Tilgængelighedserklæring

DRAGØR KOMMUNE forpligter sig til at gøre webstedet https://www.dragoer.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.dragoer.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte DRAGØR KOMMUNE, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.dragoer.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Webstedet er evalueret af Dragør Kommunes webansvarlige samt af kommunens hjemmesideleverandør.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Markering af dekorative billeder
  Billeder mangler en alt-tekst, der indikerer at billedet anvendes dekorativt (1.1.1) Forventningen er, at fejlen er udbedret inden udgangen af 2021.
 • PDF- og Word-dokumenter
  PDF- og Word-dokumenter, som er offentliggjort efter 23. september 2018 – eller er nødvendige for aktive administrative processer overholder pt. ikke webtilgængelighedsloven. Dragør Kommune tilbyder at læse disse dokumenter op. Har du forsøgt at tilgå et dokument uden held, kan du kontakte Dragør Kommune på 3289 0100 inden for åbningstiden eller på digital post. Så vil vi kontakte dig, og præsentere det relevante dokument for dig hurtigst muligt, og senest indenfor 3-5 arbejdsdage.
 • Videoer
  Videoer, der kan ses på dragoer.dk er ikke forsynet med undertekster. Vi er i dialog med leverandøren om undertekstning af videoer fra kommunalbestyrelsesmøder.
 • Farvekontrast er utilstrækkelig
  Farven på tekst og farven på baggrunden i menuer, spotbokse og knapper står ikke i tilstrækkelig høj kontrast til hinanden. (1.4.3.).
 • HTML bruges til at formatere indhold
  Tabeller mm., der bruger HTML til at formatere indhold i stedet for stylesheet (1.3.1).
 • Diger i Dragør - Kystbeskyttelse
  Indholdet på dette område af hjemmesiden er primært udarbejdet af en ekstern leverandør, og opfylder ikke lov om webtilgængelighed på en række punkter. Dragør Kommune tilbyder at læse dette indhold op. Har du forsøgt at tilgå indhold under Diger i Dragør uden held, kan du kontakte Plan og Teknik på 3289 0100 inden for åbningstiden eller på digital post. Så vil vi kontakte dig, og præsentere det relevante dokument for dig hurtigst muligt, og senest indenfor 3-5 arbejdsdage.
 • Identificering af inputformål
  HTML koden skal skrives så skærmlæseren kan se, at der er tale om et emailfelt, et navnefelt eller et telefonnummer felt etc. (1.3.5)
 • Tastatur
  Indholdet skal kunne tilgås og anvendes vha. tastaturet. Anvendelsen må ikke være afhængig af brugerens timing af tastaturtryk (2.1.1).
 • Etiket i navn
  Ved tekst på knapper, som f.eks. "Søg", skal HTML-kode matche etikettekst, så skærmlæser kan læse teksten op (2.5.3).
 • Sprog
  Hvis der anvendes forskellige sprog på enkelte dele på websitet skal dette informeres til brugeren og fremgå af HTML-kode (3.1.2)
 • Parsing
  HTML-kode skal være skrevet semantisk korrekt, så det kan valideres (4.1.1)
 • Navn, rolle og værdi
  Tegn i HTML koden, som hjælper skærmlæseren med at forstå de forskellige elementer på dit website (4.1.2).

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • Ældre dokumenter
  Dokumenter lagt på websitet før d. 23. september 2018 er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.
 • Eksternt tredjepartsindhold
  For så vidt angår eksternt tredjepartsindhold betragtes disse som uden for vores udvikling og kontrol.
 • Indhold som Dragør Kommune ikke er afsender af
  Det kan forekomme, at der på hjemmesiden fremstår indhold, som Dragør Kommune ikke er afsender/bestiller af og som derved ikke er omfattet af loven. Det kan fx være input fra borgere.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Dragør Kommune har et kontinuerligt fokus på at styrke tilgængeligheden gennem teknik, uddannelse af webredaktører og krav til leverandører af selvbetjeningsløsninger mm. Løsning af de emner, der pt. ikke overholder webtilgængelighedsloven, indgår i Dragør Kommunes planer om ny hjemmeside, og vil indgå i et beslutningsgrundlag i efteråret 2021.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.