Tilgængelighedserklæring

Dansk Sprognævn forpligter sig til at gøre webstedet https://dsn.dk/ tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://dsn.dk/?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Dansk Sprognævn, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://dsn.dk/

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Brugertest. Monitoreringsrapport af Digitaliseringsstyrelsen: 413/500. De to væsentligste mangler i denne rapport er udbedret efter monitoreringen: Monitoreringen viser væsentligst problemer med ændring af tekststørrelse og farvekontrast. Alle monitoreringsrapporten arbejdes der med at udbedre af Sprognævnets webpartner, og disse vil være senest være udbedret i løbet af 4. kvartal 2024. Det antages således at scoren for webstedet (i monitoreringsrapporten er scoren 413/500) i år vil nå over de krævede 476/500 som skal til for at dsn.dk overholder standarden om webtilgængelighed fuldt ud.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

Intet at angive

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Tilgængelige alternativer
  Indhold og information på dsn.dk kan også fås ved direkte henvendelse til Dansk Sprognævn, fx via mail eller via Spørgetelefonen (hvor alle danskere kan ringe og spørge til sproget). Al information om retskrivning (herunder retskrivningsreglerne og Retskrivningsordbogen) samt en meget stor række artikler og sider og beskrivelser af dansk (tilsvarende hvad der findes på dsn.dk) findes også på sproget.dk (som i løbet af 2023 kommer i ny og forbedret version, også hvad angår webtilgængelighed). En ny udgave af Retskrivningsordbogen udkommer ultimo 2024, og den planlægges som et digitalt produkt med egen url (og en websiden som vil udformes i overensstemmelse med kravene til webtilgængelighed).

Ikke omfattet af loven

Ikke udfyldt

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Dansk Sprognævn arbejder kontinuerligt med at forbedre webtilgængeligheden på dsn.dk (html-sider). De væsentligste sider er siderne om retskrivningsreglerne, herunder Retskrivningsordbogen, for netop siderne om retskrivning udgør de ti mest besøgte sider på dsn.dk (jf. egne undersøgelser via Google Analytics). Resultaterne fra opslag i Retskrivningsordbogen fremstår sort på hvidt og således med størst mulig kontrast. Alle andre sider bruges i langt mindre omfang. Ingen af siderne på dsn.dk er nødvendige for aktive administrative processer. Egne tiltag har sikret af dsn.dk’s pdf.-filer og andre dokumenter (publiceret efter 23.9.2018) fra 3. kvartal 2021 er gjort og fremover gøres webtilgængelige.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.