdf, https://emu.dk/sites/default/files/2022-06/L%C3%A6rerens%20h%C3%A6fte%20%20Evalueringskriterier%20for%20skriftlig%20musik%20A%202022_tilgaengelig.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-09/GSK.%20Naturfag.%20Forskning%20og%20viden.%20Resum%C3%A9%20-%20NEUC%27s%20rapport%20om%20evalueringstilgange%20i%20naturfag%20i%20grundskolen.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-05/Bed%C3%B8mmelseskriterier%20og%20-kultur%20samt%20talent%20og%20fag%20p%C3%A5%20h%C3%B8jere%20niveau.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2018-10/Tabelrapport%20-%20Kortl%C3%A6gning%20af%20supplerende%20undervisning%20p%C3%A5%20EUD.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-05/Teamsamarbejde på erhvervsuddannelserne.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/GSK.%20Talenter.%20Talentudvikling%20i%20skolen.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_Matematik_Viden%20om%20penge_regneark_Bilag%201_BANKBOG_MAANEDLIG_INDBETALING.xlsx https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_matematik_Styr%20p%C3%A5%20dine%20penge_bilag%202_%C3%85OP_BEREGNING%20mdl.%20rentesats.xls https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_Matematik_Styr%20p%C3%A5%20dine%20penge_bilag%201_LAAN_MAANEDLIGE_TERMINER.xls https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/5d%20fri%20danmark%20og%20fremtiden%20marts%201945.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/5c%20land%20og%20folk%20om%20opgaverne%20efter%20krigen.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/5b%20DKP%20Folkets%20vilje%20Landets%20lov.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/5a%20danske%20tidende%20om%20den%20nye%20regerings%20opgaver.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/4b%20Land%20og%20Folk%20marts%201945%20Ingen%20falsk%20medlidenhed%20(1).pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/4a%20de%20fri%20danske%20s.%207%20medlidenhed%20med%20tyskrne%20er%20landsforr%C3%A6deri.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/2a%20Land%20og%20Folk%20aug%2043%20Esbjerg%20og%20Odense%20har%20vist%20vejen.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/1g%20Frit%20Danmark%20-%20Stem%20dansk%20-%20stem%20blankt.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/1f%20de%20frie%20danske%20Stem%20p%C3%A5%20samarbejdspartierne.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/1e%20Danske%20Tidende%20stem.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/1d%20land%20og%20folk%20om%20valget%201943.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/1c%20Hjemmefronten%20valg%201943.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-12/GSK_Faghæfte_Færdselslære_2020.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_Vejledning_Billedkunst_2020.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-12/GSK_Vejledning_SSF.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-12/GSK_Læseplan_SSF_4.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2020-12/GSK_faghæfte_SSF.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/1b stem blankt .pdf https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/1a stem blank.pdf https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/Overgange%20PPT%20grundskole%20uddannelsesvejledning.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/Skole-hjem-samarbejde%20-%20PPT.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/PowerPoint%20Viden%20Om%20P%C3%A6dagogisk%20ledelse.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Udvikling%20af%20praksis%20-%20En%20mere%20varieret%20skoledag.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Udvikling%20af%20praksis%20-%20Foraeldresamarbejde.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Udvikling%20af%20praksis%20-%20Fysiske%20rammer.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Udvikling%20af%20praksis%20-%20Samarbejde%20mellem%20skole,%20fritidsliv%20og%20lokalsamfund.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Vidensgrundlag%20-%20En%20mere%20varieret%20skoledag.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Vidensgrundlag%20-%20Foraeldresamarbejde.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Vidensgrundlag%20-%20Fysiske%20rammer.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-03/Udvikling%20-%20Praksis%20Boerneinddragelse.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-03/Vidensgrundlag%20Boerneinddragelse.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-05/GSK%20-%20forl%C3%B8b%20-%20h%C3%A5ndv%C3%A6rk%20og%20design%20-%20lys.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-10/Power%20Point%20-%20klasseledelse_GRUD2.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-02/Pr%C3%A6sentation%20om%20%C3%A6ndringer%20i%20F%C3%A6lles%20M%C3%A5l%20og%20nye%20l%C3%A6seplaner%20og%20undervisningsvejledninger.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-06/8334%20EVA%20VO5%20PPT%20%C3%85rshjul_Skoledata_2_0.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-08/pr%C3%A6s_Argumentation.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/gsk_varieret%20undervisning_livsfilosofi_Identitet.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/gsk_varieret%20undervisning_livsfilosofi_Religionsfilosofi.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2021-01/PowerPoint-Kend-dine-skills-12.1._0.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2021-02/gsk_musik_mindmap%20over%20sammenspil.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2021-02/gsk_naturvidenskabsstrategien_ny%20viden_VidenOm_Power%20Point%20til%20videndeling.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2021-02/gsk_overgange_hvad%20skal%20du%20v%C3%A6lge_final.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/gsk_corona_pr%C3%B8veforberedende%20forl%C3%B8b_%20matematik%20uden%20hj%C3%A6lpemidler.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/gsk_corona_pr%C3%B8veforberedende%20forl%C3%B8b_dansk_mundtlig%20fremstilling.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/gsk_corona_pr%C3%B8veforberedende%20forl%C3%B8b_dansk%20skriftlig%20fremstilling.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/gsk_corona_pr%C3%B8veforberedende%20forl%C3%B8b_l%C3%A6sepr%C3%B8ve.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/gsk_corona_pr%C3%B8veforberedende%20forl%C3%B8b_matematik%20med%20hj%C3%A6lpemidler_0.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/gsk_corona_pr%C3%B8veforberedende%20forl%C3%B8b_mundtlig%20pr%C3%B8ve%20i%20engelsk.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/Pr%C3%A6sentation_til%20skole.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/Pr%C3%A6sentation%20til%20forvaltning.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/gsk_corona_pr%C3%B8veforberedende%20forl%C3%B8b_Retskrivningspr%C3%B8ven.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-01/FIP%2020%20%20EOP%20eksempler.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-01/FIP%20teknisk%20eux%20januar%202020.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-01/Pr%C3%A6sentation%20fra%20eux%20konference.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2018-11/Imperiehistorie.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2018-11/Imperieteori.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-01/Overgange%20PPT%20-%20ungdomsuddannelser.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/PowerPoint%20Viden%20Om%20P%C3%A6dagogisk%20ledelse_0.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-03/Glaciale%20landskaber_kortbilag.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-10/Fra%20DHO%20over%20SRO%20til%20SRP%20-%20FIP-workshop%20Birgitte%20Hedegaard.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-10/Power%20Point_%20Klasseledelse_GYM.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-10/Videnskabsteori%20-%20FIP-workshop%20Mulernes%20Legatskole.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-12/GYM_Nyt%20fra%20fagkonsulenten_G%C3%A5-hjem%20m%C3%B8de%20Herlev_vejlopg%20stx+htx_endelig.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-12/STX_Samfundsfag_Forl%C3%B8b_Bliver%20verden%20bedre_Hvad%20er%20udvikling.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-12/STX_Samfundsfag_Forl%C3%B8b_Bliver%20verden%20bedre_Hvordan%20bidrager%20handel%20og%20bistand%20til%20udvikling.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-12/STX_Samfundsfag_Forl%C3%B8b_Bliver%20verden%20bedre_Hvorfor%20er%20der%20fattigdom%20og%20ulighed.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-12/STX_Samfundsfag_Forl%C3%B8b_Bliver%20verden%20bedre_Komparativ%20metode%20og%20casestudier.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-12/STX_Samfundsfag_Forl%C3%B8b_Bliver%20verden%20bedre_Sociale%20og%20politiske%20forhold.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/Viden_om_digital_st%C3%B8j_PPT_3.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-04/GYM_Informatik_FIP_2020_Erhvervsomr%C3%A5det%20v%20Anders%20Lindskjold.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-05/Rigsf%C3%A6llesskabet.%20Dansk_PP.ppt https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/gym_naturvidenskabsstrategien_samfundsrelevante%20probelemstillinger_megabyer_Bilag%2002_Gruppeproces.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2021-04/gym_naturvidenskabsstrategien_samfundsrelevante%20probelemstillinger_megabyer_Bilag%2003_Etiske%20udfordringer.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2021-06/fip_srp%202021_Slides%20til%20SRP%20FIP%20Jesper%20Holmbach%20og%20Dan%20Jensen.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-11/Det%20professionsrettede%20KS%20-%20FIP%202018.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-11/Enkeltfaglig%20pr%C3%B8ve%20og%20samlet%20forl%C3%B8b%20-%20historie.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-11/Enkeltfaglig%20pr%C3%B8ve%20og%20samlet%20forl%C3%B8b%20-%20religion.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-11/Enkeltfaglig%20pr%C3%B8ve%20og%20samlet%20forl%C3%B8b%20-%20samfundsfag.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-11/Fempunktsbefaling%20(opord)%20FiP.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-11/FIP-opl%E2%94%9C%C2%AAg%20f%E2%94%9C%C2%AArdig%20version.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-11/FIP%20Kultur-%20og%20Samfundsfag%20april%202018.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-11/FIP%20Workshop%20Kultur-%20og%20samfundsfaggruppen.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-11/Opl%E2%94%9C%C2%AAg%20om%20Medborgerskab_demokrati_og_dannelse%20-%20ved%20Lakshmi%20Sigurdsson.ppt https://emu.dk/sites/default/files/2019-11/Profenssionsskolernes%20model%20for%20projekt-%20og%20praktikforl%E2%94%9C%C2%A9b.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-11/Workshop%20-%20Enkeltfaglig%20eksamen%20i%20samfundsfag%20KS%20-%20FIP%202018.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-02/Pr%C3%A6sentation%20workshop%20til%20skoler%20SSO%20opgaveformulering.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/Christian%20Vollmond%20-%20Program%20og%20nyt%20fra%20ministeriet.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/FIP-SSO2018-2019_Elektronisk_underst%C3%B8ttelse_af_SSO-processen.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/Karen%20Steller%20Bjerregaard%20-%20Den%20gode%20opgaveformulering%20i%20SSO.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/PPT%20-%20SSO%20FIP%2023%20oktober%202019.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/SSO_p%C3%A5_Fredericia_Gymnasium_0.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-03/Stig%20Haslund%20-%20tilrettel%C3%A6ggelse,%20stilladsering%20og%20afvikling%20af%20EP.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-04/Claus%20Timm_%20Lars%20om%20eksamen.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-04/ClausTimm_Erik%20Carter.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2019-04/Idegenerering_0.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-01/Den%20gode%20vejledning%20i%20SOP.%20Opl%C3%A6g%20ved%20Gitte%20W.H..pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-01/FIP%20i%20studieomr%C3%A5det%201920%20ver.%206.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-01/FK_opl%C3%A6g%20FIP%20i%20SO%20d.%2018.12.19%20final.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-01/Opl%C3%A6g%20S%C3%B8ren%20Vagner,%20SOP%20proces.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2018-12/%20Intro%20til%20politisk%20kommunikation%20(1).pptx https://emu.dk/sites/default/files/2021-03/SPL_Social%20udvikling_%20Power%20point.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-06/BILAG_Sundhedstjek_opl%C3%A6g1.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-11/Egu%20-%20rammer,%20regler%20og%20case-eksempel.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-12/Powerpoint%20portfoliopr%C3%B8ven.pptx https://emu.dk/sites/default/files/2020-12/Powerpoint%20praktisk%20pr%C3%B8ve%20p%C3%A5%20%C3%A9n%20arbejdsdag.pptx

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Alle ovenstående emner er oprettet som opgaver, der løbende skal løses i forbindelse med videreudvikling og fejlrettelser.. Tilgængelighedskravene er tænkt ind i den løbende udvikling og i det redaktionelle arbejde.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.