Tilgængelighedserklæring

Danmarks Meteorologiske Institut forpligter sig til at gøre webstedet https://www.dmi.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.dmi.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Danmarks Meteorologiske Institut, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.dmi.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet, Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: dmi.dk er vurderet vie automatiseret test, primært leveret af Siteimprove. Endvidere har sitet været testet af ekstern konsulent.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Alternativ tekst til billeder er identisk med linktekst
  På dmi.dk ses det flere steder, at den alternative tekst til billeder genbruges som linktekst. Vi arbejder på at løse dette problem.
 • Linktekst bruges til flere forskellige destinationer
  Den samme linktekst anvendes til flere links, som fører forskellige steder hen. Vi arbejder på at løse dette problem.
 • Beskrivelse af tekst felt er ikke synligt
  Et indtastningsfelt mangler at have en synlig tekst, som beskriver formålet med feltet. Dette kan fx findes i vejrkortmodulet, hvor tidsvælgeren ikke er beskrevet. Dette løses når DMI i 2021 implementerer en ny hjemmeside.
 • PDF lagt på dmi.dk efter 23.september 2018
  Der er fortsat PDF'er lagt på dmi.dk i perioden mellem d. 23. september 2018 og 16.december 2020, som ikke er gjort tilgængelige. Dette arbejder DMI løbende med at få forbedret og det forventes, at være tilendebragt i Q2 2020.
 • Diagrammer mangler alternativer
  Den gængse måde, at præsenterer vejr og havdata er vha diagrammer. Dette gør det svært for skærmbrugere, at tilgå informationer, såfremt at der ikke er et teksligt alternativ. DMI regner med at dette bliver løst i forbindelse med implementering af ny hjemmeside 2021
 • Tekst på billede af kort
  På siden ”Vejrarkiv” findes en funktion der præsenterer forskellige billeder af kort med tekst på, alt efter hvad der vælges i en dropdown. Billederne har alle sammen alt-teksten ”vejrarkiv”, hvilket ikke beskriver informationen på kortet. DMI arbejder på at udforme et tekstlig alternativ
 • Tabeller mangler semantisk kodning af kolonne overskrifter
  Der er tabeller som mangler semantisk kodning af kolonne overskrifter

Uforholdsmæssig stor byrde

Ikke udfyldt

Ikke omfattet af loven

 • PDF offentliggjort på dmi.dk før 23.september 2018
  PDF'er lagt på websitet før d. 23. september 2018 er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi arbejder løbende med at forbedre webtilgængeligheden på dmi.dk bla gennem automatiske test fra Siteimprove. Vi står foran en større ændring af dmi.dk, som ventes implementeret start 2021. Dette arbejde vil ligeledes højne webtilgængeligheden på sitet.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.