Tilgængelighedserklæring

Erhvervsakademi Aarhus forpligter sig til at gøre webstedet https://www.eaaa.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.eaaa.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Erhvervsakademi Aarhus, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.eaaa.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Tilgængelighedscheck via scanningsværktøjet Monsido på niveau A og AA. Samt selvevaluering.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Rækkefølge og korrekt markering af Headings
  2.4.6: Headings and Labels (AA) & 1.3.1: Info and relationship (A). På enkelte Ikke alle sider overholder vi ikke korrekt rækkefølge af Headings. Dette skyldes udelukkende fejl fra redaktørernes side, og der skal derfor løbende arbejdes manuelt på at rette fejlene og på, at nyt indhold overholder korrekte rækkefølge af headings. Der er udarbejdet en fælles redaktørvejledning til at understøtte dette arbejde. Derudover retter vi løbende – men hjælp fra scanningsværktøjet Monsido –rækkefølge af headings på sider med fejl.
 • Tabeller
  1.3.1: Info and relationsship (A). Tabeller mangler korrekt opmærkning, bl.a. id, headers, scope attributes til korrekt identifikation af celler og tabellens struktur. Tabeller anvendes i begrænset omfang til ikke-vigtigt indhold. Vi arbejder løbende med at fjerne indhold fra tabeller og i stedet præsentere det i mere tilgængelige elementer. Alle tabeller med fejl forventes fjernet og erstattet af andre formater i løbet af 1. halvår 2022.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Udløbne studieordninger i pdf'er er ikke optimeret
  Næsten alle uddannelser har pdf'er med udløbne studieordninger på www, som de facto ikke efterspørges/læses. De filer er ikke optimerede, da alle nuværende/fremtidige studerende kommer ind på nye studieordninger. Det vil være en uforholdsmæssigt stor byrde at optimere disse 100+ filer. Akademiet arbejder på en tilgængelighedsoptimeret løsning til fremtidige studieordninger, så de ikke er pdf'er.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi gennemgår løbende siden, med hjælp fra værktøjet Monsido, for udfordringer med tilgængeligheden. Mindre fejl – både tekniske og redaktionelle – tilrettes løbende. Vi arbejder i 2022 på at løse de konkrete problemer med tabeller og rækkefølge af Headings. Vi optimerer alle pdf'er, der er vigtige for vores kerneydelser, fx optag på en uddannelse. Vi arbejder på at implementere en bedre intern proces, så decentrale indholdsleverandører på akademiet kan lave pdf'er, der overholder standarderne. Der er i 2021 udarbejdet en vejledning ang. webtilgængelighed til alle redaktører og administratorer på siden, så ”best practice” ang. webtilgængelighed også indarbejdes i de daglige arbejdsgange med webindholdet.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.