Tilgængelighedserklæring

Danmarks Statistik forpligter sig til at gøre webstedet https://www.dst.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.dst.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Danmarks Statistik, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.dst.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Primært automatiseret test men suppleret med kvalitative evalueringer.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Grafer, figurer og kort
  Datavisualiseringer i form af grafer, figurer og kort er endnu ikke tilgængelige. Vi forventer, at dette er løst for statistik-emnesiderne med udgangen af 2020, og vi arbejder på en løsning på lidt længere sigt for grafer, figurer og kort i vores udgivelser såsom Nyt fra Danmarks Statistik og Bag tallene.
 • Tabeller
  Der er en række tabeller på bl.a. emnesider og i Bag tallene-artikler, som ikke er tilgængelige. Dette forventes løst i 2021.
 • Tastaturnavigation
  Navigationsmenuen kan ikke betjenes med tastatur på en meningsfuld måde. Dette arbejde er i gangsat og forventes løst i 2021. Enkelte sider/løsninger kan ikke betjenes med tastatur på en optimal måde. Dette gælder bl.a. nyhedsbrevtilmeldingen og filtrering af lister. Dette forven-tes løst i 2021. Søgefeltet kan ikke tilgås med tastaturnavigation. Dette arbejde er i gangsat og forventes løst i 2021.
 • Inputfelter og valgbokse
  En række inputfelter og valgbokse har ingen beskrivelse. Dette forventes løst med udgangen af 2020.
 • Listefiltrering
  En række listefiltreringer mangler en submit-knap. Dette forventes løst med udgangen af 2020.
 • HTML bruges til formatering
  HTML bruges nogle steder til formatering af indhold. Vi arbejder løbende på at ændre dette, så der enten bruges CSS til formatering eller anvendes korrekt semantisk opmærkning.
 • Kontrast
  Enkelte steder er kontrasten mellem tekst og baggrund ikke tilstrækkelig høj. Dette arbejder vi løbende på at løse.
 • Alt-tekster på billeder
  Enkelte billeder mangler alternative tekster. Dette arbejder vi løbende på at løse.
 • PDF-dokumenter
  PDF-dokumenter er ikke tilgængelige. Dette gælder bl.a. Nyt fra Danmarks Statistik i PDF-udgave, Analyser, Publikationer, Udvalgsreferater, Vejledninger til brug ved indberetning, Modelgruppe-papirer vedr. ADAM-modellen, Dokumentationsrapporter ifm. international rådgivning, dokumentationspapirer som ikke ligger i standardsystemet samt diverse adhoc-producerede doku-menter. Vi forventer, at vi i 2021 kan producere nye PDF-dokumenter, som overholder tilgængelighedskravene. Tabeller vil dog ikke blive detaljeret opmærket, men der vil være referencer til Statistikbanken, hvor data kan findes. Indtil den tekniske løsning er på plads, kan brugere, der har udfordringer med at tilgå ind-holdet i et dokument, kontakte Danmarks Statistik, og vi vil forsøge at gøre det konkrete indhold tilgængeligt for brugeren i en anden form. Anmodning om lovpligtig indberetning: PDF-filer, der sendes til virksomheders digitale postkasse, er ikke webtilgængelige. Der arbejdes p.t. på at gøre alle henvendelser til virksomheder tilgængelige ved omlægning til HTML.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Indberetningsblanketter
  Indberetningsblanketter på Virk.dk til virksomheder, der udvælges til statistik-indberetning, er ikke tilgængelige, da det vil udgøre en uforholdsmæssig stor og omkostningstung byrde. Telefoninterviews tilbydes som et mere brugervenligt alternativ til indtastning i blanketter, der typisk fordrer oversigt over og af-stemning mellem en række forskellige økonomiske oplysninger.
 • ADAM-modelvejledninger og -multiplikatorer, grunddatabank samt bilag til højkvalitetsvariable
  Danmarks Statistik publicerer en række data til brug i bl.a. forskning og detaljerede økonomiske beregninger. Disse lever ikke op til alle tilgængelighedskravene – bl.a. mangler siderne sprogangivelse og overskrifter. Grundet indholdets meget specialiserede karakter vil ressourcer brugt på dette komme meget få brugere til gode. Brugere, der har problemet med at tilgå eller læse indholdet, kan kontakte Danmarks Statistik, og vi vil forsøge at gøre det konkrete indhold tilgængeligt for brugeren i en anden form.

Ikke omfattet af loven

 • Historisk statistik
  Historisk statistik, der er skannet fra skriftlige kilder, er ikke tilgængeligt pga. manglende automatiserede og omkostningseffektive løsninger, der ukompliceret kan udtage teksten og omforme den til indhold, der er foreneligt med til-gængelighedskravene (jf. Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer §1 stk. 5 afsnit 6b).

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Dst.dk og statistikbanken.dk er netop blevet gennemgået af en ekstern rådgivningsvirksomhed inden for webtilgængelighed. Resultatet af gennemgangen vil danne grundlag for det videre arbejde med at optimere tilgængeligheden. Her-udover gennemfører Danmarks Statistik løbende automatiserede test af web-tilgængeligheden på sitet, og de fejl og mangler, der findes, bliver udbedret. Der arbejdes konkret på at forbedre tilgængeligheden af tabeller og figurer samt PDF-dokumenter.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.