Tilgængelighedserklæring

Erhvervsakademi Aarhus forpligter sig til at gøre webstedet https://www.eaaa.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.eaaa.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Erhvervsakademi Aarhus, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.eaaa.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Tilgængelighedscheck via scanningsværktøjet Monsido på niveau A og AA. Samt selvevaluering i samarbejde med webbureauet Illumi, 8000 Aarhus C.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Rækkefølge og korrekt markering af Headings
  2.4.6: Headings and Labels (AA) & 1.3.1: Info and relationship (A). På få sider overholder vi ikke korrekt rækkefølge af Headings. Dette skyldes udelukkende fejl fra redaktørernes side, og der skal derfor løbende arbejdes manuelt på at rette fejlene og på, at nyt indhold overholder korrekte rækkefølge af headings. Der er udarbejdet en fælles redaktørvejledning til at understøtte dette arbejde. Derudover retter vi løbende – men hjælp fra scanningsværktøjet Monsido –rækkefølge af headings på sider med fejl.
 • Tabeller
  1.3.1: Info and relationsship (A). Tabeller mangler korrekt opmærkning, bl.a. id, headers, scope attributes til korrekt identifikation af celler og tabellens struktur. Tabeller anvendes i begrænset omfang til ikke-vigtigt indhold. Vi arbejder løbende med at fjerne indhold fra tabeller og i stedet præsentere det i mere tilgængelige elementer. Alle tabeller med fejl forventes fjernet og erstattet af andre formater i løbet af 1. halvår 2023.
 • Farvekontrast mellem hoover-effekt og baggrund
  1.4.3: Contrast (AA). Der er pt. ikke tilstrækkelig kontrast mellem hoover-farven på visse elementer på siden og baggrunden. I 2. halvår 2023 bliver siden opdateret med nyt design, hvormed denne udfordring løses.
 • Unikke ID på indholdselementer på en side
  4.1.1: Parsing (A). På få sider har vi ikke unikke ID på sidens indholdselementer. Dette skyldes udelukkende fejl fra redaktørernes side, og der skal derfor løbende arbejdes manuelt på at rette fejlene og på, at nyt indhold overholder kravet om unikke ID. Der er udarbejdet en fælles redaktørvejledning til at understøtte dette arbejde. Derudover retter vi løbende – men hjælp fra scanningsværktøjet Monsido – evt. ID-dubletter.
 • Pdf’er med kursusdatoer for fag/kurser på efteruddannelser
  På mange af vores fag/kurser ligger kursusdatoerne i mødeplaner, som er lagt på siden som pdf’er. De pdf’er er ikke tjekket for, om de overholder krav om webtilgængelighed. I 2023 vil vi arbejde på at sikre en proces eller teknik, som gør, at kursusdatoerne kan præsenteres i tilgængelige pdf’er eller et andet tilgængeligt format.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Pdf’er: Udløbne studieordninger er ikke gjort tilgængelige
  På næsten alle uddannelser ligger der på hjemmesiden pdf'er med udløbne studieordninger, som de facto ikke efterspørges/læses. Disse pdf’er er ikke tjekket for, om de overholder krav om webtilgængelighed, da alle nuværende/fremtidige studerende følger nye studieordninger (som er gjort tilgængelige). Det vil være en uforholdsmæssigt stor byrde for os at optimere disse 100+ filer, der ikke er nødvendige for aktive administrative processer.
 • Pdf’er: Forskningsformidling er ikke gjort tilgængeligt
  Den forskningsformidling, vi har på hjemmesiden, indeholder en stor mængde pdf’er, e-bøger og andre filer med artikler, working papers, publikationer, præsentationer osv, som ikke er tjekket for, om de overholder krav om webtilgængelighed. Det vil være en uforholdsmæssigt stor byrde for os at optimere disse filer, som produceres hos den enkelte forsker og ikke har betydning for aktive administrative processer.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi gennemgår løbende siden, med hjælp fra værktøjet Monsido, for udfordringer med tilgængeligheden (fx rækkefølge af headings og ID’er). Fejl, vi opdager – både tekniske og redaktionelle – udbedres løbende. Vi arbejder i 1. halvår 2023 særligt på at løse de konkrete problemer med tabeller permanent. Vi optimerer løbende alle pdf'er (og andre filer), der er vigtige for vores kerneydelser og aktive administrative processer, fx optag på en uddannelse. I 2021 udarbejdede vi en vejledning ang. webtilgængelighed til alle redaktører og administratorer på siden, så ”best practice” ang. webtilgængelighed også indarbejdes i de daglige arbejdsgange med webindholdet. Denne vejledning opdateres løbende.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.