Tilgængelighedserklæring

Danmarks Statistik forpligter sig til at gøre webstedet https://www.dst.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.dst.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Danmarks Statistik, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.dst.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Primært automatiseret test men suppleret med kvalitative evalueringer.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Grafer, figurer og kort
  Datavisualiseringer i form af grafer, figurer og kort i vores udgivelser såsom Nyt fra Danmarks Statistik og Bag tallene er ikke tilgængelige.
 • HTML bruges til formatering
  HTML bruges nogle steder til formatering af indhold. Vi arbejder løbende på at ændre dette, så der enten bruges CSS til formatering eller anvendes korrekt semantisk opmærkning.
 • Kontrast
  Enkelte steder er kontrasten mellem tekst og baggrund ikke tilstrækkelig høj. Dette arbejder vi løbende på at løse.
 • Alt-tekster på billeder
  Enkelte billeder mangler alternative tekster. Dette arbejder vi løbende på at løse.
 • PDF-dokumenter
  PDF-dokumenter er ikke tilgængelige. Dette gælder bl.a. Nyt fra Danmarks Statistik i PDF-udgave, Analyser, Publikationer, Udvalgsreferater, Vejledninger til brug ved indberetning, Modelgruppe-papirer vedr. ADAM-modellen, Dokumentationsrapporter ifm. international rådgivning, dokumentationspapirer som ikke ligger i standardsystemet samt diverse adhoc-producerede dokumenter. Brugere, der har udfordringer med at tilgå indholdet i et dokument, kan kontakte Danmarks Statistik, og vi vil forsøge at gøre det konkrete indhold tilgængeligt for brugeren i en anden form. De PDF-dokumenter, der sendes til virksomheders digitale postkasse eller e-mailadresse i forbindelse med anmodning om lovpligtig indberetning, arbejder vi p.t. på at omlægge til tilgængeligt HTML-format. Vi forventer, dette er sket inden udgangen af 2023.
 • Undervisningssitet "Mit liv med statstik"
  En del af undervisningsmaterialet er digitale escape rooms, der ikke lever op til webtilgængelighedskravene. Escape room’ene understøtter undervisningen, men den faglige læring er ikke afhængig af, at eleverne gennemfører disse escape rooms.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Indberetningsblanketter
  Indberetningsblanketter på Virk.dk til virksomheder, der udvælges til statistik-indberetning, er ikke tilgængelige, da det vil udgøre en uforholdsmæssig stor og omkostningstung byrde. Telefoninterviews tilbydes som et mere brugervenligt alternativ til indtastning i blanketter, der typisk fordrer oversigt over og af-stemning mellem en række forskellige økonomiske oplysninger.
 • ADAM-modelvejledninger og -multiplikatorer, grunddatabank samt bilag til højkvalitetsvariable
  Danmarks Statistik publicerer en række data til brug i bl.a. forskning og detaljerede økonomiske beregninger. Disse lever ikke op til alle tilgængelighedskravene – bl.a. mangler siderne sprogangivelse og overskrifter. Grundet indholdets meget specialiserede karakter vil ressourcer brugt på dette komme meget få brugere til gode. Brugere, der har problemet med at tilgå eller læse indholdet, kan kontakte Danmarks Statistik, og vi vil forsøge at gøre det konkrete indhold tilgængeligt for brugeren i en anden form.

Ikke omfattet af loven

 • Historisk statistik
  Historisk statistik, der er skannet fra skriftlige kilder, er ikke tilgængeligt pga. manglende automatiserede og omkostningseffektive løsninger, der ukompliceret kan udtage teksten og omforme den til indhold, der er foreneligt med til-gængelighedskravene (jf. Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer §1 stk. 5 afsnit 6b).

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Danmarks Statistik gennemfører løbende automatiserede test af webtilgængeligheden på sitet, og de fejl og mangler, der findes, bliver søgt udbedret.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.