Tilgængelighedserklæring

HOFOR forpligter sig til at gøre webstedet https://ditgrundvand.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://ditgrundvand.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

Du kan kontakte HOFOR , hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://ditgrundvand.dk

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. Overholdelsesstatus kan være:

 1. Webstedet overholder standarden fuldt ud
 2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)
 3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)

Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

 1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet
 2. Vurdering er foretaget af ekstern part
 3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.

Det offentlige organ angiver metoden som: Vurdering er foretaget af ekstern part.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Primo august 2020 har specialkonsulenter i webtilgængelighed fra Diversa Docs lavet en fuld tilgængelighedsvurdering af webstedet. Centrale elementer er hovedsageligt vurderet manuelt.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser:

Ikketilgængeligt indhold

Det offentlige organ har kategoriseret det ikketilgængelige indhold på dette websted. Under hver kategori kan der være en række emner, som vises med overskrifter samt en forklarende tekst. Et emne kan fx være manglende alternative tekster.

Ikketilgængeligt indhold inddeles i tre kategorier, og omhandler funktion eller indhold, der:

 1. ikke overholder webtilgængelighedsloven.
 2. ikke overholder webtilgængelighedsloven og falder ind under undtagelsen om en uforholdsmæssig stor byrde, fx en rapport eller vejledning der er meget omfangsrig og med en lille læserskare.
 3. ikke er omfattet af webtilgængelighedsloven, som fx tekstning af videoer, der sendes live.

Overholder ikke webtilgængelighedsloven

 • Ikon på accordion i cookie information
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 1.1.1 – Ikke-tekstbaseret indhold (A) Ikonerne der er brugt i Cookie Information dialogvinduets accordion, har den alternative tekst ”navigation arrow”. Denne tekst beskriver ikke billedet og er blot forstyrrende for en skærmlæsebruger. Desuden er teksten på engelsk og billedet er dekorativt.Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Billeder af tekst
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 1.4.5 – Billeder af tekst (AA) Der er flere steder billeder, som indeholder tekst, der ikke er gengivet andre steder. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Cookie information vindue - ikoner i accordion
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 1.4.11 – Kontrast for ikke-tekstbaseret indhold (AA)Kontrastforholdet mellem farven på ikonerne og baggrundsfarven, på ikoner anvendt i Cookie information vinduets accordion-elementer, er målt til 1.5:1, hvor kravet er et kontrastforhold på minimum 3:1. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Skjulte elementer modtager fokus i Cookie dialogvinduet
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 1.4.7 – Synligt fokus (AA) Accordion-elementerne i Cookie Information modulet benyttes til at skjule og vise indhold visuelt. Indholdet bliver også skjult/vist semantisk, så indholdet i elementerne bliver fjernet/tilføjet i læserækkefølgen for kompenserende teknologier. Det vil sige at indholdet vil være skjult for f.eks. skærmlæsebrugere, når accordion elementet er lukket. De interaktive elementer der er indlejret i accordion-elementerne bliver dog ikke fjernet fra tabuleringsrækkefølgen. Det resulterer i problemer, både for skærmlæserbrugere og for brugere der navigerer via tastatur. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Tastaturfokus begrænses ikke i cookie-vinduet
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 2.4.3 – Fokusrækkefølge (A) Diversa Docs Asbjørn Fangel-Hansen CEO 28 90 03 06 | afh@diversadocs.dk | www.diversadocs.dk Når man åbner siden for første gang, præsenteres man for et modalvindue til at acceptere cookies, men tastaturfokusset begrænses ikke til modalvinduet. Det betyder at man som tastaturbruger kan navigere i indholdet bagved modalvinduet, hvilket kan gøre det meget svært at vide hvad der har fokus. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Linkende billeder
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 2.4.4 Formål med links (i kontekst) (A) Siden benytter linkende billeder der ikke har en korrekt alternativ tekst. Dette er links der kun består af et billede. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.
 • Accordion formidler ikke tilstand, rolle og indhold korrekt
  Dette emne relaterer sig til WCAG 2.1 succeskriterie 4.1.2 – NAVN, ROLLE, VÆRDI (A) Accordion-elementerne der skjuler/viser indhold visuelt i Cookie Information modulet, er ikke kodet korrekt. Accordion elementerne er opmærket via div-elementer, hvilket kan resultere i at f.eks. en skærmlæsebruger ikke bliver gjort opmærksom på at accordion elementet har en funktion. Derudover informerer accordion elementerne ikke om deres Diversa Docs Asbjørn Fangel-Hansen CEO 28 90 03 06 | afh@diversadocs.dk | www.diversadocs.dk tilstand, om de er åbne eller lukkede. Det betyder at skærmlæserbrugere vil have svært ved at identificere indholdet som accordion elementer og bruge det korrekt. Vi udbedrer fejlen som en del af processen med at revidere sitet som har release i 2. kvartal af 2021.

Uforholdsmæssig stor byrde

 • Uforholdsmæssig stor byrde
  Webstedet indeholder ikke områder eller indholdstyper, som I vurderer, det vil være en uforholdsmæssig stor byrde at gøre tilgængeligt.

Ikke omfattet af loven

 • Funktion eller indhold, som ikke er omfattet af loven
  Webstedet indeholder ikke områder eller indholdstyper, som ikke er omfattet af loven.

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

HOFOR har generelt øget fokus på webtilgængelighed, som er ved at blive implementeret bredt i organisationen. Her er der fokus på tilgængeligheden i organisationens websteder og indhold, ligesom personalet bliver uddannet af eksterne konsulenter til fremtidigt at kunne løfte opgaven. Der bliver ligeledes stillet krav til at samarbejdspartnere, som designer og udvikler digitale løsninger og indhold, har viden om webtilgængelighed og gældende standarder.

Håndhævelse af webtilgængelighedsloven

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du forinden kontakte det offentlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Dette gør du via kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at det offentlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse via henvendelsesformularen.