Tilgængelighedserklæring

S/I Erhvervshus Fyn forpligter sig til at gøre webstedet https://ehfyn.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://ehfyn.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte S/I Erhvervshus Fyn, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://ehfyn.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Websitet er blevet crawlet via Siteimprove i forbindelse med forespørgsel på indkøb af licens, den 20/10 og fik en umiddelbar score på 83,8% i forhold til overholdelse af webtilgængelighed. S/I Erhvervshus Fyn står over for at skulle have nyt website og CMS system, som Erhvervshusene i samarbejde med Erhvervsstyrelsen udvikler - der kører en tæt proces mellem disse partnere nu og mere intensivt i perioden februar 2021 og frem indtil forventet lancering i Q2 2021. Et eksempel på et af de områder som i gennemgangen blev nævnt kan henføres enten til designmæssige eller skabelonmæssige ændringer – der økonomisk eller ressourcemæssigt vil være tidskrævende og det vurderes derfor at være uhensigtsmæssigt at ændre, når der i 2021 kommer et helt nyt website, hvor der er taget højde for dette. Erhvervshus Fyn har derfor vurderet at en mere omfattende analyse og implementering af kravene til webtilgængelighed på ehfyn.dk på nuværende tidspunkt vil være en uforholdsmæssig stor byrde såvel økonomisk som medarbejderressourcemæssigt jf. Lov om webtilgængelighed §3, stk. 2 og har derfor truffet beslutning om midlertidigt at undlade at opfylde lovkravene, indtil det nye website er implementeret.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Generelt
  Websitet er blevet crawlet via Siteimprove i forbindelse med forespørgsel på indkøb af licens, den 20/10 og fik en umiddelbar score på 83,8% i forhold til overholdelse af webtilgængelighed. S/I Erhvervshus Fyn står over for at skulle have nyt website og CMS system, som Erhvervshusene i samarbejde med Erhvervsstyrelsen udvikler - der kører en tæt proces mellem disse partnere nu og mere intensivt i perioden februar 2021 og frem indtil forventet lancering i Q2 2021. Et eksempel på et af de områder som i gennemgangen blev nævnt kan henføres enten til designmæssige eller skabelonmæssige ændringer – der økonomisk eller ressourcemæssigt vil være tidskrævende og det vurderes derfor at være uhensigtsmæssigt at ændre, når der i 2021 kommer et helt nyt website, hvor der er taget højde for dette. Erhvervshus Fyn har derfor vurderet at en mere omfattende analyse og implementering af kravene til webtilgængelighed på ehfyn.dk på nuværende tidspunkt vil være en uforholdsmæssig stor byrde såvel økonomisk som medarbejderressourcemæssigt jf. Lov om webtilgængelighed §3, stk. 2 og har derfor truffet beslutning om midlertidigt at undlade at opfylde lovkravene, indtil det nye website er implementeret.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Generelt
  Websitet er blevet crawlet via Siteimprove i forbindelse med forespørgsel på indkøb af licens, den 20/10 og fik en umiddelbar score på 83,8% i forhold til overholdelse af webtilgængelighed. S/I Erhvervshus Fyn står over for at skulle have nyt website og CMS system, som Erhvervshusene i samarbejde med Erhvervsstyrelsen udvikler - der kører en tæt proces mellem disse partnere nu og mere intensivt i perioden februar 2021 og frem indtil forventet lancering i Q2 2021. Et eksempel på et af de områder som i gennemgangen blev nævnt kan henføres enten til designmæssige eller skabelonmæssige ændringer – der økonomisk eller ressourcemæssigt vil være tidskrævende og det vurderes derfor at være uhensigtsmæssigt at ændre, når der i 2021 kommer et helt nyt website, hvor der er taget højde for dette. Erhvervshus Fyn har derfor vurderet at en mere omfattende analyse og implementering af kravene til webtilgængelighed på ehfyn.dk på nuværende tidspunkt vil være en uforholdsmæssig stor byrde såvel økonomisk som medarbejderressourcemæssigt jf. Lov om webtilgængelighed §3, stk. 2 og har derfor truffet beslutning om midlertidigt at undlade at opfylde lovkravene, indtil det nye website er implementeret.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi arbejder på at sikre, at nyt materiale der bliver lagt på websitet og sider der oprettes, i perioden indtil nyt website er implementeret, har en så høj grad af webtilgængelighed, som sitet tillader.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.