Tilgængelighedserklæring

Erhvervsministeriet Departementet forpligter sig til at gøre webstedet https://em.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://em.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Erhvervsministeriet Departementet, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://em.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: For så vidt angår dokumenter på hjemmesiden tilgængeliggøres disse løbende i takt med udgivelse ved hjælp af værktøjet Accessibility Assistant. For så vidt angår selve hjemmesiden anvendes et integreret tilgængelighedsværktøj løbende til at sikre webtilgængelighed på siden.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Visse politiske udspil, aftaler mv.
  Grafisk fremstilling af politiske udspil og aftaler vil ofte ikke kunne tilgængeliggøres samtidig med udgivelsestidspunktet jf. korte deadlines. Det tilstræbes, at disse løbende erstattes af tilgængelige versioner.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Større publikationer
  Enkelte større publikationer er ikke gjort tilgængelige, da disse vurderes som værende en uforholdsmæssig stor byrde sammenlignet med besøgstal for dokumenter af ældre karakter. Brugere er imidlertid velkomne til at henvende sig til ministeriet, hvis de har brug for hjælp til at tilgå ikke-tilgængeliggjort materiale. Det kan ske på em@em.dk.

Ikke omfattet af loven

 • Dokumenter offentliggjort før 23. september 2018
  Dokumenter lagt på websitet før den 23. september 2018 er ikke gjort tilgængelige.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Ministeriet arbejder aktivt og løbende på at gøre hjemmesiden og dokumenter på siden tilgængelige. I forbindelse med oprettelsen af ny hjemmeside ultimo 2023 er siderne systematisk gennemgået ved hjælp af et webintegreret tilgængelighedsværktøj. Der er således screenet for eksempelvis manglende alt-tekster på billeder, døde links, kodning af overskrifter mv. Når nye sider fremover oprettes, vil tilgængelighedsværktøjet ligeledes blive anvendt. Ministeriet bestræber sig på, at alle dokumenter, som fremadrettet offentliggøres på hjemmesiden, er tilgængelige, men nogle dokumenter vil ikke kunne tilgængeliggøres samtidig med udgivelsestidspunktet jf. korte deadlines. Disse vil løbende blive erstattet af tilgængelige versioner. Desuden arbejder ministeriet løbende på at tilgængeliggøre evt. resterende dokumenter jf. note om visse større publikationer/udspil/aftaler, der er lagt på Erhvervsministeriets hjemmeside efter den 23. september 2018. Ministeriet arbejder ud fra et princip om tilbagevendende opdateringsprocesser, hvor sider systematisk tjekkes ved hjælp af tilgængelighedsværktøj. Endvidere arbejder ministeriet fremadrettet på at benytte html-publikationer på siden.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.