Tilgængelighedserklæring

Danmarks Tekniske Universitet forpligter sig til at gøre webstedet https://www.dtu.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.dtu.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Danmarks Tekniske Universitet, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.dtu.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Sitet er gennemgået bl.a. ved hjælp af Wave accessability tool.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Billeder
  Der kan forekomme billeder uden alternativ tekst.
 • Kontrast
  Der kan forekomme tekst skrevet på billeder, som ikke giver tilstrækkeligt kontrastforhold mellem forgrund og baggrund. Der er implementeret et værktøj der gør det muligt at dæmpe billedernes farver, således at der opnås tilstrækkelig kontrast, men der kan forekomme steder hvor funktionen ikke er aktiveret.
 • Links
  Der kan forekomme links uden tekst, hvilket kan gøre det vanskeligt at afkode linkets formål.
 • Vedhæftede dokumenter
  Der kan forekomme dokumenter (pdf, doc) som ikke er fuldt tilgængelige. Ved forespørgsel til konkrete dokumenter sørger vi så vidt muligt for at fremskaffe en revideret version som er tilgængelig.
 • Knapper
  Der kan forekomme knapper som ikke har tilstrækkelig forklarende tekst, hvilket kan gøre dem vanskelige at afkode.
 • Tabeller
  Der anvendes tabeller på nogle sider, selvom disse ikke er fuldt tilgængelige via skærmlæsere. Vi forsøger at undgå brug af tabeller og supplere med alternativ tekst.
 • Semantisk struktur
  Der kan foreskomme sider som ikke har en korrekt sematisk struktur (H1, H2 osv.).

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Dokumenter (PDF-filer)
  For at efterleve lovgivningen kræves licensbaserede værktøjer til et stort antal brugere, hvilket giver en uforholdsmæssig stor byrde. Vi forsøger så vidt muligt at oprette almindelige indholdssider frem for PDF'er, men dette er ikke muligt for forskningspublikationer, rapporter osv. Ved forespørgsel til konkrete dokumenter sørger vi så vidt muligt for at fremskaffe en revideret version som er tilgængelig.

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

DTU er i gang med en større renovering af vores hjemmesider og der vil i den forbindelse blive introduceret et nyt design, hvor alle nye elementer bliver testet for tilgængelighed. Implementeringen af det nye design er påbgyndt i 2021 og vil herefter blive rullet ud til alle sites på DTU. Status 2023: De fleste større hjemmesider er omlagt, men der er fortsat projektsider som lever videre i et ældre design. Vi fortsætter arbejdet med at nedlægge forældede sites og opretter kun nyt indhold efter moderne standarder. Vi arbejder løbende med at teste ny funktionalitet for tilgængelighed og vejleder vores redaktører i hvordan man sikrer compliance.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.