Tilgængelighedserklæring

Domstolsstyrelsen forpligter sig til at gøre webstedet https://www.domstol.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.domstol.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Domstolsstyrelsen, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.domstol.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Vi har evalueret webstedet vha. Siteimprove, WCAG Accessibility Audit og Google Lighthouse samt ved manuelle tests med Windows Narrator.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Links med samme linktekst
  Der er links, der har samme linktekst. Der er fokus på at få tilrettet disse sider i 2023.
 • Branding video'er
  Branding video'erne er tekstede, men ikke synstolkede. Det vurderes, at lydsporet indeholder den nødvendige information til at forstå videoernes indhold.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Vejledninger af teknisk karakter
  Vi har enkelte vejledninger, som er af teknisk karakter. Den længste er på 300 sider og omhandler selvbetjeningshjemmesiden minretssag.dk, hvor det vil være uforholdsmæssig stor byrde at gøre denne tilgængelig. Desuden kan man søge om at blive digitalt fritaget for brug af minretssag.dk, hvis man opfylder kravene til dette. Ift. andre vejledninger af særlig teknisk karakter, vurderer vi, at besøgstallene er af en størrelse, hvor det vil være uforholdsmæssig stor byrde at gøre disse tilgængelige. Derudover kan retterne have pdf'er, som ikke er gjort webtilgængelige, da det vil medføre en uforholdsmæssig stor byrde at gøre disse tilgængelige.

Ikke omfattet af loven

 • Pdf'er af ældre dato
  Vi har pdf'er af ældre dato, som ikke lever fuldt ud op til web-tilgængelighed, hvor det vil være uforholdsmæssig stor byrde at gøre disse tilgængelige. Disse pdf'er er dog primært af orienterende karakter og er ikke vigtige for at borgerne kan bruge domstolene.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi benytter Siteimprove til at monitorere og rapportere webtilgængeligheden på domstol.dk, så vi løbende kan rette op på evt. issues. De mest centrale dokumenter er blevet tilgængeliggjort af et eksternt firma. Vi har desuden fokus på interne processer for tilgængeliggørelse af dokumenter.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.