Tilgængelighedserklæring

HOFOR forpligter sig til at gøre webstedet https://driftsinfo.net tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://driftsinfo.net?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte HOFOR , hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://driftsinfo.net

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Primo august 2020 har specialkonsulenter i webtilgængelighed fra Diversa Docs lavet en fuld tilgængelighedsvurdering af webstedet. Centrale elementer er hovedsageligt vurderet manuelt.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser:

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Alternative tekster til dekorative billeder
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 1.1.1 – Ikke-tekstbaseret indhold (A) Der er dekorative illustrationer, som har tilknyttet alternative tekster. I et andet tilfælde er der forstyrrende og ikke-beskrivende alternative tekst. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Overskrifter mangler semantisk kodning
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 1.3.1 – informationer og relationer (A) Der forekommer tekst der visuelt fremstår som overskrifter, men som ikke semantisk er kodet som overskrifter. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Lav kontrast ifm. Cookie informationsvindue-ikoner i accordion
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 1.4.3 – kontrast (minimum) (AA) Kontrastforholdet mellem farven på ikonerne og baggrundsfarven, vedr. ikoner anvendt i Cookie information er for lav. Diversa Docs Asbjørn Fangel-Hansen CEO 28 90 03 06 | afh@diversadocs.dk | www.diversadocs.dk Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Tastaturfokus begrænses ikke i cookie-vinduet
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 2.4.3 – fokusrækkefølge Funktionen til at administrere cookies åbner i et vindue, men tastaturfokusset begrænses ikke til selve vinduet. Det betyder at man som tastaturbruger kan navigere i indholdet bagved modalvinduet, hvilket kan gøre det meget svært at vide hvad der har fokus. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Skjulte elementer modtager fokus i Cookie dialogvinduet
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 2.4.3 – fokusrækkefølge Interaktive elementer i Cookie information modulets accordions modtager tastaturfokus, selvom de er skjult visuelt. De interaktive elementer der er indlejret i accordion-elementerne bliver ikke fjernet fra tabuleringsrækkefølgen når de er skjult visuelt. Det resulterer i problemer, både for skærmlæserbrugere og for brugere der navigerer via tastatur. Hvis man som tastaturbruger navigerer i dialogvinduet ved at tabulere, er det nemt at miste orienteringen, fordi de fokuserbare elementer der er skjult visuelt, modtager tastaturfokus. Dvs. at tastaturfokus pludselig ikke længere er synligt, fordi fokus springer til indhold der ikke bliver præsenteret visuelt. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Accordion formidler ikke tilstand, rolle og indhold korrekt
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 4.1.2 – Navn, Rolle, Værdi Accordion-elementerne der skjuler/viser indhold visuelt i Cookie Information modulet, er ikke kodet korrekt. Accordion elementerne er opmærket via div-elementer, hvilket kan resultere i at eksempelvis en skærmlæsebruger ikke bliver gjort opmærksom på at accordion elementet har en funktion. Derudover informerer accordion elementerne ikke om deres tilstand, om de er åbne eller lukkede. Det betyder at skærmlæserbrugere vil have svært ved at identificere indholdet som accordion elementer og bruge det korrekt. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Uforholdsmæssig stor byrde
  Webstedet indeholder ikke områder eller indholdstyper, som I vurderer, det vil være en uforholdsmæssig stor byrde at gøre tilgængeligt.

Ikke omfattet af loven

 • Funktion eller indhold, som ikke er omfattet af loven
  Webstedet indeholder ikke områder eller indholdstyper, som ikke er omfattet af loven.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

HOFOR har generelt øget fokus på webtilgængelighed, som er ved at blive implementeret bredt i organisationen. Her er der fokus på tilgængeligheden i organisationens websteder og indhold, ligesom personalet bliver uddannet af eksterne konsulenter til fremtidigt at kunne løfte opgaven. Der bliver ligeledes stillet krav til at samarbejdspartnere, som designer og udvikler digitale løsninger og indhold, har viden om webtilgængelighed og gældende standarder.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.