Tilgængelighedserklæring

Danmarks Meteorologiske Institut forpligter sig til at gøre webstedet https://www.dmi.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.dmi.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte Danmarks Meteorologiske Institut, hvis du oplever, at der er ikke-tilgængeligt indhold på https://www.dmi.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: dmi.dk er primært vurderet via automatiske tests og scanninger, leveret af Siteimprove.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Ikke-tilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikke-tilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikke-tilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Alternativ tekst mangler til 123 billeder
  På dmi.dk ses det flere steder, at den alternative tekst til billeder mangler eller linktekst benyttes i stedet. I forbindelse med en snarlig opdatering af den grundlæggende side vil dette blive udbedret så vidt er muligt.
 • Linktekst bruges til flere forskellige destinationer
  Der er fortsat PDF'er lagt på dmi.dk i perioden mellem d. 23. september 2018 og 16.december 2020, som ikke er gjort tilgængelige.
 • Tekst på billede af kort i vejrarkiv
  På siden Vejrarkiv findes en række billeder af kort, der vælges via en dropdown menu. Billederne har alle sammen alt-teksten ”vejrarkiv”, hvilket ikke beskriver informationen på kortet. DMI håber i det kommende år at ændre på funktionen så der tages hensyn til enten visning eller tekstforklaring.
 • Diagrammer mangler alternativer
  Der er tabeller som mangler semantisk kodning af kolonne overskrifter. Der arbejdes på at erstatte og justere på mangle af vores tabeller, men der vil være ældre sider og dokumenter hvor ændringer ikke er realistisk mulige.
 • Links uden tekstangivelse
  Der er 421 links med manglende tekstangivelse. I det kommende år vil der løbende blive justeret på dette i forbindelse med en større opdatering.
 • Tomme overskrifter
  Vi har en del tomme overskrifter. Dette vil blive udbedret indenfor de næste 5 måneder i forbindelse med en større opdatering af siden.
 • Tomme beholderelementer
  Der er tilfælde hvor der mangler indhold i en html opsætning. Disse vil blive rettet i forbindelse med en kommende større opdatering.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Links uden tekstangivelse i gamle nyhederer
  Som en rest af især gamle nyheder har dmi.dk en lang række links der ikke er korrekt opsat, og ikke direkte har anden værdi end som et arkiv uden kritisk information.
 • Beskrivelse af diagrammer
  Der forekommer diagrammer som mangler et tekst alternativ til at beskrive informationen. Dog vil den som oftest blive benævnt/gennemgået i tilhørende artikler. Der er umiddelbart ikke mulighed for at gøre noget bagudrettet for at løse problemet, og givet den stærkt begrænsede værdi for borgerne er det en for stor arbejdsbyrde.

Ikke omfattet af loven

 • PDF offentliggjort på dmi.dk før 23.september 2018
  PDF'er lagt på websitet før d. 23. september 2018 er ikke gjort tilgængelige medmindre de er vurderet som værende væsentlige for administrative processer.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi arbejder løbende med at forbedre webtilgængeligheden på dmi.dk bl.a. gennem automatiske scanninger leveret af SiteImprove. Derudover har vi en større opdatering på vej, hvor også en række WAS forbedringer er en del af pakken.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen på mail webtilsyn@digst.dk eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.