Tilgængelighedserklæring

Danske Tale-, Høre- og Synsinstitutioner forpligter sig til at gøre webstedet http://dths.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på http://dths.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Danske Tale-, Høre- og Synsinstitutioner, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på http://dths.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har vurderet ud fra Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 https://www.w3.org/Translations/WCAG21-da-20191211/

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Overskrifter
  Overskrifter er ikke anvendt logisk ofte anvendes alene overskrift 2 (fastlagt i CMS-systemet)
 • Informationer og relationer
  CMS-opsætningen viser ikke alle tekstfelter ved alternative visninger
 • Anvendelse af tabulator ved kompenserende teknologier
  Væsentlige indholdsfelter (tekst) bliver ikke markeret ved anvendelse af tabulator
 • Alternativ tekster link
  CMS-systemet tillader ikke anvendelse af alternativ tekster ved alle link. Detgælder mange link af typen "Læs videre"
 • Farvekontraster
  Farvekontrasterne er ikke optimale

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Faglige rapporter i pdf-format.
  DTHS.dk indeholder en del faglige rapporter og udgivelser i pdf-format. Det vurderes at være en uforholdsmæssig stor byrde, at konvertere disse.

Ikke omfattet af loven

 • DTHS.dk
  DTHS anser egentlig ikke DTHS.dk for omfattet af lovgivningen om webtilgængelighed, da DTHS er en ikke lovfæstet sammenslutning af offentlige institutioner. Men da DTHS er en organisation, hvor medlemsinstitutionerne arbejder med rehabilitering af mennesker med funktionnedsættelser, herunder tilgængelighed ønsker vi i DTHS at DTHS.dk opfylder kravene til et tilgængeligt websted , hvilket er baggrunden for udfyldelsen af tilgængelighedserklæringen.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi anser det ikke for muligt at tilrette det nuværende CMS-system, idet det vil være en uforholdsmæssigt stor økonomisk byrde, hvilket er bekræftet af den nuværende leverandør. Vi forventer i det kommende halve år frem til vores generalforsamling i maj 2020, at gennemføre en afdækning af vore behov, samt kunne præsentere en løsning, der tilgodeser vore behov og kravene i Lov om webtilgængelighed i nødvendigt omfang.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.