Tilgængelighedserklæring

Styrelsen for It og Læring forpligter sig til at gøre webstedet https://www.emu.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.emu.dk?

Du kan kontakte Styrelsen for It og Læring på amb@stil.dk, , hvis du oplever ikketilgængeligt indhold på webstedet.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

  1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
  2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
  3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne a) Det offentlige organ har selv evalueret webstedet, b) Vurdering er foretaget af ekstern part og c) Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Har selv evalueret webstedet.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.


Ikketilgængeligt indhold inddeles jf. webtilgængelighedsloven i tre kategorier – og omhandler funktion eller indhold, der:

  1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
  2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde – dvs. hvis det kræver et uforholdsmæssigt stort stykke arbejde fra myndighedens side, og kun ganske få mennesker har gavn af det. Det kan fx være en rapport eller vejledning, der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
  3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

(Redaktionelt) Dokumenter
Der er publiceret ca. 3000 pdf-filer på emu.dk. De er for nuværende ikke tjekket for, om de lever op til alle krav.
(Teknisk) Flere indholdstyper har unødvendig eller forkert semantisk opmærkning
1.3.1 Info and Relationships. Der skal fjernes en lang række unødvendige og forkerte tags. Forventes løst i 1. kvartal 2020.
(Teknisk) Der mangler tydelig visuel markering ved brug af tastatur
2.4.7 Focus Visible. Der er ikke tydelig visuel markering på elementer i fokus ved brug af tastatur. Forventes løst i 1. kvartal 2020.
(Teknisk/redaktionelt) Forsiden mangler en "titel" og "overskriftsfelter" kan være tomme
1.3.1 Info and Relationships. Første overskrift på forsiden er på niveau 2. overskriftsfelter kan i nogle tilfælde være tomme, men det vurderes at disse ignoreres af skærmlæsere. Forventes løst i 1. kvartal 2020.
(Teknisk) Id'er er ikke unikke
4.1.1 Parsing. På alle sider på niveau 2 i emus taksonomiske opbygning og ned til niveau 5 (nederste niveau i taksonomien) er der to ens id'er i henholdsvis inputfeltet til søgning og til nyhedsbrevstilmelding. Forventes løst i 1. kvartal 2020.
(Teknisk) Kontrasten er ikke høj nok
1.4.3 Contrast (Minimum). Kontrasten mellem baggrund og tekst på menuen, knapper, ikoner og links hvor den røde farve er brugt, er ikke høj nok. Det er den heller ikke på skip linket først på alle sider. Forventes løst i 1. kvartal 2020.
(Teknisk) Søgeknappen på forsiden mangler alternativ tekst
1.1.1 Non-text Content. Søgeknappen på forsiden mangler en beskrivende alternativ tekst. Forventes løst i 1. kvartal 2020.
(Teknisk) Utydelig markering af links i footeren
1.4.1 Use of Color. Links i footeren er ikke tydeligt nok markeret som links. Forventes løst i 1. kvartal 2020.
(Teknisk) Links fra ikoner mangler alternativ tekst
2.4.4 Link Purpose (In Context). Links til sociale medier mangler en forklarende alternativ tekst. Forventes løst i 1. kvartal 2020.

Uforholdsmæssig stor byrde

Alle dokumenttyper der kan downloades
Dokumenterne er lavet både internt og eksternt af mange forskellige. Langt de fleste dokumenter vurderes at have en meget lille målgruppe.

Funktion eller indhold, der ikke er omfattet af loven

Initiativer for at opnå en højere grad af tilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse: "Alle ovenstående emner er oprettet som opgaver, der skal udvikles i første kvartal 2020. Tilgængelighedskravene bliver tænkt ind i den løbende udvikling og i det redaktionelle arbejde."

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om lov om webtilgængelighed overholdes. Hvis du oplever, at et websted ikke lever op til kravene og ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du skrive til wa-tilsyn@digst.dk.